CƯỚI HỎI

[Update] Pitch – Allt du behöver för en vinnande pitch | pitcha – Sambeauty

pitcha: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

En pitch innebär att genom en kort presentation sälja in och övertyga mottagaren om värdet av din idé. Du skall få fram fördelarna med din idé genom att presentera varför den är viktigt, hur den fungerar och vem den förbättrar för.

En pitch kan framföras både muntligt och skriftligt. Den ska vara tydlig och enkel. Pitchen kan med fördel kompletteras med olika former av visualiseringar både för att förtydliga och öka genomslaget hos mottagaren.

Inom försäljning är en pitch ett förslag som ett företag presenterar för en presumtiv kund eller investerare.

Wikipedia

En pitch kan användas i en mängd olika sammanhang där det gäller att sälja in sitt budskap. Det kan innefatta att få en investering eller att landa ett nytt uppdrag.

I denna artikel fokuserar vi på att sälja in dig och ditt förslag till en investerare. Många av momenten är desamma som för att sälja in ett uppdrag. Vill du fördjupa dig i en säljpitch rekommenderas ”En säljpitch som ger dig affärer”.

Här följer en lista med allt du behöver för att ta fram och genomföra en vinnande pitch.

Inledningen – Sätta scenen för din pitch

Den näst viktigaste delen av en pitch. Att entusiastiskt och övertygande berätta om ditt företag. Innehållet skall vara kort och tydligt. Lika mycket fokus är på dig som person så att du uppfattas som genuin, entusiastisk och en person man vill satsa på.

Ett tips är att titta på exempelvis programmet Dragons’ Den för att få inspiration och se hur olika företag gör sin inledning.

Lyckas du här har du åhörarnas fulla uppmärksamhet och intresse för att kunna gå djupare in på varför det är värt att investera i dig och ditt företag.

Visionen

För att få med en investerare på er resa är det en stor fördel och i många fall avgörande att de köper in på visionen. Gör inte misstaget att tro att alla skall förstå varför ni skall bli nästa succébolag. Sälj in potentialen i er idé och hur ni skall lyckas sticka ut från alla andra.

Vilket problem löser ni – kundbehovet

En kritisk punkt för att kunna förstå och bedöma potentialen. Vad är det ni löser och för vem? Visa även tydligt vad det ni löser är värt för kunden. Det ger en viktig utgångspunkt för prissättningen och därmed potentialen.

För vem löser ni ett problem – målgruppen

Här gäller det att visa att ni vet vilka som skall köpa er produkt, var de finns och hur många de är. Målgruppen tillsammans med värdet från kundbehovet ger en snabb fingervisning om potentialen i ert företag och därmed möjligheten att växa och tjäna pengar.

Tips: Att känna din målgrupp och vad du löser åt den är helt grundläggande för framtida försäljningsframgångar.

Lösning

Den här denlen av pitchen handlar om att fördjupa kunskapen om hur er produkt fungerar. Det handlar om att visa att den verkligen löser vad ni lovar.
Beroende på vilket typ av produkt ni har kan ni här behöva visa en färdig lösning, prototyper eller en demoversion.
Här är det viktigt med en balans i att vara kortfattad och tydlig samtidigt som ni bevisar att er produkt fungerar.

Var noga med att anpassa denna del efter åhörarnas kompetens inom ert område. Pratar ni till exempel om en IT-lösning är det bra att veta om åhörarna förstår den typen av termer. Är du osäker är det alltid bättre att använda vanliga och enkla termer. Det är alltid mer imponerande att kunna göra något enkelt än att visa att man kan en massa branschtermer. Den som är duktig på något kan göra det enkelt.

Affärsmodell

I pitchen måste det tydligt framgå hur ni skall tjäna pengar. Genom att presentera affärsmodellen skall det framgå hur ni ser på intäkterna och vilka kostnader som krävs för dessa. Visa också hur ni ser att flödena kommer att ändras på lite sikt. Ni bör oavsett bransch kunna öka intäkterna och framförallt minska kostnaderna relativt, i takt med ökade volymer, effektivisering och så vidare.
Om ni redan har börjat driva verksamheten är det förstås ett plus att kunna påvisa att antagandena stämmer.

READ  Trọn Bộ Mỹ Phẩm Laura Sunshine Của Ca Sĩ Nhật Kim Anh! | trọn bộ mỹ phẩm trang điểm tại Sambeauty

Teamet

Vilka är det som skall förverkliga visionen? Många gånger kan teamet vara helt avgörande för en investering. Produkter blir snabbt kopierade av konkurrenter och då är det som avgör huruvida det finns människor som kan fortsätta produktutveckla.

Presentera och visa upp människorna bakom företaget. Här gäller det att visa på både kompetens och personlighet. Det är viktigt att visa på en bra mix av både visionärt driv och att vara en genomförare med örat mot rälsen.

Ett team är ytterst sällan komplett från start så ni vinner på att visa vad ni saknar och hur ni tänker lösa det på kort och lång sikt.

Att i pitchen visa på hur ni kommer att attrahera och behålla bra medarbetare framåt kan vara en faktor som bli avgörande för tillväxten så tänk på att lyfta den frågan.

Slutligen, berätta hur era behov från investeraren ser ut. Söker ni någon som har tid och kompetens och som passar att vara aktiv i teamet eller en mer passiv investerare?

Konkurrenterna

Visa att du har koll på vilka som ha liknande lösningar och hur ni särskiljer er. Tänk på att det kan finnas både direkta konkurrenter med liknande lösningar och indirekta konkurrenter med en alternativ lösning på problemet.

Kom ihåg att alla har konkurrenter, att hävda något annat visar att du inte har koll på marknaden och kunden.

Säljstrategi

För att det skall vara intressant att investera måste ni inom en rimlig tid skapa omsättning och vinst. Det kräver att ni lyckas med försäljningen. För många investerare är detta en helt avgörande punkt. Ännu bättre är givetvis om ni redan har kommit igång med försäljningen då det är ett kvitto på att antaganden om produkt och målgrupp stämmer.

I den här delen av pitchen skall ni visa hur ni praktiskt tänker gå tillväga för att driva försäljningen. Tänk på att koppla detta till målgruppen. Exempelvis, de kanaler ni planerar att nå kunderna via skall passa den valda målgruppen och så vidare.

Det är även bra att visa hur ni kommer att ta er an att sälja mer till de kunder ni får in. I den absoluta merparten av företag är det här de stora vinsterna skapas.

Kapitalbehov och användning

Hur ser ert kapitalbehov ut och vad kommer kapitalet primärt att användas till? Visa hur ni har finansierat bolaget hittills och hur behovet av framtida finansiering ser ut.
Realistiska siffror och statistik är ofta avgörande beslutsunderlag för investerare. Det kan vara försäljningssiffror, kassaflöden m.m. Visa dina immateriella tillgångar. Om du har ett patent eller ett varumärke är de viktiga att framhålla.

Om ni inte går med vinst redan är det viktigt att visa er så kallade burn rate, dvs hur snabbt ni gör av med kapitalet.

Något av en självklarhet är att ni som grundare visar att ni tar risker. Exempelvis höga löner eller förmåner till den eller de som grundat bolaget sticker i ögonen och skapar frågor om engagemanget i bolaget.

Var transparent med hur ni kommit fram till värderingen av bolaget. En värdering som enbart bygger på antaganden och förhoppningar är långt ifrån lika intressant som om ni kan visa på redan uppnådda nyckeltal.

Exit

Slutligen är det bra att visa på era tankar kring exit. Den kommer att ske i sinom tid och då är det bra att ha en plan. En exitplan kan underlätta vissa strategiska beslut. Om ni exempelvis siktar på en industriell exit, en notering eller finansiell tagare så påverkar olika faktorer värderingen av bolaget.

Genom att visa en plan blir det också enklare för en investerare att se vilka möjligheter det finns att få en god avkastning genom er.

Utöver att bygga upp en bra pitch måste du självklart lyckas med genomförandet. Här kommer några tips inför genomförandet:

Visualiseringar och tillbehör för din pitch

Försök att använda dig av någon form av visualiseringar eller tillbehör. Att du bara står rakt upp och ned och pratar blir rätt platt. Kanske kan du demonstrera din produkt, visa bilder, rita eller tillföra något annat för att aktivera flera sinnen hos åhöraren.

Din röst

Med hjälp av din röst kan du förstärka budskap. Genom att variera rösten bibehåller du engagemang och intresse hos åhörarna längre. Kom ihåg att andas genom magen, då håller rösten längre och den ger mer styrka och pondus.

Ditt kroppsspråk

Tänk på att vi människor lägger stor vikt vid det som inte sägs. Ditt kroppsspråk behöver förstärka och bekräfta det du säger med ord. Tipset är att träna framför spegeln men även med publik. Då kan du både själv se och få feedback på vad du gör med kroppen och hur det uppfattas.

READ  Cho thuê Dàn nhạc âm thanh sân khấu phục vụ đám cưới Tây Ninh / 4 full đôi 2 sub Đơn /AT hoa xuân | backdrop sân khấu đám cưới tại Sambeauty

Träna på din pitch

En självklarhet och det som kan fälla en annars bra pitch – att träna. Träna både på vad du skall säga och hur du skall säga det. Om möjligt, träna på den plats där du skall framföra pitchen eller en så liknande plats som möjligt.

Uppföljning av din pitch

Att följa upp din pitch på olika sätta är en själklar del för att lyckas. Det kan handla om att vars tillgänglig efter pitchen och kunna svara på frågor. Det kan handla om att följa upp pithcen med ett samtal, e-post eller ett personligt möte.

[Update] La méthode Pecha Kucha, pour un pitch efficace et original | pitcha – Sambeauty

Le “Pecha Kucha” – “bavardage” en Japonais – est une forme de pitch : il permet de présenter efficacement une idée, un projet, un produit, etc. dans un laps de temps très limité et clairement défini : 6min 40s.

C’est un fait : il est difficile de convaincre rapidement un auditoire . Qui plus est lorsqu’il s’agit d’un parterre d’investisseurs rompus aux présentations en tous genres… Or, pour vendre, que ce soit un projet, une idée, une entreprise ou encore un nouveau produit ou service, il est primordial de le présenter efficacement. 

Exit les Powerpoint à rallonges où l’auditoire décroche très rapidement parce que noyé dans les illustrations, effets de transition et détails souvent bien trop nombreux !

Vive le Pechakucha qui est une façon originale et efficace de présenter un projet, une idée, un nouveau produit/service et de capter et retenir l’attention de l’auditoire , si tant est que l’orateur maîtrise tous les aspects de la méthodologie.

Présentation de la méthode

Egalement nommée technique du 20*20, la méthode Pecha Kucha repose sur une présentation orale alliée à la projection de 20 images – ou diapositives – de 20 secondes chacune (c’est-à-dire une intervention de très exactement 6 minutes et 40 secondes). 

Pensée par deux architectes installés au Japon – Astrid Klein et Mark Dytham – exaspérés de perdre leur temps dans des réunions qui s’éternisaient et ne débouchaient pas sur grand-chose de concret, cette méthodologie se veut créative, dynamique et pleine de peps. Ce qui demande toutefois un certain nombre de compétences pour celui/celle qui veut se l’approprier…

Les caractéristiques du Pechakucha :

Concrètement, une présentation en mode Pecha Kucha est un cocktail où se mélangent :

 • créativité : graphisme, visuels et couleurs travaillés,
 • peps et dynamisme : rythme, émotions et positivité, 
 • concision : des mots clés qui parlent au public présent (ni longs textes, ni multiples détails, ni jargon incompréhensible),
 • automatisation : les diapositives défilent de manière automatisée sans intervention et de préférence sans effets de transition.

Qualités requises pour une présentation en mode Pecha kucha :

Malgré un aspect relativement simple, ce type de pitch est somme toute assez subtil, car il requiert un minimum de compétences clés non seulement en matière d’art oratoire, mais également en termes de graphisme pour un rendu visuellement accrocheur et dynamique. Le présentateur devra notamment posséder les qualités suivantes :

 • esprit de synthèse : pour structurer intelligemment son intervention afin de présenter son projet ou son idée de manière claire, succincte, mais surtout compréhensible et captivante. 
 • communication orale : à l’aise en public , excellente élocution, maîtrise de l’art oratoire et de la communication non verbale
 • graphisme : des visuels réfléchis, originaux, percutants, illustrant parfaitement les propos.

Objectifs et avantages

Ce type de pitch   peut s’avérer fort intéressant à diverses occasions :

 • présenter un nouveau produit à un client,
 • présenter une idée/innovation,
 • présenter son projet d’entreprise à un parterre d’investisseurs,
 • capter rapidement l’attention de son auditoire et laisser une bonne impression,

 

Comment faire ?

Plus que jamais, vous allez devoir passer du temps sur la préparation de votre présentation. En effet, tout étant automatisé, non seulement il vous faut être clair et concis, mais vous devez caler votre intervention à la seconde près. Les retours en arrière en cas de dépassement sur une diapositive ne sont pas possibles.

Préparation

20 slides – 20 points clés

Partie essentielle : structurer votre discours. Vous pouvez tout d’abord, par exemple, noter sur 20 post-its (qui représentent vos 20 diapos) les points principaux de votre présentation : 1 idée et quelques mots clés. Il vous faut rester clair et concis. 20 secondes, c’est court. Cela représente un discours d’une cinquantaine de mots à un rythme de parole normal. Aussi, n’hésitez pas à enlever tout ce qui n’est pas essentiel ou encore tout jargon non adapté à votre public. 

READ  Vải Giá Rẻ | Vải Thanh Lý | Vải Tồn Kho | Vải Đầu Khúc | Vải Tồn Kho Thanh Lý | #nganhmaymac | vải gấm hoa may áo dài tại Sambeauty

La première diapo peut servir de rapide introduction . Soignez son contenu (tant visuel qu’oral) : c’est le moment de capter dès la première seconde l’attention de votre auditoire. Sans toutefois tout dévoiler ! N’oubliez pas que vous devrez maintenir l’attention de votre public jusqu’au vingtième slide. 

Vous pouvez, notamment, vous appuyer sur une présentation de type “storytelling” , très efficace pour captiver un auditoire qui sera plus enclin à s’identifier – et donc avide de connaître la suite… et la fin de votre histoire !

Illustrez vos diapos : les images parlent souvent bien plus que les mots. N’en faites pas trop : un visuel par slide est un bon compromis. Usez d’illustrations qui renforcent ce que vous dites (soit métaphoriquement, soit de manière à surprendre votre public – contre-pied, premier degré, humour, etc.).

Piquez la curiosité de vos interlocuteurs : 1 visuel et 2 ou 3 mots clés feront l’affaire. 

Votre tout dernier slide sera votre conclusion. 

Entrainement

Présenter en mode Pechakucha n’est pas inné et ne se maîtrise pas du jour au lendemain. Il est nécessaire de pratiquer et pratiquer encore avant de parfaitement dominer cet art. De cet entrainement dépend le succès de vos présentations. Recherchez ce qui se fait en la matière, inspirez-vous, faites ressortir votre personnalité, présentez devant un auditoire “test” ou devant votre miroir ou votre caméra (excellent pour repérer les tics de langage et autres parasites du discours afin de se corriger). Entraînez-vous jusqu’à être totalement à l’aise avec votre présentation.

Cela vous aidera également à évacuer une bonne dose de stress quant au jour J.

Jour J

Respirez

Avant d’entrer en scène, prenez quelques grandes respirations complètes afin de ne garder que le bon trac , essentiel au dynamisme.

Présentez-vous

Avant de plonger dans le vif du sujet, captez l’attention de votre auditoire en racontant très brièvement qui vous êtes et pourquoi vous êtes là.

Déroulez votre présentation

Votre présentation étant projetée automatiquement, il est essentiel de garder un œil sur les slides qui défilent afin de garder le bon rythme. 

En cas de trou noir, pas de panique, vos slides contiennent les mots clés qui doivent vous permettre de reconnecter rapidement et aisément au fil de votre intervention.

Veillez à ne pas vous laisser envahir par le stress qui génère une augmentation du débit verbal. Si toutefois vous vous laissiez entraîner dans cette course à la fin de présentation, respirez et ralentissez le rythme sur le slide suivant de façon à recaler rapidement votre discours sur les diapositives pour ne pas perdre votre auditoire.

Concluez

Votre dernier slide peut servir de conclusion. Attention toutefois à ne pas terminer votre intervention trop brutalement et partir sitôt le dernier slide passé ! Les dernières secondes comptent tout autant que les premières en matière de mémorisation et d’intérêt de la part d’un auditoire. 

Surprenez vos interlocuteurs afin de laisser une trace positive et captivante dans leur esprit. 

Observez et écoutez

A votre tour de regarder votre public avec attention : ses réactions vous donneront quelques indications quant à l’attention que votre présentation a suscitée. Espérez quelques questions : c’est une preuve d’intérêt !

Remerciez et saluez

Ici aussi, il est question de laisser une bonne impression : vous montrez ainsi que vous ne fuyez pas. Soyez bref, mais efficace !


Orange Blossom – Pitcha


From Orange Blossom’s new album \”under the shades of violets\”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Orange Blossom - Pitcha

Olivia Rodrigo – drivers license (Pitcha cover)


MUSIC CREDITS
Original Song by Olivia Rodrigo : https://youtu.be/ZmDBbnmKpqQ
Instrumental : https://youtu.be/C3y6jGCXiUA
Hi everyone! i’m Pitcha.This is my first video on YouTube. Subscribe for more contents in the future!!

Olivia Rodrigo - drivers license (Pitcha cover)

ORNLY YOU – มะงึกๆอุ๋งๆ 【OFS Audio】


รายได้ทั้งหมดจากเพลงนี้ เราจะบริจาคให้ มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
iTunes : https://apple.co/2J9YGqb
Spotify : https://spoti.fi/2GreFhJ
Joox : https://bit.ly/2q2euTg
iTunes ringtone : https://apple.co/2q0mK5Z
True ID Music : https://bit.ly/2Eg8eMr
เสียงรอสายกด 49223080 โทรออก ใช้ได้ทั้ง AIS DTAC TRUE
Valentine’s Day บอก รัก และ คิดถึง แบบปกติโลกก็ไม่จำ
แต่โลกก็ไม่จำเป็นต้องจำก็ได้ แค่ \” เธอจำได้ก็พอแล้ว \”
เพลง : มะงึกๆอุ๋งๆ
นักร้อง : น้ำนุ่น นภัสสร
เนื้อร้อง : Tobadolls
ทำนอง : PRD / C3PD
เรียบเรียง : PRD
Mixed \u0026 Mastered by Tobadolls at A Bear Hope Studio

Orn BNK48
Facebook ► https://www.facebook.com/bnk48official.orn/
Instagram ► https://www.instagram.com/orn.bnk48official

ORNLY YOU
Facebook ► https://www.facebook.com/ORNLY.U/
ฟังใจ ► https://www.fungjai.com/artists/ornlyyou

รักมันคืออะไร รักมันเป็นยังไง มันใช่อาการ อุ๋งๆ หรือเปล่า
คิดถึงมันคืออะไร คิดถึงมันเป็นยังไง อาการมันจะ มะงึก ใช่ไหม
ไม่อยากพูดเลย คำว่ารัก ไม่อยากพูดเหมือนคนนับล้านคนบนโลก
ไม่อยากพูดว่าคิดถึง ขอเปลี่ยนเป็นมะงึกๆ คำว่ารักใช้คำว่าอุ๋งก็แล้วกัน okไหม
เธอเข้ามาอ้อนทำเหมือนว่าอุ๋งเธอเข้ามาตกหัวใจ
มาตกให้ฉันอุ๋ง ฉันมะงึกทั้งหัวใจ
ไม่รู้ตัวมาก่อน จนเธอมายิ้มใส่
เธอทำให้ฉันมะงึกอยู่อย่างนั้น จะไม่ให้อุ๋งเธอได้ไง
รักมันคืออะไร รักมันเป็นยังไง มันหน้าเหมือน พัศชนันท์ หรือเปล่า
คิดถึงมันคืออะไร คิดถึงมันเป็นยังไง คือหลับตาก็เห็นหน้าเธอ ใช่ไหม
ไม่อยากพูดเลย คำว่ารัก ไม่อยากพูดเหมือนคนนับล้านคนบนโลก
ไม่อยากพูดว่าคิดถึง ขอเปลี่ยนเป็นมะงึกๆ คำว่ารักใช้คำว่าอุ๋งก็แล้วกัน okไหม
เธอเข้ามาอ้อนทำเหมือนว่าอุ๋งเธอเข้ามาตกหัวใจ
มาตกให้ฉันอุ๋ง ฉันมะงึกทั้งหัวใจ
ไม่รู้ตัวมาก่อน จนเธอมายิ้มใส่
เธอทำให้ฉันมะงึกอยู่อย่างนั้น จะไม่ให้อุ๋งเธอได้ไง
เธอเข้ามาอ้อนทำเหมือนว่าอุ๋งเธอเข้ามาตกหัวใจ
เธอตกให้ฉันอุ๋ง ฉันมะงึกทั้งหัวใจ
ไม่รู้ตัวมาก่อน จนเธอมายิ้มใส่
เธอทำให้ฉันมะงึกอยู่อย่างนั้น…..
เธอเข้ามาอ้อนทำเหมือนว่าอุ๋งเธอเข้ามาตกหัวใจ
มาตกให้ฉันอุ๋ง ฉันมะงึกทั้งหัวใจ
ไม่รู้ตัวมาก่อน จนเธอมายิ้มใส่
เธอทำให้ฉันมะงึกอยู่อย่างนั้น จะไม่ให้อุ๋งเธอได้ไง
ประโยคสุดท้ายของเพลงที่ฉันจะบอก ว่าฉันอุ๋งเธอ

ORNLY YOU - มะงึกๆอุ๋งๆ 【OFS Audio】

Pitcha ep.7 ช่วยคุณแม่ล้างจาน


Pitcha ep.7 ช่วยคุณแม่ล้างจาน

PORZAX – อุ๋งๆ (เป็นไงละเธอ) เนื้อเพลง


Original Cover :
https://youtu.be/XbacLlOtprE
Original Music : https://youtu.be/fOXq7XNbXpI
ชูมือขึ้นแล้วหมุนๆไม่มีแฟนให้อุ๋งๆ
เป็นไงละเธอ
เป็นไงละเธอโดนเขาทิ้งมาเจ็บไหมละเธอ

PORZAX - อุ๋งๆ (เป็นไงละเธอ) เนื้อเพลง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ pitcha

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button