CƯỚI HỎI

[Update] โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร | ชาเทรียม – Sambeauty

ชาเทรียม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ชื่อโครงงาน:

Project Title:

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม

เรซิเดนซ์ สาทร

Improvement of the Chinese Language Performance

ชื่อนักศึกษา:

Author:

นางสาวแคทรินทร์ ดูบอค, นายธนเสฏฐ์  โชติอนันต์คณกร
Miss Katryne Duboc, Mr. Tanasate Chotanankanaklon

อาจารย์ที่ปรึกษา:

Advisor:

อาจารย์ปัญจมา  เปมะโยธิน

Miss Panjama Pemayodhin

ระดับการศึกษา:

Degree:

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts (Liberal Arts)

ภาควิชา:

Major:

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

คณะ:

Faculty:

ศิลปศาสตร์

Liberal Arts

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:

Semester / Academic year:

2/2560

2/2017

การอ้างอิง/Citation

แคทรินทร์ ดูบอค และ ธนเสฏฐ์  โชติอนันต์คณกร. (2560). โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Duboc K., Chotanankanaklon T. (2017). Improvement of the Chinese language performance. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.

บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์สาทร กรุงเทพ  ผู้จัดทำได้พิจารณาเห็นว่ามีลูกค้าชาวจีนเข้ามาใช้บริการเป็นส่วนใหญ่  แต่บุคลากรในโรงแรมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านภาษาจีนมากนัก   ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนให้แก่บุคลากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนในการทำงานที่เหมาะสมแก่พนักงานในโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพ และเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าชาวจีนที่มาใช้บริการ

ผู้จัดทำได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการไว้ 2 ตัวชี้วัด คือ (1) ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนสูงขึ้นหลังการอบรม  และ (2) ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนหลังการอบรมมากกว่าร้อยละ 70  มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม เมื่อจบการอบรมพบว่าพนักงานที่เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้น   และถ้าพิจารณาตัวบ่งชี้ความสำเร็จพบว่า ในตัวบ่งชี้แรก บรรลุเป้าหมายพบว่าร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนสูงขึ้นหลังการอบรม  แต่ในตัวบ่งชี้ที่ 2   สัปดาห์ที่ 1- 3 พบว่าผู้เข้าอบรมที่ได้คะแนนหลังการอบรมร้อยละ 70 ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 53.8 ร้อยละ 69.2 ตามลำดับ   แต่ในสัปดาห์ที่ 4 มีผู้เข้าอบรมที่ได้คะแนนหลังการอบรมร้อยละ 70 ขึ้นไป ร้อยละ 76.9 จึงบรรลุเป้าหมายในสัปดาห์ที่ 4 เพียงสัปดาห์เดียว ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนภาษาต่างประเทศต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นหลัก  ผู้เข้าอบรมจึงควรต้องทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พนักงานที่เข้าอมรม

คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, ภาษาจีน, แบบทดสอบ

Abstract

From the participation in the cooperative education project at Chatrium Residence Sathon Hotel Bangkok the author has realized that most of the hotel guests were Chinese tourists. However, the hotel officers lacked Chinese language knowledge. Therefore, the project was prepared to develop Chinese language skills with the objectives to develop skills for officers at Chatrium Residence Sathon Hotel Bangkok and to increase Chinese tourists impression with the service.

READ  [NEW] Strategic Analysis Of Shangri-La Hotel Case Study | shangri-la hotel - Sambeauty

The author determined two key success indicators, namely (1) 90% of the trainees had higher score after being trained; and (2) 70% of trainees had over 70% post-test score. Pre-test and post-test were conducted. When the training was completed the trainees had more ability to communicate with Chinese tourists by using Chinese language. If key success indicators were considered the trainees could achieve the first indicator. 90 % of the trainees had higher score after being trained. However, for the second indicator during 1-3 weeks only 53.8% and 69.2% of trainees had post-test score at 70% or above. During the fourth week, 76.9% of the trainees had post-test score at 70% or above thus achieving the target. Learning foreign language requires time to practice. The trainees should regularly review the lessons and search for additional knowledge from various sources such as Internet that could develop foreign language skills.

Keywords:  Improvement Performance Chinese, test.

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของโรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร | Improvement of the Chinese Language Performance

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

READ  [Update] Watch JAV Hunter Free Online | hunta - Sambeauty

Related

[NEW] ข้อเสนอที่ ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี (รีสอร์ท), บ้านทับไทร (ไทย) | ชาเทรียม – Sambeauty

This is one of the best golf course and facilities I have ever played. Deffinitely best in Thailand for me so far; maybe Red Mountain course at Phuket is comparable. Challenging and interesting golf course that is in superb condition; very green. Manicured in detail. Also, we liked the caddies very much (usually don’t); my partner got nearly a pro round this time and the caddie was really impressive.
The hotel is also very good and all in all with very good QPR.

Rain


เอสโตเนีย


บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ – Chatrium Riverside, Bangkok Thailand


บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ มื้อกลางวัน โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ เจริญกรุง (แถวสาทร) กรุงเทพ
เสาร์ และ อาทิตย์ ช่วงเวลา 11.30 14.30 น. ราคา 823 net (ไม่รวมค่าน้ำ เก็กฮวย/ชา รีฟิล ท่านละ 100 บาท)
โปรโมชั่น ลด 20% บัตรเครดิตหลายธนาคาร (แนะนำให้โทรสอบถาม และจองโต๊ะล่วงหน้า)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำ โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ - Chatrium Riverside, Bangkok Thailand

ดั่งเม็ดทราย-สุชาติ ชวางกูร


ดั่งเม็ดทราย-สุชาติ ชวางกูร

งานแต่งงาน ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ Chatrium Hotel Riverside Wedding Reception Wedding Cinematography


WEBSITE
http://www.cheriwed.com
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/cheriwed
FACEBOOK
https://www.facebook.com/cheriweddingphotography
Call/WhatsApp :
0997826966
LINE :
CheriWed / @CheriWed
Emial :
info@cheriwed.com
thailandweddingphotographer thailandweddingphotography
bangkokweddingphotographer bangkokweddingphotography
westernwedding beachwedding prewedding weddingfilm
weddingvideographer thailandweddignvideographer bangkokweddingvideographer thailandweddingcinematographer bangkokweddingcinematographer
weddingceremony​ weddingreception​ weddingphotography​ weddingthailand​ thaiwddding​ thailandwedding​ cinematography​ weddingcinema​ weddingdress​ weddingplanner​ thaiweddingdress​ cinemawedding​ weddingfilms​ weddingvideo​ ​ ช่างภาพงานแต่ง​
ช่างวีดีโองานแต่ง

งานแต่งงาน ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ Chatrium Hotel Riverside Wedding Reception Wedding Cinematography

CHATRIUM RESIDENCE SATHON BANGKOK


CHATRIUM RESIDENCE SATHON BANGKOK https://booki.ng/2wmX6wi
The best selection in Bangkok.
Surrounded by landscaped gardens, Chatrium Residence Sathon Bangkok offers cozy, valueformoney suites with peaceful surroundings. It also has a pool area and a fitness center. Free amenities include parking and WiFi in all areas of the property.
A free scheduled shuttle service will take you to Chong Nonsi BTS Skytrain Station. It is a 15minute drive from shopping malls such as Siam Paragon and MBK Center. The hotel is a 50minute drive from Suvarnabhumi International Airport.
Chatrium Residence Sathon Bangkok offers elegantly decorated, spacious accommodation. The accommodation features a fully equipped kitchen, a balcony and free WiFi.
Work out in the fitness center, indulge in relaxing massages at the Green Leaf Spa, or take a dip in the outdoor freeform outdoor pool with whirlpool. Meanwhile, children can have fun at the 2 playgrounds.
After a busy day exploring or exploring, Ochoko Restaurant serves delicious Japanese cuisine or Mediterranean dishes at Albricias Restaurant. Guests can also enjoy refreshing drinks at the pool bar or in the lobby. Room service completes the offer.
Sathorn is popular with travelers interested in temples, culture and sightseeing.
Based on reviews, this property offers the best value for money in Bangkok. Compared to other accommodations in this city, guests get more for their money.
Follow us on
Facebook https://www.facebook.com/allhotelsinasia/
Twitter https://twitter.com/AllHotelsInAsia
Instagram https://www.instagram.com/hotelsinasia/

READ  Các kiểu tóc dự tiệc tuyệt đẹp cho bạn gái | kieu toc bui cao mới nhất

CHATRIUM RESIDENCE SATHON BANGKOK

[Ep40] สุดยอดร้านติ่มซำ 1/4 (ทรูยูชวนชิมกับเชลล์) #สุดยอดร้านอร่อย


สุดยอดร้านติ่มซำ
ร้านอายัท อบาโลน ฟอรั่ม เรสตัวรองท์ (โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า)

[Ep40] สุดยอดร้านติ่มซำ 1/4 (ทรูยูชวนชิมกับเชลล์) #สุดยอดร้านอร่อย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ชาเทรียม

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button