[Update] | แต่งงาน โอ เรียน เต็ ล pantip – Sambeauty

แต่งงาน โอ เรียน เต็ ล pantip: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คัมภีร์ไบเบิล

ัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบร์ก คัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์ครั้งแรก คัมภีร์ไบเบิลราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 99 (Bible; ביבליה; ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ; Αγία Γραφή) (มาจากภาษากรีกโบราณว่า Βίβλος บิบลิออน แปลว่า หนังสือ) ชาวโปรเตสแตนต์เรียกว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ (Holy Bible) เรียกโดยย่อว่า พระคัมภีร์ เป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระยาห์เวห์ มนุษย์ ความบาป และแผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความพินาศอันเนื่องจากความบาปสู่ชีวิตนิรันดร์ เป็นหนังสือที่บันทึกหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์ ซึ่งในบางเล่มมีพื้นฐานมาจากหลักคำสอนของศาสนายูดาห์ของชาวยิว ชาวคริสต์เรียกคัมภีร์ไบเบิลในชื่ออื่น ๆ อีกหลายชื่อเช่น พระวจนะของพระเจ้า (Word of God) หนังสือดี (Good Book) และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Scripture) คริสตชนทุกคนเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกบททุกข้อนั้นมนุษย์เขียนขึ้นโดยการดลใจจากพระเจ้า ประกอบด้วยหนังสือจำนวน 66 หรือ 73 หรือ 78 เล่ม (แล้วแต่นิกาย) ประกอบด้วยภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาเดิมถูกเขียนขึ้นก่อนที่พระเยซูคริสต์ประสูติ ทั้งหมดเขียนเป็นภาษาฮีบรู ยกเว้นส่วนที่เป็นคัมภีร์อธิกธรรม (ยอมรับเฉพาะชาวคาทอลิก) ถูกเขียนด้วยภาษากรีกและภาษาอียิปต์ ส่วนพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว โดยบันทึกถึงเรื่องราวของพระเยซูตลอดพระชนม์ชีพ รวมทั้งคำสอน และการประกาศข่าวดีแห่งความรอด การยอมรับการทรมาน และการไถ่บาปของมนุษย์โดยพระเยซู การกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ การส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังอัครทูต ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในยุคแรกเริ่ม ภายหลังการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูแล้ว การเบียดเบียนคริสตจักรในรูปแบบต่าง ๆ พระคัมภีร์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดของเวลาทั้งหมดที่มียอดขายต่อปีประมาณ 100 ล้านเล่มและได้รับอิทธิพลสำคัญในวรรณคดีและประวัติศาสตร.

375 ความสัมพันธ์: บักส์ บันนีบัญญัติเอกบารุค สปิโนซาชาลส์ เทซ รัสเซลล์ชาลอมบาป (ศาสนาคริสต์)บาปกำเนิดบิเบลียเพาเพรุมบุคลาธิษฐานของความตายชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์พ.ศ. 1997พยานพระยะโฮวาพระบุตรพระเป็นเจ้าพระยาห์เวห์พระราชินีแห่งชีบาพระวรสารพระวรสารสหทรรศน์พระวรสารนักบุญบารนาบัสพระวรสารนักบุญมัทธิวพระวรสารนักบุญมาระโกพระวรสารนักบุญยอห์นพระวรสารนักบุญลูกาพระสุนทรโวหาร (ภู่)พระคริสตราชาพระคริสต์พระคัมภีร์คนยากพระเยซูพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าสร้างอาดัม (มีเกลันเจโล)พระเจ้าไซรัสมหาราชพระเจ้าเฮโรดมหาราชพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2พระเป็นเจ้าพลิกวิกฤต ขีดชะตาโลกพักระหว่างหนีไปอียิปต์ (คาราวัจโจ)พันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนพิธีราชาภิเษกในโอเชียเนียกระจุกดาวลูกไก่กระท่อมน้อยของลุงทอมกลุ่มภาษาเซมิติกการชำเราแบบวิตถารการร่วมประเวณีกับญาติสนิทการวัดการสงครามจิตวิทยาการหนีไปอียิปต์การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรสการุณยฆาตการทำนายวันสิ้นโลก พ.ศ. 2554การทดลองพระเยซูการข่มขืนกระทำชำเราการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของบารัก โอบามาการตกในบาปการฉาบปูนขาวการประสูติของพระเยซูการประสูติของพระเยซู (ศิลปะ)การโยนออกนอกหน้าต่างการเข้าเงียบกางเขนกาตาลินาแห่งอารากอน พระราชินีแห่งอังกฤษกิลกาเมชกิจการของอัครทูตก๊อด อาร์มี่ภัยพิบัติแห่งอียิปต์ภาษาบูกิสภาษาฟิลิสไตน์ภาษากัวภาษากุรุขภาษามัวไบต์ภาษามาดูราภาษามนองตะวันออกภาษามโรภาษาลาดิโนภาษาลิซานา เดนีภาษาว้าภาษาสลาวอนิกคริสตจักรเก่าภาษาอราเมอิกพระเยซูภาษาอัมโมไนต์ภาษาอาหรับยิวแบกแดดภาษาอินโดนีเซียภาษาอีโดไมต์ภาษาองามีภาษาอโมไรต์ภาษาฮูลัวลาภาษาฮีบรูมิซราฮีภาษาฮีบรูไบเบิลภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวันภาษาคูมี อวาภาษางายูภาษาตาร์คุมภาษาซิยินภาษาซีรีแอกภาษาแอราเมอิกใหม่อัสซีเรียภาษาโลทาภาษาโซภาษาเบาม์ภาษาเคิร์ดเหนือภาษาเปอร์เซียของชาวยิวภาษาเนปาลภูเขาซีนายมหากาพย์กิลกาเมชมหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์มอรมอนมะเดื่อมะเดื่อในคัมภีร์ไบเบิลมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสารมารธาและมารีย์ชาวมักดาลา (การาวัจโจ)มารีย์ (มารดาพระเยซู)มาร์ชชิงทรูจอร์เจียมาร์กาเร็ต มิตเชลล์มาร์ติน ลูเทอร์มีไซอาห์ (แฮนเดิล)มงแต็สกีเยอมนุษยศาสตร์ม้วนหนังสือเดดซียอห์นอัครทูตยะฮ์ยายากอบ บุตรอัลเฟอัสยุทธการที่คาร์เคมิชยูนิคอร์นระบบหอสมุดรัฐสภาระบำมรณะรายชื่อเมืองสำคัญในศาสนาคริสต์รายการสาขาวิชารายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้รายการความเข้าใจผิดที่พบบ่อยลัทธิสหัสวรรษลัทธิทรูจีซัสลัทธิทำลายรูปเคารพลัทธิคอมมิวนิสต์ลิลิธลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารลูคัส ครานัคลูซิเฟอร์วัลเกตวันสิ้นโลกวิลเลียม แครีย์วิลเลียม เบลกวิวรณ์ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ยุคแรกศิลปะคริสเตียนศิลปะโรมาเนสก์ศิษยาภิบาลศีลอนุกรมสภาคริสตจักรในประเทศไทยสมาคมพระคริสตธรรมไทยสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์สวรรค์สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทยสะบาโตสัปดาห์สาธารณสมบัติสิทธิเก็บกินสิเมโอนสถาปัตยกรรมมหาวิหารสมัยกลางในอังกฤษสถาปัตยกรรมอาสนวิหารในยุโรปตะวันตกสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์สปิริตหยางเฉากางหวัง หมิงเต้าหอสมุดประชาชนนิวยอร์กหีบแห่งพันธสัญญาหนังสือพระวรสารหนังสือวิวรณ์หนังสืออพยพหนังสืออิสยาห์หนังสือดาเนียลหนังสือปฐมกาลหนังสือปัญญาจารย์หนังสือนางรูธหนังสือโยชูวาหนังสือเพลงสดุดีหนังสือเอสเธอร์ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราห้ามลักขโมยห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามทำรูปเคารพสำหรับตนห้ามฆ่าคนห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านห้าม​โลภ​อะเว็นจด์เซเวนโฟลด์อับราฮัมอักษรฟราเซอร์อักษรพอลลาร์ดอักษรกรีกอักษรกลาโกลิติกอักษรอาหรับสำหรับภาษาแอฟริคานส์อักษรฮีบรูอักษรซามาริทันอักษรแบล็กฟุตอักษรไบบายินอักษรไทใหญ่อัครบิดรอัครทูตอัครทูตสวรรค์อาชญากรรม / ความหวัง / การสูญเสียอาการกระสันสัตว์อาการกลัวเลขสิบสามอากาเปอารมาเกดโดนอาสนวิหารกาออร์อาสนวิหารอ็อชอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวกอาสนวิหารเฮริฟอร์ดอาหรับอาดัมอาเมนอินเดกซ์ลิโบรรัมโพรฮิบิโทรัมอูรักลาโว้ยอีนิกมาแวริเอชันส์อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ฮอโลคอสต์ฮะมาฮ์ผู้บริสุทธิ์ผู้พิชิตดาราจักรผู้รับใช้พระเป็นเจ้าผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่านผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะน้อยผู้เผยพระวจนะใหญ่ผีจอยทูเดอะเวิลด์จอห์น ซ่งจิตรกรรมบาโรกแบบเฟลมิชจิตรกรรมยุคทองของเนเธอร์แลนด์จูดาส (เพลง)จีโรลาโม ซาโวนาโรลาจดหมายถึงชาวฮีบรูจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3จดหมายของนักบุญยากอบจดหมายของนักบุญยูดาจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสีจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมนจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัสจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีจงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าธรรมศาลาธงชาติสาธารณรัฐโดมินิกันธงชาติหมู่เกาะพิตแคร์นธงชาติเลบานอนธงศาสนาคริสต์ทศางค์ทอมัสกังขาทะเลเดดซีดอกเตอร์ (คำนำหน้านาม)ดีกันครอบครัวศักดิ์สิทธิ์คริสต์มาสคริสต์ศาสนิกชนคริสต์ศตวรรษที่ 16คริสเตียนเมทัลความรักความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยงความคิดเห็นทางศาสนาของไอแซค นิวตันความเชื่อคัมภีร์คัมภีร์ฮีบรูคัมภีร์นอกสารบบคากูเระคิริชิตังคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าคำเทศนาบนภูเขาคุณธรรมทางเทววิทยาคู่มือการปกครองบาซิลิคอนโดรอนคณะเบเนดิกตินงานกระจกสีตราแผ่นดินของสาธารณรัฐโดมินิกันตราแผ่นดินของหมู่เกาะพิตแคร์นตะปูตำนานทองฉบับพระเจ้าเจมส์ฉากแท่นบูชาเกนต์ซอล เบลโลว์ซามูเอลซาโลมอนซุน ยัตเซ็นปฐมบรรพบุรุษประวัติศาสตร์ศรีลังกาประธานศาลสูงสุดสหรัฐประทีป ม. โกมลมาศประเทศไอซ์แลนด์นกกะรางหัวขวานนักบุญเศคาริยาห์นักบุญเจอโรมนิกายในศาสนาคริสต์แม่พระบังเกิดแม่พระรับสารแม่พระปฏิสนธินิรมลแมเมินแล้วดวงตะวันก็ฉายแสงแอล. แอล. ซาเมนฮอฟแอสโมเดียสแอปเปิลแฮลลิลูยาห์ (แก้ความกำกวม)แผ่นศิลาพระโอวาทโมเสสโยอาคิมโรคชอบแต่งกายลักเพศโรคริดสีดวงทวารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโลก (ดาวเคราะห์)โลกาวินาศโลกตะวันตกโอลกา คอนสแตนตินอฟนาแห่งรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซโทราห์โปรเตสแตนต์โนอาห์ มหาวิบัติวันล้างโลกไบเบิลบาปไก่หรือไข่ไม้เท้าโมเสสไอ. เอ็ม. เพไอแซค อสิมอฟไทร์ (ประเทศเลบานอน)เชอร์ล็อก โฮมส์เพรสไบทีเรียนเก้าอี้อิงเมสสิยาห์เยรูซาเลมเยอรมันเรควีม (บราห์ม)เรลิกเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าเลวีอาธานเล็กซีโอดีวีนาเศรุบบาเบลเส้นทางการค้าเส้นเวลาของคณิตศาสตร์เอกราชอัสซีเรียเอลิเนอร์แห่งอากีแตนเอวานเจลิสตา โตร์ริเชลลีเอคาร์ต ทอเลอเอ็กโซดัส: ก็อดส์ แอนด์ คิงส์เฮอร์แมน เมลวิลล์เผ่ากาดเผ่ามนัสเสห์เผ่ารูเบนเผ่าสิเมโอนเผ่าอาเชอร์เผ่าอิสสาคาร์เผ่าดานเผ่านัฟทาลีเผ่าเลวีเผ่าเศบูลุนเผ่าเอฟราอิมเจน รัสเซลล์เทิร์น! เทิร์น! เทิร์น!เดอะซิมป์สันส์เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์เครูบเคลอจีเงือกน้อย มุโรมิซังเซนต์เปาลู กูเอลยูเนฟิลเนยแข็งเนินพระวิหาร23 กุมภาพันธ์7
ขยายดัชนี (325 มากกว่า) »
« ดัชนีหดตัว

ักส์ บันนี ของ ลูนีทูนส์ ในตอน “แรบบิต ทรานซิต” บักส์ บันนี บนแสตมป์ของสหรัฐอเมริกา บักส์ บันนี (Bugs Bunny) เป็นตัวการ์ตูนใน ลูนีย์ทูนส์ และเดอะ ลูนี่ตูนส์ โชว์ ซึ่งการ์ตูนซีรีส์เป็นตอน ๆ และเป็นตัวการ์ตูนที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก บักส์บอกว่าเขาเกิดในปี พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) ที่ย่านบรูกลิน ในนครนิวยอร์ก แต่เสียงของ เมล แบลงก์ ซึ่งพากย์เสียงของ บักส์ บันนี เป็นสำเนียงลูกผสมระหว่างคนย่านบรองซ์กับบรูกลิน บักส์เป็นที่รู้จักกันดีจากการเป็นคู่แค้นกับ เอลเมอร์ ฟัดด์ โยเซมิตี แซม มาร์วิน มาร์เชียนแม้กระทั่ง ไวลี อี. ไคโยตี (ซึ่งโดยปกติแล้วจะไล่ล่า โรด รันเนอร์) (แต่ใน เดอะ ลูนี่ตูนส์ โชว์ พวกเขาเป็นเพื่อนของบักส์) ทุกครั้งที่มีเรื่องมีราวกัน บักส์จะลงเอยเป็นผู้ชนะเสมอ โดยเฉพาะตอนที่กำกับโดย ชัคก์ โจนส์ ผู้ซึ่งชอบจับคู่ชน ระหว่าง “ผู้ชนะ” กับ “ผู้แพ้” เนื่องจากโจนส์เป็นห่วงว่า ในที่สุดผู้ชมจะหมดความเห็นอกเห็นใจให้กับ บักส์ ซึ่งเป็นผู้ชนะตลอด (โดยปกติ ผู้ชนะมักจะเป็นฝ่ายที่ก้าวร้าวกว่า) โจนส์จึงได้วางเนื้อเรื่องให้บักส์นั้นถูกรังแก ถูกล่อลวง และถูกข่มขู่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากอีกฝ่ายที่มีเรื่องกันเสมอ หลังจากถูกหาเรื่อง (ปกติแล้วจะเกิดขึ้น 3 ครั้ง) บักส์ก็จะพูดว่า “Of course, you realize this means war” (แน่นอน คุณก็เห็นว่านี่คือสงคราม) เป็นคำพูดที่โจนส์เอามาจาก เกราโช มาร์กซ และผู้ชมก็จะไม่ว่าอะไร ในลักษณะเป็นเชิงให้อนุญาตให้บักส์นั้น เริ่มใช้ความรุนแรงตอบโต้ได้ แต่ในตอนที่บักส์ พบกับตัวการ์ตูนที่เป็น “ผู้ชนะ” เหมือนกัน เช่น ซิซิล เดอะ เทอเทิล ใน Tortoise Beats Hare (กระต่ายกับเต่า) หรือใน WWII (สงครามโลกครั้งที่สอง) the Gremlin of Falling Hare บักส์มักจะเสียสถิติในการเป็นผู้ชนะ เนื่องจากความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบักส์ บันนี · ดูเพิ่มเติม »

ัญญัติเอก (ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน) หรือ บัญญัติของพระเยซูคริสต์ (ศัพท์ศาสนศาสตร์) หรือ พระ‍บัญญัติ​ข้อ​ที่​สำคัญ​ที่​สุด (ศัพท์คัมภีร์ไบเบิล) หรือ พระมหาบัญญัติ (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ บทบัญญัติเอก (ศัพท์คาทอลิก) (Great Commandment; Greatest Commandment) เป็นบทบัญญัติของพระเยซู ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ในพระวรสารสหทรรศน์ ได้แก่ พระวรสารนักบุญมัทธิว พระวรสารนักบุญมาระโก และพระวรสารนักบุญลูกา เป็นบทบัญญัติที่คริสต์ศาสนิกชนยึดถือเพิ่มเติมจากบัญญัติ 10 ประการ ของศาสนายูดาห์ โดยบัญญัติของพระเยซูคริสต์นี้เป็นบทบัญญัติที่รวบรวมบัญญัติ 10 ประการให้สำเร็จใน 2 ข้อ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบัญญัติเอก · ดูเพิ่มเติม »

รุค สปิโนซา เบเนดิคตัส เดอ สปิโนซา หรือ บารุค สปิโนซา หรือชื่อในภาษาลาตินของเขาคือ เบเนดิก (24 พ.ย. ค.ศ. 1632 (พ.ศ. 2175) – 21 ก.พ. ค.ศ. 1677 (พ.ศ. 2220) จากผู้อาวุโสชาวยิว และเป็นที่รู้จักในชื่อ เบนโต เดอ สปิโนซา หรือ เบนโต เอสปิโนซา ในชุมชนที่เขาได้เติบโตขึ้น เรอเน เดส์การตส์ กอทท์ฟรีด ไลบ์นิซ และสปิโนซา) เป็นนักเหตุผลนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 17 เขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ริเริ่มการวิพากษ์เกี่ยวกับไบเบิล ผลงานชิ้นสำคัญของเขาคือหนังสือ จริยศาสตร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบารุค สปิโนซา · ดูเพิ่มเติม »

ร์ลส์ เทซ รัสเซลล์ ชาร์ลส์ เทซ รัสเซลล์ เกิดเมื่อวันที่16 กุมภาพัน..2395 เสียชีวิตเมื่อวันที่31 ตุลาคม..2459 เขาเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายพยานพระยะโฮวา และเขาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องการสร้างอีกด้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและชาลส์ เทซ รัสเซลล์ · ดูเพิ่มเติม »

“ชาลอม” ในภาษาฮีบรู ชาลอม (ฮีบรู: שָׁלוֹם, ฮีบรูเซฟาร์ติก/ฮีบรูอิสราเอล: Shalom; ฮีบรูอาซเกนาซี/ยิดดิช: Sholem, Shoilem, Shulem) เป็นคำภาษาฮีบรูที่หมายถึง สันติภาพ ความสมบูรณ์ และสวัสดิภาพ และสามารถใช้เป็นสำนวนในความหมายทั้งสวัสดีและลาก่อน คำนี้สามารถหมายถึงสันติภาพระหว่างสิ่งที่มีอยู่จริงสองอย่าง (โดยเฉพาะระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าหรือระหว่างสองประเทศ) หรือความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิภาพหรือความปลอดภัยของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของปัจเจกบุคคล คำคำนี้ยังพบในรูปแบบอื่นๆอีก โดยมีความหมายเช่นเดียวกับ salaam ในภาษาอาหรับ sliem ในภาษามอลตา Shlama (ܫܠܡܐ) ในภาษาซีเรียค และภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย และ sälam ในภาษากลุ่มเซมิติกในเอธิโอเปีย คำเหล่านี้มีที่มาจากรากศัพท์ S-L-M ในภาษาเซมิติกดั้งเดิม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและชาลอม · ดูเพิ่มเติม »

ในศาสนาคริสต์ บาป (sin; חָטָא khatah ทำผิด) คือการไม่บรรลุถึงความครบถ้วนแห่งกฎหมายอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสำหรับมนุษย์ (กฎทางศีลธรรม) การไม่บรรลุเช่นนั้น ยังผลให้มนุษย์ตกเข้าสู่แนวทางการดำเนินชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์อันเป็นผลจากบาปได้เป็นเหมือนนายที่กดขี่เขา ให้อยู่ในสภาพเป็นทาส สภาพเช่นนั้นคือ ความบกพร่องของทั้งจิตวิญญาน (ทั้งหมดในตัวบุคคล) ที่ต้องเสื่อมลงทุกด้าน และที่สุดคือ ความตาย ดังที่คัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่า “เพราะ‍ว่า​ค่า‍จ้าง​ของ​บาป​คือ​ความ​ตาย”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบาป (ศาสนาคริสต์) · ดูเพิ่มเติม »

เอวาชวนอาดัมให้กินผลไม้จาก “ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว” ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่วาราลโลในประเทศอิตาลี บาปกำเนิดราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 392 (Original sin) ตามหลักเทววิทยาศาสนาคริสต์ คือสถานภาพความมีบาปของมนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากการตกในบาปของอาดัมและเอวาCross, F. L., ed.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบาปกำเนิด · ดูเพิ่มเติม »

ลิเบีย เพาเพรุม (Biblia pauperum) “Biblia pauperum” แปลตรงตัวว่า “พระคัมภีร์สำหรับคนยากจน” คือคัมภีร์ไบเบิลประกอบภาพที่เริ่มสร้างกันในตอนปลายยุคกลาง การสร้างพระคัมภีร์ภาพก็เพื่อสร้างพระคัมภีร์ให้เป็นงานจักษุศิลป์ “บลิเบีย เพาเพรุม” แตกต่างจาก “พระคัมภีร์ประกอบภาพ” (illustrated Bible) ที่ภาพเป็นรองจากเนื้อหา แต่ “บลิเบีย เพาเพรุม” เป็นพระคัมภีร์ที่ภาพเป็นหัวใจหลัก โดยมีคำบรรยายประกอบเพียงเล็กน้อยหรือบางครั้งก็จะไม่มีคำบรรยายเลย คำพูดโดยตัวแบบในจุลจิตรกรรมหนังสือวิจิตรก็อาจจะเป็นคำพูดที่เขียนบนแถบม้วนที่ออกมาจากปากผู้พูด ที่คล้ายกับการเขียนการ์ตูนสมัยใหม่ ภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นแทนที่จะเป็นภาษาลาติน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบิเบลียเพาเพรุม · ดูเพิ่มเติม »

“บุคลาธิษฐานของความตาย” ตามความเชื่อตะวันตกเป็นโครงกระดูกถือเคียวด้ามยาว บุคลาธิษฐานของความตาย (Personification of Death) เป็นบุคลาธิษฐานของความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ “บุคลาธิษฐานของความตาย” มักจะเรียกกันว่า “กริม รีพเพอร์” (Grim Reaper) และตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมาก็มักจะเป็นรูปโครงกระดูกสวมเสื้อคลุมยาวแบบมีหมวกคลุมศีรษะสีดำถือเคียวด้ามยาว หรือบางครั้งก็จะเรียกว่า “เทพแห่งความตาย” (Angel of Death หรือ מַלְאַךְ הַמָּוֶת Malach HaMavet) ที่มาจากคัมภีร์ไบเบิล ในบางกรณีกริม รีพเพอร์อาจจะเป็นผู้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ ที่ทำให้เชื่อกันว่ากริม รีพเพอร์เป็นผู้ที่ติดสินบน, ล่อลวง หรือ เอาฉลาดได้ เพื่อให้ยืดอายุต่อไปได้ ความเชื่ออื่นก็เชื่อว่าจินตสัตว์แห่งความตายเป็นแต่เพียงยมทูต ผู้มีหน้าที่ตัดสายใยสุดท้ายระหว่างวิญญาณและร่างกาย และมีหน้าที่นำผู้ตายไปยังโลกหน้าโดยไม่มีอำนาจใดๆ ต่อการตายของผู้ตาย บุคลาธิษฐานของความตายในหลายวัฒนธรรมจะเป็นชาย และอีกหลายวัฒนธรรมก็จะเป็นหญิง เช่นในวัฒนธรรมสลาวิคเป็นต้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและบุคลาธิษฐานของความตาย · ดูเพิ่มเติม »

รูปเคารพของนักบุญแอนโทนีอธิการผู้ริเริ่มใช้ชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์ ชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์’ (Christian monasticism) เป็นวิถีการปฏิบัติที่เริ่มวิวัฒนาการมาตั้งแต่ศาสนาคริสต์ยุคแรก โดยอาศัยแบบอย่างและอุดมคติจากคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งรวมทั้งพันธสัญญาเดิมด้วย แต่มิได้ระบุไว้อย่างเป็นทางการ จนกระทั่งมีการบัญญัติวินัยของนักบวชขึ้นเช่น วินัยของนักบุญบาซิล วินัยของนักบุญเบเนดิกต์ วินัยของนักบุญออกัสติน ตลอดจนกฎหมายศาสนจักรคาทอลิกซึ่งระบุถึงการใช้ชีวิตอารามวาสี ผู้ที่ใช้ชีวิตอารามวาสีเรียกว่านักพรต (ชาย) และนักพรตหญิง หรือเรียกโดยรวม ๆ ว่าอารามิกชน ในสมัยแรก นักพรตไม่ใด้อาศัยในอาราม แต่เป็นฤๅษีที่อยู่โดดเดี่ยวในป่า เมื่อนักพรตเริ่มมีจำนวนมากขึ้น จึงหันมาอาศัยอยู่ร่วมกัน จนกลายเป็นชุมชนนักพรตในอารามที่ยึดถือการปฏิบัติแบบพรตนิยม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและชีวิตอารามวาสีแบบศาสนาคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

ทธศักราช 1997 ใกล้เคียงกั.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพ.ศ. 1997 · ดูเพิ่มเติม »

นพระยะโฮวา (Jehovah’s Witnesses) คือชื่อเรียกที่มาจากคัมภีร์ไบเบิล อิสยาห์ บทที่ 43 ข้อ 10 ที่ใช้ชื่อนี้เพราะพวกเขาเป็นผู้ที่เป็นพยานให้กับพระยะโฮวา ในเรื่องที่ว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวเป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการนมัสการจากสิ่งมีเชาว์ปัญญาทั้งหลาย และยังเป็นพยานให้กับสิ่งที่พระยะโฮวาได้ทรงทำแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพยานพระยะโฮวา · ดูเพิ่มเติม »

ระเจ้าพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับบนพระกุมารเยซู วาดโดย บาร์โตโลเม เอสเตบัน มูรีโย ราวคริสต์ทศวรรษ 1670 ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนส่วนมากซึ่งถือแนวคิดแบบตรีเอกภาพนิยมถือว่า พระบุตรพระเป็นเจ้า หรือ พระบุตรของพระเจ้า (Son of God) หมายถึงพระเยซู โดยมีพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าพระบิดา โดยนัยนี้ พระเยซูมีสถานะเป็นพระเจ้าพระบุตรด้วย แต่คริสต์ศาสนิกชนกลุ่มอตรีเอกภาพนิยม (เช่น พยานพระยะโฮวา) แม้จะถือว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเป็นเจ้าเช่นกัน แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นพระเจ้าพระบุตร ในประวัติศาสตร์ชาติต่าง ๆ จักรพรรดิมักถือว่าตนเองคือพระโอรสของเทพเจ้าหรือโอรสสวรรค์ จักรพรรดิเอากุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมันก็อ้างว่าตนเองมีพระราชบิดาบุญธรรมคือเทพเจ้า จักรพรรดิจูเลียส ซีซาร์และจักรพรรดิโดมิเชียนเรียกตนเองว่า “ดีวีฟีลิอุส” (Divi filius โอรสเทพเจ้า) แต่ความเชื่อนี้ต่างจาก “พระบุตรพระเป็นเจ้า” ที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ในพันธสัญญาใหม่ระบุถึงการเรียกพระเยซูว่า “พระบุตรของพระเจ้า” อยู่หลายครั้งเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า นับตั้งแต่การเสด็จลงมารับสภาพมนุษย์จนถึงการถูกตรึงที่กางเขน เช่น เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาเสร็จก็มีพระวจนะของพระเจ้าดังมาจากฟ้าว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา” สาวกของพระเยซูก็เรียกพระเยซูว่าพระบุตรของพระเจ้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระบุตรพระเป็นเจ้า · ดูเพิ่มเติม »

หรียญเงินราวสี่ศตวรรษก่อนคริสตกาลที่พบในอิสราเอล เชื่อว่าบุคคลที่ประทับอยู่บนสุริยบัลลังก์มีปีกนั้นคือพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 647-8 (Yahweh) พระเยโฮวาห์ (Jahovah) พระยะโฮวา (ศัพท์พยานพระยะโฮวา) (Yahova) ยฮวฮ (ศัพท์ศาสนายูดาห์) (יהוה; YHWH) เป็นพระนามของพระเป็นเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม (ทานัค) ในคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทยเล่มเก่านั้นปรากฏพระนามนี้อยู่หลายครั้ง ในคัมภีร์ดั้งเดิมเขียนด้วยอักษร 4 ตัว แต่เนื่องจากอักษร 4 ตัว (ยฮวฮ|YHWH) นั้นผู้เขียนไม่ได้ใส่สระไว้ ทำให้การออกเสียงที่ถูกต้องถูกถ่ายทอดต่อกันมาโดยการพูด คัมภีร์ดั้งเดิมหรือต้นฉบับปรากฏพระนามนี้ประมาณ 7 พันครั้ง ในฉบับภาษาไทยเล่มเก่า ๆ ยังปรากฏพระนามนี้อยู่ การแปลในยุคต่อ ๆ มาได้เปลี่ยนพระนามมา 3 ครั้ง ปัจจุบันสะกดพระนามนี้ว่า ยาห์เวห์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahweh การทับศัพท์ เยโฮวาห์ มีต้นกำเนิดมาจากการที่นักวิชาการชาวยุโรปถอดอักษรฮีบรู יהוה เป็นอักษรโรมัน 4 ตัวได้เป็น YHWH แล้วผสมสระจึงได้การออกเสียงเป็น “เยโฮวาห์” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Jehovah การทับศัพท์นี้แพร่หลายไปในภาษาต่าง ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยฉบับเก่า ๆ เช่น ฉบับ 1971 ยังปรากฏพระนาม “เยโฮวาห์” นี้อยู่ นอกจากนี้ยังมีการทับศัพท์ว่า “ยะโฮวา” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Yahovah ในคัมภีร์ไบเบิล ฉบับ 1940 อีกด้วย แต่ในปัจจุบันนักวิชาการนิยมทับศัพท์ใหม่ว่า ยาห์เวห์ ตามหลักฐานที่ค้นพบและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด ยฮวฮ คือพระนามของพระเป็นเจ้าสูงสุด ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940 หรือ “เยโฮวาห์” ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1971 หรือ “ยาห์เวห์” ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 แต่เพื่อให้เกิดความเป็นสากลในทุกนิกาย ทั้งใน โรมันคาทอลิก โปรเตสแตนต์ อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ เมื่อออกพระนามพระเป็นเจ้าจะออกเสียงว่า “พระเจ้า” และ “ยฮวฮ” ในคัมภีร์ฮีบรู (ทานัค) ทุกฉบับ ในภาษาฮีบรู ยาห์เวห์ แปลว่า เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น หรือแปลได้อีกว่า เราอยู่(ด้วย) ซึ่งก็คือ พระองค์ทรงฤทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ตามพระประสงค์ของพระอง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระยาห์เวห์ · ดูเพิ่มเติม »

”พระราชินีแห่งชีบา” ภาพช่วงศตวรรษที่ 15 พระราชินีแห่งชีบา (ملكة سبأ, กีเอซ: ንግሥተ ሳባ, ‘מלכת שבא) เป็นพระราชินีนาถที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่านางได้เสด็จไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้แพร่หลายในหมู่ชาวยิว, อาหรับ และเอธิโอเปีย และกลายเป็นตำนานที่แพร่หลายที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกตะวันออก ตามคติชนยิวว่า พระราชินีแห่งชีบาปกครองอียิปต์และเอธิโอเปียสลับกัน บ้างก็ว่าเป็นกษัตริย์บุรุษเพศปกครองอาณาจักรชีบาแถบอาระเบียใต้ (ปัจจุบันคือบริเวณประเทศเยเมน) ในคติชนเอธิโอเปียว่า พระราชินีแห่งชีบาทรงมีสัมพันธ์สวาทกับกษัตริย์ซาโลมอน ดังปรากฏใน เกแบรแนแกสต์ (กีเอซ: ክብረ ነገሥት) อันเป็นวรรณกรรมของเอธิโอเปีย กล่าวถึงผลจากความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้นางตั้งพระหน่อประสูติกาลเป็นจักรพรรดิเมเนลิกที่ 1 จักรพรรดิพระองค์แรกแห่งเอธิโอเปี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระราชินีแห่งชีบา · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสาร (โรมันคาทอลิก) หรือพระกิตติคุณ (โปรเตสแตนต์) (Gospels) เป็นหนังสือหมวดแรกในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ รู้จักในอีกนามหนึ่งว่า พระวรสารในสารบบ (Canonical gospels) เพราะเป็นพระวรสารที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรให้รวมในสารบบคัมภีร์ไบเบิลได้ คำว่า “gospel” มาจากภาษาอังกฤษเก่า แปลว่า “ข่าวดี” (คัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทยของชาวโปรเตสแตนต์แปลว่า “ข่าวประเสริฐ”) มีนัยความหมายในคติของศาสนาคริสต์ถึง “การประกาศข่าวดี” ว่าบัดนี้ พระยาห์เวห์ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์มารับสภาพมนุษย์เป็นพระเยซูแล้ว เพื่อประทานความรอดแก่มวลมนุษย์ ให้พ้นจากบาปและความทุกข์ และกลับเข้าสนิทกับพระเจ้าเช่นเดิม สู่แผ่นดินสวรรค์ ตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิม พระวรสารในสารบบมีอยู่ 4 เล่ม ในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่มีเนื้อหาโดยตรงเกี่ยวกับพระเยซู บรรยายถึงกำเนิด คำเทศนา การตรึงกางเขน และการคืนพระชนม์ ทั้ง 4 เล่มถูกตั้งชื่อตามชื่อผู้ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้เขียน โดยเขียนขึ้นเมื่อระหว่าง ค.ศ. 65 ถึง ค.ศ. 100 ได้แก่ สามเล่มแรกเรียกว่าพระวรสารสหทรรศน์ เนื่องจากมีมุมมองในชีวิตของพระคริสต์ที่คล้ายกัน ขณะที่พระวรสารนักบุญยอห์น มีแง่มุมทางเทววิทยาและจิตวิญญาณที่ต่างออกไป.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสาร · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสารสหทรรศน์ (คาทอลิก) หรือพระกิตติคุณสัมพันธ์ (โปรเตสแตนต์) (Synoptic Gospels) เป็นพระวรสารสามเล่มแรกจากทั้งหมดสี่เล่มของพระวรสารในสารบบคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วย พระวรสารนักบุญมัทธิว พระวรสารนักบุญมาระโก และพระวรสารนักบุญลูกา ทั้งสามฉบับมีเนื้อหาและการวางเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันรวมไปถึงลักษณะการใช้ประโยคและบทเขียน และมีทัศนะที่คล้ายคลึงกัน พระวรสารเล่มที่สี่ในสารบบคือพระวรสารนักบุญยอห์น แตกต่างจากสามฉบับแรกเป็นอันมากและแตกต่างจากพระวรสารนอกสารบบ (Apocryphal gospels) ฉบับอื่น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสารสหทรรศน์ · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสารนักบุญบารนาบัส (Gospel of Barnabas) เป็นพระวรสารนอกสารบบคัมภีร์ไบเบิล อ้างว่าบารนาบัสเป็นผู้เขียนขึ้น กล่าวถึงชีวประวัติของพระเยซูตั้งแต่ประสูติ จนถึงเวลาที่ขึ้นสวรรค์ เอกสารตัวเขียนฉบับเก่าที่สุดที่เคยพบมี 2 ฉบับ เป็นภาษาสเปนและภาษาอิตาลี มี 222 บท (ฉบับภาษาอิตาลี).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสารนักบุญบารนาบัส · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสารนักบุญมัทธิว (ศัพท์คาทอลิก) หรือ พระกิตติคุณมัทธิว (ศัพท์โปรเตสแตนต์) (Gospel of Matthew) เป็นหนังสือพระวรสารในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในสี่ “พระวรสารในสารบบ” และเป็นหนึ่งในสาม “พระวรสารสหทรรศน์” แม้พระวรสารนักบุญมัทธิวไม่มีชื่อกำกับไว้ว่าใครเป็นผู้เขียน แต่ตั้งแต่คริสตชนตั้งแต่ศาสนาคริสต์ยุคแรกก็เชื่อกันสืบมาว่าเขียนโดยมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร อัครทูต และคนเก็บภาษี หนังสือเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะพินาศในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสารนักบุญมัทธิว · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสารนักบุญมาระโก (ศัพท์คาทอลิก) หรือ พระกิตติคุณมาระโก (ศัพท์โปรเตสแตนต์) (Gospel of Mark) เป็นพระวรสารในสารบบคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ และเป็นพระวรสารหนึ่งใน “พระวรสารสหทรรศน์” สามฉบับ ผู้เขียนไม่ได้ระบุนามของตนเองไว้ แต่เชื่อกันทั่วไปว่าเขียนโดยมาระโกผู้นิพนธ์พระวรสาร ซึ่งเป็นบุตรชายของมารีย์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบารนาบัส มาระโกได้ร่วมเดินทางกับเปาโลและบารนาบัสในการเดินทาง เพื่อทำการประกาศข่าวดีครั้งแรก เปาโลกล่าวถึงมาระโกในฐานะของเพื่อนในกรุงโรมและยกย่องการรับใช้ของเขาเป็นอย่างสูง เชื่อกันว่าในบรรดา “พระวรสารในสารบบ” ทั้งสี่เล่ม พระวรสารนักบุญมาระโก ถูกเขียนขึ้นเป็นฉบับแรก ในช่วงก่อนสงครามกลางเมืองในกรุงโรม เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้น่าจะถูกเขียนในราว..55 คริสตจักรยุคแรกมีความเห็นตรงกันว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ถอดแบบมาจากคำสอนของเปโตร โดยเน้นที่การบันทึกข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากลีลาการเขียนแสดงถึงการเขียนขึ้นอย่างเร่งรีบ ไม่ถูกผ่านการขัดเกลาให้สละสลวย ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่า หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที การกระทำต่าง ๆ ที่ได้บันทึกไว้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังเกตได้จากคำว่า “ในทันใดนั้น” ถูกใช้มากกว่า 40 ครั้ง แม้ว่า พระวรสารนักบุญมาระโก จะมีความยาวน้อยที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งสี่เล่ม แต่ในบางเหตุการณ์กลับถูกบันทึกไว้โดยละเอียด นอกจากนี้ ยังมีบางบทที่ได้อธิบายถึงขนบธรรมเนียมของชาวยิวไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านชาวโรมันจะเข้าใจได้ วัตถุประสงค์ของ พระวรสารนักบุญมาระโก มีอยู่ 4 ประการ โดยประการแรกสำคัญที่สุดคือ มาระโกต้องการให้ผู้อ่านทราบว่า ข่าวดีคืออะไร นั่นคือการที่พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา ถูกฝังไว้แล้วเป็นขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นมาระโกจึงให้ความสำคัญของเรื่องราวตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ จนถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูมากกว่าเรื่องอื่น หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 16 บท ใน 10 บทแรก บันทึกเรื่องราวตั้งแต่พระเยซูรับบัพติศมา จนถึงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ในขณะที่อีก 6 บทที่เหลือ เป็นการบันทึกเรื่องราวช่วงสุดท้ายของชีวิตพระเยซู ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียว แสดงให้เห็นว่ามาระโกต้องการเน้นว่า ข่าวดีคือหัวใจของหนังสือเล่มนี้ ประการที่สองที่มาระโกต้องการกล่าวคือ แม้ว่าพระเยซูคือพระบุตรพระเป็นเจ้า แต่พระเยซูทรงเป็นมนุษย์ พระองค์มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย หิวโหย อ่อนล้า ฯลฯ เหมือนกับมนุษย์ พระเยซูจึงทรงเป็นแบบอย่างในการตอบสนองต่อความรู้สึกต่าง ๆ ดังนั้นในฐานะของคริสต์ศาสนิกชน ทุกคนควรเรียนรู้จากพระองค์และตอบสนองด้วยท่าทีอย่างเดียวกัน ประการที่สาม มาระโกเขียนเพื่อหนุนใจคริสเตียนที่ถูกกดขี่ข่มเหง เมื่อพระเยซูทรงยืนหยัดในขณะที่ถูกต่อต้าน จะเป็นกำลังใจให้กับคริสเตียนที่อยู่ในภาวะเดียวกันได้ ประการสุดท้าย มาระโกต้องการให้ผู้อ่านทราบถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซู ซึ่งมีชัยชนะเหนือผี โรคร้าย และความตายได้ พระวรสารนักบุญมาระโก ใช้ “มาระโก” หรือ “มก” ในการอ้างอิง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสารนักบุญมาระโก · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสารนักบุญยอห์น (ศัพท์คาทอลิก) หรือ พระกิตติคุณยอห์น (ศัพท์โปรเตสแตนต์) (Gospel of John; ภาษากรีก: Κατά Ιωαννην, “Kata Iōannēn”) เป็นพระวรสารฉบับที่สี่ของ “พระวรสารในสารบบ ” (Canonical gospels) ซึ่งเป็นเอกสารหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ แต่มิได้ถูกนับเป็นพระวรสารสหทรรศน์สามฉบับซึ่งประกอบด้วยพระวรสารนักบุญมาระโก พระวรสารนักบุญลูกา และ พระวรสารนักบุญมัทธิว พระวรสารนักบุญยอห์น เป็นพระวรสารที่เขียนโดยยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นท่านเดียวกับยอห์นอัครทูตซึ่งเป็น “สาวกที่พระองค์ทรงรัก” (john 13:23 One of his disciples, whom Jesus loved, was reclining at table close to Jesus) ผู้ซึ่งรู้วิถีชีวิตของชาวยิวเป็นอย่างดี และได้อ้างถึงขนบธรรมเนียมของชาวยิวอยู่หลายบทในพระวรสารเล่มนี้ ยอห์นเป็นอัครทูตแห่งความรัก ไม่มีใครบรรยายถึงพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างยอห์น เช่น “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” กับอีกหลายเหตุการณ์ที่ยอห์นบรรยายถึงพระเยซูได้อย่างจับใจ แสดงว่าเรื่องราวต่างๆถูกบันทึกจากความทรงจำที่ได้เห็นมากับตา พระวรสารเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นประมาณปี..85 หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับพระวรสารอีกสามฉบับที่เล่าเรื่องชีวิตของพระเยซูคริสต์ แต่บางเหตุการณ์มีการตีความอย่างละเอียด พระวรสารนักบุญยอห์นเป็นพระวรสารของ “ความเชื่อ” ที่เขียนขึ้นเพื่อจะยืนยันกับผู้อ่านว่าพระเยซูเป็น “พระเมสสิยาห์” และเป็น “พระบุตรพระเป็นเจ้า” ดังที่ปรากฏอยู่ในพระวรสารว่า “แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรพระเป็นเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์” *คือการเข้าอาศัยอยู่ในพระเยซูคริสต์ รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ดั่งพระองค์ เชื่อและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำสอนของพระองค์ ในแง่ของเทววิทยาศาสนาคริสต์แล้ว พระวรสารนักบุญยอห์นเป็นฉบับที่มีน้ำหนักที่สุดในทางคริสตวิทยา (Christology) ซึ่งบรรยายพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าว่าเป็น “พระวจนะ” (Logos) (ภาษากรีกหมายความว่า “คำ” “เหตุผล” “ความเป็นเหตุเป็นผล” “ภาษา” หรือ “โอวาท”) ผู้เป็น “Arche” (ภาษากรีกหมายความว่า “ผู้เป็นตัวตนมาตั้งแต่ต้น” หรือ “เป็นสิ่งที่สุดของทุกอย่าง”), กล่าวถึงความเป็นผู้ที่มาช่วยมวลมนุษย์ และประกาศพระองค์ว่าเป็นพระเจ้า พระวรสารของยอห์นได้รับการทรงนำจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างมาก บทเริ่มต้นของพระวรสารนำผู้อ่านกลับไปสู่ช่วงก่อนกาลเวลา ซึ่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นอยู่ คล้ายกับบทเริ่มต้นในพระธรรมปฐมกาลที่พระเจ้าทรงสร้างโลก รวมทั้งการกล่าวถึงเทศกาลของชาวยิวอยู่บ่อยๆ “ใน​ปฐม​กาล​พระ​วาทะ​ดำรง​อยู่ และ​พระ​วาทะ​ทรง​สถิต​อยู่​กับ​พระ​เจ้า และ​พระ​วาทะ​ทรง​เป็น​พระ​เจ้า ใน​ปฐม​กาล​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​กับ​พระ​เจ้า​ ​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​ขึ้น​มา​โดย​พระ​วาทะ ใน​บรรดา​สิ่ง​ที่​เป็นมา​นั้น ไม่​มี​สัก​สิ่ง​เดียว​ที่​ได้​เป็นมา​นอกเหนือ​พระ​วาทะ​ ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​แหล่ง​ชีวิต และ​ชีวิต​นั้น​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​มนุษย์​ ความ​สว่าง​ส่อง​เข้า​มา​ใน​ความ​มืด และ​ความ​มืด​หา​ได้​ชนะ​ความ​สว่าง​ไม่” (john 1:1-5) พระวรสารฉบับนี้กล่าวถึงพระเยซูอย่างมีเนื้อหา มีคำสอนเป็นอันมากที่พระองค์ทรงสอนกับสาวก อีกทั้งยังได้บันทึกเหตุการณ์บางอย่างที่พระวรสารเล่มอื่นไม่ได้กล่าวถึงไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่เรียกว่า “ห้องชั้นบน” เป็นช่วงเวลาของการร่วมรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูคริสต์ตรัสเป็นส่วนตัวกับเหล่าสาวกของพระองค์ถึงเรื่องความรอด ประตูซึ่งนำไปสู่ความรอด พระบัญญัติแห่งพระเยซู ความรักที่พระองค์มีให้ต่อเหล่าสาวก การเปิดเผยถึงการทรยศของยูดาส อิสคาริโอท​ การสำแดงพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ถึงความเป็นหนึ่งเดียว การเปิดเผยและทำนายการตายของพระองค์เอง และฟื้นขึ้นในวันที่สาม และความชื่นชมยินดี ยอห์นได้รับการทรงนำในการเขียนพระวรสารเล่มนี้ และพระวรสารเล่มนี้ได้บอกให้ทราบว่า พระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้ามาในโลก พระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า และยอห์นได้เน้นคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ของพระเยซู เช่น พระองค์มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ มีการกันแสงด้วยความเศร้าเสียใจ ฯลฯ ยอห์นยังได้บันทึกพระวรสารเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ใดที่เชื่อในพระเยซู แล้ว “ก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์” *พระองค์โปรดประทานพระนามพระองค์ให้เหล่าผู้เชื่อ เพื่อเป็นสิทธิอำนาจในการอธิษฐาน และเกิดขึ้นจริงตามนั้นโดยพระนามของพระองค์ และยอห์นบอกเล่าถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า เช่น “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ” ซึ่งนำมาสู่การสิ้นพระชนม์บนกางเขนของพระองค์ เพื่อไถ่บาปแก่คนที่เชื่อในพระองค์ทั้งสิ้น ให้ได้รับความรอดจากการถูกพิพากษา เป็นต้น พระวรสารนักบุญยอห์น ใช้ “ยอห์น” หรือ “ยน” ในการอ้างอิง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสารนักบุญยอห์น · ดูเพิ่มเติม »

ระวรสารนักบุญลูกา (ศัพท์คาทอลิก) หรือ พระกิตติคุณลูกา (ศัพท์โปรเตสแตนต์) (Gospel of Luke) เป็นพระวรสารในสารบบคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ และเป็นพระวรสารหนึ่งใน “พระวรสารสหทรรศน์” สามฉบับ แม้ว่าจะไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนพระวรสารเล่มนี้ แต่จากหลักฐานที่เชื่อถือได้เป็นจำนวนมากระบุตรงกันว่าเขียนโดยลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นชาวยิว แต่น่าจะเป็นชาวกรีก เพราะมีความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมของชาวกรีกเป็นอย่างดี เคยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปประกาศกับเปาโลหลายครั้ง นอกจากนี้ลูกายังมีอาชีพเป็นนายแพทย์ในสมัยนั้นด้วย พระวรสารเล่มนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นระหว่างปี..59 – 63 จากลักษณะของโครงสร้างและภาษาที่ใช้ในพระวรสารเล่มนี้ เหมือนกันกับในหนังสือกิจการของอัครทูต ดังนั้นเป็นไปได้อย่างยิ่งว่า ลูกาเป็นผู้เขียนหนังสือกิจการของอัครทูตด้วย จากพระวรสารในสารบบทั้งหมด 4 เล่ม พระวรสารนักบุญลูกา เป็นพระวรสารเล่มที่ยาวที่สุด และจัดว่าเป็นพระวรสารที่มีเนื้อหาที่สวยงามที่สุด เขียนเล่าเรื่องราวของพระเยซูได้ครบถ้วนและตามลำดับเหตุการณ์มากที่สุด สาระสำคัญของพระวรสารเล่มนี้คือ ความรู้สึกปิติยินดีที่พระเยซูนำความหวังและการไถ่บาปมาสู่โลกมนุษย์ ความรักที่พระเยซูมีต่อมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะคนยากจนและผู้ถูกกดขี่ข่มเหง สังเกตได้จากคำอุปมาที่พระเยซูตรัสสั่งสอน ซึ่งผู้อ่านจะรู้สึกได้ตลอดทั้งเล่ม แรกเริ่มลูกาผู้นิพนธ์พระวรสารเขียนพระวรสารเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรมันคนหนึ่งชื่อ เธโอฟิลัส ได้อ่าน โดยเขียนขึ้นจากมุมมองของชาวกรีก จากลักษณะการเขียนที่มีการอ้างอิงเหตุการณ์ต่างๆกับเวลาที่เกิดขึ้น แสดงว่าผู้เขียนต้องเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูง เพราะข้อมูลที่เขียนผ่านการค้นคว้ามาอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น “เมื่อปีที่สิบห้า ในรัชกาลทิเบริอัสซีซาร์ ปอนทิอัส ปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี ฟีลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับเมืองตราโคนิติส ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน และอันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต คราวนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงยอห์นบุตรเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร” ซึ่งก็ตรงกับคุณสมบัติของผู้ที่มีอาชีพนายแพทย์เป็นอย่างดี ลูกาเขียนพระวรสารเล่มนี้ขึ้นจากการศึกษาและวิจัย โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งกับคนที่อยู่แวดล้อมพระเยซูมาตั้งแต่ต้น และประกอบกับเอกสารต่างๆมากมาย ลูกามีวัตถุประสงค์ในการเขียนพระวรสารเล่มนี้อยู่ 5 ประการ หนึ่งคือ ต้องการให้ประจักษ์ว่าพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลก ลูกาได้ลำดับพงศ์ของพระเยซูย้อนไปจนถึงสมัยอาดัม นั่นคือตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างโลก แม้ว่าข้อมูลนี้จะมีความหมายไม่มากนักสำหรับชาวกรีก แต่ข้อมูลนี้ทำให้พระเยซูถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์โลก ประการที่สองคือ ลูกาต้องการบันทึกเรื่องราวของพระเยซูในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งไม่มีพระวรสารเล่มใดบันทึกไว้ ประการที่สามคือ ลูกาต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าพระเยซูนำข่าวดีมายังคนยากจน คนที่ถูกกดขี่ข่มเหง คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในโลก กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกท้อแท้ เนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเท่าคนร่ำรวย และคิดว่าชีวิตไม่มีค่า แต่พระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยให้เป็นไท และประกาศถึงแผ่นดินสวรรค์ที่รออยู่ในโลกหน้า ประการที่สี่คือ ลูกาต้องการให้ความสำคัญกับผู้หญิง โดยบันทึกบทบาทของผู้หญิงในหมู่สาวกของพระเยซู ประการที่ห้าคือ ลูกาต้องการให้ผู้อ่านทราบว่า พระกิตติคุณของพระเยซูเป็นสากล มาถึงคนทุกชาติ ไม่ใช่เฉพาะชนชาติใดชาติหนึ่ง พระวรสารนักบุญลูกา ใช้ “ลูกา” หรือ “ลก” ในการอ้างอิง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระวรสารนักบุญลูกา · ดูเพิ่มเติม »

ระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต สุนทรภู่เป็นกวีที่มีความชำนาญทางด้านกลอน ได้สร้างขนบการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่จนกลายเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ผลงานที่มีชื่อเสียงของสุนทรภู่มีมากมายหลายเรื่อง เช่น นิราศภูเขาทอง นิราศสุพรรณ เพลงยาวถวายโอวาท กาพย์พระไชยสุริยา และ พระอภัยมณี เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทาน และเป็นผลงานที่แสดงถึงทักษะ ความรู้ และทัศนะของสุนทรภู่อย่างมากที่สุด งานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น กาพย์พระไชยสุริยา นิราศพระบาท และอีกหลาย ๆ เรื่อง ปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระสุนทรโวหาร (ภู่) · ดูเพิ่มเติม »

“พระคริสตราชา” ผลงานของยัน ฟัน ไอก์ พระคริสตราชา (Christ the King) เป็นสมัญญาที่คริสต์ศาสนิกชนถวายแด่พระเยซู ในฐานะที่ทรงเป็นพระคริสต์และเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระคริสตราชา · ดูเพิ่มเติม »

รูป ”พระคริสต์ผู้ทรงสรรพานุภาพ” ที่อารามนักบุญแคเธอริน พระพักตร์ของพระเยซูสองฝากแสดงอารมณ์ต่างกัน สื่อว่าพระเยซูมีสองธรรมชาติคือเป็นพระเป็นเจ้าและเป็นมนุษย์ในบุคคลเดียว”God’s human face: the Christ-icon” by Christoph Schoenborn 1994 ISBN 0-89870-514-2 page 154”Sinai and the Monastery of St. Catherine” by John Galey 1986 ISBN 977-424-118-5 page 92 พระคริสต์ (Christ; Χριστός, คริสตอส) ในศาสนายูดาห์เรียกว่าพระเมสสิยาห์ หมายถึง ผู้ได้รับเจิม ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ใช้คำนี้เป็นสมัญญานามของพระเยซูJesus of history, Christ of faith by Thomas Zanzig 2000 ISBN 0-88489-530-0 คริสต์ศาสนิกชน หรือ คริสตชน คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์ที่ถูกทำนายไว้ในคัมภีร์ฮีบรู ดังนั้นชาวคริสต์จึงมักเรียกพระเยซูว่า พระเยซูคริสต์ ซึ่งหมายถึง พระเยซูผู้ได้รับเจิม ในปัจจุบันคำว่าพระคริสต์จึงใช้หมายถึงพระเยซูชาวนาซาเรธไปโดยปริยาย ศาสนายูดาห์ไม่เคยยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ (แม้แต่พระวรสารในสารบบคัมภีร์ไบเบิลก็กล่าวถึงเรื่องชาวยิวปฏิเสธพระเยซู) แต่คริสต์ศาสนิกชนก็ยังเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์และจะเสด็จมาอีกครั้งในการพิพากษาครั้งสุดท้าย การใช้คำว่า “คริสต์” เพื่อหมายถึงพระเยซูโดยเฉพาะยังปรากฏในชื่อสาขาวิชา เช่น เทววิทยาศาสนาคริสต์ คริสตวิทยา ซึ่งเป็นวิชาที่เน้นศึกษาธรรมชาติและสถานะบุคคลของพระเยซูตามที่ปรากฏในพระวรสารในสารบบและบทจดหมายต่าง ๆ ในพันธสัญญาใหม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

หน้าต่าง “พระคัมภีร์คนยาก” ที่ มหาวิหารแคนเทอร์เบอรีจากคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่อาจจะสร้างจากชิ้นส่วนของบานหน้าต่างเดิมสองบาน รายละเอียดจากหน้าต่างสองหน้าต่างจากมหาวิหารแคนเทอร์เบอรีที่เป็นเรื่องสองเรื่องที่ต่างกัน แต่ตัวแบบสองตัวในภาพทางด้านซ้ายเป็นตัวเดียวกัน และเสา โต๊ะ เชิงเทียน และหนังสือ ภาพซ้ายสร้างในสมัยกลาง และภาพขวาในสมัยวิกตอเรีย พระคัมภีร์คนยาก (Poor Man’s Bible) คำว่า “พระคัมภีร์คนยาก” ในปัจจุบันหมายถึงงานศิลปะภายในคริสต์ศาสนสถานที่อาจจะเป็นงานชิ้นเดียวหรืองานชุดที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนสาระของคัมภีร์ไบเบิลต่อประชากรส่วนใหญ่ที่ไร้การศึกษา ศิลปะ “พระคัมภีร์คนยาก” อาจจะเป็นงานประติมากรรม งานแกะสลัก จิตรกรรม งานโมเสก หรือหน้าต่างประดับกระจกสี ในโบสถ์บางแห่งหน้าต่างบานเดียวก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “พระคัมภีร์คนยาก” ขณะที่ในโบสถ์อื่นทั้งโบสถ์อาจจะตกแต่งด้วยบทบรรยายพระคัมภีร์ไบเบิลอันซับซ้อนภายใต้หัวใจของเรื่องที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์คนยาก · ดูเพิ่มเติม »

ระเยซู (Jesus) หรือ เยซูชาวนาซาเร็ธ (Jesus of Nazareth; 4-2 ปีก่อนคริสตกาล – ค.ศ. 30-33Sanders (1993).) เป็นชาวยิวผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนเรียกพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ เพราะถือว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า และเป็นพระเจ้าพระบุตรซึ่งเป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ นอกจากนี้ในคัมภีร์ไบเบิลยังบันทึกว่าพระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ทรงรักษาคนตาบอดให้หายขาด รักษาคนพิการ โดยตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ ก็ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายหลังสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ชาวมุสลิมก็ให้ความเคารพพระเยซูเช่นกัน แต่เชื่อต่างจากชาวคริสต์ โดยชาวมุสลิมเรียกพระเยซูว่านบีอีซา คัมภีร์อัลกุรอานระบุว่าพระเยซูไม่ใช่ทั้งพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้า แต่เป็นบ่าวคนหนึ่งของพระเจ้า และเป็นเราะซูลที่พระเจ้าส่งมาเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมให้แก่ชาวอิสราเอลเช่นเดียวกับเราะซูลอื่น ๆ นอกจากนี้กุรอานยังอ้างว่าพระเยซูได้ทำนายถึงเราะซูลอีกท่านหนึ่งที่จะมาในอนาคตด้วยว่าชื่ออะหมัด คำว่า “เยซู” มาจากคำในภาษากรีกคือ “เยซุส” Ιησους ซึ่งมาจากการถ่ายอักษรชื่อ Yeshua ในภาษาแอราเมอิกหรือฮีบรูอีกทอดหนึ่ง คริสตชนอาหรับเรียกเยซูว่า “ยาซูอฺ” ตามภาษาซีรีแอก ส่วนชาวอาหรับมุสลิมเรียกว่า “อีซา” ตามอัลกุรอาน ความหมายคือ “ผู้ช่วยให้รอด” เป็นชื่อที่ใช้กันมากในหมู่ชาวยิวตั้งแต่สมัยโยชูวาเป็นต้นมา ภาษาละตินแผลงเป็นเยซูส ภาษาโปรตุเกสแผลงต่อเป็นเยซู ภาษาไทยทับศัพท์ภาษาโปรตุเกสมาจนทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “คริสต์” เป็นสมญาซึ่งมาจากคำในภาษากรีกว่า “คริสตอส” Χριστός ซึ่งเป็นคำแปลของคำภาษาฮีบรู Messiah อันหมายถึง “ผู้ได้รับการเจิม” ชาวอาหรับเรียกว่า “มะซีฮฺ” ซึ่งหมายถึงการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สูงส่ง เช่น พระมหากษัตริย์ ปุโรหิต ผู้เผยพระวจนะ เป็นต้น เมื่อราชอาณาจักรยูดาห์เสียแก่บาบิโลน ก็สิ้นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิม ต่อจากนั้นชาวยิวก็โหยหาพระเมสสิยาห์ที่จะมาสร้างอาณาจักรใหม่ของพระเจ้า “พระคริสต์” จึงเป็นชื่อตำแหน่ง ไม่ใช่ชื่อตัวบุคคล ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่านมักเรียกพระองค์ว่า “พระเยซู” และเพื่อให้แตกต่างจากคนอื่น ๆ ที่ชื่อเหมือนกัน ก็เรียกเป็น “พระเยซูชาวนาซาเรธ” หรือ “พระเยซูบุตรของโยเซฟ” แต่นักบุญเปาโลหรือเปาโลอัครทูตมักเรียกพระองค์ว่า “พระคริสต์” หรือ “พระเยซูคริสต์” ที่เรียกว่า “พระคริสต์เยซู” ก็มี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเยซู · ดูเพิ่มเติม »

วาดพระเจ้าพระบิดาโดย Julius Schnorr ค.ศ. 1860 พระเจ้าพระบิดา (God the Father) เป็นคำที่ใช้เรียกพระเจ้าในศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาห์เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเพราะเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง ผู้บัญญัติธรรม และผู้ปกป้อง ส่วนทางศาสนาคริสต์เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาตามเหตุผลเดียวกับศาสนายูดาห์ แต่ก็เป็นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์ด้วย คำว่า พระบิดา บ่งบอกว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นผู้ปกป้องดูแล เป็นสัพพัญญู และทรงอยู่ทุกหนแห่ง ซึ่งเกินกว่าการที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจได้ เช่น นักบุญทอมัส อไควนัส นักปราชญ์แห่งคริสตจักรคนสำคัญเขียนสรุปไว้ว่าท่านเองก็ยังไม่เข้าใจพระบิดาเล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเจ้าพระบิดา · ดูเพิ่มเติม »

ตามหลักเทววิทยาศาสนาคริสต์ ถือว่าพระเจ้าพระบุตร (God the Son) คือพระบุคคลที่สองในตรีเอกภาพ โดยเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นพระเจ้าในสารัตถะเดียว แต่ต่างบุคคลกัน และเชื่อว่าพระเจ้าพระบุตรก็คือพระเยซู ตามความเชื่อนี้ พระเจ้าพระบุตรดำรงอยู่มาก่อนที่จะรับสภาพมนุษย์เป็นพระเยซู และเป็นพระเป็นเจ้าที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์เช่นเดียวกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ คำว่า “พระเจ้าพระบุตร” จึงเน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซู ต่างจากคำว่า พระบุตรของพระเจ้า ที่เน้นความเป็นมนุษย์มากกว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเจ้าพระบุตร · ดูเพิ่มเติม »

ระเจ้าสร้างอาดัม (The Creation of Adam) เป็นจิตรกรรมฝาผนังโดยมีเกลันเจโลซึ่งถูกวาดไว้บนเพดานโบสถ์น้อยซิสทีนในนครรัฐวาติกัน ถูกวาดระหว่าง..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเจ้าสร้างอาดัม (มีเกลันเจโล) · ดูเพิ่มเติม »

พระเจ้าไซรัสที่ 2 แห่งเปอร์เซีย (Cyrus II of Persia, کوروش, คูรูฌ) หรือพระคริสตธรรมเรียก ไซรัสกษัตริย์ของเปอร์เซีย (Cyrus king of Persia) หรือมักเรียกกันว่า พระเจ้าไซรัสมหาราช (Cyrus the Great; ประสูติราวปีที่ 600 หรือ 576 ก่อนคริสตกาล, สวรรคตเมื่อ 4 ธันวาคม ปีที่ 530 ก่อนคริสตกาล) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งจักรวรรดิอาคีเมนิด (Achaemenid Empire) ซึ่งพระองค์ทรงผนวกขึ้นจากอารยรัฐแถบตะวันออกใกล้แต่เดิม และทรงขยายจนเจริญกว้างขวางกระทั่งทรงมีชัยเหนือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลางส่วนใหญ่ ยุโรปบางส่วน และคอเคซัส (Caucasus) ด้วย พระองค์จึงเฉลิมนามรัชกาลว่า “พระมหาราชผู้เป็นพระเจ้ากรุงเปอร์เซีย พระเจ้ากรุงอันชัน พระเจ้ากรุงมีเดีย พระเจ้ากรุงแบบาลอน พระเจ้ากรุงซูเมอร์กับแอแกด พระเจ้าแว่นแคว้นทั้งสี่แห่งแผ่นดินโลก” ในราวปีที่ 539 ถึง 530 ก่อนคริสตกาล พระองค์ยังได้ตราจารึกทรงกระบอก เรียก “กระบอกพระเจ้าไซรัส” (Cyrus Cylinder) มีเนื้อหาซึ่งถือกันว่าเป็นประกาศสิทธิมนุษยชนฉบับต้น ๆ ของโลกด้วย หมวดหมู่:บุคคลในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์อาร์เคเมนิด หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์เปอร์เซีย.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเจ้าไซรัสมหาราช · ดูเพิ่มเติม »

ระเจ้าเฮโรดมหาราช (Herod the Great หรือ Herod I; הוֹרְדוֹס Horodos, Ἡρῴδης (Hērōdēs)) (73 – 4 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งมณฑลยูเดีย (Iudaea Province) ของจักรวรรดิโรมัน เฮโรดมิได้สืบเชื้อสายมาจากชาวยิว และตอนแรกเป็นเพียงคนรับใช้ กล่าวกันว่าเป็น “ผู้บ้าอำนาจและฆาตกรรมครอบครัวของตนเองและรับบีอีกหลายคน” พระเจ้าเฮโรดมหาราชมักจะสับสนกับเฮโรด อันทิปาสที่มาจากราชวงศ์เฮโรเดียน (Herodian dynasty) เดียวกัน ผู้เป็นประมุขของกาลิลี ระหว่างปีที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราช จนถึง..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเจ้าเฮโรดมหาราช · ดูเพิ่มเติม »

นบูคัดเนสซาร์ที่ 2 (נְבוּכַדְנֶצַּר; กรีกโบราณ: Ναβουχοδονόσωρ; อารบิก: نِبُوخَذنِصَّر) ทรงเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ ระหว่างปี 605 ถึง 562 ก่อนคริสตกาล บาบิโลนในยุคของพระองค์เป็นอาณาจักรที่เรืองอำนาจมาก โดยมีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงทะเลแดงและอ่าวเปอร์เซีย กองทัพของพระองค์มีชัยเหนืออียิปต์ ตลอดจนเข้าทำลายกรุงเยรูซาเลมและกวาดต้อนชาวอิสราเอลไปยังบาบิโลน สิ่งก่อสร้างมหึมาของโลกยุคโบราณหลายแห่งถูกสร้างขึ้นในยุคของพระองค์ อาทิ สวนลอยบาบิโลน ตามบันทึกที่ปรากฏในหนังสือดาเนียลและคัมภีร์ไบเบิลระบุว่า วันหนึ่ง ขณะที่พระองค์ทอดพระเนตรกรุงบาบิโลนจากบนดาดฟ้าของวัง พระองค์ก็ตรัสว่า “ดู​เมือง​ที่​เรา​สร้าง​สิ สวย​งาม​อะไร​อย่าง​นี้ เรา​คือ​ผู้​ยิ่ง​ใหญ่!” ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่า “เนบูคัดเนสซาร์! เจ้า​ไม่​ได้​ปกครอง​อาณาจักร​นี้​แล้ว” พระเจ้าได้ริบรอนอำนาจและสติปัญญาของเนบูคัดเนสซาร์ เนบูคัดเนสซาร์ทำ​ตัว​เหมือน​สัตว์​และ​ถูกเนรเทศจาก​วัง​ไป​อยู่​กับ​สัตว์​ใน​ป่า ผม​ของ​เนบูคัดเนสซาร์​ยาว​เหมือน​ขน​นก​อินทรีและ​เล็บ​ของ​เขา​ยาว​เหมือน​กรง​เล็บ​ของ​นก เมื่อครบเวลาเจ็ดกาล (มักถูตีความเป็นเจ็ดปี) เนบูคัดเนสซาร์​ก็​กลับ​มา​เป็น​ปกติ พระเจ้าให้เขากลับมาครองบัลลังก์บาบิโลนอีกครั้ง (เชื่อว่าเรื่องนี้มาจากความแค้นของชาวยิวที่ถูกพระองค์ทำลายอาณาจักรยูดาร์และลดขั้นให้เป็นทาส) คำว่า “เนบูคัดเนสซาร์” นั้นเป็นภาษาแอกแคด มีความหมายว่า “ขอองค์เนโบโปรดพิทักษ์ซึ่งโอรสแรกแห่งข้า” ซึ่งเนโบนั้นคือเทพแห่งปัญญาผู้เป็นบุตรของเทพมาร์ดุกในศาสนาบาบิโลนเทวนิยม บางครั้งพระองค์ก็เป็นที่รู้จักในชื่อ บาคัตนาซาร์ ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้มีชัยเหนือโชคชะตา”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 · ดูเพิ่มเติม »

ระนามพระยาห์เวห์ในภาษาฮีบรู พระเป็นเจ้า (God) หมายถึง เทวดาผู้เป็นใหญ่ ถือเป็นเทวดาเพียงพระองค์เดียวตามความเชื่อแบบเอกเทวนิยม หรือเป็นเทวดาผู้เป็นสารัตถะเดียวของเอกภพตามความเชื่อแบบพหุเทวนิยมSwinburne, R.G. “God” in Honderich, Ted.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพระเป็นเจ้า · ดูเพิ่มเติม »

Children of Men เป็นภาพยนตร์ไซไฟ-ดิสโทเปีย ที่ออกฉายในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก · ดูเพิ่มเติม »

การวางท่าของไวซ์ “การตัดสินของเฮอร์คิวลีส” โดยอันนิบาเล คารัคชี ในปี ค.ศ. 1596 ดูเหมือนจะมีอิทธิพลโดยตรงแก่ท่าของเทวดาของคาราวัจโจ พักระหว่างหนีไปอียิปต์ (Rest on the Flight into Egypt) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนโดยคาราวัจโจจิตรกรสมัยบาโรกคนสำคัญชาวอิตาลีที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่หอศิลป์แปมฟิลจ์ในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เนื้อหาของภาพมิได้มีรากฐานมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลโดยตรงแต่เป็นเรื่องที่มาขยายความและเพิ่มเติมรายละเอียดกันขึ้นจากพระคัมภีร์ไบเบิลในสมัยต้นยุคกลางที่มีรากฐานมาจากเรื่องการเดินทางของครอบครัวพระเยซูขณะที่เสด็จหนีไปอียิปต์เพื่อลี้ภัยเมื่อได้ข่าวว่าพระเจ้าแฮรอด อันทิพาส์ทรงสั่งให้ฆ่าเด็กเกิดใหม่ในกรุงเยรุซาเล็ม ตามตำนานเมื่อแล้วโจเซฟและพระแม่มารีหยุดพักที่หมู่ไม้ระหว่างการเดินทาง พระทารกก็ทรงสั่งให้กิ่งไม้โน้มลงมาเพื่อให้โจเซฟเก็บผลได้ จากนั้นก็ทรงสั่งให้น้ำพุไหลเป็นสายออกมาเพื่อให้พระบิดา/มารดาได้ดื่มแก้กระหาย รายละเอียดของตำนานก็เพิ่มเติมกันไปต่างๆ ในชั่วเวลาหลายร้อยปีที่แพร่หลาย คาราวัจโจแสดงภาพของพระแม่มารีบรรทมหลับพระศอพับกับพระทารกในพระกร ขณะที่โจเซฟถือโน้ตเพลงให้เทวดาเล่นไวโอลิน ส่วนลาที่เป็นการบอกล่วงหน้าถึงการที่พระเยซูจจะทรงขี่เข้ากรุงเยรุซาเล็มยืนมองอยู่ข้างหลังโจเซฟ ปีที่วาดยังไม่สามารถตกลงกันได้ ถ้าว่ากันตามจุยเลียโน มันชินิ (Giulio Mancini) ผู้ร่วมสมัยแล้วภาพเขียนนี้และภาพ “แมรี แม็กดาเลนเศร้า” กับภาพนักบุญจอห์นแบ็พทิสต์ก็เขียนเมื่อคาราวัจโจพักอยู่กับฟันติโน เปตริยานิไม่นานหลังจากออกจากห้องเขียนภาพของจุยเซปเป เซซาริ ราวเดือนมกราคม..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพักระหว่างหนีไปอียิปต์ (คาราวัจโจ) · ดูเพิ่มเติม »

ันธสัญญาใหม่ หรือ พระคริสตธรรมใหม่ (Καινή Διαθήκη; New Testament) เป็นภาคที่สองของคัมภีร์ไบเบิล จากทั้งหมด 2 ภาค ประกอบด้วยหนังสือภาษากรีกทั้งสิ้น 27 เล่ม ทุกเล่มเขียนโดยนักบุญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัครทูตและนักบุญในช่วงเวลาเดียวกัน และทุกเล่มเขียนขึ้นหลังการตรึงพระเยซูที่กางเขน แม้ว่าพระเยซูจะไม่ได้ทรงเขียนด้วยพระองค์เอง แต่คริสต์ศาสนิกชนก็เชื่อว่าผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากการดลใจและการทรงนำของพระเป็นเจ้าและพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส่วนชาวมุสลิมแม้จะนับถือพระเยซูเป็นนบีอีซา แต่ก็ไม่ยอมรับคัมภีร์ไบเบิลในปัจจุบันว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า เพราะนักวิชาการอิสลามเห็นว่าคัมภีร์นี้ถูกตัดเสริมแต่งและสังคายนากันหลายครั้ง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพันธสัญญาใหม่ · ดูเพิ่มเติม »

ันธสัญญาเดิม (Old Testament) เป็นศัพท์ศาสนาคริสต์ใช้เรียกคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ของชาววงศ์วานอิสราเอลโบราณ ที่รวมกันเป็นส่วนแรกของคัมภีร์ไบเบิลในศาสนาคริสต์ จำนวนหนังสือในพันธสัญญาเดิมจะแตกต่างกันตามแต่ละนิกายในศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ยอมรับเฉพาะหนังสือ 24 เล่มในคัมภีร์ทานัคว่าเป็นพันธสัญญาเดิม แต่แบ่งใหม่เป็น 39 เล่ม ส่วนนิกายโรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ คอปติกออร์ทอดอกซ์ และคริสตจักรแห่งเอธิโอเปีย มีจำนวนหนังสือที่รับเข้าในสารบบพันธสัญญาเดิมของตนมากกว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพันธสัญญาเดิม · ดูเพิ่มเติม »

การให้บัพติศมาแก่ Neophytes วาดโดยมาซัชโช เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเก็บอยู่ที่ฟลอเรนซ์ พิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน (ศัพท์ประชากรศาสตร์) พิธีบัพติศมาราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 88 (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ ศีลล้างบาป (ศัพท์คาทอลิก) (Baptism มาจากภาษากรีก baptismos แปลว่า การล้าง) เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ ทำขึ้นเพื่อรับ “ผู้ที่เพิ่งรับเชื่อ” เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักร คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ระบุว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเริ่มประกอบพิธีนี้ให้สาวกของตน โดยให้ผู้รับจุ่มตัวลงในแม่น้ำลึก ถือเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจและรอคอยอาณาจักรสวรรค์ซึ่งกำลังจะมาถึง พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในครั้งนั้นด้วย จากนั้นจึงเริ่มปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์ ต่อมาในศาสนาคริสต์ยุคแรก ผู้ให้บัพติศมาจะให้ผู้รับเปลือยกายลงแช่ในแม่น้ำ ซึ่งมีทั้งแบบให้จุ่มทั้งตัว ยืน หรือคุกเข่าในน้ำ แล้ว “ผู้ให้บัพติศมา” จะตักน้ำรดลงบน “ผู้รับบัพติศมา” ในปัจจุบันบางคริสตจักรยังรักษาวิธีการแบบเดิม บางคริสตจักรก็ใช้วิธีเทน้ำรดลงบนหน้าผากของผู้รับสามครั้ง การเป็นมรณสักขีในศาสนาคริสต์ก็ถือว่าเป็นการรับบัพติศมาด้วย เรียกว่า “พิธีบัพติศมาด้วยเลือด” เชื่อว่ามรณสักขีนั้นได้รับความรอดแล้วแม้จะยังไม่ได้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็ตาม คริสตจักรโรมันคาทอลิกปัจจุบันรับรอง “พิธีบัพติศมาแห่งความปรารถนา” ซึ่งหมายถึงความตั้งใจจะรับบัพติศมาแต่เสียชีวิตเสียก่อนเข้าพิธี ก็ถือว่าได้รับความรอดแล้ว คริสต์ศาสนิกชนบางนิกายประกอบพิธีบัพติศมาแก่ทารกด้วย เพราะเชื่อว่าบัพติศมาเป็นทางแห่งความรอด จนเมื่อฮุลดริช ซวิงลี นักเทววิทยาศาสนาคริสต์สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 กล่าวว่าพิธีนี้ไม่จำเป็น คริสตจักรแบปทิสต์จึงประกอบพิธีบัพติศมาแก่ผู้เชื่อเองเท่านั้น ทุกวันนี้คริสต์ศาสนิกชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเควเกอร์และแซลเวชันอาร์มีถือว่าพิธีนี้ไม่จำเป็นและไม่ประกอบพิธีนี้เลย แต่กลุ่มที่ยังมีพิธีนี้อยู่ก็มีรูปแบบพิธีแตกต่างกันไป ส่วนมากรับบัพติศมา “ในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โปรเตสแตนต์) หรือ “เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (คาทอลิก) โดยถือตามพระมหาบัญชาก่อนการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน · ดูเพิ่มเติม »

ระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชินีนาถซาโลเต ตูโปอูที่ 3 แห่งตองงาและวิเลียมี ตังกิ ไมเลฟีฮี พระราชสวามี ในรูปแบบพิธีตามอย่างวัฒนธรรมยุโรป แวดล้อมด้วยข้าราชการที่แต่งตัวแบบยุโรป วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1918 พิธีราชาภิเษกในโอเชียเนีย เป็นพิธีที่มีความเกี่ยวเนื่องในประวัติศาสตร์ของประเทศในโอเชียเนีย ที่เคยมีระบอบราชาธิปไตยโดยถูกยกเลิกไปแล้ว และประเทศที่ยังคงมีสถาบันกษัตริย์อยู๋ พิธีราชาภิเษกแบบดั้งเดิมของพระมหากษัตริย์ในโอเชียเนียยังคงมีลักษณะในรูปแบบชนเผ่า ตามประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ก่อนที่พิธีราชาภิเษกในบางประเทศจะถูกแปรเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของวัฒนธรรมยุโรป และการเผยแพร่ของคริสต์ศาสนา ที่เข้ามาแทนที่ศาสนาและประเพณีของชนเผ่าพื้นเมือง เช่น ในกรณีของราชอาณาจักรตองงาและราชอาณาจักรฮาวาย พิธีราชาภิเษกของภูมิภาคโอเชียเนียสามารถแบ่งตามประเทศได้ดังนี้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและพิธีราชาภิเษกในโอเชียเนีย · ดูเพิ่มเติม »

กระจุกดาวลูกไก่ หรือ กระจุกดาวไพลยาดีส (Pleiades) หรือวัตถุเมสสิเยร์ M45 หรือ ดาวพี่น้องทั้งเจ็ด เป็นกระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาววัว ประกอบด้วยดาวฤกษ์ระดับ B ที่มีประวัติการสังเกตมาตั้งแต่สมัยกลาง นับเป็นหนึ่งในกระจุกดาวที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด และอาจเป็นกระจุกดาวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า กระจุกดาวนี้ประกอบด้วยดาวฤกษ์สีน้ำเงินที่มีอายุราว 100 ล้านปี แต่เดิมเคยเชื่อว่าเศษฝุ่นที่ทำให้เกิดการสะท้อนแสงจาง ๆ เรืองรองรอบดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดน่าจะเป็นเศษที่หลงเหลือจากการก่อตัวของกระจุกดาว (จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เนบิวลามายา ตามชื่อดาวมายา) แต่ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นเพียงฝุ่นเมฆในสสารระหว่างดาวที่ดาวฤกษ์กำลังเคลื่อนผ่านเท่านั้น นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่ากระจุกดาวนี้จะมีอายุต่อไปอีกอย่างน้อย 250 ล้านปี หลังจากนั้นก็จะกระจัดกระจายออกไปเนื่องจากปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากดาราจักรเพื่อนบ้านใกล้เคียง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกระจุกดาวลูกไก่ · ดูเพิ่มเติม »

กระท่อมน้อยของลุงทอม (Uncle Tom’s Cabin) เป็นบทประพันธ์ประเภทนวนิยายของแฮเรียต บีเชอร์ สโตว์ (Harriet Beecher Stowe) เกี่ยวกับปัญหาด้านทาสในสหรัฐอเมริกา วางจำหน่ายครั้งแรกวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1852 นวนิยายเรื่องนี้มีอิทธิพลกับทัศนคติที่มีต่อชาวแอฟริกัน-อเมริกัน และพวกทาสในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก จนกระทั่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองอเมริกาในที่สุด สโตว์เป็นชาวคอนเนตทิกัต เป็นครูที่วิทยาลัยสตรีฮาร์ตฟอร์ด และเป็นแกนนำสนับสนุนการเลิกทาสที่กระตือรือร้นอย่างยิ่ง เธอใช้ตัวละคร “ลุงทอม” เป็นแกนหลักในนวนิยาย เขาเป็นทาสผิวดำผู้ต้องทนทุกข์ทรมานมาเป็นเวลานาน เนื้อเรื่องยังเกี่ยวข้องกับทาสคนอื่น ๆ และเจ้านายผู้เป็นเจ้าของทาสเหล่านั้น นวนิยายพรรณนาอย่างลึกซึ้งถึงความเป็นจริงอันโหดร้ายของการเป็นทาส ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความศรัทธาของชาวคริสต์ซึ่งสามารถเอาชนะได้แม้สิ่งที่พังพินาศลงอย่างสิ้นเชิง คือความเป็นมนุษย์ที่ต้องสูญสิ้นไปเนื่องจากตกเป็นทาสThe Complete Idiot’s Guide to American Literature โดย ลอรี อี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกระท่อมน้อยของลุงทอม · ดูเพิ่มเติม »

หมายของอมาร์นา เขียนด้วย ภาษาอัคคาเดีย กลุ่มภาษาเซมิติก (Semitic languages) เป็นกลุ่มของภาษาที่มีผู้พูดมากกว่า 300 ล้านคนในปริเวณแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลางและจะงอยของแอฟริกา เป็นสาขาย่อยในตระกูลภาษาแอโฟรเอชีแอติก และเป็นสาขาเดียวของตระกูลนี้ที่มีผู้พูดในทวีปเอเชีย กลุ่มภาษาเซมิติกที่มีผู้พูดมากที่สุดคือภาษาอาหรับ (ภาษาแม่ 325 ล้านคน) รองลงมาคือภาษาอัมฮารา (27 ล้านคน) ภาษาตึกรึญญา (6.9 ล้านคน) และภาษาฮีบรู (5 ล้านคน) กลุ่มภาษาเซมิติกเป็นกลุ่มภาษาแรกๆ ที่มีระบบการเขียน ภาษาอัคคาเดียเริ่มเขียนตั้งแต่ราว 2,000 ปีก่อนพุทธศักราช นอกจากนั้นยังมีอักษรโบราณที่ใช้เขียนกลุ่มภาษาเซมิติกมากมาย เช่น อักษรฟินิเชีย อักษรอาหรับ อักษรแอราเมอิก อักษรซีรีแอก อักษรอาระเบียใต้ และอักษรเอธิโอปิก มีภาษามอลตาเท่านั้นที่เป็นกลุ่มภาษานี้แต่เขียนด้วยอักษรโรมัน ชื่อของกลุ่มภาษานี้มาจาก เซม บุตรชายของโนอาห์ ในไบเบิล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกลุ่มภาษาเซมิติก · ดูเพิ่มเติม »

การชำเราแบบวิตถาร (sodomy) โดยทั่วไปเป็นการร่วมเพศทางทวารหนักหรือทางปากระหว่างบุคคลหรือกิจกรรมทางเพศระหว่างบุคคลกับสัตว์ (การสมสู่กับสัตว์) แต่อาจรวมกิจกรรมทางเพศแบบให้กำเนิดไม่ได้ทุกแบบด้วย คำว่า sodomy มาจากนิยายโซดึมและกะมอรา (Sodom and Gomorrah) ในบทที่ 18 และ 19 ของคัมภีร์ปฐมกาลในไบเบิล ซึ่งโดยทั่วไปจำกัดเฉพาะเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก กฎหมายการชำเราแบบวิตถารในหลายประเทศไม่เพียงให้พฤติกรรมเหล่านี้มิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมกิจกรรมทางเพศอื่นซึ่งไม่เป็นที่ชอบด้วย ทว่า ในโลกตะวันตก กฎหมายเหล่านี้จำนวนมากถูกเปลี่ยนหรือมิได้บังคับใช้เป็นประจำแล้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการชำเราแบบวิตถาร · ดูเพิ่มเติม »

การร่วมประเวณีกับญาติสนิท”การร่วมประเวณีกับญาติสนิท” เป็นศัพท์ทางนิติศาสตร์ ส่วน “การสมสู่ร่วมสายโลหิต” เป็นศัพท์ทางแพทยศาสตร์ หรือ การสมสู่ร่วมสายโลหิต (Incest) หมายถึง การมีความสัมพันธ์ทางเพศในทุกรูปแบบกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งอาจหมายถึงคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎหมายและจารีตทางสังคม ในบางสังคม การล่วงละเมิดหมายอาจมีแค่ผู้ที่อยู่ร่วมเคหะสถานเดียวกัน หรือผู้ที่เป็นสมาชิกของเผ่าหรือมีผู้สืบสันดานเดียวกัน; ในบางสังคมมีความหมายรวมไปถึงคนที่สัมพันธ์กันทางสายเลือด; และในสังคมอื่น ๆ รวมไปถึงบุตรบุญธรรมหรือการแต่งงาน ในการศึกษาบางอย่างได้ระบุว่ารูปแบบของการล่วงละเมิดที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ระหว่างพ่อกับลูกสาว อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาอื่น ๆ เสนอว่าการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องเกิดขึ้นบ่อยเทียบเท่าหรือบ่อยครั้งกว่าการร่วมประเวณีกับญาติสนิทรูปแบบอื่น ๆ การล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยผู้ใหญ่ถูกพิจารณาว่าเป็นรูปแบบของการข่มขืนต่อเด็กรูปแบบหนึ่ง นักวิจัยได้ประมาณการว่าประชากรทั่วไปราว 10-15% เคยมีประสบการณ์การล่วงละเมิดทางเพศแบบดังกล่าวมากกว่าหนึ่งครั้ง ในขณะที่อีกประมาณ 2% เกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณีหรือพยายามกระทำร่วมประเวณี ส่วนในผู้หญิง นักวิจัยได้ประมาณการตัวเลขไว้ที่ 20% ในสังคมส่วนใหญ่มักจะมีการหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศของคนในครอบครัวเดียวกันในบางรูปแบบ ข้อห้ามการล่วงละเมิดของคนในครอบครัวเดียวกันถือว่าเป็นหนึ่งในข้อห้ามทางวัฒนธรรมในบางสังคม แต่ในทางกฎหมายการร่วมประเวณีกับญาติสนิทมีระดับการยอมรับที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ บางประเทศถือว่าเป็นการผิดกฎหมายและถือว่าเป็นอาชญากรรมที่มีบทลงโทษ บางประเทศยอมรับการเกิดขึ้นได้โดยไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมแต่จะไม่อนุญาตให้มีการแต่งงาน บางประเทศยอมรับด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนเช่นยอมให้พี่น้องแต่งงานกันได้แต่ห้ามการแต่งงานระหว่างบุพการีกับบุตร บางประเทศห้ามเฉพาะผู้ใหญ่กับญาติที่ยังเป็นผู้เยาว์เท่านั้น จนถึงบางประเทศที่กฎหมายเปิดเสรี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการร่วมประเวณีกับญาติสนิท · ดูเพิ่มเติม »

หน่วยวัดบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ ในทางวิทยาศาสตร์ การวัด คือกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณอันหนึ่ง เช่นความยาวหรือมวล และเกี่ยวข้องกับ หมวดหมู่:มาตรวิทยา โครงวิทย์.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการวัด · ดูเพิ่มเติม »

การสงครามจิตวิทยา (psychological warfare) คือ การสงครามที่ใช้ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาที่มุ่งเน้นต่อความคิดและความเชื่อของบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อร่วมกับกิจกรรมทางจิตวิทยา สงครามจิตวิทยานั้นกระทำทั้งในยามสงบและยามสงครามทั้งฝ่ายข้าศึกและฝ่ายเดียวกัน รวมถึงฝ่ายเป็นกลางอีกด้วย ทั้งในด้านการเมืองและการทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และระดับยุทธวิธี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการสงครามจิตวิทยา · ดูเพิ่มเติม »

ระเยซูหนีไปอียิปต์ (Flight into Egypt) เป็นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่บรรยายในพระวรสารนักบุญแม็ทธิว (แม็ทธิว) เมื่อนักบุญโจเซฟหนีไปอียิปต์พร้อมกับพระแม่มารีและพระบุตรหลังจากการมาถวายของขวัญของแมไจ เมื่อได้ข่าวว่าพระเจ้าแฮรอด (Herod Antipas) มีคำสั่งให้สังหารเด็กทารกในอาณาจักร เหตุการณ์นี้เป็นหัวเรื่องที่จิตรกรนิยมวาดกันมากฉากหนึ่งและเป็นฉากสุดท้ายในภาพชุด “การประสูติของพระเยซู” และในชุด “ชีวิตของพระแม่มารี” และ “ชีวิตของพระเยซู”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการหนีไปอียิปต์ · ดูเพิ่มเติม »

การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส (concubinage) หมายถึง ภาวะที่หญิงมีความสัมพันธ์เชิงสมรสกับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งฝ่ายหนึ่งมักมีสถานะทางสังคมสูงกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์เชิงสมรสหมายความว่าไม่ได้สมรสกันจริง ๆ แต่อยู่กินกันอย่างคู่สมรส ซึ่งหากเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนจะกลายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายไทย แต่หากไม่จดทะเบียนสมรสก็จะไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้อนี้นับเป็นข้อเสียของการเป็นเมียหรือผัวที่ผิดกฎหมายของผู้อื่น ในกรณีปรกติแล้วมักเป็นเรื่องระหว่างหญิงกับชาย โดยชายนั้นมักมีภริยาอย่างเป็นทางการหรือ “เมียหลวง” อยู่แล้ว และก็อาจมีภริยาลับอยู่อีกหลายคนด้วย ซึ่งภริยาลับนี้ก็มักมีสถานะทางสังคมต่ำต้อยกว่าภริยาหลวง กับทั้งตัวภริยาลับและบุตรที่เกิดแต่นางภริยาลับนี้ฝ่ายชายจะให้การสนับสนุนอย่างออกนอกหน้าก็มิได้ เพราะผิดทั้งจริยธรรม จารีตประเพณีในบางท้องถิ่น และกฎหมายของบางท้องถิ่นด้วย เช่น กฎหมายไทยมิได้ให้สิทธิภริยาลับเสมอภริยาหลวง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใครเป็นภริยาลับของใครสังคมก็มักรู้กันอยู่แก่ใจและบางทีก็เอาไปซุบซิบนินทากันอย่างสนุกปากอีกด้วย คำว่า “ภริยาลับ” (concubine) เป็นศัพท์ทางนิติศาสตร์ แต่ในภาษาอังกฤษคำว่า “concubine” นั้นใช้ได้กับทั้งหญิงทั้งชายที่ไปเป็นภริยาลับหรือสามีลับของบุคคลอื่น นอกจากนี้ ในภาษาไทยยังมีคำเรียก “ภริยาลับ” อีกหลาย ๆ คำ เช่น อนุภริยา, อนุภรรยา, เมียน้อย หรือ เมียเก็.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส · ดูเพิ่มเติม »

การุณยฆาตราชบัณฑิตยสถาน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการุณยฆาต · ดูเพิ่มเติม »

การทำนายวันสิ้นโลก..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการทำนายวันสิ้นโลก พ.ศ. 2554 · ดูเพิ่มเติม »

การทดลองพระเยซู (Temptation of Christ) ในศาสนาคริสต์ หมายถึง เหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเมื่อทรงถูกทดลองโดยมารร้ายจากรายละเอียดจาก “พระวรสารสหทรรศน์” พระวรสารนักบุญมัทธิว พระวรสารนักบุญมาระโก พระวรสารนักบุญลูกา ในการแปลต่าง ๆ ในคริสต์ศาสนามักจะใช้คำว่า “ซาตาน” ในการบรรยายถึงศัตรูของพระเยซู แต่ในคัมภีร์ไบเบิลจะใช้คำว่า “diabolos” ในภาษากรีกซึ่งแปลว่า “ผู้กล่าวร้าย” ในพระวรสารนักบุญมัทธิวและ พระวรสารนักบุญลูกาไม่ได้ใช้คำว่า “ซาตาน” แต่พระวรสารนักบุญมาระโก ใช้คำว่า “ซาตาน” ตามที่กล่าวถึงในพระวรสาร หลังจากพระเยซูทรงรับบัพติศมา ก็ทรงอดพระกระยาหารเป็นเวลา 40 วันในทะเลทราย ระหว่างนี้ปีศาจร้ายก็มาปรากฏตัวต่อพระเยซูและยั่วให้พระองค์แสดงปาฏิหาริย์เพื่อพิศูจน์ว่าเป็นเทพจริง แต่ทุกครั้งที่พยายามพระเยซูก็ทรงปฏิเสธด้วยการอ้างหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติจากคัมภีร์ไบเบิล พระวรสารกล่าวต่อไปว่าเมื่อไม่สำเร็จปีศาจก็หายตัวไป เทวดาก็นำอาหารที่บำรุงร่างกายมาถวายพระเยซู พระวรสารนักบุญมาระโกกล่าวถึงชีวิตตอนนี้เพียงสั้น ๆ แต่พระวรสารนักบุญมัทธิงและพระวรสารนักบุญลูกาบรรยายการทดสอบของมารอย่างละเอียด โดยการบรรยายถึงคำสนทนาระหว่างพระเยซูกับมาร จากวิธีเขียนของพระวรสารนักบุญมัทธิงและลูกาที่ส่วนใหญ่จะเป็นคำอ้างอิงที่เป็นคู่ ๆ แทนที่จะเป็นคำบรรยาย ทำให้นักวิชาการเชื่อกันว่ารายละเอียดเหล่านี้มีรากฐานมาจาก “เอกสารคิว”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการทดลองพระเยซู · ดูเพิ่มเติม »

การข่มขืนกระทำชำเรา (rape) เป็นการทำร้ายร่างกายทางเพศซึ่งปกติเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์หรือการใช้การล่วงล้ำทางเพศแบบอื่นต่อบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวอาจโดยใช้กำลังทางกาย การบีบบังคับ การละเมิดอำนาจหรือต่อบุคคลที่ไม่สามารถให้ความยินยอมสมบูรณ์ได้ เช่น ผู้ที่หมดสติ ไร้ความสามารถหรืออายุต่ำกว่าอายุที่ยอมให้มีการร่วมประเวณีได้ตามกฎหมาย คำว่า “ข่มขืนกระทำชำเรา” บางครั้งใช้แทนคำว่า “การทำร้ายร่างกายทางเพศ” ได้ อุบัติการณ์การข่มขืนกระทำชำเราที่ตำรวจบันทึกทั่วโลกในปี 2553 แปรผันระหว่าง 0.2 ต่อ 100,000 คนในประเทศอาเซอร์ไบจาน ถึง 92.9 ต่อ 100,000 คนในประเทศบอตสวานา โดยมีค่า 6.3 ต่อ 100,000 คนในประเทศลิทัวเนียเป็นมัธยฐาน United Nations.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการข่มขืนกระทำชำเรา · ดูเพิ่มเติม »

ีสาบานเป็นประธานาธิบดีของบารัก โอบามา บารัก โอบามา เริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2009 เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 และเป็นคนปัจจุบัน ในอดีตโอบามาเคยเป็นวุฒิสมาชิกรัฐอิลลินอยส์ และเขาเอาชนะวุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนาจอห์น แมคเคน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2008.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของบารัก โอบามา · ดูเพิ่มเติม »

อาดัมและเอวาถูกขับจากสวนเอเดนโดยพระเจ้าหลังจากกระทำบาปกำเนิด โดย โดเม็นนิชิโน การตกในบาป (Fall of Man หรือ the Fall) หมายถึงการเปลื่ยนแปลงเป็นครั้งแรกของมนุษย์จากสภาวะของความบริสุทธิ์ที่เชื่อฟังพระเจ้าไปเป็นสภาวะของความรู้สึกผิดเพราะความไม่เชื่อฟังในพระเจ้า ในบาปกำเนิด ในศาสนาคริสต์, มนุษย์คนแรกอาดัมและเอวาเมื่อแรกเริ่มอาศัยอยู่กับพระเจ้าภายในสวรรค์ แต่มาถูกล่อลวงโดยงูให้กินผลไม้จาก “ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว” (Tree of Knowledge of Good and Evil) ซึ่งพระเจ้าทรงสั่งห้ามไว้ว่าไม่ให้แตะต้อง หลังจากที่กินเข้าไปแล้วก็เกิดความละอายในความเปลือยเปล่าของร่างกาย และในที่สุดก็ถูกการตกในบาปโดยพระเจ้า การถูกการตกในบาปมิได้กล่าวถึงโดยตรงในคัมภีร์ไบเบิล แต่กล่าวถึงทั้งเรื่องของความไม่เชื่อฟังและการถูกขับไล่ ในศาสนาอื่นเช่นศาสนายูดาห์, ศาสนาอิสลาม หรือ ไญยนิยม (Gnosticism) ตีความหมายของการถูกการตกในบาปต่างกันไป ในเทววิทยาศาสนาคริสต์, “การถูกขับจากสวรรค์” มีความหมายที่กว้างหมายถึงมวลมนุษย์ผู้มาจากบาปของอาดัมและเอวาที่เรียกว่า “บาปกำเนิด” (original sin) เช่นในคำสอนของนักบุญพอลแห่งทาซัสที่บันทึกไว้ใน จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม 5:12-19 และ จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 15:21-22 ผู้นับถือศาสนาคริสต์บางคนเชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” เป็นการทำความเสียหายให้แก่ธรรมชาติของโลกทั้งหมดโดยเฉพาะธรรมชาติของมนุษย์ ทำให้มนุษย์เกิดมาพร้อมกับบาปกำเนิด ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่ทำให้สามารถมีชีวิตชั่วนิรันดรโดยไม่ต้องให้พระเจ้าเข้ามาช่วย ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าความตายของพระเยซูเป็น “ค่าไถ่” ซึ่งทำให้มนุษย์ปราศจาก “บาปกำเนิด” ที่เกิดจาก “การถูกขับจากสวรรค์” ตลอดไป นิกายอื่น ๆ เชื่อว่า “การถูกขับจากสวรรค์” ทำให้มนุษย์มีอิสระจากบาปโดยมิต้องหาทางแก้บาปอีก คำว่า “ปราศจากบาป” (prelapsarian) หมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระจากความมีบาปก่อน “การถูกขับจากสวรรค์” หรือบางครั้งก็เป็นคำที่ใช้ในการรำลึกถึงเวลาในอดีตที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน หรือสถานะการณ์ที่เรียกว่า “คำนึงถึงความหลัง” (nostalgia).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการตกในบาป · ดูเพิ่มเติม »

การฉาบปูนขาวภาคพันธสัญญาใหม่, มัทธิว, บทที่ 23, ข้อที่ 27:”วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะว่า เจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดูงดงามจริง ๆ แต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตาย และการโสโครกสารพัด” “…like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of dead men’s bones.” (whitewashing) เป็นคำพังเพยในสังคมตะวันตก หมายถึง “ปกปิดหรือซ่อนเร้นความชั่ว ความผิด หรือความอัปยศ หรือทำให้พ้นข้อครหา โดยใช้วิธีสืบสวนแบบขอไปที หรือนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันมากด้วยอคติ””Whitewash”,Encyclopedia Britannica, 2003 DVD Ultimate reference suite.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการฉาบปูนขาว · ดูเพิ่มเติม »

“การประสูติ” โดยเปตรุส คริสตุส (Petrus Christus) ราว ค.ศ. 1445 การประสูติของพระเยซู (The Nativity of Jesus; the Nativity) หรือพระคริสตสมภพ ถูกกล่าวถึงในพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ส่วนพระวรสารนักบุญมาระโกและพระวรสารนักบุญยอห์นมิได้กล่าวถึงการประสูติของพระเยซูไว้ แหล่งข้อมูลอื่นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ก็มีแต่มิได้รวมอยู่ในสารบบคัมภีร์ไบเบิล คำบรรยายของพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูกากล่าวว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นบุตรของนางมารีย์ ขณะมีตั้งครรภ์ได้หมั้นอยู่กับโยเซฟจากตระกูลเดวิด เรื่องนี้คริสตชนเชื่อว่าพระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารีเพราะเป็นการกำเนิดโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยมารดามิได้ร่วมประเวณีกับโยเซฟเลย คริสตชนจึงถือว่าโยเซฟเป็นเพียงบิดาบุญธรรม ทูตสวรรค์ได้ประกาศถึงการประสูติพระเยซูต่อคนเลี้ยงแกะ โหราจารย์สามคนก็ทราบเพราะได้เห็นดวงดาว พระวรสารกล่าวว่าการกำเนิดของพระเยซูเป็นไปตามคำพยากรณ์ของเหล่าผู้เผยพระวจนะชาวอิสราเอล การระลึกถึง การแสดง หรือการสร้างสัญลักษณ์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซูถือเป็นหัวใจของการฉลองเทศกาลคริสต์มาส เพื่อแสดงความเชื่อว่าพระเยซูชาวนาซาเรธเป็น “พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” ตามที่ทำนายไว้คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ในบางคริสตจักร เช่น โรมันคาทอลิก ถือว่าจุดยอดของการฉลองอยู่ที่พิธีมิสซาเที่ยงคืน หรือเช้าวันคริสต์มาสซึ่งจะเป็นวันที่ 25 ธันวาคมเสมอ ทางอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์จะอดอาหารก่อนวันคริสต์มาส 40 วัน และวันอาทิตย์สี่วันก่อนคริสต์มาสคริสต์ศาสนิกชนทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและแองกลิคันก็จะฉลองเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระเยซู เพื่อเป็นการเตรียมตัวทางใจเพื่อความพร้อมที่จะฉลองวันประสูติของพระเยซู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการประสูติของพระเยซู · ดูเพิ่มเติม »

นายช่างโบฮีเมีย ราวปี ค.ศ. 1350 แสดงให้เห็นอิทธิพลของไบเซนไทน์แบบอิตาลีในราชสำนักของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ การประสูติของพระเยซู (Nativity หรือ Nativity of Jesus) เป็นหัวเรื่องที่วาดกันบ่อยที่สุดหัวข้อหนึ่งในศิลปะศาสนาคริสต์ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 องค์ประกอบของศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองวันคริสต์มาสตามข้อมูลในพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูกา และต่อมาก็มีการเพิ่มเรื่องราวจากข้อเขียนอื่น ๆ หรือเรื่องเล่าต่างๆ ศิลปะคริสต์ศาสนามักจะมีรูปเคารพของพระนางมารีย์พรหมจารีและพระกุมารเยซู งานศิลปะแบบนี้จะเรียกว่า “แม่พระและพระกุมาร” หรือ “พระนางพรหมจารีและพระกุมาร” แต่รูปนี้จะไม่รวมอยู่ในชุด “การประสูติของพระเยซู” ฉากการประสูติของพระเยซูจะมีคำบรรยายอย่างชัดเจนจากหลักฐานหลายแห่ง การกำเนิดของพระเยซูเป็นฉากที่ใช้ในการสร้างศิลปะหลายแบบทั้งทางจักษุศิลป์และประติมากรรม และศิลปะแบบอื่นๆ ในรูปของจักษุศิลป์ก็อาจจะเป็น ไอคอน, จิตรกรรมฝาผนัง, บานพับภาพ, ภาพเขียนสีน้ำมัน, หนังสือวิจิตร และ หน้าต่างประดับกระจกสี บางครั้งการแสดงภาพก็อาจจะผสมระหว่างจักษุศิลป์และประติมากรรม ที่ตั้งของภาพหรืองานศิลปะก็อาจจะเป็น ฉากประดับแท่นบูชา (Altarpiece) ศิลปะแบบอื่นๆ ก็อาจจะเป็นจุลจิตรกรรม งานแกะงาช้าง การแกะภาพบนโลงหิน การสลักบนหน้าบันเหนือประตูทางเข้าโบสถ์ หรือคานเหนือประตู หรืออาจจะเป็นรูปปั้นแบบลอยตัว รูปปั้นแบบลอยตัวของ “การประสูติของพระเยซู” มักจะทำเป็น “Creche” หรือ “Presepe” ซึ่งเรียกว่า “ฉากพระเยซูประสูติ” (Nativity scene) ซึ่งอาจจะใช้ตั้งตรงมุมใดมุมหนึ่งของโบสถ์ หน้าหรือในสถานที่สาธารณะ, บ้าน หรือกลางแจ้งเป็นการชั่วคราว ขนาดของกลุ่มรูปปั้นก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆ ไปจนขนาดเท่าคนจริง ที่มาของการสร้าง “ฉากพระเยซูประสูติ” อาจจะมาจากการแสดงกลุ่มรูปปั้น ที่เรียกว่า “Tableau vivant” ที่กรุงโรม ซึ่งนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีมีบทบาททำให้เป็นที่นิยมกันมากขึ้น การสร้าง “ฉากพระเยซูประสูติ” ก็ยังเป็นที่นิยมกันถึงปัจจุบันนี้ โดยบางครั้งฉากเล็กอาจจะทำจากกระเบื้องพอร์ซิเลน (Porcelain), พลาสเตอร์, พลาสติก หรือ กระดาษ เพื่อใช้ตั้งภายในที่อยู่อาศั.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการประสูติของพระเยซู (ศิลปะ) · ดูเพิ่มเติม »

มพ์จากบัญชรฆาตแห่งปรากในปี ค.ศ. 1618 “ความตายของนายพลกาสปาร์ด เดอ โคลิญญี” จาก “”Foxe’s Book of Martyrs”” ฉบับ ค.ศ. 1887 โดยโครนไฮม์ การโยนออกนอกหน้าต่าง (Defenestration) คือการโยนคนหรือสิ่งของออกจากหน้าต่าง เป็นคำที่เริ่มใช้หลังจากเหตุการณ์การโยนออกนอกหน้าต่างที่ปรากจากหน้าต่างปราสาทปรากในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการโยนออกนอกหน้าต่าง · ดูเพิ่มเติม »

ระเยซูมักปลีกตัวไปเข้าเงียบอยู่คนเดียวแบบนี้ การเข้าเงียบจะมีลักษณะแบบนี้คืออธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์อยู่คนเดียว การเข้าเงียบ (retreat) เป็นการปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นการปลีกตัวไปอยู่คนเดียวเพื่อวิงวอนกับพระเป็นเจ้าและนักบุญและอ่านคัมภีร์ไบเบิล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและการเข้าเงียบ · ดูเพิ่มเติม »

กางเขนแบบที่ง่ายที่สุดเรียกว่ากางเขนละติน หรือ “crux ordinaria” ที่เป็นสัญลักษณ์ของการตรึงพระเยซูที่กางเขนตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา กางเขน (Cross) เป็นเครื่องหมายทรงเรขาคณิตที่ประกอบด้วยแกนสองแกนตัดเป็นมุมฉากกัน ตามปกติแล้วแกนจะเป็นแนวตั้งขวางกับแนวนอน แต่ถ้าตัดทแยงกันก็จะเรียกว่ากางเขนไขว้ หรือ กางเขนนักบุญอันดรูว์ กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้โดยมนุษย์ และใช้เป็นสัญลักษณ์ศาสนาหลายศาสนาที่รวมทั้งคริสต์ศาสนา กางเขนบ่อยครั้งจะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุหลักทั้ง 4 ของโลก (เชวาลิเย์, ค.ศ. 1997) หรืออีกความหมายหนึ่งคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเทพที่เป็นแกนตั้งและโลกที่คือแกนนอน (คอค, ค.ศ. 1955).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกางเขน · ดูเพิ่มเติม »

ระนางกาตาลินาแห่งอารากอน (Catalina de Aragón; Catherine of Aragon, Katharine of Aragon; พ.ศ. 2028 — พ.ศ. 2079) พระราชินีแห่งอังกฤษ พระมเหสีพระองค์แรกในพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ (พ.ศ. 2052-2090) อภิเษกสมรสครั้งแรกในปี พ.ศ. 2044 กับเจ้าชายอาร์เธอร์ พระโอรสในพระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ (พ.ศ. 2029-2045) แต่เมื่อพระสวามีสิ้นพระชนม์เสียตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เจ้าหญิงกาตาลินาก็ได้ทรงรับหมั้นกับเจ้าชายที่เป็นน้องสามี ซึ่งต่อมาคือพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ในขณะที่มีพระชนมายุเพียง 11 ขวบ และได้อภิเษกสมรสกันในเวลาต่อมาเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกาตาลินาแห่งอารากอน พระราชินีแห่งอังกฤษ · ดูเพิ่มเติม »

รูปปั้นกิลกาเมช ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ กิลกาเมช เป็นกษัตริย์ในตำนาน แห่งนครอุรุค ในอาณาจักรบาบิโลน หรือบาบีโลเนีย ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส ในประเทศอิรักปัจจุบัน เชื่อว่าเคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล มีเรื่องเล่าและปกรณัมมากมายที่เขียนเกี่ยวกับกิลกาเมช บางเรื่องเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยจารึกบนแผ่นดินเหนียวเป็นภาษาของพวกซูเมอร์ เรียกว่าภาษาซูเมเรียน ซึ่งยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน ภาษาดังกล่าวนี้นักโบราณคดีเชื่อว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับภาษาอื่นๆ ที่เราเคยรู้จักเลย เรื่องกิลกาเมชของพวกซูเมอร์นั้น ถูกรวบรวมขึ้นเป็นบทกวีเรื่องยาว เรียกว่า มหากาพย์กิลกาเมช (Epic of Gilgamesh) หลงเหลืออยู่เป็นวรรณกรรมในหลายภาษา เช่น ของชาวอัคคาเดีย (ภาษาตระกูลเซมิติค ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาษาฮีบรู, เป็นภาษาที่พูดกันในอาณาจักรบาบิโลน) นอกจากนี้ยังมีปรากฏบนแผ่นจารึกดินเหนียว เป็นภาษาฮูร์เรียน และภาษาฮิตไตต์ (ภาษาหนึ่งในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน ซึ่งพูดกันในเขตรอยต่อยุโรปและเอเชีย นับเป็นหนึ่งในบรรดาภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก) ภาษาทั้งหมดที่พูดมานี้ จารด้วยอักษรลิ่ม หรือที่เราคุ้นเคยกันด้วยชื่อ คูเนฟอร์ม ตำนานฉบับเต็มเกี่ยวกับกิลกาเมชนั้น ได้มาจากศิลาจารึก 12 แท่ง จารเป็นภาษาอัคคาเดียน พบในซากปรักหักพังของหอพระสมุด พระเจ้าอะชูรบานิปัล แห่งอัสสิเรีย เมื่อราว 669-633 ปีก่อนคริสตกาล ที่เมืองนีนะเวห์(Nineveh) หอสมุดแห่งนี้ถูกพวกเปอร์เซียทำลายเมื่อ 612 ปีก่อนคริสตกาล และจารึกทั้งหมดก็พินาศไปด้วย จารึกนี้ระบุชื่อผู้แต่งไว้ด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่แปลกมาก เนื่องจากในสมัยโบราณ แทบจะไม่มีการจารึกชื่อผู้แต่งเรื่องใด ๆ (จารึกไทยในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาก็ไม่มีการจารึกชื่อผู้แต่งเช่นกัน) ผู้แต่งจารึกนี้คือ ชิเนฆิอุนนินนิ (Shin-eqi-unninni) อาจกล่าวได้ว่า บุคคลผู้นี้เป็นนักเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกวรรณกรรม ที่เราสามารถระบุชื่อได้ ตำนานของกิลกาเมชนั้นกล่าวโดยย่อ คงเทียบได้กับเรื่องของโนอาห์ ในคัมภีร์ไบเบิ้ลหรือนูห์ ในคัมภีร์อัลกุรอาน นั่นเอง นับเป็นตำนานน้ำท่วมโลกที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกิลกาเมช · ดูเพิ่มเติม »

กิจการของอัครทูต (Acts of the Apostles) เป็นเอกสารฉบับที่ 5 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ เรียกย่อว่า กิจการ (Acts) ชื่อมาจากภาษากรีก “Praxeis Apostolon” ใช้เป็นครั้งแรกโดยนักบุญอิเรเนียส (Irenaeus) เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 2 อาจมีนัยความหมายว่า “กิจการของพระจิต” หรือเป็น “กิจการของพระเยซู” ก็เป็นได้ เพราะ กิจการ เขียนขึ้นเพื่อบันทึกแนวทางปฏิบัติที่พระเยซูทรงสอน และทรงมีบทบาทหลัก แม้ว่าผู้เขียนจะไม่ได้บ่งบอกชื่อของตนเองไว้ แต่หลักฐานทั้งจากภายนอกและเนื้อหาในพระธรรมเอง เชื่อได้ว่าผู้เขียนน่าจะเป็น ลูกาผู้ประกาศข่าวประเสริฐ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังสรุปยืนยันไม่ได้ แต่มั่นใจว่าผู้ที่เขียนพระธรรม กิจการ และ พระวรสารนักบุญลูกา เป็นบุคคลเดียวกัน สังเกตได้จากบทเริ่มต้นของพระธรรมเล่มนี้ ซึ่งเป็นจดหมายเขียนถึงเธโอฟิลัส โดยอ้างถึงหนังสือเรื่องแรกที่ได้เขียนให้อ่านไปแล้วนั้น ตรงกันกับบทเริ่มต้นของพระวรสารนักบุญลูกา ดังนั้น พระธรรม กิจการ จึงเขียนขึ้นทีหลัง ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและกิจการของอัครทูต · ดูเพิ่มเติม »

ก๊อด อาร์มี่ (God’s Army) เป็นกองกำลังปฏิวัติติดอาวุธคริสต์ซึ่งต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า กลุ่มนี้เป็นสาขาหนึ่งของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง อยู่ตามพรมแดนไทย-พม่า และดำเนินการปฏิบัติกองโจรเสี่ยงภัยหลายครั้ง อย่างเช่น การยึดสถานทูตพม่าในกรุงเทพมหานคร ระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1990 และต้นคริสต์ทศวรรษ 2000 กลุ่มนี้ก่อตั้งเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและก๊อด อาร์มี่ · ดูเพิ่มเติม »

มื่อพระเจ้าทรงใช้โมเสสและอาโรนให้เข้าเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลขอให้ทรงปล่อยวงศ์วานอิสราเอลเป็นไทนั้น โมเสสและอาโรนต้องเข้าไปทูลขอถึง 10 ครั้ง กว่าที่องค์ฟาโรห์จะยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์ได้ ในแต่ละครั้งที่ฟาโรห์ทรงละเลยต่อคำขอของโมเสสและอาโรนนั้น พระเจ้าก็ทรงมอบภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่อียิปต์ทุกครั้ง จนกระทั่งองค์ฟาโรห์ทรงพบกับภัยพิบัติครั้งสุดท้ายด้วยพระองค์เอง จึงยอมปล่อยให้อิสราเอลออกเดินทางจากอียิปต์ได้ โดยในการขอให้ฟาโรห์ปล่อยอิสราเอลนั้น โมเสสได้ทูลขอองค์ฟาโรห์ ให้ตนนำอิสราเอลออกไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร ภัยพิบัติที่จะกล่าวถึงนี้ อ้างอิงมาจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม หนังสืออพยพ บทที่ 7-13.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภัยพิบัติแห่งอียิปต์ · ดูเพิ่มเติม »

ษาบูกิส เป็นภาษาที่พูดโดยประชากรราว 4 ล้านคน ในภาคใต้ของเกาะซูลาเวซี ประเทศอินโดนีเซีย คำว่า บูกิส มาจากภาษามลายู ส่วนชาวบูกิสเรียกภาษาของตนว่า บาซา อูกิ แปลว่ากษัตริย์องค์แรก ซึ่งหมายถึง กษัตริย์ในอาณาจักรบุกิสโบราณ แต่เรื่องราวไม่ชัดเจนเพราะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานลายลักษณ์อักษรครั้งแรกที่พบคือ อี ลา กาลิโก ซึ่งเป็นภาพวงกลม เล่าถึงกำเนิดชีวิต พบในซูลาเวซีใต้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาบูกิส · ดูเพิ่มเติม »

ษาฟิลิสไตน์ เป็นภาษาที่เคยใช้พูดในฟิลิสไตน์ ซึ่งอยู่ที่ ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคานาอัน สำเนียงหนึ่งของภาษานี้ มีอ้างถึงในไบเบิลว่า “Ashdodit” มาจากชื่อเมืองแอชดอด (Ashdod) ข้อมูลที่แสดงความเกี่ยวข้อง กับภาษาอื่นมีน้อย บางทฤษฎีกล่าวว่าภาษานี้ พัฒนามาจากสำเนียงหนึ่ง ในภาษาคานาอันไนต์ หรืออาจเกี่ยวข้องกับภาษากรีกสำเนียงไมซีเนีย ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการเชื่อมโยงภาษาในฟิลิสไตน์กับภาษาอื่นๆ มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับตระกูลภาษาอินโด-ยุโรเปียน โดยเฉพาะภาษากรีกสำเนียงไมซีเนีย ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าผู้อพยพเข้ามาในฟิลิสไตน์เป็นกลุ่มชนที่อาศัยตามชายทะเลมาก่อน หลักฐานจากจารึกสั้นๆในยุคเหล็ก แสดงให้เห็นว่าในบริเวณนั้นเมื่ออยู่ในยุคเหล็ก ใช้ภาษาและอักษรที่เป็นสาขาหนึ่งของภาษาคานาอันไนต์ ต่อมาจึงถูกแทนที่ด้วยภาษาทางการค้าที่แพร่มาจากบริเวณอื่นๆ จนกระทั่งสิ้นสุดยุคเหล็กเมื่อ 257 – 157 ปีก่อนพุทธศักราช ภาษาเขียนที่เป็นภาษาแรกในฟิลิสไตน์คือสำเนียงของภาษาคานาอันไนต์ที่เขียนด้วยอักษรอราเมอิกตะวันตกหรือที่เรียกว่าอักษรฟิลิสไตน์ใหม่ จนราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาฟิลิสไตน์ · ดูเพิ่มเติม »

ษากัว (Cua; ภาษาเวียดนาม:Bòng Mieu) มีผู้พูดทั้งหมด 27,766 คน (พ.ศ. 2542) ในจังหวัดกวางงายและจังหวัดกวางนัม จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ – เขมรตะวันออก สาขาย่อยบะห์นาริก มีการแปลไบเบิลเป็นภาษากัวเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษากัว · ดูเพิ่มเติม »

ษากุรุข (Kurukh; อักษรเทวนาครี: कुड़ुख़) เป็นภาษาในตระกูลภาษาดราวิเดียนที่พูดโดยเผ่าโอโรนหรือเผ่ากุรุข ที่อยู่ในรัฐพิหาร ฌารขัณฑ์ โอริศา มัธยประเทศ ฉัตตีสครห์ และเบงกอลตะวันตก ในประเทศอินเดีย และบังกลาเทศภาคเหนือ มีความใกล้เคียงกับภาษาบราฮุย และภาษามัลโตหรือภาษาปาหาเรีย บางครั้งเรียกภาษาโอโรน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษากุรุข · ดูเพิ่มเติม »

ภาษามัวไบต์ เป็นสำเนียงของภาษาฮีบรู-คานาอันไนต์ที่ตายแล้ว เคยใช้พูดในโมอาบ (ปัจจุบันอยู่ในจอร์แดน) ในช่วง 457 ปีก่อนพุทธศักราช หลักฐานจากจารึกแสดงให้เห็นว่าใกล้เคียงกับภาษาฮีบรูในไบเบิล ความแตกต่างที่พบมักเป็นส่วนเล็กๆ เช่น ใช้รูปพหูพจน์ -în มากกว่า -îm (เช่น mlkn “กษัตริย์” ซึ่งฮีบรูในไบเบิลใช้ məlākîm) ลงท้ายเพศหญิงด้วย -at แบบเดียวกับภาษาอาหรับและภาษาอราเมอิก ในขณะที่ภาษาฮีบรูไบเบิลใช้ to -āh (เช่น qryt “เมือง”, ฮีบรูไบเบิล qiryāh) เป็นต้น หมวดหมู่:ภาษาโบราณในทวีปเอเชีย en:Moab#Moabite language.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษามัวไบต์ · ดูเพิ่มเติม »

ษามาดูราเขียนด้วยอักษรชวา ภาษามาดูรา (Madura language) เป็นที่ใช้พูดบนเกาะมาดูรา ในประเทศอินโดนีเซีย และเกาะอื่นๆ เช่นเกาะกาเงียน เกาะซาปูดี และทางตะวันออกของชวาตะวันออก พบในสิงคโปร์ด้วย อยู่ในกลุ่มย่อยซุนดา ของภาษากลุ่มมาลาโย-โพลีเนเซียตะวันตก ตระกูลอสสโตรนีเซียน เคยเขียนด้วยอักษรชวา ปัจจุบันเขียนด้วยอักษรละติน มีผู้พูด 13,600,000 คนในอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2543) ภาษานี้มีรากศัพท์เหมือนกับภาษากาเงียน 75% และเข้าใจกันได้ยาก ภาษานี้มีหลายสำเนียง สำเนียงซูเมเนบ จัดเป็นสำเนียงมาตรฐาน สำเนียงบังกาลนที่พูดในสุราบายา เป็นสำเนียงที่ใช้ทางการค้ามากที่สุด เป็นสำเนียงที่ใช้ในเมืองและได้รับอิทธิพลจากภาษาอินโดนีเซียมาก และผู้พูดภาษานี้ใช้ภาษาอินโดนีเซียด้วย แปลไบเบิลเป็นภาษานี้ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษามาดูรา · ดูเพิ่มเติม »

ษามนองตะวันออก (Mnong, EasternISO 639-3) มีผู้พูดในเวียดนาม 30,000 คน (พ.ศ. 2545) จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ภาษากลุ่มมอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรตะวันออก สาขาย่อยบะห์นาริก เขียนด้วยอักษรโรมัน มีการแปลไบเบิลเป็นภาษานี้เมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษามนองตะวันออก · ดูเพิ่มเติม »

ษามโร (Mro language) มีผู้พูดในพม่าทั้งสิ้น 138,000 คน (พ.ศ. 2543) ในรัฐยะไข่ จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขากูกี-ฉิ่น-นาคา สาขาย่อยกูกี-ฉิ่น รากศัพท์ประมาณ 13% ใกล้เคียงกับภาษามรูที่มีผู้ใช้ในพม่าและบังกลาเทศ มีการแปลไบเบิลเป็นภาษานี้ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษามโร · ดูเพิ่มเติม »

ษาลาดิโน (Ladino) เป็นภาษากลุ่มโรมานซ์ ได้รับอิทธิพลจากภาษาสเปนมาก โดยเฉพาะภาษาสเปนโบราณ (คัสติลเลียน) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาลาดิโนกับภาษาสเปน เทียบได้กับภาษายิดดิชกับภาษาเยอรมัน ผู้พูดส่วนใหญ่เป็นชาวยิวเซฟาร์ดิก ตัวอย่างเช่น ชาวยิวในเทสซาโลนิกี อิสตันบูล และอิสมีร์ โครงสร้างของภาษาใกล้เคียงกับภาษาสเปน โดยมีบางส่วนมาจากภาษาฮีบรู ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตุรกี ภาษากรีก และภาษาสลาฟใต้ ขึ้นกับว่าผู้พูดอาศัยอยู่ที่ใด ภาษาลาดิโนมีเสียงที่มาจากภาษาสเปนโบราณที่กลายเป็นเสียงจากเพดานอ่อน /x/ ในภาษาสเปนสมัยใหม่ ภาษาลาดิโนมีหน่วยเสียง /x/ ที่ได้จากภาษาฮีบรู ในบางบริเวณมีการสร้างคำที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น muestro จาก nuestro (ของเรา) โครงสร้างทางไวยากรณ์ใกล้เคียงกับภาษาสเปน โดยมีการเพิ่มส่วนจากภาษาฮีบรู ภาษาโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาตุรกี ภาษากรีก และภาษากลุ่มสลาฟใต้ ขึ้นกับบริเวณที่ใช้พูด ภาษาลาดิโนเป็นภาษาที่ใกล้ตายเนื่องจากผู้พูดเป็นภาษาแม่มีอายุมากและไม่ถ่ายทอดภาษาให้รุ่นต่อไป ชุมชนชาวยิวเซฟาร์ดิกในประเทศต่างๆมีความพยายามฟื้นฟูภาษานี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดนตรี สาเหตุที่ทำให้เป็นภาษาที่ใกล้ตายอีกอย่างหนึ่งคือการกลมกลืนไปกับภาษาสเปนสมัยใหม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาลาดิโน · ดูเพิ่มเติม »

ษาลิซานา เดนี (Lishana Deni) เป็นภาษาอราเมอิกสมัยใหม่ของชาวยิว จุดเริ่มต้นของภาษาอยู่ที่เมืองซาโคและบริเวณใกล้เคียงในอิรัก ปัจจุบันผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ในเยรูซาเลม ภาษานี้เขียนด้วยอักษรฮีบรู ภาษานี้เข้าใจกันได้กับสำเนียงของชาวยิวอื่นๆได้น้อย แต่เข้าใจกันได้กับภาษาอราเมอิกใหม่สำเนียงของชาวคริสต์ในบริเวณนั้นๆโดยยเฉพาะภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดียแต่เข้าใจกันได้กับภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรียได้น้อย บางครั้งเรียกภาษานี้ว่าภาษาตาร์คุม เพราะใช้ในการแปลไบเบิลจากภาษาฮีบรูไปเป็นภาษาอราเมอิกซึ่งเรียกว่าคาร์คุม ความสับสนวุ่นวายช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และการก่อตั้งรัฐอิสราเอลทำให้ชาวยิวในเคอร์ดิสถานอพยพไปสู่เยรูซาเลม ภาษาลิซานา เดนีในหมู่คนรุ่นใหม่ถูกแทนที่ด้วยภาษาฮีบรู เหลือผู้พูดภาษานี้อยู่ราว 8,000 คน ทั้งหมดอายุมากกว่า 50 ปี จัดเป็นภาษาที่ใกล้ต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาลิซานา เดนี · ดูเพิ่มเติม »

อักษรว้า ภาษาว้า (Wa language) มีผู้พูดทั้งหมด 1,188,000 คน พบในพม่า 922,000 คน (พ.ศ. 2551) โดยมี 415,000 คน พูดได้ภาษาเดียว ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง พบในทางเหนือของรัฐฉาน บริเวณตอนบนของแม่น้ำสาละวิน และทางตะวันออกของรัฐฉานแถบเชียงตุง พบในจีน 266,000 คน (พ.ศ. 2543) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยูนนาน จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก กลุ่มภาษามอญ-เขมร สาขามอญ-เขมรเหนือ สาขาย่อยปะหล่อง มีไบเบิลที่เขียนด้วยภาษาว้า มีสำเนียงหลัก 3 สำเนียง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาว้า · ดูเพิ่มเติม »

ษาสลาวอนิกคริสตจักรเก่า (Old Church Slavonic) เป็นภาษาทางศาสนา พัฒนาขึ้นจากภาษาของนักบุญซีริลและนักบุญเมโทเดียส ซึ่งเป็นมิชชันนารีจากไบแซนไทน์ เมื่อราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาสลาวอนิกคริสตจักรเก่า · ดูเพิ่มเติม »

ษาอราเมอิกพระเยซู (Aramaic of Jesus)เป็นภาษาอราเมอิกที่นักวิชาการเชื่อว่าพระเยซูเคยใช้พูด ควบคู่ไปกับภาษาฮีบรูและภาษากรีก เมืองนาซาเร็ธและคาร์เปอร์เนียมที่พระเยซูเคยอยู่ เป็นชุมชนที่เคยพูดภาษาอราเมอิก ส่วนภาษากรีกเป็นภาษาที่ใช้พูดอย่างกว้างขวางในจักรวรรดิโรมันตะวันออก เป็นที่ทราบกันดีว่าพระเยซูทรงรู้ภาษาฮีบรูและอภิปรายเกี่ยวกับไบเบิลภาษาฮีบรูได้ ภาษาอราเมอิกเป็นกลุ่มภาษาเซมิติกที่ใกล้เคียงกับภาษาฮีบรูที่เป็นภาษาในเขตเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกในช่วงเวลาระหว่างจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ บาบิโลเนียใหม่ และอาแคมินิดรวมทั้งช่วงเวลาหลังจากนั้น (179 ปีก่อนพุทธศักราช – พ.ศ. 213) หลังจากการรุกรานของกรีก..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาอราเมอิกพระเยซู · ดูเพิ่มเติม »

ษาอัมโมไนต์ เป็นภาษากลุ่มคานาอันไนต์ ของชาวอัมโมไนต์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศจอร์แดนในปัจจุบันและเป็นที่มาของชื่อ “อัมมัน” เมืองหลวงของจอร์แดน หลักฐานเกี่ยวกับภาษานี้เหลืออยู่น้อย เช่น จารึกที่มั่นสุดท้ายของชาวอัมมัน อายุ 357 ปีก่อนพุทธศักราช ขวดทองแดงอายุราว 157 – 57 ปีก่อนพุทธศักราช หลักฐานเท่าที่พบแสดงว่าภาษานี้ใกล้เคียงกับภาษาฮีบรูในคัมภีร์ไบเบิล โดยได้รับอิทธิพลจากภาษาอราเมอิก เช่น การใช้ ‘bd แทน ‘śh ในภาษาฮีบรูไบเบิลสำหรับคำว่า “ทำงาน” สิ่งที่ต่างไปอีกอย่างหนึ่งคือ การใช้รูปสตรีลึงค์ เอกพจน์ -t (เช่น ’šħt “cistern”).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาอัมโมไนต์ · ดูเพิ่มเติม »

ษาอาหรับยิวแบกแดด (Baghdad Jewish Arabic) เป็นสำเนียงของภาษาอาหรับที่พูดโดยชาวยิวในแบกแดดและเมืองอื่นๆทางภาคใต้ของอิรัก ต่างจากสำเนียงของชาวยิวที่อยู่ทางภาคเหนือของอิรัก เช่น โมซูลและอานา สำเนียงแบกแดดและสำเนียงอิรักเหนือจัดเป็นสำเนียงย่อยของภาษาอาหรับอิรักของชาวยิว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาอาหรับยิวแบกแดด · ดูเพิ่มเติม »

ษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia; Indonesian language) เป็นภาษาทางการของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นภาษาที่น่าสังเกตในหลายด้าน เริ่มต้นด้วยการที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่พูดภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่สอง และส่วนน้อยที่พูดเป็นภาษาแม่ในบางนัย ภาษานี้เป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่ เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2488 และเป็นภาษาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากเกิดคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น ๆ อยู่ตลอด ชื่อท้องถิ่นของภาษาอินโดนีเซียคือ บาฮาซาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และชื่อนี้ก็นำมาใช้ในภาษาอังกฤษในบางโอก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาอินโดนีเซีย · ดูเพิ่มเติม »

ษาอีโดไมต์เป็นภาษากลุ่มฮีบรู-คานาอันไนต์ที่ตายแล้ว เคยใช้พูดทางตะวันตกเฉียงใต้ในจอร์แดน เมื่อ 457 ปีก่อนพุทธศักราช ในช่วงแรกเขียนด้วยอักษรคานาอันไนต์ ต่อมาช่วง 57 ปีก่อนพุทธศักราชเปลี่ยนมาเขียนด้วยอักษรอราเมอิก และเริ่มมีคำยืมจากภาษาอาหรับ ในคัมภีร์ไบเบิล “อีดอม” เป็นชื่อหนึ่งของเอซาว ซึ่งเป็นลูกหลานของอีเบอร์ผ่านทางอับราฮัม ชาวอีโดไมต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นชาวยิวเช่นเดียวกับชาวมัวไบต์และชาวอัมโมไนต์ ภาษาของพวกเขาจึงอาจเรียกว่าภาษาฮีบรูได้ด้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาอีโดไมต์ · ดูเพิ่มเติม »

ษาองามี เป็นตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า ใช้พูดในเทือกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีหลายสำเนียง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาองามี · ดูเพิ่มเติม »

ษาอโมไรต์ เป็นภาษาตระกูลเซมิติกที่พูดโดยเผ่าอโมไรต์ในประวัติศาสตร์ยุคต้นของตะวันออกกลาง เป็นที่รู้จักจากบันทึกของชาวอัคคาเดียระหว่างช่วงที่ชาวอโมไรต์เข้าปกครองบาบิโลเนีย (2,357 – 457 ก่อนพุทธศักราช) และพบในบันทึกของชาวอียิปต์ยุคต้น ชื่อสถานที่แห่งหนึ่งคือ “Snir” (שְׂנִיר) เป็นที่รู้จักจากคัมภีร์ไบเบิล ลักษณะทั่วไปของภาษานี้ได้แก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาอโมไรต์ · ดูเพิ่มเติม »

ษาฮูลัวลา (Hulaulá) เป็นภาษาอราเมอิกของชาวยิวยุคใหม่ เริ่มแรกใช้พูดในเคอร์ดิสถานของอิหร่าน ปัจจุบันผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ในอิสราเอล คำว่า Hulaulá หมายถึงความเป็นยิว บางครั้งผู้พูดภาษานี้เรียกภาษาของตนว่าลิซานา โนซาน หรือลิซานา อักนี ซึ่งหมายถึงภาษาของเรา บางครั้งเรียกภาษาฮูลัวลาว่าภาษากาลิกลู เพื่อให้แตกต่างจากสำเนียงอื่นๆของภาษาอราเมอิกโดยใช้ความแตกต่างของระบบบุพบทและปัจจัย บางครั้ง นักวิชาการเรียกภาษานี้ว่า ภาษาอราเมอิกใหม่ของชาวยิวในเคอร์ดิสถานเปอร์เซี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาฮูลัวลา · ดูเพิ่มเติม »

ภาษาฮีบรูมิซราฮี หรือภาษาฮีบรูตะวันออก ใช้อ้างถึงระบบการออกเสียงภาษาฮีบรูในคัมภีร์ไบเบิลที่ใช้ในทางศาสนาของชาวยิวมิซราฮีซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอาหรับหรือทางตะวันออก และโดยมากจะพูดภาษาอาหรับ ภาษาเปอร์เซีย ภาษาฮินดี ภาษาตุรกี หรือภาษาอื่นๆในตะวันออกกลางและเอเชีย คำนี้ใช้ครอบคลุมภาษาฮีบรูหลายสำเนียง แต่ไม่รวมชาวยิวเซฟาร์ดีที่อยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ชาวยิวเซฟาร์ดีนี้เป็นชาวยิวที่เคยอยู่ในสเปนแล้วถูกขับออกมา หมวดหมู่:ภาษาในตะวันออกกลาง หมวดหมู่:ภาษาของชาวยิว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาฮีบรูมิซราฮี · ดูเพิ่มเติม »

ษาฮีบรูไบเบิล (Biblical Hebrew)หรือภาษาฮีบรูคลาสสิก (Classical Hebrew) เป็นรูปแบบโบราณของภาษาฮีบรูที่ใช้เขียนคัมภีร์ไบเบิลและจารึกในอิสราเอล เชื่อว่าเป็นรูปแบบที่เคยใช้พูดในอิสราเอลสมัยโบราณ ไม่มีการใช้เป็นภาษาพูดในปัจจุบัน แต่ยังมีการศึกษาในฐานะภาษาทางศาสนาของชาวยิว ทฤษฎีของศาสนาคริสต์ นักภาษาศาสตร์และนักโบราณคดีของอิสราเอลเพื่อให้เข้าใจไบเบิลภาษาฮีบรูและปรัชญาของชาวเซมิติกมากขึ้น มีการสอนในโรงเรียนในประเทศอิสราเอล ภาษาฮีบรูไบเบิลสามารถอ่านได้บ้างโดยผู้ที่เข้าใจภาษาฮีบรูสมัยใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างกันบ้างในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง แม้ว่ากฎของไวยากรณ์ของภาษาฮีบรูไบเบิลและภาษาฮีบรูสมัยใหม่มักจะต่างกัน แต่ภาษาฮีบรูไบเบิลบางครั้งมีใช้ในวรรณคดีภาษาฮีบรูสมัยใหม่ หน่วยในภาษาฮีบรูไบเบิลมักจะใช้ในบทสนทนาและสื่อในอิสราเอล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาฮีบรูไบเบิล · ดูเพิ่มเติม »

ษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน (Taiwanese Hokkien) หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า ภาษาไต้หวัน (Taiwanese;; ไต้หวัน: Tâi-oân-oē; หรือ; ไต้หวัน: Tâi-gí) เป็นภาษาจีนสำเนียงฮกเกี้ยนซึ่งใช้โดยราว ๆ ร้อยละเจ็ดสิบของประชากรในสาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน) จัดเป็นสำเนียงย่อยของภาษาจีนฮกเกี้ยนที่เรียก ฮกโล (Hoklo) และเป็นภาษาประจำชาติไต้หวัน อย่างไรก็ดี ภาษาราชการของสาธารณรัฐจีน คือ ภาษาจีนสำเนียงกลางซึ่งใช้รูปแบบการเขียนแตกต่างจากสำเนียงกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนแผ่นดินใหญ่) เพราะชาวไต้หวันยังใช้ตัวอักษรจีนดั้งเดิมซึ่งเรียก อักษรจีนตัวเต็ม (Traditional Chinese) ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ปรับปรุงระบบตัวอักษรให้เขียนง่ายขึ้นเรียก อักษรจีนตัวย่อ (Simplified Chinese).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาจีนฮกเกี้ยนสำเนียงไต้หวัน · ดูเพิ่มเติม »

ษาคูมี อวา (Khumi Awa language) มีผู้พูดในพม่าทั้งสิ้น 60,000 คน (พ.ศ. 2549) ในบริเวณรัฐยะไข่ตอนบน เทือกเขาอาระกันและตามแนวชายฝั่ง และในรัฐชิน จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขากูกี-ฉิ่น-นาคา สาขาย่อยกูกี-ฉิ่น เขียนด้วยอักษรละติน เรียงประโยคแบบประธาน-กรรม-กริยา มีการแปลไบเบิลเป็นภาษานี้ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาคูมี อวา · ดูเพิ่มเติม »

ษางายู (Ngaju language) หรือ ภาษางายา มีผู้พูด 890,000 คน (พ.ศ. 2546) ในกาลิมันตัน ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน กลุ่มภาษามลาโย-โพลีนีเซีย สาขาเกรทเตอร์ บาริโต สาขาย่อยบาริโตตะวันตก เป็นภาษาที่ใช้ทางการค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาลิมันตัน แปลไบเบิลเป็นภาษานี้ตั้งแต..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษางายู · ดูเพิ่มเติม »

ษาตาร์คุม (Targum) เป็นภาษาที่ใช้โดยชาวยิวในอิรักภาคเหนือ และเคอร์ดิสถาน ซึ่งเป็นสำเนียงของภาษาอราเมอิก คำว่า ตาร์คุม หมายถึง การแปลในภาษาฮีบรู และเริ่มแรกหมายถึงไบเบิลฉบับแปลเป็นภาษาอราเมอิก และในยุคกลาง ชาวยิวใช้คำว่าตาร์คุมเพื่อหมายถึงภาษาอราเมอิก เช่นเดียวกับการใช้คำว่าลาดิโนเพื่อหมายถึงภาษาสเปนของชาวยิวและใช้คำว่า sharħ เพื่อหมายถึงภาษาอาหรับของชาวยิว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาษาอราเมอิกของชาวยิว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาตาร์คุม · ดูเพิ่มเติม »

ษาซิยิน (Siyin language) มีผู้พูดในพม่าทั้งสิ้น 10,000 คน ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาซิยิน · ดูเพิ่มเติม »

อกสารภาษาซีรีแอกอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ภาษาซีรีแอก (Syriac language; ซีรีแอก: ܣܘܪܝܝܐ Suryāyā) เป็นสำเนียงตะวันออกของภาษาแอราเมอิก ใช้พูดใกลุ่มชาวคริสต์ ที่อยู่ระหว่างจักรวรรดิโรมันและเปอร์เซีย ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1 –12 ปัจจุบันยังคงใช้ในทางศาสนา โดยผู้พูดภาษาแอราเมอิกใหม่ในซีเรีย และใช้ในโบสถ์คริสต์ของชาวซีเรีย ในรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เป็นภาษาทางศาสนาในตะวันออกกลางในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7 – 13 ความหมายอย่างกว้างหมายถึงภาษาแอราเมอิกตะวันออกทั้งหมดที่ใช้ในหมู่ชาวคริสต์ ความหมายอย่างจำเพาะเจาะจงหมายถึงภาษาคลาสสิกของอีเดสซา ซึ่งเป็นภาษาทางศาสนาของชาวซีรีแอกที่นับถือศาสนาคริสต์ และกลายเป็นสื่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมและศาสนาคริสต์จากทางเหนือไปสู่มาลาบาร์ และจากทางตะวันออกไปถึงจีนเคยใช้เป็นภาษากลางระหว่างชาวอาหรับกับชาวเปอร์เซียก่อนจะถูกแทนที่ด้วยภาษาอาหรับเมื่อ พุทธศตวรรษที่ 13.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาซีรีแอก · ดูเพิ่มเติม »

ษาแอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย เป็นรูปแบบใหม่ของภาษาแอราเมอิกตะวันออกหรือภาษาซีรีแอก แต่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอัคคาเดียที่ใช้พูดในจักรวรรดิอัสซีเรีย หรือภาษาแอราเมอิกที่เป็นภาษากลางในจักรวรรดิอัสซีเรีย ในช่วง 257 ปีก่อนพุทธศักราช เริ่มแรกภาษานี้ ใช้พูดนบริเวณทะเลสาบอูร์เมีย ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านและซิอิต ตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี ปัจจุบันมีผู้พูดกระจายไปทั่วโลก ผู้พูดส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายอัสซีเรียแห่งตะวันออก มีผู้พูดราว 200,000 คน ในอิรัก ซีเรีย อิหร่าน อาร์มีเนีย จอร์เจีย และตุรกี เขียนด้วย อักษรซีรีแอก อักษรละติน และอักษรฮีบรู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาแอราเมอิกใหม่อัสซีเรีย · ดูเพิ่มเติม »

See also  [Update] List of character posters | bayonetta trainer - Sambeauty

ภาษาโลทา มีผู้พูดราว 80,000 คนในรัฐนาคาแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนกลางของรัฐ อยู่ในตระกูลภาษาย่อยทิเบต-พม่า ใกล้เคียงกับภาษาเอา ที่ใช้พูดทางตอนเหนือ และภาษามณีปุรีในรัฐมณีปุระ เขียนด้วยอักษรละติน ที่ประดิษฐ์โดยมิชชันนารีชาวตะวันตก คำศัพท์ได้รับอิทธิพลจากภาษาอัสสัมและภาษาฮินดี มีการแปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาโลทาด้วย ลโทา.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาโลทา · ดูเพิ่มเติม »

ษาโซ (Zou language) หรือภาษาโซมี ภาษาโซเม มีผู้พูดทั้งหมด 50,600 คน พบในพม่า 30,000 คน ในรัฐฉิ่น พบในอินเดีย 20,600 คน ในรัฐมณีปุระและรัฐอัสสัม จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต กลุ่มภาษาทิเบต-พม่า สาขากูกี-ฉิ่น-นาคา สาขาย่อยกูกี-ฉิ่น ใกล้เคียงกับภาษาฉิ่นสำเนียงไปเตหรือสำเนียงซิมเต ในอินเดียเขียนด้วยอักษรละติน มีการแปลไบเบิลเป็นภาษาโซ เรียงประโยคแบบประธาน-กรรม-กร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาโซ · ดูเพิ่มเติม »

ษาเบาม์ (Bawm language) หรือภาษาบอง ภาษาบอม มีผู้พูดทั้งหมด 21,520 คน พบในอินเดีย 4,440 คน (พ.ศ. 2547) ในรัฐไมโซรัม ตรีปุระ อัสสัม พบในบังกลาเทศ 13,500 คน (พ.ศ. 2534) ในบริเวณเทือกเขาจิตตะกอง พบในพม่า 3,580 คน (พ.ศ. 2543) ในบริเวณเทือกเขาฉิ่นตอนใต้ จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขากูกี-ฉิ่น-นาคา สาขาย่อยกูกี-ฉิ่น ผู้พูดภาษานี้ในอินเดียจะพูดภาษาไมโซได้ด้วย เขียนด้วยอักษรละติน มีการแปลไบเบิลเป็นภาษานี้ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาเบาม์ · ดูเพิ่มเติม »

ษาเคิร์ดเหนือ หรือ ภาษากุรมันชี (Kurmanji, ภาษากุรมันชี: Bahdînî) เป็นสำเนียงของภาษาเคิร์ดที่มีผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ในตุรกีและซีเรีย รวมทั้งประเทศในอดีตสหภาพโซเวียตและเลบานอน มีในอิรักและอิหร่านเป็นส่วนน้อ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาเคิร์ดเหนือ · ดูเพิ่มเติม »

ษาเปอร์เซียของชาวยิว (Judæo-Persian)หรือ ภาษายีดี (Jidi; IPA: /ʤiːdiː/) เป็นภาษาเปอร์เซียที่พูดโดยชาวยิวที่อาศัยอยู่ในอิหร่าน และเอกสารภาษาเปอร์เซียของชาวยิวที่เขียนด้วยอักษรฮีบรู ถ้ามองในมุมกว้าง ภาษานี้จะรวมสำเนียงทั้งหมดของภาษาเปอร์เซียที่ใช้โดยชาวยิวในจักรวรรดิเปอร์เซีย ในมุมที่แคบลง ภาษานี้หมายถึงสำเนียงที่พูดในเตหะราน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาเปอร์เซียของชาวยิว · ดูเพิ่มเติม »

ษาเนปาล เป็นภาษากลุ่มอินโด-อารยันที่พูดในประเทศเนปาล ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน และบางส่วนของประเทศพม่า เป็นภาษาราชการของประเทศเนปาล ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของเนปาลพูดภาษาเนปาลเป็นภาษาแม่ และชาวเนปาลอื่น ๆ หลายคนพูดเป็นภาษาที่สอง ชื่อของภาษาเนปาลในภาษาเนปาลคือ คาสกุรา (Khaskura) ชื่ออื่น ๆของภาษานี้มีมากมาย คนที่พูดภาษาอังกฤษเรียกว่า เนปาลี (Nepali) หรือ เนปาลีส (Nepalese) นอกจากนี้ คาสกุรา มีชื่ออื่น เช่น กอร์คาลี (Gorkhali) หรือ กูร์คาลี (Gurkhali) แปลว่าภาษาของชาวกุรข่า และพาร์ตาบิยา (Parbatiya) แปลว่าภาษาของภูเขาภาษาเนปาลมีวรรณกรรมขนาดเล็กในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งรวมถึง “อัธยาตมะ รามายณะ” (Adhyatma Ramayana) ประพันธ์โดย สุนทรานันทะ พร (Sundarananda Bara) (1833) ซึ่งเป็นการรวมนิทานพื้นเมืองที่ไม่ปรากฏผู้แต่ง และรามายณะ โดย ภานุภักตะ (Bhanubhakta) นอกจากนี้ยังมีผลงานแปลจากภาษาสันสกฤต รวมถึงไบเบิลด้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภาษาเนปาล · ดูเพิ่มเติม »

ูเขาซีนาย ภูเขาซีนาย (Sinai Mountain) เป็นสถานที่ที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหนังสืออพยพ เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโมเสสและเป็นที่ที่พระเป็นเจ้าให้บัญญัติสิบประการแก่โมเสสอีกด้วย ปัจจุบันภูเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ประเทศอียิปต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและภูเขาซีนาย · ดูเพิ่มเติม »

รึกมหากาพย์กิลกาเมช ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์น้ำท่วมโลก ในอัคคาเดียน มหากาพย์กิลกาเมช (Gilgamesh) เป็นตำนานน้ำท่วมโลกที่เก่าแก่ของเมโสโปเตเมียโบราณ เป็นหนึ่งในงานวรรณกรรมประเภทนิยายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นักวิชาการเชื่อว่ามหากาพย์เรื่องนี้มีกำเนิดมาจากตำนานกษัตริย์สุเมเรียนและบทกวีเกี่ยวกับวีรบุรุษในตำนานที่ชื่อว่า กิลกาเมช ซึ่งถูกรวบรวมเอาไว้กับบรรดาบทกวีอัคคาเดียนในยุคต่อมา มหากาพย์ชุดที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันปรากฏในแผ่นดินเหนียว 12 แท่งซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หอเก็บจารึกของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย เมื่อราวศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล มีชื่อดั้งเดิมว่า ผู้มองเห็นเบื้องลึก (He who Saw the Deep; Sha naqba īmuru) หรือ ผู้ยิ่งใหญ่กว่าราชันทั้งปวง (Surpassing All Other Kings; Shūtur eli sharrī) กิลกาเมชอาจจะเป็นผู้ปกครองที่มีตัวตนจริงในอดีตระหว่างราชวงศ์ที่ 2 ของยุคต้นของสุเมเรีย (ประมาณ 2,700 ปีก่อนคริสตกาล) สาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกิลกาเมช ผู้กำลังท้อใจกับการปกครองของตน กับเพื่อนของเขาชื่อ เอนกิดู ซึ่งเข้ารับภารกิจเสี่ยงภัยร่วมกับกิลกาเมช เนื้อหาส่วนใหญ่ในมหากาพย์เน้นย้ำถึงความรู้สึกสูญเสียของกิลกาเมชหลังจากเอนกิดูเสียชีวิต และกล่าวถึงการกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องความเป็นอมตะ เรื่องราวในหนังสือเล่าถึงการที่กิลกาเมชออกเสาะหาความเป็นอมตะหลังจากการเสียชีวิตของเอนกิดู มหากาพย์เรื่องนี้ได้แปลเป็นภาษาต่างๆ มากมาย ส่วนวีรบุรุษกิลกาเมชก็ได้เป็นตัวเอกอยู่ในวัฒนธรรมมวลชนยุคใหม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมหากาพย์กิลกาเมช · ดูเพิ่มเติม »

มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ (University of Sheffield) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเน้นวิจัยในสหราชอาณาจักร ตั้งที่ใจกลางเมืองเชฟฟีลด์ อันมีฐานะเป็นอำเภอในจังหวัดเซาท์ยอร์กเชอร์ ถือกำเนิดจากการรวมกันระหว่างวิทยาลัยอุดมศึกษาเชฟฟีลด์ และวิทยาลัยแพทย์เชฟฟีลด์ มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกก่อตั้งของกลุ่มรัสเซล ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่ในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาสองแห่งที่มีในเมือง โดยอีกแห่งที่มีจำนวนนักศึกษามากกว่า คือ มหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์แฮลลัม (Sheffield Hallam University) ซึ่งตั้งห่างออกไปทางตะวันออกราว 500 เมตร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมหาวิทยาลัยเชฟฟีลด์ · ดูเพิ่มเติม »

รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เป็นผู้นำศาสนาคริสต์นิกายมอรมอนคนปัจจุบัน จำนวนสมาชิกของศาสนจักรมอรมอนทั่วโลกเมื่อปี 2009https://www.mormonnewsroom.org/facts-and-statistics มอรมอน (Mormon) เป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งในขบวนการวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ซึ่งโจเซฟ สมิธ เป็นผู้ริเริ่มขบวนการนี้ขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1820 ปัจจุบันชาวมอรมอนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ชาวมอรมอนมีบทบาทมากในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา แต่ศาสนิกชนส่วนมากอาศัยอยู่นอกสหรัฐ ชาวมอรมอนยอมรับคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อื่น ๆ ด้วยโดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน และเชื่อว่าโจเซฟ สมิธ เป็นผู้ฟื้นฟูคริสตจักรของพระคริสต์ และยังมีการสืบทอดตำแหน่งผู้เผยพระวจนะและอัครทูตในฐานะผู้นำคริสตจักร ในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมอรมอน · ดูเพิ่มเติม »

มะเดื่อ หรือ มะเดื่อฝรั่ง หรือ มะเดื่อญี่ปุ่น เป็นไม้ยืนต้นที่แยกดอกแยกต้นเจริญได้ดีในที่สูงถึง 6 เมตร หรือ 19 ฟุต อยู่ในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae เป็นพืชพื้นเมืองในแถบตะวันออกกลาง เป็นพืชคนละชนิดกับมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพร (F. racemosa) ที่เป็นไม้พื้นเมืองในอินเดียและศรีลังกา มะเดื่อเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นเป็นปุ่มแตกกิ่งก้านออก ใบเดี่ยว ด้านหนึ่งหยาบ อีกด้านหนึ่งมีขนอ่อน ลำต้นมียางสีขาว ผลออกเป็นกระจุก กลมแป้นหรือรูปไข่ เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียว พอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แดงหรือชมพูแล้วแต่พันธุ์ เนื้อในสีแดงเข้ม สุกแล้วมีกลิ่นหอม การปลูกเป็นการค้าเริ่มที่เอเชียตะวันตก แล้วจึงแพร่หลายสู่ซีเรีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง หงส์วิวัฒน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมะเดื่อ · ดูเพิ่มเติม »

ผลมะเดื่อสุกตามลำต้น ผืนป่านิวกีนี มะเดื่อในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง ที่กล่าวถึงคำอุปมาสำคัญในพระคัมภีร์ไบเบิล มะเดื่อที่ถูกสาป เป็นข้อสังเกตที่นักศึกษาพระคัมภีร์ทุกแห่งให้ความสำคัญ ในหนังสือฉบับปฐมกาล (3:7) แสดงข้อความถึงใบมะเดื่อซึ่งเป็นใบไม้ที่มนุษย์คู่แรกในพระคัมภีร์ใช้เป็นเครื่องปกปิดร่างกายหลังจากฟื้นความจำ, หนังสือสุภาษิต (27:18) แสดงข้อความถึงบทเรียนจากต้นมะเดื่อและการระแวดระวัง สาส์นจากพระคัมภีร์จากหนังสือฉบับสำคัญที่มีชื่อ ตั้งแต่ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นต้นมา ได้กล่าวถึงต้นมะเดื่ออย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น การกล่าวถึง การไม่ยอมเป็นพระราชาของต้นมะเดื่อ ในหนังสือผู้วินิจฉัย ในหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่ ได้กล่าวถึงพระเยซู ว่าพระองค์ “ทรงสาปต้นมะเดื่อและทรงให้เรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อ” ซึ่งมาจากหลักฐานทางการบันทึกที่บรรยายถึงเหตุการณ์ระหว่างทางที่พระองค์เสด็จจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเบธานีในหนังสือภาคพันธสัญญาใหม่ (มัทธิว บทที่ 21, 24) ที่กล่าวถึงเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์และคำสอนของพระเยซู หมวดหมู่:ต้นไม้ในคัมภีร์ไบเบิล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมะเดื่อในคัมภีร์ไบเบิล · ดูเพิ่มเติม »

มัทธิว (Matthew the Evangelist; מתי – ของขวัญของพระเจ้า; ภาษาฮีบรูมาตรฐาน และ ภาษาฮีบรูไทบีเรียน “Mattay”; Μαθθαίος, “Matthaios”) เป็นอัครทูตของพระเยซู และเป็นหนึ่งในผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่าน (อีกสามท่านคือ มาระโก ยอห์น และลูกา) เชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์พระวรสารนักบุญมัทธิวซึ่งเป็นพระวรสารฉบับหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ และเชื่อกันว่าเป็นคนเดียวกับ “เลวี” (Levi) ผู้เก็บภาษี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร · ดูเพิ่มเติม »

มารธาและมารีย์ชาวมักดาลา (Martha and Mary Magdalene) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนโดยการาวัจโจ จิตรกรสมัยบาโรกคนสำคัญชาวอิตาลีที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะดีทรอยต์ในสหรัฐอเมริกา ภาพ “มารธาและมารีย์ชาวมักดาลา” เป็นภาพที่เขียนราวปี ค.ศ. 1598 เป็นภาพของพี่น้องในคัมภีร์ไบเบิล ขณะที่มารธากำลังพยายามชักชวนให้มารีย์ชาวมักดาลาละทิ้งชีวิตเดิมและหันมารับพระเยซู ใบหน้าของมารธาอยู่ในเงาเอนตัวไปข้างหน้าเพื่อหว่านล้อมมารีย์ผู้หมุนดอกส้มเล่นอยู่ในมือหนึ่งขณะที่อีกมือหนึ่งถือกระจกสัญลักษณ์ของความสำรวยที่แมรีจะต้องเลิกใช้เมื่อหันไปนับถือคริสต์ศาสนา “มารธาและมารีย์” เป็นภาพที่เขียนขณะที่พำนักอยู่ที่วังของพระคาร์ดินัลฟรันเชสโก มาเรีย เดล มอนเต ผู้เป็นผู้อุปถัมภ์คนสำคัญคนแรก ภาพที่การาวัจโจเขียนให้แก่เดล มอนเตแบ่งเป็นสองชุดชุดหนึ่งเป็นภาพชีวิตประจำวันทางโลกที่รวมทั้ง “นักดนตรี”, “คนเล่นลูท” และ “บาคคัส” – ภาพในกลุ่มนี้เป็นภาพเด็กชายหรือชายหนุ่มที่เขียนภายในห้องที่แคบ – และอีกกลุ่มหนึ่งคือภาพทางคริสต์ศาสนาที่รวมทั้ง “พักระหว่างหนีไปอียิปต์” และ “นักบุญฟรานซิสเกิดปีติสานติ์” ในบรรดาภาพทางศาสนาเป็นภาพเขียนสี่ภาพที่นางแบบเป็นสตรีคนเดียวกันสองคนทั้งรูปเดี่ยวและรูปที่มีทั้งสองคนอยู่ในภาพ ทั้งสองคนคืออันนา บิอังชินิ (Anna Bianchini) และฟิลลิเด เมลันโดรนิ (Fillide Melandroni) ผู้เป็นสาวโสเภณีผู้มีชื่อเสียงของกรุงโรมขณะนั้นและเป็นที่แสวงหาของชนชั้นสูงในสังคมของชาวโรม และมักจะมาแวะที่วังของเดล มอนเต อันนา บิอังชินิปรากฏก่อนเป็นแมรี แม็กดาเลนในภาพ “มารีย์ชาวมักดาลาสำนึกผิด” ที่เขียนร..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมารธาและมารีย์ชาวมักดาลา (การาวัจโจ) · ดูเพิ่มเติม »

มารีย์ (מרים, มัรยาม, มีเรียม) คริสต์ศาสนิกชนบางนิกายเรียกว่าพระแม่มารีย์ พระนางมารีย์พรหมจารี (Blessed Virgin Mary) หรือพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า (Mary, Mother of God) (ในอัลกุรอานว่านางมัรยัม) เป็นสตรีชาวยิวจากเมืองนาซาเรธ แคว้นกาลิลี คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่และคัมภีร์อัลกุรอานระบุตรงกันว่านางได้เป็นมารดาของพระเยซูโดยอำนาจของพระเจ้า พระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญลูการะบุว่ามารีย์เป็นหญิงพรหมจรรย์ (παρθένος, parthénos ในภาษากรีก) ชาวคริสต์เชื่อสืบกันมาแต่อดีตว่านางได้ตั้งครรภ์บุตรด้วยอำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่ยังเป็นหญิงพรหมจรรย์ ส่วนชาวมุสลิมก็เชื่อว่านางตั้งครรภ์ด้วยโองการของพระเจ้า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนางได้หมั้นหมายกับนักบุญโยเซฟแล้วและอยู่ระหว่างรอพิธีแต่งงาน เมื่อนางได้แต่งงานกับโยเซฟแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมซึ่งได้เป็นที่ประสูติพระเยซู ตามธรรมเนียมยิวการหมั้นน่าจะเกิดขึ้นเมื่อนางอายุราว 12 ปีแล้วให้กำเนิดพระเยซูในหนึ่งปีหลังจากนั้น คัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เริ่มกล่าวถึงนางด้วยเหตุการณ์แม่พระรับสาร เมื่อทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏกายต่อหน้านาง แล้วแจ้งว่าพระเจ้าทรงเลือกนางให้เป็นมารดาของพระเยซู คริสตจักรและข้อเขียนนอกพระคัมภีร์ในยุคแรกยังระบุว่าบิดามารดาของนางเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุชื่อนักบุญโยอาคิมและนักบุญอันนา คัมภีร์ไบเบิลบันทึกถึงบทบาทของนางในชีวิตของพระเยซูตั้งแต่การตั้งครรภ์พระองค์จนถึงพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ข้อเขียนจากคัมภีร์นอกสารบบยังกล่าวว่าหลังจากมรณกรรมนางได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณด้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมารีย์ (มารดาพระเยซู) · ดูเพิ่มเติม »

ปกสมุดโน้ตเพลง “มาร์ชชิงเทราก์จอร์เจีย” พิมพ์ในปี พ.ศ. 2408 เพลง “มาร์ชชิงทรูจอร์เจีย” เป็นเพลงมาร์ชสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกาของกองทัพสหรัฐอเมริกาฝ่ายเหนือ ประพันธ์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 โดยเฮนรี เคลย์ เวิร์ค (Henry Clay Work) โดยอิงจากเรื่องราวการเดินทัพของพลตรีวิลเลียม เทคุมเซห์ เชอร์แมน (William Tecumseh Sherman) จากเมืองจอร์เจียไปยังท่าเรือเมืองซาวันนาห์ในรัฐจอร์เจีย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2407 หลังสิ้นสงคราม เพลงนี้กลายเป็นเพลงยอดนิยมในหมู่ทหารผ่านศึกของกองทัพสหรัฐอเมริกาฝ่ายเหนือ อย่างไรก็ตาม พลตรีเชอร์แมนซึ่งเป็นผู้นำในการเดินทัพครั้งนั้นกลับรู้สึกไม่ชอบเพลงนี้ เพราะเวลาที่เขาไปปรากฏตัวที่ใดก็มีการบรรเลงเพลงนี้ต้อนรับเขาเสมอ นอกจากเพลงนี้จะโด่งดังในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังปรากฏว่าได้รับความนิยมในต่างประเทศด้วย เช่น กองทัพญี่ปุ่นได้นำทำนองเพลงนี้ไปใช้แต่งเป็นเพลงปลุกใจเมื่อคราวยกทัพไปตีเมืองพอร์ทอาเธอร์ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นต้น และเป็นที่นิยมทั่วไปในบรรดาชาติฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมาร์ชชิงทรูจอร์เจีย · ดูเพิ่มเติม »

มาร์กาเร็ต มิตเชลล์ผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่อง “วิมานลอย” (Gone With The Wind) มาร์กาเร็ต มุนเนอร์ลีน มิตเชลล์ (Margaret Munnerlyn Mitchell; 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2492) นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกันผู้ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์เมื่อ พ.ศ. 2480 สำหรับนวนิยายเพียงเรื่องเดียวที่เธอเคยเขียนขึ้น คือเรื่อง “วิมานลอย” (Gone With The Wind) ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2479 นวนิยายเรื่องนี้นับเป็นนวนิยายเรื่องเดียวที่ได้รับความนิยมสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เป็นหนังสือปกแข็งที่มีจำนวนจำหน่ายรองจากคัมภีร์ไบเบิล แม้ในปัจจุบันก็ยังจำหน่ายได้ประมาณปีละ 200,000 เล่ม นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ออกฉายเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2482 และทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูด รวมทั้งการทำลายสถิติการได้รับรางวัลอะแคเดมีมากที.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมาร์กาเร็ต มิตเชลล์ · ดูเพิ่มเติม »

มาร์ติน ลูเทอร์ (Martin Luther) (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2026 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2088) เป็นหนึ่งในผู้ปฏิรูปศาสนาคริสต์ โดยแยกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์ เพราะไม่เห็นด้วยกับคำสอนของคริสตจักรโรมันคาทอลิกบางข้อ โดยการปฏิรูปนี้เกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เรียกว่าการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ นิกายที่ถือหลักเทววิทยาตามแนวคิดของลูเทอร์เรียกว่านิกายลูเทอแรนซึ่งเป็นนิกายย่อยในนิกายโปรเตสแตนต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมาร์ติน ลูเทอร์ · ดูเพิ่มเติม »

มีไซอาห์ (Messiah, HWV 56) เป็นผลงานออราทอริโอสำหรับการขับร้องประสานเสียงโดยจอร์จ ฟริดริก แฮนเดิล เป็นหนึ่งในบทร้องประสานเสียงภาษาอังกฤษที่มีได้รับความนิยมที่สุด โดยนำคำร้องมาจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ 2 ฉบับ ที่ชำระขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ (ฉบับ ค.ศ. 1611) และสมัยสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ (ฉบับ ค.ศ. 1538) แฮนเดิลแต่งบทประพันธ์นี้ที่ลอนดอนในช่วงฤดูร้อน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมีไซอาห์ (แฮนเดิล) · ดูเพิ่มเติม »

ร์ล-หลุยส์ เดอ เซอกงดา บารอนแห่งลาแบรดและมงแต็สกีเยอ (Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu) หรือรู้จักกันในชื่อ มงแต็สกีเยอ (Montesquieu) เป็นนักวิพากษ์สังคมและนักคิดทางการเมืองชาวฝรั่งเศสผู้มีชีวิตอยู่ในยุคเรืองปัญญา มีชื่อเสียงเกี่ยวกับทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจที่พูดถึงในการปกครองสมัยใหม่และใช้ในรัฐธรรมนูญในหลายประเทศ และเป็นผู้ที่ทำให้คำว่าระบบเจ้าขุนมูลนายและจักรวรรดิไบแซนไทน์ใช้กันอย่างแพร่หล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมงแต็สกีเยอ · ดูเพิ่มเติม »

นักปรัชญาเพลโต มนุษยศาสตร์ (humanities) เป็นกลุ่มของสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาสภาวะแห่งมนุษย์โดยส่วนใหญ่ใช้กรรมวิธีเชิงวิเคราะห์, วิจารณญาณ หรือการคาดการณ์ซึ่งแตกต่างจากการเข้าสู่ปัญหาด้วยกรรมวิธีเชิงประจักษ์ด้วยธรรมชาติ, สังคมศาสตร์ โดยธรรมเนียมทั่วไปมนุษยศาสตร์รวมถึงสาขาวิชาภาษาศาสตร์โบราณและภาษาศาสตร์สมัยใหม่, วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี บางครั้งมีการรวมเอาสาขาวิชาอื่นเพิ่มเข้าไปด้วย ได้แก่ มานุษยวิทยา ภูมิภาคศึกษา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา แม้ว่าสาขาวิชาเหล่านี้มักถูกจัดไว้ในสาขาสังคมศาสตร์ นักวิชาการที่อยู่ในสายของสาขาวิชานี้ บางครั้งอาจเรียกตนเองว่าเป็น “นักมนุษยนิยม” อย่างไรก็ตามคำดังกล่าวก็ได้ใช้เรียกนักปรัชญาสาขามนุษยนิยมแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรั.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและมนุษยศาสตร์ · ดูเพิ่มเติม »

้นส่วนของม้วนหนังสือในพิพิธภัณฑ์ในเมืองอัมมาน หุบผาที่พบม้วนหนังสือ ม้วนหนังสือเดดซี (Dead Sea Scrolls) เป็นหนังสือม้วนที่พบในถ้ำ 11 แห่ง ระหว่าง..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและม้วนหนังสือเดดซี · ดูเพิ่มเติม »

นักบุญยอห์นอัครทูตราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 59-60 (John the Apostle; Ιωάννης) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ เกิดเมื่อราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและยอห์นอัครทูต · ดูเพิ่มเติม »

นบียะฮ์ยา ในอัลกุรอาน หรือ โยฮันนา หรือ ยอห์น ในไบเบิล เป็นนบีท่านหนึ่งที่มีชีวิตร่วมสมัยกับนบีอีซา (พระเยซู) ท่านเป็นบุตรของนบีซะกะรียา มารดาของยะฮ์ยาเป็นพี่น้องของมารดามัรยัม หรือ มาเรีย ซึ่งเป็นมารดาของนบีอีซ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและยะฮ์ยา · ดูเพิ่มเติม »

กอบ บุตรอัลเฟอัส (James, son of Alphaeus) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ ไม่ทราบสถานที่เกิดและปีที่เกิด และเสียชีวิตโดยการตรึงกางเขนที่ออสตราไคน์ ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและยากอบ บุตรอัลเฟอัส · ดูเพิ่มเติม »

ทธการที่คาร์เคมิช (Battle of Carchemish) เป็นการสู้รบระหว่างฝ่ายอียิปต์ของฟาโรห์เนโคที่ 2 กับฝ่ายบาบิโลเนียของพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 เกิดขึ้นประมาณปีที่ 605 ก่อนคริสต์ศักราช หลังนิเนเวห์ เมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ถูกกองทัพบาบิโลเนียทำลายลงในปีที่ 612 ก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าอาชูร์-อูบัลลิตที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองฮาร์รัน (Harran; ปัจจุบันอยู่ในประเทศตุรกี) แต่ต่อมาก็ถูกกองทัพของพระเจ้าแนโบโพแลสซาร์ยึดได้ พระเจ้าอาชูร์-อูบัลลิตที่ 2 จึงย้ายเมืองหลวงอีกครั้งไปที่เมืองคาร์เคมิช (ปัจจุบันอยู่ระหว่างพรมแดนประเทศตุรกี-ซีเรีย) และร่วมเป็นพันธมิตรกับฟาโรห์เนโคที่ 2 (Necho II) แห่งอียิปต์ ฟาโรห์เนโคที่ 2 ยกทัพมาช่วย แต่ถูกรั้งทัพไว้ที่เมจิดโด (Megiddo) โดยกองทัพพระเจ้าโยไซอาห์ (Josiah) แห่งราชอาณาจักรยูดาห์ ซึ่งเป็นพันธมิตรกับฝ่ายบาบิโลเนีย ฟาโรห์เนโคที่ 2 รบชนะ สังหารพระเจ้าโยไซอาห์และเดินทัพมารวมกองทัพอัสซีเรีย แล้วข้ามแม่น้ำยูเฟรทีสเพื่อไปยึดเมืองฮาร์รันคืน แต่กำลังผสมอัสซีเรีย/อียิปต์ไม่สามารถยึดเมืองคืนได้ จึงถอยทัพไปทางเหนือของซีเรีย พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 พระโอรสของแนโบโพแลสซาร์ นำกองทัพเต็มอัตราศึกตามไปและสู้รบกับกองทัพอัสซีเรีย/อียิปต์ที่เหลือรอด กองทัพของพระองค์เป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายอัสซีเรีย/อียิปต์เสียหายอย่างหนัก หลังจากยุทธการดังกล่าว จักรวรรดิอัสซีเรียก็สูญเสียอำนาจทั้งหมด อียิปต์ถอนทัพกลับและสูญเสียอำนาจในตะวันออกใกล้โบราณ ส่วนบาบิโลเนียเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดหลังจากนั้น ยุทธการนี้มีปรากฏในพงศาวดารพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ที่ 2 และในพระคัมภีร์ไบเบิล ส่วนของหนังสือเยเรมี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและยุทธการที่คาร์เคมิช · ดูเพิ่มเติม »

วังฟาร์เนเซ กรุงโรม) ยูนิคอร์น (unicorn) เป็นสัตว์ในตำนานซึ่งมีการอธิบายมาแต่โบราณว่าเป็นสัตว์ที่มีเขาเกลียวแหลมขนาดใหญ่ออกมาจากหน้าผาก มีการพรรณนายูนิคอร์นในตราโบราณของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุและชาวกรีกโบราณกล่าวถึงยูนิคอร์นในบันทึกประวัติศาสตร์ธรรมชาติโดยนักเขียนหลายคน คัมภีร์ไบเบิลก็มีอธิบายสัตว์นี้ ในนิทานพื้นบ้านยุโรป มักพรรณนายูนิคอร์นว่าเป็นสัตว์คล้ายม้าหรือคล้ายแพะสีขาว มีเขายาวและมีกีบแยก (บ้างมีเคราแพะด้วย) ในสมัยกลางและฟื้นฟูศิลปวิทยา มีการอธิบายทั่วไปว่า ยูนิคอร์นเป็นสัตว์ป่าหายากยิ่ง สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และสง่างาม ซึ่งอาจจับได้เฉพาะพรหมจารีเท่านั้น ในสารานุกรมกล่าวกันว่าเขาของยูนิคอร์นมีอำนาจเปลี่ยนน้ำพิษให้ดื่มได้ และรักษาการเจ็บป่วย ในสมัยนั้นบางครั้งมีการขายเขานาร์วาลเป็นเขายูนิคอร์น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและยูนิคอร์น · ดูเพิ่มเติม »

ระบบหอสมุดรัฐสภา (Library of Congress Classification, ย่อ: LCC) เป็นระบบการจัดหมู่ของห้องสมุดที่หอสมุดรัฐสภาพัฒนาขึ้น หอสมุดวิจัยและวิชาการส่วนมากในสหรัฐและอีกหลายประเทศใช้ระบบดังกล่าว ในประเทศเหล่านี้ ห้องสมุดสาธารณะส่วนมากและห้องสมุดวิชาการขนาดเล็กยังใช้การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ที่เก่ากว่า เฮอร์เบิร์ต พัทนัม (Herbert Putnum) ประดิษฐ์การจำแนกนี้ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและระบบหอสมุดรัฐสภา · ดูเพิ่มเติม »

“ระบำมรณะ” โดย ไมเคิล โวลเกอมุท ราว ค.ศ. 1493 จาก “Liber chronicarum” โดยฮาร์ทมันน์ เชเดล เปียเตอร์ บรูเกล (ผู้พ่อ), “ชัยชนะแห่งความตาย” (The Triumph of Death) (ราว ค.ศ. 1562) ในพิพิธภัณฑ์ปราโด, มาดริด งานของบรูเกลได้รับอิทธิพลเป็นอันมากจากเฮียโรนิมัส บอส “ระบำมรณะ” (หลวงพ่อกับนายอำเภอ) ปารีส กี มาร์ชองต์ (Guy Marchant) ค.ศ. 1486 ระบำมรณะ (ภาษาอังกฤษ: Dance of Death; ภาษาฝรั่งเศส: Danse Macabre; ภาษาเยอรมัน: Totentanz) เป็นอุปมานิทัศน์จากยุคกลางที่เป็นการเตือนว่าความตายเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง และ “ระบำมรณะ” เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน “ระบำมรณะ” ประกอบด้วยความตายที่อุปมาเป็นบุคคลที่นำแถวผู้เต้นรำไปยังที่ฝังศพ ผู้ที่เต้นรำก็จะมาจากชนทุกระดับชั้นที่มักจะประกอบด้วยพระจักรพรรดิ, พระเจ้าแผ่นดิน, เด็กหนุ่ม และหญิงสาว ทั้งหมดมักจะอยู่ในรูปของโครงกระดูกหรือกึ่งเน่าเปื่อย การสร้างงาน “ระบำมรณะ” ก็เพื่อเป็นการเตือนว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนและความมีเกียรติมีศักดิ์เป็นเพียงของนอกกาย ที่มาของ “ระบำมรณะ” มาจากภาพประกอบหนังสือเทศน์ ตัวอย่างที่เก่าที่สุดที่พบมาจากสุสานในปารีสในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและระบำมรณะ · ดูเพิ่มเติม »

ในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนาได้กล่าวถึงเมืองสำคัญไว้จำนวนมาก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและรายชื่อเมืองสำคัญในศาสนาคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

รายชื่อสาขาวิชา หรือ สาขาการศึกษา (Field of study) หมายถึงสาขาความรู้ หรือ การวิจัยที่เปิดสอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย คำว่า สาขาวิชา ได้รับการนิยามและยอมรับโดย วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และโดยสมาคมผู้รู้ (learned societies) และโดยภาควิชาหรือคณะวิชาที่บุคคลผู้อยู่ในสาขาวิชานั้นๆ สังกัด โดยปกติ สาขาการศึกษาต่างๆ มักมีสาขาย่อยหรือแขนงวิชาแตกออกไป เส้นแบ่งระหว่างสาขาย่อยมักยังมีความคลุมเครือและมีกฎเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน ในยุโรปสมัยกลางซึ่งขณะนั้นยังมีการแบ่งคณะวิชาออกเป็น 4 คณะหรือสายวิชา ได้แก่เทววิทยา การแพทย์ ธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปะ โดยคณะวิชาหลังมีสถานะไม่สูงเท่า 3 สาขาแรก การแบ่งสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสมัยนั้นมีรากสืบทอดมาจากขบวนการแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักร (Secularization) ของมหาวิทยาลัยซึ่งเกิดขึ้นราวสมัยกลาง-ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 (ประมาณ พ.ศ. 2390 – พ.ศ. 2440) โดยได้เพิ่มวิชาภาษาศาสตร์ที่ไม่ใช่คลาสสิก วรรณคดี และวิชาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและวิศวกรรมศาสตร์เสริมเข้าไปในหลักสูตรแบบประเพณีโบราณ ในต้นคริสต์ศตวรรษ ที่ 20 (ประมาณ พ.ศ. 2440 – พ.ศ. 2475) ได้มีการเพิ่มสาขาวิชาใหม่ๆ เช่น การศึกษา สังคมวิทยา และจิตวิทยา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และในช่วงประมาณ พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2523) ได้เกิดปรากฏการณ์ “การระเบิด” ของสาขาวิชาใหม่ๆ ที่เน้นเนื้อหาเฉพาะเจาะจง เช่น สื่อศึกษา สตรีศึกษา และชนผิวดำศึกษา สาขาใหม่ๆ เหล่านี้จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาชีพและวิชาชีพต่างๆ เช่น การพยาบาล การจัดการโรงพยาบาล การราชทัณฑ์ และหลังสุดก็ได้เห็นสาขาวิชาที่เป็นลักษณะ “สหสาขาวิชา” เช่น ชีวเคมี และ ธรณีฟิสิกส์เกิดเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับว่าสาขาวิชาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางขึ้น เครื่องหมายดอกจัน * แสดงเป็นหมายเหตุว่าสาขาวิชานั้นยังเป็นที่ถกเถียงถึงสถานภาพว่าควรนับไว้ในสายวิชาใด เช่น วิชามานุษยวิทยา และวิชาภาษาศาสตร์ควรจัดไว้ในกลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ เป็นที่สังเกตได้ว่าบางท่าน โดยเฉพาะนักทฤษฎีวิจารณ์มักให้ความสำคัญในการบ่งชี้การจัดกลุ่มที่เข้มงวดในทุกสายวิชา รวมทั้งความชัดเจนของโครงสร้างของแนวคิดโดยรวมของแต่ละวิชาซึ่งยังเป็นถกเถียงได้มากสำหรับบางคน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและรายการสาขาวิชา · ดูเพิ่มเติม »

การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้เป็นระบบการจำแนกห้องสมุดประกอบด้วย 10 หมวดใหญ่ (class) แต่ละหมวดใหญ่แบ่งเป็นสิบหมวดย่อย (division) แต่ละหมวดย่อยมีสิบหมู่ย่อย (section) ตัวอย่างเช่น หมวดใหญ่ 600 (“เทคโนโลยี”) มีหมวดย่อย 630 (“เกษตรกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง”) ซึ่งมีหมู่ย่อย 636 (“การเลี้ยงสัตว์”) ในทางปฏิบัติ มีทั้งหมด 99 จาก 100 หมวดย่อยและ 908 จาก 1000 หมู่ย่อย เนื่องจากบางส่วนเลิกใช้แล้วหรือยังไม่กำหน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและรายการหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้ · ดูเพิ่มเติม »

รายการความเข้าใจผิดที่พบบ่อย นี้แก้ความเชื่อและความเข้าใจผิด ๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยมีแหล่งอ้างอิงที่ได้กำหนดความเข้าใจผิดคู่กับความจริงแต่ละอย่างแล้ว ให้สังเกตว่า แต่ละรายการเขียนโดยเป็นการแก้ไข และอาจไม่ได้กล่าวถึงความเข้าใจผิดเองตรง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและรายการความเข้าใจผิดที่พบบ่อย · ดูเพิ่มเติม »

ลัทธิสหัสวรรษ (Millenarianism หรือ Millenarism) คือความเชื่อของกลุ่มหรือขบวนการทางศาสนา สังคม หรือการเมือง ที่เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ขึ้นในสังคม และหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นสิ่งดี ในคัมภีร์ไบเบิลระบุว่าช่วงเวลาที่สงบสุขจะยาวนานถึง 1,000 ปี จึงเป็นที่มาของชื่อแนวคิดนี้ว่า “ลัทธิสหัสวรรษ” แนวคิดแบบสหัสวรรษปรากฏในหลายวัฒนธรรมและศาสนา และมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลัทธิสหัสวรรษ · ดูเพิ่มเติม »

ลัทธิทรูจีซัส หรือ โบสถ์ทรูจีซัส (True Jesus Church – 真耶穌教會 ย่อ TJC หรือแปลว่า โบสถ์พระเยซูที่แท้จริง) คือ กลุ่มความเชื่อทางศาสนาคริสต์ ซึ่งแตกแขนงออกมาจากคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ต้นสังกัดอยู่ประเทศจีน โดยกลุ่ม เพนเทโคสต์ (Pentecost) ที่มาเผยแผ่ในประเทศจีนและตั้งขึ้นที่ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลัทธิทรูจีซัส · ดูเพิ่มเติม »

การปฏิรูปศาสนาเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่มหาวิหารนักบุญมาร์ติน เมืองยูเทรกต์ (Cathedral of Saint Martin, Utrecht)http://www.domkerk.nl/domchurch/history.html The birth and growth of Utrecht (ที่มาและความเจริญเติบโตของอูเทรชท์) ลัทธิทำลายรูปเคารพ (Iconoclasm) เป็นแนวคิดและการปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีการใช้รูปเคารพ การทำลายศิลปะหรือรูปสัญลักษณ์ทางศาสนา การทำลายสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สัญลักษณ์ทางศาสนา หรือ การทำลายอนุสาวรีย์โดยจงใจภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นผลจากการกระทำเพื่อศาสนาหรือการเมือง การกระทำเช่นนี้มักจะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาหรือทางการเมืองภายในสังคมเดียวกัน ลัทธิทำลายรูปเคารพตรงกันข้ามกับ “ลัทธิบูชารูปเคารพ” (Iconodule).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลัทธิทำลายรูปเคารพ · ดูเพิ่มเติม »

ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลัทธิคอมมิวนิสต์ (communism; communis แปลว่า “ร่วมกัน” หรือ “สากล”) คืออุดมการณ์และขบวนการทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการสถาปนาสังคมคอมมิวนิสต์ อันเป็นระเบียบทางสังคมบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Common ownership) ของปัจจัยการผลิต (Means of production) และปราศจากชนชั้นทางสังคม เงินตรา และรัฐ ลัทธิคอมมิวนิสต์ปรากฏอยู่ในปรัชญาหรือแนวคิดหลากหลายทฤษฎีที่โดยรวม ๆ แล้วจะรวมถึงลัทธิมากซ์-อนาธิปไตย (ลัทธิคอมมิวนิสต์-อนาธิปไตย) และอุดมการณ์ทางการเมืองอื่น ๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับสองแนวคิดนี้ โดยที่ทั้งหมดนี้มีบทวิเคราะห์สรุปร่วมกันว่าระเบียบทางสังคมในปัจจุบันอันถือกำเนิดถึงจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ประกอบไปด้วยชนชั้นทางสังคมสองชนชั้นหลักคือ “ชนชั้นแรงงาน” ผู้ที่ต้องทำงานเพื่ออยู่รอดและถือเป็นกลุ่มคนส่วนมากในสังคม และ “ชนชั้นนายทุน” อันเป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม ผู้ถือเอากำไรจากการจ้างวานชนชั้นแรงงานผ่านการครอบครองปัจจัยการผลิตไว้เฉพาะส่วนตน ที่ซึ่งความขัดแย้งระหว่างสองชนชั้นนี้เองที่จะก่อให้เกิดการปฏิวัติ อันเป็นองค์ประกอบตั้งต้นที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตร่วมกันของคนในสังคม (Social ownership) ด้วยความที่ลัทธิคอมมิวนิสต์มีอุดมคติที่ตรงกันข้ามกับลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ (Economic Liberalism) จึงทำให้เกิดความหวาดกลัวและการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างกว้างขวางในช่วงสงครามเย็น ดังจะเห็นได้จากกระแส “ความหวาดกลัวแดง” (Red Scare) หรือ ลัทธิแม็คคาร์ธี ในอเมริกาช่วงต้นสงครามเย็น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลัทธิคอมมิวนิสต์ · ดูเพิ่มเติม »

ลิลิธ (Lilith) (לילית; lilit, or lilith) เป็นชื่อในภาษาฮิบรูสำหรับรูปลักษณ์ในเทพปกรณัมยิว มีการกล่าวถึงในหลายตำนาน โดยมีการบันทึกกล่าวถึงแรกสุดใน ทัลมุดบาบิโลเนียน ซึ่งกล่าวในลักษณะของปีศาจสาว Līlīṯu ในข้อความของชาวเมโสโปเตเมีย หลักฐานอื่นที่ปรากฏในเอกสารของชาวยิว ซึ่งเกี่ยวโยงกับปีศาจสาวลิลิธแห่งอาณาจักรอัคกาด ในขณะเดียวกันนักวิชาการได้ตั้งมีการแย้งว่าลิลิธที่ปรากฏในบาบิโลเนียน และลิลิธที่ปราฏในอัคกาเดียนเป็นคนละตนกัน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลิลิธ · ดูเพิ่มเติม »

ลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร (Luke the Evangelist; לוקא; Loukas) เกิดที่แอนติออก ประเทศตุรกีปัจจุบัน เสียชีวิตประมาณปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร · ดูเพิ่มเติม »

ลูคัส ครานัค ผู้อาวุโส (Lucas Cranach der Ältere; Lucas Cranach the Elder; 4 ตุลาคม ค.ศ. 1472 – 16 ตุลาคม ค.ศ. 1553) เป็นจิตรกรสมัยศิลปะเรอแนซ็องส์คนสำค้ญของประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 ผู้มีความสำคัญในการเขียนภาพสีน้ำมัน ทำภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์แกะไม้ และสลักโลหะ (engraving) ชื่อเมื่อแรกเกิดของลูคัสคือ “ลูคัส ซุนเดอร์” หรือ “ซอนเดอร์” ที่โครนัคในอัปเปอร์ฟรังโคเนีย ต่อมาภายหลังชื่อก็ถูกรวมกับชื่อเมืองเกิดเป็นชื่อ “ลูคัส ครานัค” ลูคัสอาจจะเรียนศิลปะการเขียนภาพจากบิดาหรืออาจจะจากปรมาจารย์ทางภาคใต้ของเยอรมนี เช่นเดียวกับศิลปินร่วมสมัยเช่นมัททีอัส กรือเนวัลด์ ผู้ที่ทำงานที่บัมแบร์กและอาชัฟเฟินบูร์ก บัมแบร์กเป็นเมืองหลวงของสังฆมณฑลที่เมืองโครนัคตั้งอยู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลูคัส ครานัค · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือเอเสเคียล คำว่า “ลูซิเฟอร์” หมายถึงทูตสวรรค์ที่ถูกพระเจ้าขับไล่ ลูซิเฟอร์ (Lucifer) เป็นคำ ๆ หนึ่งจากการถอดเสียงคำภาษาฮีบรู הֵילֵל ในหนังสืออิสยาห์ บทที่ 14 ข้อที่ 12 คำนี้สามารถถอดเสียงออกมาได้ว่า เฮเลล คำนี้ปรากฏเพียงครั้งเดียวในคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้ส่องแสง”: “shining one, morning star, Lucifer; of the king of Babylon and Satan (fig.)” ส่วนคำว่าลูซิเฟอร์นั้นมาจากคัมภีร์ไบเบิลฉบับวัลเกต ซึ่งถอดเสียง הֵילֵל ว่า ลูซีแฟร์ หมายถึง “ดาวประกายพรึก” หรือ “ผู้ส่องแสง” คริสตชนโบราณยุคหลัง มักจะใช้คำในภาษาละตินว่า ลูซิเฟอร์ ในฐานะปีศาจก่อนตกจากสวรรค์ เพื่อแทนตัวตนของปีศาจ/ซาตาน ทำให้ลูซิเฟอร์ในภาพลักษณ์ปีศาจถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในวิหารและวรรณกรรมนิยมต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งแต่ก่อนคำว่าลูซิเฟอร์ในภาษาละตินนี้ไม่เคยถูกนำมาใช้อย่างเจาะจงในทางชั่วร้ายแบบนี้มาก่อน และความคิดนี้ก็แพร่หลายไปในคนทั่วไป โดยเฉพาะชาวคริสต์ ตัวตนของลูซิเฟอร์ในฐานะทูตสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกตีความขึ้นมา หากจะอ้างจากพระคัมภีร์แล้วตัวตนของทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ลูซิเฟอร์ที่เรารู้จักกันในฐานะปีศาจเป็นการตีความคำว่า הֵילֵל ของคริสตชน ซึ่งถูกนำไปเขียนในบทประพันธ์มากมายในฐานะปี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและลูซิเฟอร์ · ดูเพิ่มเติม »

วัลเกต (Vulgate) คือคัมภีร์ไบเบิลที่เขียนเป็นภาษาละตินเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ที่ส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักบุญเจอโรมผู้ที่ได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระสันตะปาปาดามาซุสที่ 1 ในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและวัลเกต · ดูเพิ่มเติม »

วันสิ้นโลก (Doomsday) หมายถึง วันโลกาวินาศ หรือวันจุดจบของโลก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและวันสิ้นโลก · ดูเพิ่มเติม »

วิลเลียม แครีย์ (William Carey) เป็นมิชชันนารีคณะแบปทิสต์ในประเทศอินเดีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 แครีย์ได้แปลคัมภีร์ไบเบิลเป็น 3 ภาษาและมีส่วนสำคัญในการต่อต้านการเผาแม่ม่ายในพิธีสตี ในวงการคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ มีกิตติศัพท์ว่าเป็น “บิดาแห่งมิชชันนารียุคใหม่” และ “มหาบุรุษผู้บุกเบิกอินเดีย”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและวิลเลียม แครีย์ · ดูเพิ่มเติม »

วิลเลียม เบลก (William Blake; 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1757 – 12 สิงหาคม ค.ศ. 1827) เป็นกวีและนักวาดภาพชาวอังกฤษ ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ แต่งานของเขาได้รับการยอมรับทั่วไปในแวดวงประวัติศาสตร์ทั้งบทกวีนิพนธ์และภาพวาด ผลงานการวาดภาพนิมิตของเขาได้รับยกย่องว่า “โดดเด่นและก้าวหน้ากว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริเตนจะสามารถสร้างขึ้นได้” แม้ว่าเขาแทบไม่เคยเดินทางไปไหน และเคยออกไปพ้นจากกรุงลอนดอนเพียงครั้งเดียวในชีวิต แต่ผลงานของเขาแสดงให้เห็นพลังจินตนาการอันยิ่งใหญ่อย่างมาก ผลงานของเบลกแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของศิลปินในยุคโรแมนติก หรืออาจจะก่อนยุคโรแมนติกด้วยซ้ำ เพราะงานของเขาส่วนมากสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ลักษณะของผลงานแม้จะเคารพยำเกรงในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่แสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสตจักร เบลกได้รับแรงบันดาลใจจากอุดมการณ์และความทะเยอทะยานของกลุ่มนักปฏิวัติฝรั่งเศสและอเมริกัน รวมถึงอิทธิพลจากนักคิดผู้โด่งดังเช่น เจค็อบ โบเฮ็ม และ เอ็มมานูเอล สวีเดนบอร์ก แม้จะทราบถึงแรงบันดาลใจของเขา แต่งานของเบลกก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีความเป็นอัตลักษณ์สูงจนไม่สามารถจัดประเภทได้ นักวิชาการในคริสต์ศตวรรษที่ 19 คนหนึ่งอธิบายลักษณะของเบลกว่า เป็นเหมือน “ดวงประทีปอันโชติช่วง”Blake, William and Rossetti, William Michael.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและวิลเลียม เบลก · ดูเพิ่มเติม »

อห์นแห่งปัทมอสกำลังเขียนหนังสือวิวรณ์ตามที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้า ภาพวาดโดยเฮียโรนิมัส บอส ในศาสนาแบบเทวนิยมและเทววิทยา วิวรณ์ (revelation) หมายถึง การที่สิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น เทวดา พระเป็นเจ้า ได้เปิดเผยความจริงหรือความรู้สำคัญบางประการแก่มนุษย์ หลาย ๆ ศาสนาเชื่อว่า คัมภีร์ของตนมาจากการวิวรณ์ของพระเจ้าหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ชาวยิวเชื่อว่าพระยาห์เวห์ได้ประทานคัมภีร์โทราห์ที่ภูเขาซีนาย ชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานแก่นบีมุฮัมมัดเป็นคำ ๆ ทีละอักษร ส่วนศาสนาฮินดูก็ถือว่าพระเวทเป็น “อเปารุเษยะ” (ไม่ใช่ฝีมือมนุษย์) แต่บรรดาฤๅษีได้สดับฟังจากพระเจ้ามาโดยตรง จึงเรียกว่า “ศรุติ” (สิ่งที่ได้ฟังมา) คริสต์ศาสนิกชนก็เชื่อว่าคัมภีร์ไบเบิลทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นโดยการดลใจจากพระเจ้า ในศาสนาอับราฮัม วิวรณ์จึงถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นการแสดงถึงเจตจำนงและพระญาณสอดส่องของพระเจ้าต่อมนุษย์ ในพันธสัญญาใหม่มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “หนังสือวิวรณ์” เป็นส่วนสุดท้ายของคัมภีร์ไบเบิล กล่าวถึงวันสิ้นโลกและการพิพากษาครั้งสุดท้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและวิวรณ์ · ดูเพิ่มเติม »

ลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ หรือ ออแตลเดอวีลเดอบรูว์แซล (Hôtel de Ville de Bruxelles; Brussels Town Hall) เป็นศาลาว่าการของนครบรัสเซลส์ โดยเป็นอาคารเพียงแห่งเดียวที่สร้างตั้งแต่สมัยยุคกลางในสถาปัตยกรรมกอทิก ที่ตั้งอยู่ที่ใจกลางส่วนประวัติศาสตร์ของนครบรัสเซลส์ คือ กร็อง-ปลัส (La Grande Place de Bruxelles).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ · ดูเพิ่มเติม »

นาคริสต์ (Christianity) ราชบัณฑิตยสถานเรียกว่า คริสต์ศาสนาราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 156 เป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ที่มีพื้นฐานมาจากชีวิตและการสอนของพระเยซูตามที่ปรากฏในพระวรสารในสารบบ (canonical gospel) และงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่น ๆ ผู้นับถือศาสนาคริสต์เรียกว่าคริสต์ศาสนิกชนหรือคริสตชน คริสตชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้า และเป็นพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ด้วยเหตุนี้ คริสตชนจึงมักเรียกพระเยซูว่า “พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” Briggs, Charles A. The fundamental Christian faith: the origin, history and interpretation of the Apostles’ and Nicene creeds. C. Scribner’s sons, 1913.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศาสนาคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

นาคริสต์ยุคแรก (Early Christianity) หมายถึงศาสนาคริสต์ช่วงก่อนการสังคายนาที่ไนเชียครั้งที่หนึ่ง (ค.ศ. 325) แบ่งออกได้เป็นสองยุคย่อย คือ สมัยอัครทูตและสมัยก่อนไนเซีย ตามที่ระบุในบทแรกของหนังสือกิจการของอัครทูต คริสต์ศาสนิกชนยุคแรกเป็นชาวยิวทั้งหมด ไม่ว่าโดยกำเนิดหรือมาเข้ารีตภายหลัง จึงเรียกกลุ่มนี้ว่าคริสต์ศาสนิกชนชาวยิว การประกาศข่าวดีในสมัยนั้นเป็นแบบมุขปาฐะและใช้ภาษาแอราเมอิก หนังสือ “กิจการของอัครทูต” และ “จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย” ระบุว่าในสมัยนั้นกรุงเยรูซาเลมเป็นศูนย์กลางของคริตชน โดยมีซีโมนเปโตร ยากอบผู้ชอบธรรม และยอห์นอัครทูต เป็นผู้ปกครองชุมชนร่วมกัน ต่อมาเปาโลซึ่งเคยเป็นปฏิปักษ์กับคริสตชนได้กลับใจมารับเชื่อ และประกาศตนเป็น “อัครทูตมายังพวกต่างชาติ” และมีอิทธิพลอย่างมากต่อคริสตชนยิ่งกว่าผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ที่ร่วมกันเขียนพันธสัญญาใหม่Oxford Dictionary of the Christian Church ed.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศาสนาคริสต์ยุคแรก · ดูเพิ่มเติม »

“พระแม่มารีและพระบุตร” โดยทิเชียน (ราว ค.ศ. 1512) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ, เวียนนา, ประเทศออสเตรีย ศิลปะคริสเตียน (Christian art) เป็นคำที่หมายถึงจักษุศิลป์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อแสดงความหมาย, ขยายความ และแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักของศาสนาคริสต์ นิกายของศาสนาคริสต์เกือบทุกนิกายใช้ศิลปะคริสเตียนแต่จะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่กฎบัตรของแต่ละนิกาย แต่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใดหัวเรื่องการสร้างก็จะคล้ายคลึงกันคือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของพระเยซูจากพันธสัญญาใหม่ หรือบางครั้งก็รวมเรื่องราวจากพันธสัญญาเดิม นอกนั้นการเขียนเรื่องนักบุญหรือผู้มีความสำคัญต่อศาสนาก็เป็นที่นิยมกันโดยเฉพาะในนิกายโรมันคาทอลิก, นิกายแองกลิคัน และนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศิลปะคริสเตียน · ดูเพิ่มเติม »

วัดเซ็นต์ออสเตรมอยน์, อิซัว, ฝรั่งเศส ศิลปะโรมาเนสก์ (Romanesque art) หรือเรียกกันว่า ศิลปะนอร์มัน หมายถึงศิลปะที่เกิดขึ้นในยุโรป ราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึงปลายคริสต์ศตวรรษ 12 ศิลปะแบบโรมาเนสก์พื้นฐานของศิลปะกอธิคซึ่งเริ่มมีบทบาทเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษ 13 การศึกษาเรื่องศิลปะยุคกลาง เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษ 19 ทำให้มีการจัดแบ่งศิลปะเป็นสมัยๆ คำว่า โรมาเนสก์ เป็นคำที่ใช้บรรยายศิลปะตะวันตกโดยเฉพาะ สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษ 11 ถึง 12 คำนี้ทั้งมีประโยชน์และทำให้มีความเข้าใจผิด คำนี้มาจากการที่ ช่างปั้นจากประเทศฝรั่งเศสทางไต้ไปจนถึงประเทศสเปนมีความรู้เรื่องอนุสาวรีย์แบบโรมัน แต่ศิลปะแบบโรมาเนสก์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความคิดของศิลปะแบบโรมัน นอกจากเป็นการฟื้นฟูวิธีการก่อสร้างแบบโรมัน เช่นเสาที่ใช้ในอาราม Saint-Guilhem-le-Désert หัวเสาที่วัดนี้แกะเป็นรูปใบอาแคนธัส (acanthus) ตกแต่งด้วยรอบปรุซึ่งจะพบตามอนุสาวรีย์แบบโรมัน อีกตัวอย่างหนึ่งคือเพดานวัดที่ Fuentidueña ประเทศสเปนเป็นแบบโค้งเหมือนถังไม้ (barrel vault) ซึ่งใช้กันทั่วไปในสิ่งก่อสร้างของโรมัน แม้จะเน้นความเกี่ยวข้องกับวิธีการก่อสร้างแบบโรมัน นักประวัติศาสตร์ศิลปะมืได้กล่าวถึงอิทธิพลอื่นๆที่มีต่อศิลปะแบบโรมาเนสก์ เช่นศิลปะทางตอนเหนือของทวีปยุโรป และ ศิลปะไบแซนไทน์ หรือการวิวัฒนาการของ ศิลปะโรมาเนสก์เอง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศิลปะโรมาเนสก์ · ดูเพิ่มเติม »

ษยาภิบาล (Pastor) เป็นคำจากภาษาสันสกฤตแปลว่า ผู้ดูแลศิษย์ (ศิษฺย+อภิปาล) ส่วนคำว่า pastor นั้นมาจากภาษาละติน pascere ซึ่งแปลว่าคนเลี้ยงแกะ (shepherd) ชาวโรมันคาทอลิกแปลคำนี้ว่า “ผู้อภิบาล” ศิษยาภิบาลเป็นตำแหน่งในการปกครองคริสตจักร ในปัจจุบันใช้ในคริสตจักรฝ่ายโปรเตสแตนต์ นอกจากนี้ยังพบการใช้คำว่าผู้อภิบาล (pastor) เพื่อหมายถึงมุขนายกและอธิการโบสถ์ในคริสตจักรอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ คริสตจักรโรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และออเรียนทัลออร์ทอดอกซ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศิษยาภิบาล · ดูเพิ่มเติม »

อัครมุขนายกเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ปกมือเหนือศีรษะผู้ขอบวชเพื่อโปรดศีลบวชเป็นบาทหลวงโรมันคาทอลิก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ เซมินารีนักบุญยอแซฟ สามพราน ศีลอนุกรม (Holy Orders) หรือศีลบวช บางตำราเรียกว่าศีลบรรพชา เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในหลายคริสตจักร ได้แก่ โรมันคาทอลิก อีสเทิร์นคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์ แองกลิคัน คริสตจักรอัสซีเรียนแห่งตะวันออก คาทอลิกเก่า อินดิเพนเดนต์คาทอลิก และบางส่วนของลูเทอแรน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและศีลอนุกรม · ดูเพิ่มเติม »

ริสตจักรในประเทศไทย (The Church of Christ in Thailand) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 19.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสภาคริสตจักรในประเทศไทย · ดูเพิ่มเติม »

มาคมพระคริสตธรรมไทย (Thailand Bible Society) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแปลและแจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลในภาษาไทย สมาคมไบเบิลไทยเป็นสมาชิกของสหสมาคมพระคริสตธรรม สมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 และจนถึง พ.ศ. 2548 ได้แจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลไปทั้งหมด 43,740 ตัวอย่าง และพันธสัญญาใหม่ 9,629 ตัวอย่าง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสมาคมพระคริสตธรรมไทย · ดูเพิ่มเติม »

มเด็จพระราชินีรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ หรือ รานาวาโล มันจากาที่ 3 (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 — 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2460) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีนาถพระองค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรเมรีนาหรือประเทศมาดากัสการ์ปัจจุบัน ตั้งแต..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ · ดูเพิ่มเติม »

วรรค์ (स्वर्ग สฺวรฺค) หมายถึง ภพหนึ่งในคติของศาสนาต่าง ๆ เช่น ศาสนายูดาห์ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามอันเป็นสถานที่ตอบแทนคุณงามความดีของมนุษย์ที่ได้ทำไปเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสวรรค์ · ดูเพิ่มเติม »

หคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย (ส.ค.บ.; Thailand Baptist Convention; TBC) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานงานด้านศาสนาและดูแลสมาชิกของมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์, หน้า 166-167 โดยมี ศาสนาจารย์ บุญครอง ปิฏกานนท์ เป็นประธานคนแรก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย · ดูเพิ่มเติม »

วันสะบาโต (Sabbath Day; שומרי השבת) เป็นวันสำคัญทางศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ สะบาโต มาจากภาษาฮีบรู “ซับบาธ” แปลว่า “พัก” พระเจ้าทรงสร้างโลก 6 วัน และทรงพักในวันที่ 7 เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ถือเป็นวันบริสุทธิ์ห้ามทำกิจกรรมใด ๆ ได้ถือว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อน เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ทำกิจกรรมที่ถวายแด่พระเจ้า เช่น การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ และการขอบคุณพระเจ้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสะบาโต · ดูเพิ่มเติม »

ัปดาห์ เป็นหน่วยวัดเวลาเท่ากับเจ็ดวัน เป็นหน่วยเล็กกว่าเดือน อย่างไรก็ดี บางครั้งคำว่า “สัปดาห์” นี้ยังหมายถึงหน่วยวัดเวลาอื่นซึ่งน้อยหรือมากกว่าเจ็ด โดยในประวัติศาสตร์ สัปดาห์หนึ่งยาวสี่ถึงสิบวันในที่ต่าง ๆ กัน หลักฐานการนับว่าสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันอย่างต่อเนื่องมานั้นปรากฏในหมู่ชาวยิวระหว่างการคุมขังที่บาบิโลน (Babylonian Captivity) ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ทั้งศาสนายูดาย (ตามบรรยายการสรรค์สร้างในโทราห์/ไบเบิล) และบาบิโลนโบราณใช้สัปดาห์เจ็ดวัน วัฒนธรรมอื่นได้รับเอาสัปดาห์เจ็ดวันไปในเวลาแตกต่างกัน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึง 3 จักรวรรดิโรมันค่อย ๆ แทนที่ปฏิทินโรมันซึ่งสัปดาห์หนึ่งมีแปดวันด้วยสัปดาห์เจ็ดวัน ชาวฮินดูอาจรับสัปดาห์เจ็ดวันก่อนศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานว่าชาวจีนบางกลุ่มได้ใช้สัปดาห์เจ็ดวันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสัปดาห์ · ดูเพิ่มเติม »

ัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับ สาธารณสมบัติ สาธารณสมบัติ หรือ สมบัติสาธารณะ (public domain) หมายถึง องค์ความรู้หรือนวัตกรรม (เช่น งานเขียน ศิลปะ ดนตรี สิ่งประดิษฐ์) ที่ไม่มีใครสามารถถือตัวเป็นเจ้าของได้ รวมไปถึงสิ่งก่อสร้าง และถนนหนทาง ในทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สาธารณสมบัติ หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ สามารถคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดลิขสิท.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสาธารณสมบัติ · ดูเพิ่มเติม »

ทธิเก็บกิน (IPA: ˈyuzʊˌfrʌkt /ยูซุฟรักต์/); IPA: yzyfʀɥi /อูซูฟรุย/)) เป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่ง โดยเป็นสิทธิที่บุคคลสามารถครอบครอง ใช้ และถือเอาซึ่งประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น เป็นต้นว่า เจ้าของที่นามีสิทธิใช้ที่นาโดยประการต่าง ๆ ผู้ทรงสิทธิเก็บกินในที่นานั้นก็ใช้ที่นาทำนาได้ หรือจะนำที่นานั้นออกให้เช่าเพื่อเก็บค่าเช่าก็ได้เสมอกับเป็นเจ้าของเองทีเดียว เพียงแต่กรรมสิทธิ์ในที่นาดังกล่าวยังอยู่ที่เจ้าของมานิตย์ จุมปา, 2551: 428.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสิทธิเก็บกิน · ดูเพิ่มเติม »

มโอน (Simeon) หรือ สิเมโอนผู้รับเอาพระเจ้า (Simeon the God-receiver) เป็นชาวเยรูซาเลม ตามพระวรสารนักบุญลูกาแล้ว เขาได้พบกับมารีย์ โยเซฟ และพระกุมารเยซู ทั้งหมดเข้าในพระวิหารเพื่อทำสวดภาวนาครบรอบ 40 วันของพระกุมาร ตามธรรม‍บัญ‌ญัติของโมเสส ตามคัมภีร์ไบเบิล ก่อนหน้านั้นผู้เฒ่าสิเมโอนได้รับการบอกกล่าวจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่าเขาจะยังไม่ตายจนกว่าจะได้พบกับพระคริสต์ เมื่อสิเมโอนได้พบกับพระเยซูและอุ้มเอาพระเยซูไว้แล้ว เขาจึงได้สรรเสริญพระเจ้าว่า ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนี้ขอทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระดำรัสของพระองค์ และยังได้พยากรณ์เป็นนัยถึงการที่ทารกผู้นี้จะถูกตรึงกางเขน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสิเมโอน · ดูเพิ่มเติม »

มหาวิหารเดอรัมเหนือแม่น้ำเวียร์ ด้านหน้ามหาวิหารเซนต์อัลบัน ปุ่มหินกลางหอประชุมนักบวชในมหาวิหารยอร์ก สถาปัตยกรรมมหาวิหารสมัยกลางในอังกฤษ (Architecture of the medieval cathedrals of England) เป็นช่วงระยะเวลาการก่อสร้างมหาวิหารที่เกิดขึ้นในอังกฤษระหว่าง ค.ศ. 1040 ถึงปี ค.ศ. 1540 กลุ่มสิ่งก่อสร้างยี่สิบห้าปีหลังที่ถือว่ามีเอกลักษณ์ของการก่อสร้างที่เป็นของอังกฤษแท้ แม้ว่าสิ่งก่อสร้างจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งก่อสร้างทั้งหมดต่างก็มีจุดประสงค์ร่วมกันเพียงจุดประสงค์เดียว ในการเป็นมหาวิหารอันเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารมุขมณฑลและเป็นที่ตั้งของคาเทดราJohn Harvey, English Cathedrals แม้ว่าลักษณะของสิ่งก่อสร้างแต่ละสิ่งจะเป็นลักษณะอังกฤษแต่ก็เป็นลักษณะที่ต่าง ๆ กันออกไปทั้งความแตกต่างจากกันและกัน และความแตกต่างภายในมหาวิหารเดียวกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างจากมหาวิหารสมัยกลางอื่น ๆ เช่นทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่มหาวิหารและแอบบีย์ใหญ่ ๆ เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับกลุ่มชนเดียวกัน และการสืบประวัติของลักษณะสถาปัตยกรรมก็สามารถทำได้โดยศึกษาจากสิ่งก่อสร้างหนึ่งไปยังสิ่งก่อสร้างถัดไปภายในกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่เป็นของอารามเดียวกันAlec Clifton-Taylor, ‘’The Cathedrals of England’’ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของมหาวิหารอังกฤษก็คือประวัติของสถาปัตยกรรมสมัยกลางทั้งสมัยสามารถที่จะบรรยายได้จากสิ่งก่อสร้างสิ่งเดียว ที่มักจะประกอบด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมเด่น ๆ ของแต่ละยุคโดยไม่มีการพยายามแต่อย่างใดในการพยายามผสานลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละสมัยที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านั้น ฉะนั้นลำดับเหตุการณ์ของการก่อสร้างจากสมัยหนึ่งไปอีกสมัยหนึ่งในมหาวิหารเดียวกันจึงอาจจะย้อนกลับไปกลับมาภายในบริเวณต่างๆ ของสิ่งก่อสร้าง จะมีข้อยกเว้นอยู่ก็แต่มหาวิหารซอลสบรีที่เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมตระกูลเดียวที่กลมกลืนกันไปทั้งตัวสิ่งก่อสร้าง เพราะเป็นการสร้างรวดเดียวเสร็จBanister Fletcher, ‘’History of Architecture on the Comparative Method.’’.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสถาปัตยกรรมมหาวิหารสมัยกลางในอังกฤษ · ดูเพิ่มเติม »

อาสนวิหารโคโลญ, ประเทศเยอรมนี มีหอสูงที่สุดในโลก อาสนวิหารซอลสบรี (1220-1380) จากมุมตะวันออก มีหอสูงที่สุดในอังกฤษ อาสนวิหารเบอร์มิงแฮม (Birmingham Cathedral) อังกฤษ อาสนวิหารเกิร์ค (Gurk Dom) ออสเตรีย สถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาสนวิหารในยุโรปตะวันตก เป็นบทความที่บรรยายถึงลักษณะสิ่งก่อสร้างของอาสนวิหารทางคริสต์ศาสนา ที่รวมทั้งสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอาสนวิหารในยุโรปตะวันตก อาสนวิหาร คือโบสถ์ประจำตำแหน่งของมุขนายก ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของมุขมณฑลมุขนายกตามที่กำหนดไว้ อาสนวิหารเป็นที่เป็นที่ตั้งของ “คาเทดรา” (bishop’s cathedra) และเป็นสถานที่ทางคริสต์ศาสนาที่ใช้ในการนมัสการ (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่น โรมันคาทอลิก ออร์ทอดอกซ์ หรือแองกลิคัน) ขนาดของสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาสนวิหารไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่โตเสมอไป อาจจะมีขนาดเล็กอย่างเช่นอาสนวิหารอ๊อกซฟอร์ด หรือ อาสนวิหารเชอร์ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วอาสนวิหารมักจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดและเด่นที่สุดในท้องถิ่นที่ตั้งอยู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสถาปัตยกรรมอาสนวิหารในยุโรปตะวันตก · ดูเพิ่มเติม »

มหาวิหารแซงต์ปิแยร์แห่งอองกูเล็ม ประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ (Romanesque architecture) เป็นคำที่บรรยายลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เริ่มราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ไปจนถึงสมัยสถาปัตยกรรมกอธิคระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ที่อังกฤษจะเรียกกันว่า “สถาปัตยกรรมนอร์มัน” ลักษณะเด่นๆของสถาปัตยกรรมยุคนี้คือความเทอะทะ เช่นความหนาของกำแพง ประตูหรือหลังคา/เพดานโค้งประทุน เพดานโค้งประทุนซ้อน การใช้โค้งซุ้มอาร์เคดในระหว่างช่วงเสาหนึ่ง ๆ และในแต่ละชั้นที่ต่างขนาดกันศิลป พีระศรี, ประวัติศาสตร์และแบบอย่างศิลปะ, (แปลและเรียบเรียงโดย เขียน ยิ้มศิริ) (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2512) เสาที่แน่นหนา หอใหญ่หนัก และ การตกแต่งรอบโค้ง (เช่น ซุ้มประตูหรืออาร์เคด (arcade)) ลักษณะตัวอาคารก็จะมีลักษณะเรียบ สมส่วนมองแล้วจะเป็นลักษณะที่ดูขึงขังและง่ายไม่ซับซ้อนเช่นสถาปัตยกรรมกอธิคที่ตามมา สถาปัตยกรรมจะพบทั่วไปในทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศใดหรือไม่ว่าจะใช้วัสดุใดในการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์จะพบในการก่อสร้างคริสต์ศาสนสถานและมหาวิหารเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีบ้างที่ใช้ในการก่อสร้างปราสาทในสมัยนั้น คริสต์ศาสนสถานแบบโรมาเนสก์ยังคงมีหลงเหลืออยู่ และบางแห่งก็ยังใช้เป็นสถานที่สักการะตราบจนทุกวันนี้ Bannister Fletcher, “History of Architecture on the Comparative Method” (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโดยการเปรียบเทียบ).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ · ดูเพิ่มเติม »

ำว่า สปิริต (spirit) บางตำราแปลว่าจิต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและสปิริต · ดูเพิ่มเติม »

หยาง เฉากาง เป็นเป็นผู้นำคริสเตียนชาวจีนที่อยู่ภายใต้การข่มเหงในจีนแผ่นดินใหญ่ในศตวรรษที่ 20 หยางเป็น ศิษยาภิบาล ใน คริสตจักร ต่างๆใน ประเทศจีน และเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยพระคริสตธรรมจีน ด้วย เขาเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคริสเตียน เพราะเขาเป็นบุคคลที่สำคัญต่อประวัติจีน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหยางเฉากาง · ดูเพิ่มเติม »

หวังหมิงเต๋า เป็นศิษยาภิบาลและผู้ประกาศข่าวประเสริฐชาวจีนในศตวรรษที่ 20 ที่ถูกรัฐบาลจีนข่มเหงเนื่องจากเขาเชื่อคริสต์ศาสน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหวัง หมิงเต้า · ดูเพิ่มเติม »

หอสมุดประชาชนนิวยอร์ก (New York Public Library (NYPL)) คือ หอสมุดสาธารณะในนครนิวยอร์ก ด้วยหนังสือเกือบ 53 ล้านเล่ม หอสมุดแห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกา (และอันดับ 3 ของโลก) รองจากหอสมุดรัฐสภา หอสมุดมีการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระ และดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร หอสมุดมีสาขาในเขต (Borough) แมนแฮตตัน, เดอะบร็องซ์ และเกาะสแตเทน โดยมีการเข้าร่วมกับหอสมุดทางวิชาการ (academic libraries) และวิชาชีพ (professional libraries) ในเขตรัฐนิวยอร์ก ส่วนเมืองอื่น ๆ ใน 2 เขตของนครนิวยอร์ก ได้แก่ บรุกลิน และควีนส์ มีการให้บริการโดยหอสมุดสาธารณะบรุกลินส์ และหอสมุดควีนส์ สาขาของหอสมุดประกอบด้วยหอสมุดวิจัย (research libraries) และหอสมุดที่ยืมหนังสือได้ (Lending libraries) หอสมุดดำเนินงานในศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นศูนย์รวมหนังสือจากที่ต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งสังคมของผู้รักหนังสือ (bibliophiles) และผู้มั่งคั่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิและชาวอเมริกันที่ร่ำรวยในแต่ละยุคสมั.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหอสมุดประชาชนนิวยอร์ก · ดูเพิ่มเติม »

ูวากำลังผ่านแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับหีบแห่งพันธสัญญา ลักษณะหีบแห่งพันธสัญญาตามสันนิฐาน โดย ”James Tissot” หีบแห่งพันธสัญญา หรือ หีบแห่งพระบัญญัติ (Ark of the Covenant; אָרוֹן הַבְּרִית ʾĀrôn Habbərît, ออกเสียง อะรอน ฮะบริท; Κιβωτός της Διαθήκης; تابوت العهد) เป็นหีบที่กล่าวถึงใน หนังสืออพยพ บรรจุแผ่นศิลาพระโอวาทที่ได้สลักบัญญัติ 10 ประการเอาไว้ และใน จดหมายถึงชาวฮีบรู ระบุว่า “หีบ‍พันธ‌สัญญา​หุ้ม​ด้วย​ทอง‍คำ​ทุก​ด้าน ภาย‍ใน​นั้น มี​โถ​ทอง‍คำ​บรร‌จุ​มานา มี​ไม้เท้าของอาโรนที่​ออก‍ดอก‍ตูม และ​มี​แผ่น​ศิลา​จา‌รึก​พันธ‌สัญญา” อย่างไรก็ตาม ใน หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 ได้บันทึกไว้ว่า ในยุคของมหากษัตริย์ซาโลมอน หีบแห่งพันธสัญญาบรรจุไว้แค่ แผ่นศิลาพระบัญญัติจำนวนสองแผ่นเท่านั้น หนังสืออพยพ ยังอธิบายว่า หีบแห่งพันธสัญญาสร้างขึ้นรูปแบบที่พระยาห์เวห์ทรงชี้แนะต่อโมเสสที่ภูเขาซีนาย โมเสสสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้จากพลับพลานมัสการซึ่งบรรจุหีบใบนี้ โดยพระเจ้าจะทรงประทับบนพระที่นั่งกรุณาที่ทั้งสองข้างมีเครูบกางปีกปกไว้ คัมภีร์ไบเบิลระบุว่า ราวหนึ่งปีภายหลังชนชาวอิสราเอลได้อพยพจากอียิปต์ ก็ได้สร้างตัวหีบขึ้นตามรูปแบบที่พระเจ้าตรัสไว้ผ่านโมเสสในระหว่างที่พวกเขาตั้งค่ายที่เชิงเขาซีนาย (ตรงกับ 1513 ปีก่อนคริสตกาล) ต่อมา ปุโรหิตเผ่าเลวีหามหีบแห่งพันธสัญญานำขบวนอพยพของชนชาวอิสราเอลทิ้งระยะห่าง 2000 ศอก ทันทีที่เท้าของปุโรหิตผู้หามหีบแตะผิวน้ำของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งอยู่ในฤดูน้ำหลาก สายน้ำก็แยกออกจากกันจนเหลือพื้นแห้งให้ขบวนอพยพเดินทางข้ามไปได้ เมื่อการมหัศจรรย์นี้แพร่กระจายออกไป ทำให้เหล่ากษัตริย์ชาวอาโมไรต์ทั้งหมดทางฟากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนและกษัตริย์ชาวคานาอันทั้งหมดตามชายฝั่งทะเลต่างเกรงกลัวในอำนาจของพระเจ้า ประตูเมืองเยรีโคถูกสั่งปิดตายเนื่องจากเกรงกลัวชาวอิสราเอล พระเจ้าตรัสกับโยชูวาให้ปุโรหิตหามหีบเดินขบวนรอบเมืองวันละหนึ่งรอบเป็นเวลาหกวัน และหามวนเจ็บรอบในวันที่เจ็ดพร้อมเป่าเขาแกะ เมื่อครบเจ็ดรอบ ชาวอิสราเอลก็ส่งเสียงโห่ร้องและกำแพงของเมืองเยรีโคก็พังทลายลงมา กองทัพของชาวอิสราเอลบุกเข้าเมือง เข่นฆ่าทุกคนไม่เว้น ชาย หญิง คนชรา เด็ก สัตว์เลี้ยง และเผาเมืองจนพินาศสิ้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหีบแห่งพันธสัญญา · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือพระวรสาร (Εὐαγγέλιον, Evangélion, Gospel Book หรือ Book of the Gospels) เป็นประเภทของวรรณกรรมคริสต์ศาสนา ที่เป็นประมวลหรือหนังสือรวมเล่มที่ประกอบด้วยพระวรสารในสารบบทั้งสี่ฉบับในพันธสัญญาใหม่ของคริสต์ศาสนา หนังสือพระวรสารจะมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วนและจัดเรียงตามลำดับพระวรสาร ซึ่งต่างจาก “หนังสือพระวรสารฉบับตัดตอน” (Evangeliary) ซึ่งมีเนื้อหาเฉพาะบางตอนจากพระวรสารเท่านั้นที่ใช้ในการทำพิธีมิสซาหรือคริสต์ศาสนพิธีอื่น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือพระวรสาร · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือวิวรณ์ (Book of Revelation) เป็นหนังสือเล่มที่ 27 หรือเล่มสุดท้ายในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ซึ่งในตอนที่สี่ที่เป็นการพยากรณ์ มีหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว ผู้เขียนระบุชื่อของตนเองอย่างชัดเจนว่าชื่อ ยอห์น และอาศัยอยู่ที่เกาะปัทมอส คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าเป็นยอห์นเดียวกับยอห์นอัครทูตและยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร แต่จากการศึกษาด้านวิธีการประพันธ์ เนื้อหาทางเทววิทยา และการใช้ศัพท์ ที่ทั้งสามเล่มใช้แตกต่างกัน นักวิชาการจึงลงความเห็นว่าบุคคลทั้งสามไม่ใช่คนเดียวกัน จึงเรียกผู้เขียนหนังสือวิวรณ์ว่ายอห์นแห่งปัทมอสตามที่ระบุในหนังสือนั้น ยอห์นแห่งปัทมอสระบุว่าได้เขียนขึ้นขณะที่อยู่บนเกาะปัทมอส อันเป็นสถานที่ซึ่งได้ถูกเนรเทศมาและได้อยู่ที่นั่นจนสิ้นชีวิต ช่วงเวลาในการเขียนพระธรรมเล่มนี้น่าจะอยู่ในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือวิวรณ์ · ดูเพิ่มเติม »

หนังสืออพยพ (Exodus; ואלה שמות; Ἔξοδος) เป็นหนังสือเล่มที่สองในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นเล่มที่สองในหมวดเบญจบรรณ ซึ่งเชื่อกันว่าโมเสสเป็นผู้เขียนขึ้น คำว่า “อพยพ” แปลจากภาษาอังกฤษซึ่งแปลอีกทอดจากภาษากรีก โดยหมายถึง การแยกออกจากกัน แต่ในภาษาฮีบรู มาจากคำขึ้นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ต่อไปนี้เป็นชื่อของ…” หนังสืออพยพประกอบด้วยเนื้อหาที่อาจสรุปย่อได้ดังนี้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสืออพยพ · ดูเพิ่มเติม »

หนังสืออิสยาห์ (Book of Isaiah, ספר ישעיה) เป็นหนังสือลำดับที่ 5 ในหมวดผู้เผยพระวจนะ (Nevi’im) ของคัมภีร์ทานัค (Tanakh) และเป็นหนังสือเล่มที่ 1 ในหมวดประกาศกใหญ่ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม หนังสืออิสยาห์เขียนด้วยภาษาฮีบรู เชื่อมาแต่โบราณตามคำกล่าวอ้างในหนังสือคัมภีร์ว่าเขียนโดย อิสยาห์ ผู้เผยพระวจนะชาวยูดาห์ เมื่อ 800 ปีก่อนคริสตกาล บทที่ 1 – 39 (39 บท) ทำนายเคราะห์กรรมและการลงโทษ แก่ชาวยูเดียและประชาชาติทั้งหมดของโลกที่มีใจบาปต่อต้านพระเจ้า บทที่ 40 – 66 (27 บท) เรียกกันว่า “คัมภีร์แห่งการปลอบประโลม” ทำนายการฟื้นฟูประชาชาติอิสราเอลโดยพระเจ้า (ชาวคริสต์เชื่อว่าบางบทมีนัยความหมายถึง การเสด็จมาไถ่บาปของพระเยซูคริสต์) ส่วนนี้ยังรวมถึง “บทเพลงของผู้รับใช้ที่ได้รับความทุกข์ทน”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสืออิสยาห์ · ดูเพิ่มเติม »

ระธรรมดาเนียล (Book of Daniel; דָּנִיֵּאל) เป็นหนังสือลำดับที่ 5 ในหนังสือผู้เผยพระวจนะ (Nevi’im) ของพระธรรมยูดาย (Tanakh) และเป็นหนังสือเล่มที่ 5 ในหมวดประกาศกใหญ่ ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testament) ของศาสนาคริสต์ เขียนด้วยภาษาฮีบรูในช่วงที่ชาวยิวอยู่ภายใต้การยึดครองของอาณาจักรบาบิโลน เป็นระยะที่ชนชาติยิวได้ถูกเนรเทศ และถูกบังคับให้อพยพไปยังเมืองบาบิโลน พระธรรมนี้เป็นคำบรรยายของ ดาเนียล ชาวอิสราเอล โดยเฉพาะ ผู้เป็นโหร และที่ปรึกษาทางของ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ผู้ปกครองยิ่งใหญ่ ของอาณาจักรบาบิโลน ประมาณ 605 ถึง 562 ก่อนคริสต์ศตวรรษ พระธรรมนี้แบ่งเป็นสองภาค เริ่มด้วยบทที่หนึ่งถึงบทที่หก บอกเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่าน และ บทที่ 7-12 บรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ จากคำทำนาย ดาเนียลเขียนถึง ดาเนียลและเพื่อนที่ถูกปรักปรำลงโทษ เพราะไม่ละที้งความเชื่อในพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล ต่อมา เป็นคำทำนายความฝัน และแปลความหมายของมโนภาพของกษัตริย์ เนบูคัดเนสซาร์ ในภาคที่สอง ของพระธรรม ดาเนียลกล่าวถึง ความหมาย คำพยากรณ์ และคำแปรความฝัน บรรยายนิมิต และสิ่งที่ทูตสวรรค์อธิบายความหมายให้ท่านโดยตรง ยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ระหว่างชาวยิวและคริสตชน ถึงระยะเวลาที่แน่นอนและผู้เขียนที่แท้จริงของพระธรรมดาเนียล เชื่อกันแต่โบราณว่า ผู้พยากรณ์นามว่าดาเนียลผู้เขียน ซึ่งมีชีวิตก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 6 แต่ในหมู่นักศึกษาคริสตธรรมคัมภีร์ยุคใหม่เชื่อว่า พระธรรมเล่มนี้ ได้บันทึก ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 2 และบันทึกหลังจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้ปรากฏและผ่านไปแล้ว และความเห็นแย้งที่สามคือ พระธรรมบทนี้ เขียนเสร็จบริบูรณ์ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 4.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือดาเนียล · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือปฐมกาล (Book of Genesis; בראשית; ܣܦܪܐ ܕܒܪܝܬܐ; Γένεση) มาจากภาษากรีกว่า “การเกิด” หรือ “ที่มา” เป็นหนังสือที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโลก มนุษย์ และอิสราเอล ซึ่งเป็นตัวแทนของชนชาติที่พระเจ้าได้เลือกไว้ (ซึ่งมีความนัยทางเทววิทยา) ชื่อ “ปฐมกาล” แปลมาจากคำแรกของคัมภีร์ฮีบรูคำว่า בראשית (B’reshit or Bərêšîth) แปลว่า “ในปฐมกาล…” (in the begining…).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือปฐมกาล · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือปัญญาจารย์ (Ecclesiastes) เป็นหนังสือในคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิม เป็นลำดับที่ 4 ในหมวดบทเพลง ผู้เขียนปัญญาจารย์กล่าวถึงตนเพียงว่าเป็นบุตรของ กษัตริย์ดาวิด ของชนชาติอิสราเอลในนครเยรูซาเลม คริสต์ศาสนาเชื่อว่าเป็นกษัตริย์ซาโลมอน เนื้อหากล่าวถึง ชีวประวัติและประสบการณ์ในชีวิตที่วางใจในพระเจ้า ประกอบด้วย คำอุปมา คำพังเพย และคติพจน์ แต่ละประโยคสะท้อนให้เห็นถึง ความหมายของชีวิตและวิธีดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุด เน้นถึงกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ ล้วนไร้ค่าไม่มีความหมายใด ล้วนจบลงด้วยความตาย จึงเตือนสติให้แสวงหาสติปัญญา จากพระเจ้า เพื่อเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ผู้เขียนไม่ได้ชี้ชัดถึงความหมายของชีวิตนิรันดร์ แต่แนะนำให้พอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ในสรรพสิ่งกิจวัตรประจำวัน เช่น หน้าที่ การงาน อาหาร และทรัพย์สินที่ได้โดยชอบธรรม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือปัญญาจารย์ · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือนางรูธ (Book of Ruth) เป็นหนังสือเล่มที่สั้นที่สุดเล่มหนึ่งทั้งในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมและในคัมภีร์ฮีบรู มาจากภาษาฮีบรูว่า מגילת רות โดยหนังสือนางรูธนี้ มีเพียง 4 บท เท่านั้น หนังสือเล่มนี้ไม่ระบุผู้เขียนที่ชัดเจน มีนักเทววิทยาบางกลุ่มเชื่อว่า ซามูเอล เป็นผู้เรียบเรียงขึ้น แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกัน เนื่องจากนักประวัติศาสตร์ พบว่าเนื้อหาบางส่วนในหนังสือนางรูธได้ระบุช่วงเวลาซึ่งเชื่อได้ว่า น่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากซามูเอลได้เสียชีวิตแล้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือนางรูธ · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือโยชูวา (Book of Joshua; ספר יהושע; Ιησούς του Ναυή) เป็นหนังสือเล่มที่ 6 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม และเป็นบันทึกถึงประวัติศาสตร์อิสราเอลในช่วงอายุของโยชูวา ซึ่งรับบทบาทเป็นผู้นำอิสราเอลต่อจากโมเสส กล่าวถึงการยึดครองแผ่นดินคานาอัน อันเป็นแผ่นดินพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่อับราฮัม การแบ่งดินแดนคานาอัน ตามที่โมเสสได้บัญชาไว้ และสิ้นสุดเมื่อโยชูวาเสียชีวิต เชื่อกันว่า “โยชูวา” เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวของท่านเอง ยกเว้นในบทสุดท้ายที่กล่าวถึงมรณกรรมของโยชูวา และเอเลอาซาร์ น่าจะถูกบันทึกโดยบุตรชายของเอเลอาซาร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือโยชูวา · ดูเพิ่มเติม »

อนุสาวรีย์ของกษัตริย์ดาวิด ผู้ประพันธ์หนังสือเพลงสดุดี โมเสส ผู้แต่งบางส่วนของหนังสือเพลงสดุดี หนังสือเพลงสดุดี (Book of Psalms) หรือที่เรียกว่า บทเพลงสรรเสริญ เป็นบทสรรเสริญพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดและโมเสส ที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม เป็นหนังสือในพระคัมภีร์ที่มีบทมากที่สุดในบรรดาคัมภีร์ไบเบิล มีทั้งหมด 150 บทด้วยกัน มีหลายบรรพ เป็นพระคัมภีร์ประเภทบทกวี ตั้งแต่บทที่1-73จะประพันธ์โดยกษัตริย์ดาวิด ส่วนบทที่ 90 จะแต่งโดยโมเสส พลงสดุดี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือเพลงสดุดี · ดูเพิ่มเติม »

หนังสือเอสเธอร์ (Book of Esther) เป็นหนังสือเล่มที่ 17 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ในชุดหมวดประวัติศาสตร์ เนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ของวงศ์วานอิสราเอลในช่วงอิสราเอลตกเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซียในรัชสมัยกษัตริย์อาหัสซูเอรัส หนังสือเอสเธอร์เป็นคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 1 ใน 2 เล่ม ที่ใช้ชื่อสตรีเป็นชื่อหนังสือ และกล่าวถึงบทบาทของสตรีต่อชนชาติอิสราเอลอย่างชัดเจน และมีบทบาทนำอ่านในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและหนังสือเอสเธอร์ · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา หรือ จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่าน (Thou shalt have no other gods before me) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 1 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก แบบลูเทอแรน และแบบคริสตจักรปฏิรูป และเป็นบัญญัติข้อที่ 2 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบทาลมุด บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:3 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:7 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามลักขโมย หรือ อย่าลักขโมย (Thou shalt not steal) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 7 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 8 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:15 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:19 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามลักขโมย · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา หรือ อย่าผิดประเวณี (Thou shalt not commit adultery) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 6 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบไฟโล แบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 7 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:14 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:18 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน (Thou shalt not make unto thee any graven image) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 1 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป และแบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และเป็นบัญญัติข้อที่ 2 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด แบบไฟโล และแบบคริสตจักรปฏิรูป ส่วนแบบลูเทอแรนไม่ได้ระบุข้อนี้ไว้ในพระบัญญัติข้อใด บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:4-6 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:8-10 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามฆ่าคน หรือ อย่าฆ่าคน (Thou shalt not kill) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 5 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 6 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป และเป็นบัญญัติข้อที่ 7 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบไฟโล บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:13 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:17 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามฆ่าคน · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด หรือ อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ (Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain (KJV); You shall not make wrongful use of the name of the Lord your God (NRSV)) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 2 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 3 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด แบบไฟโล และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:7 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:11 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด · ดูเพิ่มเติม »

ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน หรือ อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น (Thou shalt not bear false witness against thy neighbour) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 8 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 9 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:16 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:20 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน · ดูเพิ่มเติม »

ห้าม​โลภ​ หรือ อย่าปลงใจผิดประเวณี อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น (Thou shalt not covet) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 9,10 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 10 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบไฟโล แบบทาลมุด และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:17 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:21 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและห้าม​โลภ​ · ดูเพิ่มเติม »

อะเว็นจด์เซเวนโฟลด์ (บางครั้งย่อว่า A7X) เป็นวงดนตรีร็อกชาวอเมริกันจากฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอะเว็นจด์เซเวนโฟลด์ · ดูเพิ่มเติม »

ทูตสวรรค์ยับยั้งอับราฮัม ขณะกำลังจะถวายอิสอัคแด่พระยาห์เวห์ อับราฮัม(ศัพท์ศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์) หรือ อิบรอฮีม (ศัพท์ศาสนาอิสลาม) (Abraham; אברהם; إبراهيم) เป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มศาสนาอับราฮัม เรื่องราวของท่านถูกบันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาล บทที่ 11 ถึง บทที่ 25 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ฮีบรูของศาสนายูดาห์ และคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามก็ถืออับราฮัมเป็นเราะซูลของอัลลอฮ์ด้วย อับราฮัม เดิมชื่อ “อับราม” เป็นบุตรของ เทราห์ สืบเชื้อสายมาจาก เชม บุตรของโนอาห.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอับราฮัม · ดูเพิ่มเติม »

อักษรฟราเซอร์ (Fraser) หรือ อักษรลีสู่ (Lisu) ประดิษฐ์เมื่อราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรฟราเซอร์ · ดูเพิ่มเติม »

อักษรพอลลาร์ด หรือ พอลลาร์ดเมียว ประดิษฐ์โดยแซม พอลลาร์ด มิชชันนารีชาวอังกฤษโดยมีผู้ช่วยคือ ยาง ยาก และ ลิ ซิติฟาน ก่อนหน้านี้ภาษาม้งหรือแม้วเขียนด้วยอักษรจีน จนกระทั่งพอลลาร์ดประดิษฐ์อักษรใหม่เมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรพอลลาร์ด · ดูเพิ่มเติม »

อักษรกรีก เป็นอักษรที่ใช้สำหรับเขียนภาษากรีก โดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคคลาสสิก ประมาณ 357 ปีก่อนพุทธศักราช (ศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสต์ศักราช) และยังคงใช้สืบต่อเรื่อยมา นับเป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุดแบบหนึ่งที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ในสมัยกรีกโบราณนั้น อักษรกรีกยังใช้เขียนแทนจำนวนอีกด้วย ซึ่งในกรณีนี้จะเรียกว่าเลขกรีก ในทำนองเดียวกับเลขโรมัน ทุกวันนี้เราใช้อักษรกรีกเป็นสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ เป็นชื่อดาวฤกษ์ เป็นชื่อกลุ่มภราดรและกลุ่มภคินี และใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ อีกมาก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรกรีก · ดูเพิ่มเติม »

อักษรกลาโกลิติก (Glagolitic alphabet) ประดิษฐ์เมื่อราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรกลาโกลิติก · ดูเพิ่มเติม »

อักษรอาหรับสำหรับภาษาแอฟริคานส์ (Arabic Afrikaans; Arabiese Afrikaans; اَرابيسي اَفريكانس) เป็นการนำอักษรอาหรับมาเขียนภาษาแอฟริคานส์ เริ่มเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรอาหรับสำหรับภาษาแอฟริคานส์ · ดูเพิ่มเติม »

อรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เขียนโดย Elijah Levita อักษรฮีบรูเป็นอักษรตระกูลเซมิติกไร้สระชนิดหนึ่ง ใช้ในการเขียนงานในภาษาฮีบรู ในยุคแรกๆอักษรฮีบรูโบราณพัฒนามาจากอักษรฟินิเชีย อักษรฮีบรูรุ่นใหม่พัฒนามาจากอักษรอราเมอิกรุ่นแรกๆ จารึกภาษาฮีบรูพบครั้งแรกเมื่อ 557 ปีก่อนพุทธศักราช อักษรนี้เขียนจากขวาไปซ้ายในแนวนอน ตัวอักษรบางตัว เช่น กาฟ, เมม, นุน, ฟี และซาดดี มีรูปท้ายคำ ซึ่งจะพบในตำแหน่งสุดท้ายของคำเท่านั้น ไม่มีตัวเลข ใช้เลขอารบิกแทน สระเสียงยาวกำหนดโดยตัว อะเลฟ, วาว และโยด/ยุด ไม่แสดงสระเสียงสั้นยกเว้นในไบเบิล กวีนิพนธ์และหนังสือสำหรับเด็กและชาวต่างชาต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรฮีบรู · ดูเพิ่มเติม »

ตัวอย่างเอกสารเขียนด้วยอักษรซามาริทัน อักษรซามาริทัน พัฒนามาจากอักษรฮีบรูโบราณโดยชาวซามาริทัน ซึ่งตามคัมภีร์ไบเบิล อพยพจากเมโสโปเตเมียมาสู่ปาเลสไตน์ในช่วง 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และพัฒนาวัฒนธรรมและศาสนายิวขึ้น อักษรนี้ยังคงใช้โดยชาวซามาริทันกลุ่มเล็กๆ ในเมืองนาบลัสและในจตุรัสของโฮโลน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรซามาริทัน · ดูเพิ่มเติม »

อักษรแบล็กฟุต (Blackfoot) หรือซิกซิกา อักษรนี้ประดิษฐ์โดยจอห์น วิลเลียม ทิมส์ (2404 – 2488) มิชชันนารีนิกายแองกลิคันจากอังกฤษ ผู้อาศัยอยู่กับชาวแบล็กฟุตในอัลเบอร์ตานานถึง 12 ปี (2426 – 2438) โดยอาศัยอักษรโอจิบเวเป็นพื้นฐานเขาใช้อักษรนี้สร้างพจนานุกรมภาษาแบล็กฟุต และแปลคัมภีร์ไบเบิล ปัจจุบันนิยมใช้อักษรโรมันมากกว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรแบล็กฟุต · ดูเพิ่มเติม »

อักษรไบบายิน (Baybayin alphabet) เป็นอักษรที่ใช้เขียนภาษาตากาล็อกและภาษาอีโลกาโน ได้ต้นแบบมาจากอักษรกวิ คาดว่าเริ่มใช้เมื่อราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรไบบายิน · ดูเพิ่มเติม »

อักษรไทใหญ่ (ไทใหญ่ː လိၵ်ႉတူဝ်တႆး ลิกตัวไท, สัทอักษร: /lḭk.tǒ.táj/) พัฒนามาจากอักษรไทใต้คงเก่า ซึ่งเป็นอักษรที่ใช่ในหมู่ชาวไทใหญ่ทั้งหมด โดยยังคงมีลักษณะกลม เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนไปเขียนด้วยพู่กันเหมือนอักษรไทใต้คง เมื่อรัฐฉานตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอักษรไทใหญ่ · ดูเพิ่มเติม »

อัครบิดรคีริลล์แห่งมอสโก อัครบิดรแห่งมอสโกและรัสทั้งปวง องค์ปัจจุบัน (ขวา) และ อัครบิดรสากลบาร์โธโลมิวที่ 1”’ อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิลองค์ปัจจุบัน (ซ้าย) อัครบิดรราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 375-6 (patriarch) ชาวออร์ทอดอกซ์ในประเทศไทยเรียกว่า พระสังฆราช และ ชาวโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยเรียกว่าอัครปิตา ส่วนชาวโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่าพระอัยกา ถือเป็นตำแหน่งมุขนายกชั้นสูงสุดในคริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และอื่นๆ เช่นออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์ โรมันคาทอลิก และอัสซีเรียนแห่งตะวันออก แต่เดิมคัมภีร์ไบเบิลช้คำนี้เพื่อหมายถึง อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ผู้เป็นปฐมบรรพบุรุษของวงศ์วานอิสราเอล และเรียกยุคที่ทั้งสามคนนี้มีชีวิตอยู่ว่ายุคอัครบิดร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอัครบิดร · ดูเพิ่มเติม »

ระเยซูและอัครทูต อัครทูตราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 59 (Apostles; Ἀπόστολος, apostolos แปลว่า “ผู้ถูกส่งออกไป” เช่น ข่าวสารหรือตัวแทน) ตามพระวรสารสหทรรศน์และธรรมเนียมทางศาสนาคริสต์ใช้หมายถึงอัครสาวกสิบสองคน ที่พระเยซูทรงเลือก ตั้งชื่อ และฝึกเพื่อจะได้ส่งออกไปทำการประกาศข่าวดี หลังจากยูดาส อิสคาริโอท ทรยศต่อพระเยซู อัครสาวกที่เหลือภายใต้การนำของซีโมนเปโตรจึงจับฉลากเลือกมัทธีอัสซึ่งติดตามพระเยซูมาตั้งต้นขึ้นมาเป็นอัครทูตแทน ฉะนั้นเมื่อถึงเทศกาลเพนเทคอสต์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาประทับกับสาวกของพระเยซู จำนวนอัครทูตจึงมีสิบสองคนเท่าเดิม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอัครทูต · ดูเพิ่มเติม »

อัครทูตสวรรค์ทั้งสามในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อัครทูตสวรรค์ (Archangel) ในนิกายโรมันคาทอลิก หรือ หัวหน้าทูตสวรรค์ ในนิกายโปรเตสแตนต์ หมายถึงทูตสวรรค์ระดับสูง มีที่มาจากคำในภาษากรีก αρχάγγελος (arch- + angel) พบในความเชื่อของหลายศาสนาทั้งศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ส่วนมากถือเหมือนกันว่า อัครทูตสวรรค์ประกอบด้วย มีคาเอล และ กาเบรียล ส่วนหนังสือโทบิตได้นับรวม ราฟาเอล เป็นอัครทูตสวรรค์ด้วย แต่หนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับเข้าในสารบบคัมภีร์ไบเบิลเฉพาะในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์เท่านั้น ส่วนคริสตจักรในนิกายโปรเตสแตนต์ไม่ยอมรับ ชาวโรมันคาทอลิกนิยมฉลองอัครทูตสวรรค์ทั้งมีคาเอล, กาเบรียล และราฟาเอล ในวันที่ 29 กันยายน (ในอดีตวันฉลองทูตสวรรค์กาเบรียลเป็นวันที่ 24 มีนาคม และฉลองทูตสวรรค์ราฟาเอลในวันที่ 24 ตุลาคม) อัครทูตสวรรค์ที่เป็นที่รู้จักในศาสนาอิสลาม คือ กาเบรียล, มีคาเอล, ราฟาเอล และอิสรออีล ส่วนจารีตอื่น ๆ ถือว่าอัครทูตสวรรค์มี 7 องค์ โดยนามจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่ม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอัครทูตสวรรค์ · ดูเพิ่มเติม »

อาชญากรรม / ความหวัง / การสูญเสีย ชื่อภาษาไทยของภาพยนตร์เรื่อง Babel นำแสดงโดย แบรด พิตต์, เคท บลานเซทท์, อาเดรียน่า บาร์เรซ่า, กาเอล การ์เซีย เบอร์นาร์ด, ริงโกะ คิคูชิ, โคจิ ยาคูโช ความยาว 142 นาที กำกับโดย อเลฮานโดร กอนซาเลซ อินาร์ริตูร์ เข้าฉายในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาชญากรรม / ความหวัง / การสูญเสีย · ดูเพิ่มเติม »

อุตะงะวะ คุนิซะดะ (Utagawa Kunisada) เมื่อ ค.ศ. 1837 ชื่อภาพว่า “วีรบุรุษโฮ่งทั้งแปดแห่งตระกูลซะโตะมิ” (Eight Canine Heroes of the House of Satomi) อาการกระสันสัตว์ (zoophillia) เป็นกามวิปริตที่ประกอบด้วยกิจกรรมทางเพศระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และสามารถหมายถึง ความนิยมชมชอบกิจกรรมดังกล่าว ประเทศส่วนใหญ่ในโลกจัดว่า อาการกระสันสัตว์นั้นผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สัตว์โดยมิชอบ (animal abuse) หรือกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมต่อธรรมชาติ (crime against nature) แต่แม้อาการกระสันสัตว์จะไม่ผิดกฎหมายในบางท้องที่ ก็ไม่ปรากฏว่าเป็นที่ยอมรับโดยแจ้งชัดในภูมิภาคใ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาการกระสันสัตว์ · ดูเพิ่มเติม »

หมายเลขคอกม้าที่ Santa Anita Park ไล่จาก 12 ไป 12A ไป 14 อาการกลัวเลขสิบสาม (triskaidekaphobia) คืออาการกลัวในการพบเห็นจำนวน 13 และหลีกเลี่ยงที่จะใช้มัน ซึ่งเป็นความเชื่องมงายชนิดหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอาการกลัวจำเพาะวันศุกร์ที่สิบสาม ศัพท์คำนี้มีการใช้เป็นครั้งแรกโดย อิซาดอร์ คอเรียต ในหนังสือ แอบนอร์มัล ไซคอลอจี (จิตวิทยาผิดปรกติ).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาการกลัวเลขสิบสาม · ดูเพิ่มเติม »

อากาเป (Agape, αγάπη) เป็นคำภาษากรีกคำหนึ่งที่หมายถึงความรัก และเป็นคำที่ลงตัวโดยเฉพาะในเทววิทยาศาสนาคริสต์ในการอธิบายความรักของพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์ ในพันธสัญญาใหม่ อากาเปหมายถึงความรักแบบบิดาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เช่นเดียวกับความรักตอบแทนของมนุษย์แก่พระเจ้า คำดังกล่าวได้มีความหมายกว้างขึ้นโดยรวมถึงความรักของมนุษย์ด้วยกันอย่างเลี่ยงไม่ได้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอากาเป · ดูเพิ่มเติม »

อห์นแห่งปัทมอสกำลังนิพนธ์หนังสือวิวรณ์ อารมาเกดโดน (Armageddon; Ἁρμαγεδών. Harmagedōn, הַר מְגִדּוֹ, Har Megiddo; أرمجدون; ภาษาละตินสมัยหลัง: Armagedōn) เป็นสมรภูมิการยุทธ์อันเกี่ยวข้องกับคำพยากรณ์วันสิ้นโลกตามความเชื่อของศาสนาอับราฮัม ตามความเชื่อของฝ่ายบุพสหัสวรรษนิยม (premillennialism) พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาอีกครั้ง เพื่อขจัดศัตรูของพระคริสต์ (antichrist) ซึ่งคัมภีร์ไบเบิลขนานเขาเหล่านั้นว่า “สัตว์” (beast) โดยพระเมสสิยาห์จะกระทำสงคราม ณ สมรภูมิอารมาเกดโดน เพื่อยังให้ “สัตว์” ทั้งปวงปลาสนาการไป และบัดนั้น ซาตานจักถูกผลักไสลงสู่ “ช่องบาดาล” (bottomless pit) หรือ “นรกขุมลึก” (abyss) เป็นเวลาหนึ่งพันปี ซึ่งเรียกว่า “ยุคพันปี” (Millennial Age) ทว่า เมื่อซาตานได้รับการปลดปล่อยจากนรกแล้ว มันจักประชุมฝูงชนแห่ง “ยะยูจและมะยูจ” (Gog and Magog) จาก “มุมทั้งสี่ของแผ่นดินโลก” (four corners of the earth) และประดาพลมากลุ้มรุมล้อม “องค์บริสุทธิ์” (holy ones) และ “นครอันเป็นที่รัก” (beloved city) (หมายถึง นครเยรูซาเลม) เอาไว้ ฝ่ายพระเจ้าจะบันดาลเพลิงกาฬร่วงลงจากชั้นฟ้า และผลาญไหม้เหล่ายะยูจและมะยูจ เมื่อนั้น ปีศาจที่ล่อลวงชนแห่งยะยูจและมะยูจมา ก็จะถูกทิ้งลง “บึงไฟนรก” (Gehenna) ที่ซึ่งฝูง “สัตว์” และ “ผู้เผยพระวจนะเท็จ” (False Prophet) ถูกส่งลงมาเมื่อพันปีก่อนหน้านี้ คำภาษาอังกฤษว่า “Armageddon” มาจากภาษาฮีบรูว่า “har məgiddô” (הר מגידו) หมายถึง “เขาเมกิดโด” (Mountain of Megiddo) สถานที่ทำสงครามหลายครั้งในสมัยโบราณ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอารมาเกดโดน · ดูเพิ่มเติม »

อาสนวิหารกาออร์ (Cathédrale de Cahors) หรือมีชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญสเทเฟนแห่งกาออร์ (Cathédrale Saint-Étienne de Cahors) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกและที่ตั้งของมุขนายกประจำมุขมณฑลกาออร์ ตั้งอยู่ที่เมืองกาออร์ จังหวัดล็อต แคว้นอ็อกซีตานี ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญสเทเฟน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์กับสถาปัตยกรรมกอทิกได้อย่างดียิ่ง อาสนวิหารแห่งนี้ยังเป็นสถานที่บรรจุเรลิกสำคัญของพระเยซู ซึ่งเรียกว่า “Sainte Coiffe” ซึ่งเป็นหมวกผ้าคลุมศีรษะเพื่อใช้แต่งพระศพพระเยซูเมื่อตอนสิ้นพระชนม์ ซึ่งเรลิกชิ้นนี้ถูกนำกลับมาจากแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ โดยเฌโร เดอ การ์ดายัก อาสนวิหารแห่งกาออร์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1862 รวมทั้งยังอยู่ในมรดกโลกโดยยูเนสโก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางซานเตียโกเดกอมโปสเตลาในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาสนวิหารกาออร์ · ดูเพิ่มเติม »

อาสนวิหารอ็อช (Cathédrale d’Auch) หรือมีชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารีย์แห่งอ็อช (Cathédrale Sainte-Marie d’Auch) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของอัครมุขนายกประจำอัครมุขมณฑลอ็อช ตั้งอยู่ที่เมืองอ็อช จังหวัดแฌร์ แคว้นอ็อกซีตานี ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระนางมารีย์พรหมจารี อาสนวิหารแห่งนี้ประกอบด้วยบริเวณกลางโบสถ์ถึง 3 ด้าน ด้วยความยาวถึง 102 เมตร และกว้าง 35 เมตร เริ่มการก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1489 โดยการสนับสนุนของฟร็องซัว เดอ ซาวัว โดยสร้างบนซากปรักหักพังของอาสนวิหารโรมาเนสก์เก่าซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของอาสนวิหารนักบุญอ็อสแต็งด์ และมีการเสกขึ้นเป็นอาสนวิหารเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1548 ในขณะที่งานก่อสร้างทั้งหมดยังไม่เสร็จสิ้น จนกระทั่งอีกราวสองร้อยกว่าปีต่อมา ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบกอธิกวิจิตร (ฟล็องบัวย็อง) ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ทั้งหมดสร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยหน้าบันหลัก และมุขทางเข้าตกแต่งด้วยเสาแบบคอรินเทียน ภายในประกอบด้วยชาเปลกว่า 21 หลัง งานตกแต่งภายในมีความโดดเด่นด้วยงานกระจกสีถึง 18 ชิ้น โดยศิลปินอาร์โน เดอ มอล บริเวณร้องเพลงสวดได้รับการประดับประดาด้วยงานไม้ถึง 115 ชิ้น ซึ่งไม่ทราบผู้ออกแบบ ซึ่งต่อเป็นฉากในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเล่าเรื่องต่อมาจากงานกระจกสีโดยรอบ อาสนวิหารอ็อชได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1906 รวมทั้งยังอยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางซานเตียโกเดกอมโปสเตลาในประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาสนวิหารอ็อช · ดูเพิ่มเติม »

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก อาสนวิหารแม่พระบังเกิด (Nativity of Our Lady Cathedral) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซังราชบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่การบังเกิดของพระแม่มารีย์ ถือเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ชนนิกายโรมันคาทอลิกที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1890 (พ.ศ. 2433) โดยบาทหลวงเปาโล ซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาก่อสร้างถึง 6 ปี เป็นสถาปัตยกรรมกอทิกที่สร้างด้วยอิฐเผา ผนังฉาบด้วยปูนตำกับน้ำเชื้อมจากอ้อยใสสีดำ ภายในประดับด้วยกระจกสีที่สวยงามจากประเทศฝรั่งเศสที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมารีย์พรหมจารีตามคัมภีร์ไบเบิล และภาพของบรรดานักบุญทั้งชายและหญิง มีรูปปั้น ธรรมาสน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่าง ๆ และรูปแกะสลักประดับบานประตู บรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนาบางตอน ปัจจุบันอาสนวิหารแม่พระบังเกิดมีบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก อธิการโบสถ์ มีบาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ เป็นผู้ช่วยอธิการ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก · ดูเพิ่มเติม »

อาสนวิหารเฮริฟอร์ด อาสนวิหารเฮริฟอร์ด (Hereford Cathedral) เป็นอาสนวิหารตั้งอยู่ที่เมืองเฮริฟอร์ดในสหราชอาณาจักร อาสนวิหารปัจจุบันเริ่มสร้างเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาสนวิหารเฮริฟอร์ด · ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มประเทศอาหรับ อาหรับ (عربي, ʿarabi พหูพจน์ العرب al-ʿarab, Arab) คือบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีชาติพันธุ์ พูดภาษา หรือมีวัฒนธรรมที่เรียกว่า “อาหรับ”เป็นชนชาติหนึ่งที่อาศัยในบริเวณคาบสมุทรอาหรับที่เป็นทะเลทราย รวมทั้งชนชาติที่พูดภาษาอาหรับในเอเชียตะวันตก และแอฟริกาเหนือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คำว่าอาหรับในตระกูลภาษาเซมิติกแปลว่าทะเลทรายหรือผู้อาศัยอยู่ในทะเลทราย ส่วนใหญ่ดำรงชีพแบบเร่ร่อน จึงแปลคำว่าอาหรับว่าเร่ร่อนได้ด้วย ชาวอาหรับเป็นชาวเซมิติกเช่นเดียวกับชาวยิว จัดอยู่ในพวกคอเคเซอยด์ ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเก่ากล่าวว่าอับราฮัมมีลูกชาย 2 คน คนโตชื่ออิสไมส์หรืออิสมาอีลเป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับ คนที่ 2 ชื่อไอแซกเป็นต้นตระกูลของชาวยิว ก่อนที่มุฮัมมัดจะประกาศศาสนาอิสลามชาวอาหรับจะอยู่กันเป็นเผ่า จงรักภักดีต่อเผ่าของตนมาก วิถีชีวิตของชาวอาหรับมีสองแบบ คือแบบอยู่เป็นหมู่บ้าน มีอาชีพค้าขายและทำการเกษตร อีกกลุ่มหนึ่งใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเรียกว่าเบดูอิน อาศัยอยู่ในกระโจมเพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวก ชาวเบดูอินกับชาวอาหรับที่ตั้งถิ่นฐานมักดูถูกกัน ไม่ลงรอยกัน หลังจากมุฮัมมัดประกาศศาสนาอิสลาม จึงเกิดความสามัคคีในหมูชาวอาหรับ ผู้นับถือศาสนาอิสลามในยุคแรกๆมักถูกกลั่นแกล้งและปราบปรามจึงเกิดการทำญิฮาดหรือการต่อสู้เพื่อศาสนาขึ้น ปัจจุบันประเทศที่จัดว่าเป็นประเทศอาหรับเป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ ในปัจจุบันมีสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ แอลจีเรีย จิบูตี บาห์เรน อิรัก จอร์แดน คูเวต เลบานอน ลิเบีย มอริตาเนีย โมร็อกโก โอมาน ปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย ตูนีเซีย อียิปต์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เยเมน ในปัจจุบันยังมีความขัดแย้งในหมู่ชาวอาหรับอยู่ เช่น ปัญหาปาเลสไตน์ ความขัดแย้งทางศาสนา เช่น ความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ในเลบานอน ความขัดแย้งระหว่างชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่และชีอะห์ เป็นต้น ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่เก่ากว่าวัฒนธรรมอาหรับที่เริ่มเผยแพร่ในตะวันออกกลางตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 เมื่ออาหรับคริสเตียนเช่นกาสนาวิยะห์ ลักห์มิยะห์ และ Banu Judham เริ่มโยกย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานในทะเลทรายซีเรียและในบริเวณลว้าน ภาษาอาหรับเพิ่มความสำคัญมากขึ้นพร้อมกับการรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในการเป็นภาษาของอัลกุรอาน และวัฒนธรรมอาหรับก็เริ่มเผยแพร่ออกไปพร้อมกับการขยายดินแดนของอิสลาม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาหรับ · ดูเพิ่มเติม »

อาดัม (אָדָם; ܐܕܡ; آدم; Adam) เป็นมนุษย์คนแรกที่พระเป็นเจ้าสร้างขึ้นจากดิน ตามคติของศาสนาอับราฮัม ปรากฏทั้งใน คัมภีร์ฮีบรู คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม และอัลกุรอาน ตามคติของศาสนาคริสต์และศาสนายูดาห์ อาดัมเป็นเพียงมนุษย์คนแรกของโลก แต่ตามคติของอิสลามอาดัมยังเป็นนบีท่านแรกของอัลลอฮ์ด้วย อาดัมและภรรยาชื่อเอวา เดิมพระเจ้าประทานอยู่ในสวนเอเดน ต่อมาภายหลังถูกซาตานหลอกลวงให้ประพฤติผิด เกิดเป็นบาป ทำให้ถูกไล่จากสวนเอเดน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาดัม · ดูเพิ่มเติม »

“อาเมน” ในอักษรซีรีแอก “อามีน” ในภาษาอาหรับ อาเมน (ศัพท์ยิว/ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ เอเมน (ศัพท์คาทอลิก) หรือ อามีน (ศัพท์มุสลิม) (Amen /ɑːˈmɛn/ หรือ /eɪˈmɛn/; אָמֵן /ɑːˈmɛn/; ἀμήν; آمين ah-meen) เป็นคำประกาศยืนยัน ที่พบในคัมภีร์ฮีบรูและคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ของศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ โดยมีความหมายว่า “ขอพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นดังนั้น” ในศาสนายูดาห์ ใช้ในการกล่าวตอบกลับเมื่อจบคำอธิษฐาน ว่า อาเมน และในศาสนาคริสต์ ได้นำคำว่า อาเมน ไปใช้ในการนมัสการพระเจ้าด้วย ในศาสนาอิสลาม มีการใช้คำว่า อามีน ในการจบคำละหมาด ซึ่งเป็นมาตรฐานของมุสลิมทั่วโลก คำว่าอามีนยังมีความหมายอีกว่า “แท้จริง” (Verily) และ “อย่างแท้จริง” (Truly) นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เรียกขานที่แสดงถึงข้อตกลงที่เข้มแข็ง เช่น “อามีนสำหรั…” เป็นต้น คำว่า อาเมน ปรากฏหลักฐานที่ค้นพบครั้งแรกว่ามีการใช้ในหนังสือกันดารวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเล่มของคัมภีร์ทานัคของโมเสส เขียนชึ้นในช่วงประมาณ 1405 ปีก่อนคริสตกาล โดยคริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มเชื่อว่า เป็นคำที่มีรากศัพท์เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์ใช้ ตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าทรงสร้างโลกแล้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอาเมน · ดูเพิ่มเติม »

thumb อินเดกซ์ลิโบรรัมโพรฮิบิโทรัม (Index Librorum Prohibitorum; “รายชื่อหนังสือต้องห้าม”) หรือเรียกโดยย่อว่า อินเดกซ์ (Index) เป็นบัญชีรายชื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งไม่ผ่านการตรวจพิจารณาของพระศาสนจักรคาทอลิก อินเดกซ์ฉบับแรกพระสันตะปาปาพอลที่ 4 ทรงตราขึ้นในปี 1559 และมีการตราอีกหลายฉบับสืบเนื่องมาจนถึงปี 1948 ซึ่งเป็นฉบับที่ยี่สิบ แล้วมิได้ตราขึ้นอีกเลย กระทั่งพระสันตะปาปาพอลที่ 6 ทรงยกเลิกอินเดกซ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 1966 นับเวลาตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับสุดท้ายได้ 407 ปี วัตถุประสงค์ของอินเดกซ์ คือ เพื่อพิทักษ์ความจงรักภักดีและศีลธรรมของเหล่าผู้มีศรัทธา โดยห้ามมิให้เขาเหล่านั้นอ่านหนังสือและงานที่ผิดคลองธรรมหรือมีเนื้อหาทางเทววิทยาคลาดเคลื่อน หนังสือที่ถูกระบุว่ามีลักษณะเช่นนั้น มักเป็นงานของนักดาราศาสตร์ชั้นนำ เช่น เรื่อง เอพิโทเมอัสโตรโนมิเอโคเพอร์นิเคียเน (Epitome astronomiae Copernicianae; “ตำราดาราศาสตร์อย่างย่อ”) ของโจฮันเนส เคปเลอร์ (Johannes Kepler) ซึ่งขึ้นชื่ออยู่ในอินเดกซ์ตั้งแต่ปี 1621 ถึง 1835 รวมตลอดถึงคำแปลพระคริสตธรรมออกเป็นภาษาสามัญ อินเดกซ์หลาย ๆ ฉบับยังวางระเบียบควบคุมการอ่านและซื้อขายหนังสือ กับทั้งให้ฝ่ายศาสนจักรมีอำนาจตรวจพิจารณาหนังสือโดยไม่ต้องบอกกล่าวได้ด้วย การตราอินเดกซ์นับว่า เป็นจุดเปลี่ยนเสรีภาพแห่งการตรวจสอบในโลกคาลอลิก ผลงานวิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล (heliocentrism) นั้น แม้เคยใช้สั่งสอนกันในมหาวิทยาลัยคาทอลิกมายาวนาน ก็ถูกขึ้นไว้ในอินเดกซ์ และนักเขียนบางคนซึ่งถูกขึ้นผลงานไว้ในอินเดกซ์ต้องพบจุดจบอันโหดร้าย เป็นต้นว่า กีออร์ดาโน บรูโน (Giordano Bruno) บาทหลวงชาวอิตาลีซึ่งเที่ยวสั่งสอนมิจฉาทิฐิในทางสรรพเทวนิยม จนถูกพนักงานสอบสวนของพระศาสนจักรจับกุมส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ถูกขึ้นผลงานทุกเรื่องไว้ในอินเดกซ์ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 1600 และถูกย่างสดคาตะแลงแกงในปีนั้นเอง แม้อินเดกซ์จะถูกยกเลิกไปสิ้นแล้ว แต่ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ มีบรรพ 3 หน้าที่การสอนของพระศาสนจักร ลักษณะ 4 เครื่องมือสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะหนังสือ มาตรา 827 บัญญัติว่า “ควร” ส่งงานเขียนเกี่ยวกับพระคริสตธรรม เทววิทยา กติกาสงฆ์ พงศาวดารสงฆ์ หรือที่จำเพาะเจาะจงว่าด้วยพระศาสนาหรือศีลธรรมอันดี ไปให้ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจ (Ordinary) แห่งท้องถิ่นนั้น ๆ ตรวจพิจารณาก่อน และมาตรา 830 ว่า ในการตรวจพิจารณาหนังสือ ให้ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจประชุมปรึกษากับบุคคลที่เห็นว่าจะให้คำวินิจฉัยได้ ถ้าบุคคลนั้นวินิจฉัยว่า “ไม่ขัดข้อง” (nihil obstat) ก็ให้ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจออกใบอนุญาตให้ตีพิมพ์ (imprimatur) ได้ นอกจากนี้ มาตรา 832 ยังว่า สมาชิกคณะนักพรต (religious institute) จะพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระศาสนาหรือศีลธรรมอันดี ต้องได้รับคำอนุญาตให้ตีพิมพ์ (imprimi potest) จากเจ้าอธิการของตนก่อนด้วย อนึ่ง ผลงานหลาย ๆ เรื่องที่เคยต้องห้ามตามอินเดกซ์มาหลายร้อยปีก็ได้รับอนุญาตได้พิมพ์เผยแพร่ได้ในสมัยหลัง ๆ นี้ เช่น ผลงานของมาเรีย วัลตอร์ตา (Maria Valtorta) ซึ่งถูกขึ้นอยู่ในอินเดกซ์ตั้งแต่ปี 1959 ได้รับอนุญาตจากพระศาสนจักรให้ตีพิมพ์ได้เมื่อปี 2002 กับทั้งนักเขียนหลายคนซึ่งผลงานเคยต้องห้ามก็กลับได้รับการเชิดชูด้วย เช่น มารี ฟาอูสตีนา โควัลสกา (Mary Faustina Kowalska) ชีชาวรัสเซียซึ่งผลงานถูกขึ้นไว้ในอินเดกซ์ตั้งแต่ปี 1959 ได้รับการสถาปนาเป็นธรรมิกชนเมื่อปี 2000 และอันโตนิโอ รอสมีนี-เซอร์บาตี (Antonio Rosmini-Serbati) บรรพชิตชาวอิตาลีซึ่งผลงานถูกขึ้นไว้ในอินเดกซ์ตั้งแต่ปี 1849 ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีเมื่อปี 2007 วงการดาราศาสตร์มองว่า พัฒนาการตั้งแต่ยกเลิกอินเดกซ์มานั้นบ่งบอกว่า “อินเดกซ์สิ้นความหมายไปในศตวรรษที่ 21 แล้ว”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอินเดกซ์ลิโบรรัมโพรฮิบิโทรัม · ดูเพิ่มเติม »

อูรังลาโว้ย (Orang Laut) เป็นชาวเลกลุ่มใหญ่ที่มีถิ่นฐานบนเกาะสิเหร่ และที่หาดราไวย์ บ้านสะปำ จังหวัดภูเก็ต จนถึงทางใต้ของเกาะพีพีดอน เกาะจำ เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่, เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี จังหวัดสตูล และบางส่วนอยู่ที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซีย ชาวเลกลุ่มอูรังลาโว้ยมีภาษาที่แตกต่างกับกลุ่มมอแกนและมอแกลน แม้จัดอยู่ในตระกูลออสโตรนีเชียน เช่นเดียวกัน พิธีกรรมสำคัญของอูรังลาโว้ยคือ การลอยเรือ “ปลาจั๊ก” เพื่อกำจัดเคราะห์ร้ายออกไปจากชุมชน ในปัจจุบัน ชาวเลกลุ่มอูรังลาโว้ยตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร หันมาประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง รับจ้างทำสวน และอาชีพอื่น ๆ ซึมซับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และเรียกขานตัวเองว่า ไทยใหม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอูรักลาโว้ย · ดูเพิ่มเติม »

Variations on an Original Theme for orchestra, Op.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอีนิกมาแวริเอชันส์ · ดูเพิ่มเติม »

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) เป็นนักการเมืองเยอรมันเชื้อชาติออสเตรีย หัวหน้าพรรคกรรมกรชาติสังคมนิยมเยอรมัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ พรรคนาซี ฮิตเลอร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ระหว่าง..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ · ดูเพิ่มเติม »

“การเลือกสรร” ในค่ายกักกันเอาชวิทซ์ พฤษภาคม/มิถุนายน 1944; ผู้ที่ถูกส่งไปอยู่ทางขวา คือ ไปใช้แรงงานทาส ส่วนผู้ที่ถูกส่งไปทางซ้าย คือ ไปห้องรมแก๊ส จากภาพ เป็นชาวยิวฮังการีที่เพิ่งมาถึงค่าย ผู้ถ่าย คือ แอร์นสท์ ฮอฟมันน์หรือเบอร์นาร์ด วอลเตอร์แห่งหน่วยเอสเอส ฮอโลคอสต์, โฮโลคอสต์ (The Holocaust) หรือรู้จักในอีกชื่อว่า haShoah (ภาษาฮีบรู: השואה), Churben (ภาษายิดดิช: חורבן) เป็นพันธุฆาตชาวยิวในยุโรปประมาณ 6 ล้านคนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง โครงการฆาตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐโดยเยอรมนี นำโดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์และพรรคนาซี ทั่วทั้งดินแดนที่เยอรมนียึดครอง จากชาวยิว 9 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปก่อนฮอโลคอสต์ ประมาณสองในสามถูกสังหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กชาวยิวกว่า 1 ล้านคนถูกสังหารในฮอโลคอสต์ เช่นเดียวกับหญิงชาวยิวประมาณ 2 ล้านคน และชายชาวยิว 3 ล้านคน นักวิชาการบางส่วนเสนอว่า นิยามของฮอโลคอสต์ยังควรรวมถึงพันธุฆาตประชากรกลุ่มอื่นอีกหลายล้านคนของนาซี รวมทั้งชาวโรมานี นักคอมมิวนิสต์ เชลยศึกโซเวียต พลเรือนโปแลนด์และโซเวียต พวกรักเพศเดียวกัน ผู้ทุพพลภาพ พยานพระยะโฮวา และคู่แข่งทางการเมืองและศาสนาอื่น ๆ ไม่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เยอรมันหรือไม่ก็ตาม นิยามนี้เป็นนิยามที่สามัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดจนถึงคริสต์ทศวรรษ 1960 หากใช้นิยามนี้ จำนวนเหยื่อฮอโลคอสต์ทั้งสิ้นอยู่ระหว่าง 11 ถึง 17 ล้านคน เฮนรี ฟีแลนเดอร์นิยามฮอโลคอสต์ว่า “การสังหารหมู่มนุษย์ เพราะพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่นิยามทางชีวภาพ” หมายความว่า “พวกนาซีใช้นโยบายการกำจัดที่คงเส้นคงวาและครอบคลุมเฉพาะกับมนุษย์สามกลุ่ม ผู้พิการ ชาวยิวและพวกยิปซี” การเบียดเบียนและพันธุฆาตมีการดำเนินแบ่งเป็นขั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่ดึงชาวยิวออกจากประชาสังคม ที่เห็นชัดที่สุดคือ กฎหมายเนือร์นแบร์ก ซึ่งใช้บังคับในเยอรมนีหลายปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้น มีการสร้างค่ายกักกันซึ่งผู้ถูกกักกันถูกบังคับให้ใช้แรงงานทาสกระทั่งเสียชีวิตด้วยการหมดแรงหรือโรค ที่ใดที่เยอรมนียึดครองดินแดนใหม่ในยุโรปตะวันออก หน่วยเฉพาะที่เรียกว่า ไอน์ซัทซกรุพเพน จะฆาตกรรมยิวและคู่แข่งทางการเมืองในการยิงหมู่ ผู้ยึดครองกำหนดให้ชาวยิวและโรมานีถูกจำกัดอยู่ในเกตโตที่แออัดยัดเยียดก่อนถูกขนส่งโดยรถสินค้าไปยังค่ายมรณะ ที่ซึ่ง หากพวกเขารอดชีวิตจากการเดินทาง จะถูกสังหารไปโดยมากในห้องรมแก.

See also  [Update] esports officially recognised as a professional sport in Thailand | e-sport thailand - Sambeauty

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและฮอโลคอสต์ · ดูเพิ่มเติม »

มาฮ์ (حماة) เป็นเมืองในประเทศซีเรีย บนฝั่งแม่น้ำออรอนตีส ตอนกลางของประเทศ เป็นเมืองสำคัญด้านการค้า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ มีชื่อเสียงในเรื่องกังหันทดน้ำมาตั้งแต่สมัยกลาง มีการกล่าวถึงเมืองนี้บ่อยครั้งในคัมภีร์ไบเบิลในฐานะเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรอิสราเอล เป็นที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาเปลี่ยนไปอยู่ใต้การปกครองของอะราเมีย อัสซีเรีย เปอร์เซีย มาซิโดเนีย โรมัน ไบแซนไทน์ อาหรับ และอียิปต์ ตามลำดับ จนในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและฮะมาฮ์ · ดูเพิ่มเติม »

ผู้บริสุทธิ์ (To Kill a Mockingbird) เป็นนวนิยายรางวัลพูลิตเซอร์แต่งโดยฮาร์เปอร์ ลี หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จทันทีหลังตีพิมพ์เมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้บริสุทธิ์ · ดูเพิ่มเติม »

ผู้พิชิตดาราจักร (จีน)เป็นนิยายวิทยาศาสตร์ แต่งโดยหวงอี้ ฉบับภาษาไทยแปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาจีน ‘星际浪子’ซิงจี้ ล่างจื่อ ซึ่งแปลว่า ผู้พเนจรดาราจักร โดย น.นพรัตน์ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์ เริ่มตีพิมพ์ในประเทศไท..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้พิชิตดาราจักร · ดูเพิ่มเติม »

ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า หรือ ผู้รับใช้ของพระเจ้า เป็นสมัญญานามที่ใช้กับศาสนิกชนบางคนในศาสนาเทวนิยม ใช้เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นศรัทธาอย่างแรงกล้า ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกใช้คำนี้ในความหมายเฉพาะลงไปอีก คือหมายถึงบุคคลที่อยู่ในกระบวนการชั้นแรกก่อนการประกาศเป็นนักบุญ ส่วนนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ใช้คำนี้หมายถึงคริสต์ศาสนิกชนใด ๆ ในนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ คำว่า “ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า” ใกล้เคียงกับคำว่า อับดุลลอฮ์ (عبد الله บ่าวของอัลลอฮ์) ในภาษาอาหรับ และ โอบาดีห์ ในภาษาฮีบรู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้รับใช้พระเป็นเจ้า · ดูเพิ่มเติม »

ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่านล้อมรอบพระเยซู วาดราว ค.ศ. 850 โดย แฮริกาเรียสแห่งทัวรส์ (Haregarius ofTours) ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่านบนเพดานบริเวณสงฆ์ในวัดเซ็นต์โมริทซ (St. Moritz) ที่โรทเท็นเบิร์กอัมเนคคาร์ (Rottenburg am Neckar) ประเทศเยอรมันจากบนซ้ายนักบุญมัทธิว (มนุษย์) นักบุญมาระโก (สิงโต) นักบุญลูกา (วัว) และนักบุญยอห์น (อินทรี) ผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่าน (Four Evangelists) หมายถึงผู้ประพันธ์พระวรสารสี่เล่มซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ในคัมภีร์ไบเบิล วรสาร แปลว่า ข่าวประเสริฐ ซึ่งหมายถึงข่าวการเสด็จมาของพระเยซู หรือชีวประวัติของพระองค์นั่นเอง อย่างไรก็ดีพระวรสารเขียนขึ้นประมาณหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้วเกือบหนึ่งร้อยปี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้นิพนธ์พระวรสารสี่ท่าน · ดูเพิ่มเติม »

”อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ” วาดโดยเบนจามิน เวสต์ (1782, Bob Jones University Museum and Gallery). ผู้เผยพระวจนะ (ศัพท์โปรเตสแตนต์) ประกาศก (ศัพท์คาทอลิก) หรือ ศาสดาพยากรณ์ (prophet; προφήτης,: จากคำนิบาต προ- pro- แปลว่า เบื้องหน้า และ φημί แปลว่า พูด, กล่าวออกไป) หมายถึง ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงเจิมตั้งไว้เพื่อการรับพระดำรัสของพระองค์มาถ่ายทอดสู่มวลมนุษย์ เป็นผู้ที่ทำนายอนาคต ผู้บอกเล่าอนาคต หรือประกาศคำสั่งสอนของพระเป็นเจ้า ปรากฏในความเชื่อของศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ภาคผนวกจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยได้อธิบายคำว่า “ผู้เผยพระวจนะ” ไว้ว่า “กระบอกเสียงของพระเจ้า คนที่ได้รับข่าวสารหรือพระดำรัสของพระเจ้าและประกาศให้แก่กลุ่มคนที่เจาะจง”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้เผยพระวจนะ · ดูเพิ่มเติม »

ผู้เผยพระวจนะน้อย (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ ประกาศกน้อย (ศัพท์โรมันคาทอลิก) (minor prophet) คือหมวดหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม คำว่า “น้อย” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสำคัญของผู้เผยพระวจนะ แต่หมายถึงขนาดของหนังสือซึ่งมีความยาวน้อยกว่าหนังสือในหมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ (major prophet) หนังสือในหมวดผู้เผยพระวจนะน้อยได้แก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้เผยพระวจนะน้อย · ดูเพิ่มเติม »

ผู้เผยพระวจนะใหญ่ (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ ประกาศกใหญ่ (ศัพท์โรมันคาทอลิก) (major prophet) คือหมวดหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม คำว่า “ใหญ่” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสำคัญของผู้เผยพระวจนะ แต่หมายถึงขนาดของหนังสือซึ่งมีความยาวมากกว่าหนังสือในหมวดผู้เผยพระวจนะน้อย (minor prophet) หนังสือในหมวดผู้เผยพระวจนะใหญ่ได้แก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผู้เผยพระวจนะใหญ่ · ดูเพิ่มเติม »

ตรีสีน้ำตาลแห่งไรน์แฮมฮอลล์ ถ่ายโดยกัปตัน ฮูเบิร์ต ซี.โปรแวนด์ ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารคันทรี่ไลฟ์ ค.ศ. 1936 ตามความเชื่อและบันเทิงคดีแต่โบราณ ผี (ghost) เป็นวิญญาณ (soul) หรือสปิริต (spirit) ของคนหรือสัตว์ที่ตาย ซึ่งสามารถปรากฏให้คนเป็นเห็นได้ ไม่ว่าจะในรูปที่มองเห็นได้หรือสำแดงออกมาในรูปอื่น รายละเอียดการปรากฏตัวของผีมีหลากหลายมากตั้งแต่การแสดงตนแบบมองไม่เห็น ปรากฏเป็นรูปร่างบอบบางที่โปร่งแสงหรือแทบมองไม่เห็น ไปจนถึงการเห็นภาพสมจริงดุจมีชีวิต ความเชื่อในการแสดงตนของวิญญาณผู้ตายนั้นมีแพร่หลาย ย้อนไปตั้งแต่วิญญาณนิยมหรือการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมก่อนรู้หนังสือ หลักในบางศาสนา เช่น พิธีกรรมงานศพ พิธีไล่ผี หลักเจตนิยมบางประการและเวทมนตร์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปลอบวิญญาณของผู้ตายให้สงบโดยเฉพาะ ผีมักได้รับการอธิบายว่า เป็นสิ่งที่อยู่โดดเดี่ยวซึ่งสิงสู่ในสถานที่ วัตถุหรือบุคคลหนึ่ง ๆ ที่ผีผูกพันยามมีชีวิตอยู.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและผี · ดูเพิ่มเติม »

อยทูเดอะเวิลด์ หรือ พระทรงบังเกิด (คาทอลิก) หรือ ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก (โปรเตสแตนต์) เป็นเพลงเทศกาลที่ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงวันคริสต์มาส เนื้อเพลงภาษาอังกฤษถูกเขียนขึ้น โดย ไอแซค วัตต์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงครึ่งหลังของพระธรรมสดุดี บทที่ 98 ในพระคัมภีร์ไบเบิล และได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี..1719 ในผลงานของ ไอแซค วัตต์ เนื้อหาพระธรรมสดุดีของเดวิดในส่วนนี้เป็นการสื่อเรื่องราวถึงพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ และนำไปใช้ในการนมัสการของเหล่าคริสเตียน ไอแซค วัตต์ เขียนคำพูดไว้ว่า “จอยทูเดอะเวิลด์” เป็นเพลงนมัสการพระเกียรติและชัยชนะของพระคริสต์ และเพื่อการรับเสด็จการกลับมาอีกครั้งของพระคริสต์ในวันพิพากษาโลก ซึ่งเพลงจอยทูเดอะเวิลด์ได้รับการขนานนามจากชาวอิสราเอลว่าเป็นเพลงที่แสดงถึงความชื่นชมยินดี ที่พระคริสต์ได้นำหนทางที่จะได้คืนดีกับพระเป็นเจ้ามาให้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจอยทูเดอะเวิลด์ · ดูเพิ่มเติม »

ซ่ง ช่างเจี๋ย (27 กันยายน 1901 – 18 สิงหาคม 1944) หรือ จอห์น ซ่ง (John Sung) เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนิกายโปรเตสแตนต์ชาวจีน ผู้มีบทบาทสำคัญในการนำการฟื้นฟูความเชื่อในหมู่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระหว่างปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจอห์น ซ่ง · ดูเพิ่มเติม »

“ยกร่างพระเยซู” โดยปีเตอร์ พอล รูเบนส์ ราว ค.ศ. 1610–1611 จิตรกรรมบาโรกแบบเฟลมิช (Flemish Baroque painting) เป็นศิลปะที่รุ่งเรืองในบริเวณเนเธอร์แลนด์ใต้ ระหว่างราว..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจิตรกรรมบาโรกแบบเฟลมิช · ดูเพิ่มเติม »

ตรกรรมยุคทองของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Golden Age painting) คือช่วงระยะหนึ่งของประวัติศาสตร์จิตรกรรมของเนเธอร์แลนด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ราว ค.ศ. 1584 มาจนถึง ค.ศ. 1702 เมื่อการค้าขาย, วิทยาศาสตร์ และศิลปะของเนเธอร์แลนด์เป็นทีเจริญถึงจุดสูงสุดและเลื่องลือไปทั่วโลก จิตรกรของสมัยนี้สร้างแบบฉบับการเขียนงานจิตรกรรม และ ทิ้งอิทธิพลงานที่เป็นอนุสรณ์ต่อนักเขียนภาพรุ่นต่อมาเป็นอันมาก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจิตรกรรมยุคทองของเนเธอร์แลนด์ · ดูเพิ่มเติม »

ูดาส หรือ ยูดาส (Judas) เป็นเพลงบันทึกโดยศิลปินอเมริกา เลดี้ กาก้า เพลงยูดาสได้เปิดตัวทั้วโลกในวันที่ 15 เมษายน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจูดาส (เพลง) · ดูเพิ่มเติม »

รลาโม ซาโวนาโรลา (Girolamo Savonarola) (21 กันยายน ค.ศ. 1452 – 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1498) จิโรลาโม ซาโวนาโรลาเป็นนักบวชลัทธิโดมินิกันชาวอิตาลีและผู้นำของฟลอเรนซ์ตั้งแต่ปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจีโรลาโม ซาโวนาโรลา · ดูเพิ่มเติม »

หมายถึงชาวฮีบรู (Epistle to the Hebrews) เป็นหนังสือเล่มที่ 19 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ หนังสือเล่มนี้แต่แรกเป็นจดหมายขนาดยาวที่ถูกเขียนถึงชาวฮีบรู ผู้เขียนไม่ได้ระบุชื่อตนเองว่าเป็นใคร ซึ่งการทำเช่นนั้นแสดงว่า ผู้รับจดหมายชาวฮีบรูต้องรู้จักผู้เขียนเป็นอย่างดี และจากเนื้อหาในจดหมายที่กล่าวถึงคำสอนในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมด้วยนั้น แสดงว่าผู้เขียนเป็นผู้มีการศึกษาและเข้าใจในเรื่องราวเหล่านั้นดี ประกอบกับผู้เขียนมีความสนิทสนมกับทิโมธีด้วย ทำให้ในยุคแรกเชื่อกันว่านักบุญเปาโลอัครทูต น่าจะเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ แต่หลังจากการปฏิรูปแล้ว มีข้อโต้แย้งว่า ผู้เขียนไม่น่าจะเป็นเปาโล เพราะสไตล์การเขียนจดหมายของนักบุญเปาโล ไม่ใช่แบบที่อยู่ในจดหมายฉบับนี้ อาจจะเป็นอปอลโลมากกว่า ซึ่งอปอลโลก็มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันได้แน่นอนว่าผู้เขียนเป็นใคร ส่วนช่วงเวลาในการเขียนน่าอยู่ในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายถึงชาวฮีบรู · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 (1 John) เป็นหนังสือฉบับที่ 23 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายสากล อันได้แก่ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 และจดหมายของนักบุญยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด หนังสือเล่มนี้แต่แรกเป็นจดหมาย ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียนว่าเป็นใคร แต่คริสตจักรในยุคแรกเชื่อต่อกันมาว่า ผู้เขียนคือยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ได้เขียนพระวรสารนักบุญยอห์น อันเป็นหนึ่งในสี่พระวรสาร และจากการวิเคราะห์เนื้อหาในจดหมายโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่า ทั้งตอนเริ่มต้นของจดหมายและเนื้อหาภายในจดหมายถึง 11 ประโยคคล้ายกันกับในพระวรสารนักบุญยอห์น ผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปตรงกัน ช่วงเวลาในการเขียนจดหมายฉบับนี้ยากที่จะระบุให้ชัดเจนได้ แต่จากหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ พอจะคาดได้ว่าเป็นช่วงปลายศตวรรษแรก หรือราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 (Second Epistle of John) เป็นหนังสือฉบับที่ 24 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายสากล อันได้แก่ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 และจดหมายของนักบุญยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด หนังสือเล่มนี้แต่แรกเป็นจดหมาย ส่งถึงผู้รับที่ไม่ได้เอ่ยนาม เพียงแต่ถูกเรียกว่า ท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้และบรรดาบุตร ส่วนชื่อผู้เขียนก็ไม่ได้ระบุเช่นกัน แต่ผู้เขียนเรียกตนเองว่า ข้าพเจ้าผู้ปกครอง คริสตจักรในยุคแรกเชื่อต่อกันมาว่า ผู้เขียนคือยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้เดียวกันกับที่ได้เขียนพระวรสารนักบุญยอห์นและจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 อันเป็นจดหมายฉบับแรกก่อนหน้านี้ด้วย จากการวิเคราะห์เนื้อหาในจดหมายโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่า ในจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 และจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 มีเนื้อหาภายในจดหมายหลายข้อความที่คล้ายกัน เช่น 2 ยอห์น 5 กับ 1 ยอห์น 2:7, 2 ยอห์น 6 กับ 1 ยอห์น 5:3, 2 ยอห์น 7 และ 1 กับ 1 ยอห์น 4:2 – 3 และ 2 ยอห์น 12 กับ 1 ยอห์น 1:4 เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปตรงกันว่าเป็นผู้เขียนคนเดียวกัน ช่วงเวลาในการเขียนจดหมายฉบับนี้น่าจะใกล้เคียงกับฉบับแรก นั่นคือช่วงปลายศตวรรษแรก หรือราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 (Third Epistle of John) เป็นหนังสือเล่มที่ 25 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายทั่วไป อันได้แก่ ยากอบ 1 เปโตร 2 เปโตร 1 ยอห์น 2 ยอห์น 3 ยอห์น และ ยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสเตียนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด พระธรรมเล่มนี้แต่แรกเป็นจดหมาย ส่งถึงผู้รับที่มีชื่อว่า กายอัส (ผู้ซึ่งถูกอ้างถึงครั้งหนึ่งใน กิจการของอัครทูต 19:29) ส่วนชื่อผู้เขียนไม่ได้ระบุ แต่ผู้เขียนเรียกตนเองว่า ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เช่นเดียวกันกับใน 2 ยอห์น คริสตจักรในยุคแรกเชื่อสืบกันมาว่าผู้เขียนคือนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารซึ่งประพันธ์พระวรสารนักบุญยอห์น 1 ยอห์น และ2 ยอห์น อันเป็นจดหมายฉบับก่อนหน้านี้ด้วย จากการวิเคราะห์เนื้อหาในจดหมายโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่า ใน2 ยอห์น และ3 ยอห์น มีเนื้อหาภายในจดหมายบางตอนที่ใช้ข้อความเดียวกัน เช่น “รักเนื่องในสัจจะ” ใน 2 ยอห์น 1 กับ 3 ยอห์น 1 หรือข้อความคล้ายกัน เช่น “ดำเนินตามสัจจะ” ใน 2 ยอห์น 4 กับ “ประพฤติตามสัจธรรม” ใน 3 ยอห์น 4 เป็นต้น นอกจากนี้รูปแบบของจดหมายยังเหมือนกันอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปตรงกันว่าเป็นผู้เขียนคนเดียวกัน ช่วงเวลาในการเขียนจดหมายฉบับนี้น่าจะใกล้เคียงกับสองฉบับแรก นั่นคือช่วงปลายศตวรรษแรก หรือราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญยากอบ (Epistle of James) เป็นหนังสือเล่มที่ 20 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายทั่วไป อันได้แก่ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 และจดหมายของนักบุญยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสตชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด หนังสือเล่มนี้เดิมเป็นจดหมายของท่านยากอบ ซึ่งน่าจะเป็นยากอบผู้ชอบธรรม น้องชายของพระเยซู ในช่วงก่อนการตรึงพระเยซูที่กางเขน ยากอบไม่เพียงแต่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูเท่านั้น แต่ยังไม่เข้าใจและท้าทายในสิ่งที่พระเยซูทรงทำอีกด้วย ต่อมาภายหลังการคืนพระชนม์ของพระเยซู ท่านยากอบจึงกลับใจเชื่อและกลายเป็นผู้นำคริสตจักรคนสำคัญในกรุงเยรูซาเลม เนื้อหาในจดหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวยิวอย่างเด่นชัด ไม่ได้กล่าวถึงการกลับใจของชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงพอจะคาดได้ว่า จดหมายฉบับนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงที่ยิวมีอำนาจเหนือคริสตจักร ซึ่งก็จะอยู่ในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญยากอบ · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญยูดา (Epistle of Jude) เป็นหนังสือเล่มที่ 26 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายทั่วไป อันได้แก่ ยากอบ 1 เปโตร 2 เปโตร 1 ยอห์น 2 ยอห์น 3 ยอห์น และ ยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสตชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด แต่เดิมพระธรรมเล่มนี้เป็นจดหมายส่วนตัว ผู้เขียนระบุชื่อของตนเองชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นว่าเป็น ยูดา ทั้งยังบอกด้วยว่าเป็น น้องของ ยากอบ เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาในจดหมายรวมกับหลักฐานอื่นๆแล้ว เชื่อได้ว่าผู้เขียนคือยูดาน้องชายของพระเยซู จดหมายถูกส่งถึงผู้รับที่ไม่ได้ระบุชื่อ แต่ถูกเรียกว่า “คนทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเรียกไว้” ซึ่งน่าจะเป็นคริสเตียนทั่วไปที่กระจัดกระจายอยู่ในจักรโรมัน ช่วงเวลาในการเขียนจดหมายฉบับนี้น่าจะอยู่ในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญยูดา · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (Epistle to the Galatians) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมกาลาเทีย เป็นเอกสารฉบับที่ 9 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ บทแรกของพระธรรมเล่มนี้ระบุว่าผู้เขียนคือนักบุญเปาโล ซึ่งเป็นจดหมายที่นักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตจักรทั้งหลายในแคว้นกาลาเทีย เมื่อศึกษาและวิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ เชื่อได้ว่า กาลาเทีย น่าจะเป็นจดหมายฉบับแรกที่นักบุญเปาโลเขียนขึ้น แต่ไม่สามารถยืนยันช่วงเวลาที่เขียนอย่างแน่นอนได้ ประมาณกันว่า น่าจะราวๆปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (Epistle to the Romans) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมโรม เป็นเอกสารฉบับที่ 6 ในคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ ผู้เขียนระบุชื่อของตนเองไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเป็นนักบุญเปาโล พระธรรมเล่มนี้เดิมเป็นจดหมายซึ่งนักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตจักรในกรุงโรม จากหลักฐานที่มีอยู่เชื่อได้ว่า จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นขณะที่นักบุญเปาโลอยู่ในเมืองโครินธ์ เมื่อครั้งเดินทางเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สาม ในขณะนั้น งานของนักบุญเปาโลในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว และต้องการจะเดินทางไปกรุงโรมเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถไปได้ จึงได้เขียนและส่งจดหมายฉบับนี้ไปก่อน โดยตั้งใจว่าจะไปกรุงโรมในขณะที่เดินทางไปสเปน ดังนั้นจดหมายฉบับนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิของปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 (First Epistle to the Corinthians) เรียกโดยย่อว่าพระธรรม 1 โครินธ์ เป็นเอกสารฉบับที่ 7 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ ทั้งจากบทแรกของพระธรรมเอง และจากผู้นำคริสตจักรในยุคแรกระบุตรงกันว่านักบุญเปาโลเป็นผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้ เดิมเป็นจดหมายที่นักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตจักรที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ในเมืองโครินธ์ ซึ่งในตอนนั้นโครินธ์เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายที่เจริญ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวโครินธ์และอ่าวซาโรนิค จัดเป็นเมืองที่ร่ำรวยและรุ่งเรืองด้านวัตถุนิยม แต่เสื่อมโทรมด้านศีลธรรม และเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดช่วงที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรือง จดหมายฉบับนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 (The Second Epistle of Paul to the Corinthians) เป็นหนังสือเล่มที่ 8 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เช่นเดียวกันกับ “จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1” นักบุญเปาโลเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น ซึ่งเดิมเป็นจดหมายฉบับที่สองที่ส่งถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนหลังจากฉบับแรกไม่กี่เดือน มีเรื่องราวเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของเปาโลอัครทูตมากที่สุด เมื่อเทียบกับจดหมายฉบับอื่น ๆ จากหลักฐานที่ว่า หนังสือโครินธ์ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นจดหมายฉบับแรกถูกเขียนในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี (Epistle of Paul to the Colossians) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมโคโลสี เป็นเอกสารฉบับที่ 12 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ จากหลักฐานต่างๆที่มีอยู่เชื่อได้ว่า ผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้คือ นักบุญเปาโล ซึ่งเดิมพระธรรมเล่มนี้เป็นจดหมายที่นักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี อันเป็นจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นในขณะที่นักบุญเปาโลติดคุกอยู่ในกรุงโรม เช่นเดียวกันกับพระธรรม เอเฟซัส ฟิลิปปี และ ฟีเลโมน เพราะนักบุญเปาโลเขียนไว้ในจดหมายว่า “และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะได้โปรดเปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวาทะนั้น ให้เรากล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ (ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้)” โดยที่ โคโลสี น่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (Epistle to the Ephesians) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมเอเฟซัส เป็นเอกสารฉบับที่ 10 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ จากหลักฐานโดยทั่วไปถือว่าผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้คือ นักบุญเปาโล เอเฟซัส เป็นจดหมายที่นักบุญเปาโลไม่ได้เขียนถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเพียงเมืองเดียวเท่านั้น แต่ยังถูกส่งไปถึงคริสตจักรในเมืองอื่นๆแถบเอเซียด้วย นักบุญเปาโลน่าจะเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 (First Epistle of Paul to the Thessalonians) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมเธสะโลนิกา ฉบับที่หนึ่ง เป็นเอกสารฉบับที่ 13 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ ทั้งข้อความในพระธรรมเองและหลักฐานภายนอกสนับสนุนว่า ผู้เขียนพระธรรมเล่มนี้คือ นักบุญเปาโล จากการเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ นักบุญเปาโล กับสิลาสได้เดินทางข้ามเมืองอัมฟีบุรีและเมืองอปอลโลเนีย แล้วจึงมาถึงเมืองเธสะโลนิกา นักบุญเปาโล พบว่าในเมืองนี้มีธรรมศาลาของชาวยิวอยู่จึงเข้าไปสั่งสอนเรื่องของพระเยซู แต่ทำได้เพียงสามสัปดาห์ก็ต้องออกจากเมืองนี้ไป เพราะถูกชาวยิวต่อต้านอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม การสั่งสอนที่มีระยะเวลาเพียงแค่สามสัปดาห์ของ นักบุญเปาโล นั้น ทำให้กลุ่มคนจำนวนไม่น้อยกลับใจเชื่อ แต่เมื่อ นักบุญเปาโล ออกจากเมืองไปอย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ที่เชื่อใหม่ขาดแรงสนับสนุนจากภายนอก และต้องตกอยู่ท่ามกลางการข่มเหงของชาวยิว นักบุญเปาโล เป็นห่วงชาวเธสะโลนิกามาก จึงส่งทิโมธีไป หลังจากทิโมธีกลับมารายงานความเป็นไปแล้ว นักบุญเปาโล จึงเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้น ส่งถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา เพื่อหนุนน้ำใจคริสเตียนที่นั่น และจดหมายฉบับนั้นคือ พระธรรม 1 เธสะโลนิกา ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2 (Second Epistle of Paul to the Thessalonians) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2 เป็นเอกสารฉบับที่ 14 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ พระธรรมเล่มนี้แต่เดิมเป็นจดหมายฉบับที่สองซึ่งนักบุญเปาโลเขียนไปถึงคริสตจักรในเมืองเธสะโลนิกา เมื่อพิจารณาจากความคล้ายคลึงกันของเนื้อหาระหว่าง 1 เธสะโลนิกา และ 2 เธสะโลนิกา แล้ว จดหมายฉบับที่สองนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นหลังจากจดหมายฉบับแรกไม่นานนัก เป็นไปได้ว่าอาจจะภายในปีเดียวกัน หรือหลังจากนั้นหนึ่งปี ซึ่งก็จะเป็นปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2 · ดูเพิ่มเติม »

หมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน (Epistle to Philemon) เป็นหนังสือฉบับที่ 18 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ แต่เดิมหนังสือเล่มนี้เป็นจดหมายส่วนตัวของนักบุญเปาโลอัครทูตเขียนถึงฟีเลโมนซึ่งเป็นเพื่อนที่อาศัยอยู่ในเมืองโคโลสี จากข้อความเริ่มต้นของจดหมายและลักษณะการเขียน ยืนยันได้ว่าผู้เขียนคือนักบุญเปาโล และจากข้อความอื่นๆในจดหมายบ่งบอกว่า จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นในขณะที่นักบุญเปาโล ถูกจำคุกอยู่กับเอปาฟรัส ดังนั้น ช่วงเวลาที่เขียนจดหมายนี้น่าจะใกล้เคียงกับที่เขียนพระธรรมโคโลสี ซึ่งก็จะอยู่ในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส (Epistle of Paul to Titus) เป็นหนังสือฉบับที่ 17 ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งใน “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” อันได้แก่ 1 ทิโมธี, 2 ทิโมธี และ ทิตัส หนังสือเล่มนี้เดิมเป็นจดหมายของนักบุญเปาโลอัครทูต เขียนถึงทิตัส ซึ่งในขณะนั้นทิตัสอยู่ที่เกาะครีต จากข้อความในตัวจดหมายและลักษณะการเขียน บ่งบอกชัดเจนว่าผู้เขียนคือเปาโล ในตอนท้ายของจดหมาย นักบุญเปาโลนัดให้ทิตัสไปพบกันที่เมืองนิโคบุรี แสดงว่าขณะที่กำลังเขียนจดหมายฉบับนี้เปาโลไม่ได้ถูกจองจำอยู่ในคุก เมื่อประกอบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ แล้ว คาดว่าเปาโลเขียนจดหมายนี้ขึ้นขณะกำลังอยู่ในเมืองโครินธ์ ราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 (First Epistle of Paul to Timothy) เรียกโดยย่อว่าพระธรรมทิโมธี ฉบับที่หนึ่ง เป็นเอกสารฉบับที่ 15 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งใน “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” อันได้แก่ 1 ทิโมธี, 2 ทิโมธี และ ทิตัส แต่เดิมพระธรรมเล่มนี้เป็นจดหมายฉบับแรก ซึ่งนักบุญเปาโลเขียนถึงทิโมธี ทั้งข้อความภายในตัวจดหมายและคริสตจักรในยุคแรกต่างยืนยันตรงกันว่านักบุญเปาโลเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ซึ่งน่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2 (The Second Epistle of Paul to Timothy) เป็นหนังสือเล่มที่ 16 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งใน “จดหมายฝากศิษยาภิบาล” อันได้แก่ “จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1” “จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2” และ “จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส” หนังสือเล่มนี้แต่เดิมเป็นจดหมายฉบับที่สองซึ่งเปาโลอัครทูต เขียนถึงทิโมธี ในประโยคแรกของตัวจดหมายระบุว่าผู้เขียนคือเปาโล และจากการอ้างอิงอื่นๆก็ยืนยันตรงกัน หลังจากที่จดหมายฉบับแรกถูกเขียนถึงทิโมธีในราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 (The First Epistle of Peter) เป็นหนังสือเล่มที่ 21 ของคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายสากล อันได้แก่ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 และจดหมายของนักบุญยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด แต่แรกหนังสือเล่มนี้เป็นจดหมายซึ่งระบุว่าผู้เขียนคือซีโมนเปโตรอัครทูตของพระเยซู เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาในจดหมายที่มีการอ้างถึงข้อความในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมหลายข้อ มีการใช้คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับพระวรสาร และมีคำกล่าวของอัครทูตเปโตรอยู่หลายตอนแล้ว ก็เป็นข้อสนับสนุนว่าอัครทูตเปโตรได้เขียนจดหมายนี้เอง จดหมายฉบับนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 · ดูเพิ่มเติม »

หมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 (The Second Epistle of Peter) เป็นหนังสือเล่มที่ 22 ของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นหนึ่งในเจ็ดจดหมายสากล อันได้แก่ จดหมายของนักบุญยากอบ จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2 จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3 และจดหมายของนักบุญยูดา เนื่องจากจดหมายเหล่านี้ถูกส่งถึงคริสต์ศาสนิกชนทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นคริสตจักรใด เดิมทีหนังสือเล่มนี้เป็นจดหมาย ซึ่งในตอนต้นระบุว่าผู้เขียนคือซีโมนเปโตรอัครทูตของพระเยซู จากข้อความในจดหมายที่ว่าจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับที่สอง และเรียกนักบุญเปาโลว่าน้องที่รักของเรา รวมถึงเนื้อหาอื่นๆในจดหมายแล้ว ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นอัครทูตเปโตรได้เขียนจดหมายนี้เอง จดหมายฉบับนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2 · ดูเพิ่มเติม »

หมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี (Epistle of Paul to the Philippians) เป็นหนังสือเล่มที่ 11 ของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ในบทแรกของหนังสือเล่มนี้บอกผู้อ่านให้ทราบว่า ผู้เขียนคือเปาโลอัครทูต และจากเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นรูปแบบการเขียนเฉพาะตัวของเปาโลด้วย ข้อความในจดหมายที่ว่า “จนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่น ๆ ว่า การที่ข้าพเจ้าถูกจำจองนั้นก็เพื่อพระคริสต์” บ่งบอกว่า ฟิลิปปี เป็นจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นในขณะที่เปาโลถูกจองจำอยู่ในคุกที่กรุงโรม เช่นเดียวกับจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี และจดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน โดยที่ ฟิลิปปี น่าจะถูกเขียนขึ้นราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี · ดูเพิ่มเติม »

งระลึกถึงวันสะบาโต ถือ​เป็น​วัน‍บริ‌สุทธิ์ หรือ อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ (Remember the sabbath day, to keep it holy) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 3 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 4 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด แบบไฟโล และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:8-11 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:12-15 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ · ดูเพิ่มเติม »

งให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า หรือ จงนับถือบิดามารดา (Honour thy father and thy mother) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 4 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบออกัสตินแห่งฮิปโป แบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก และแบบลูเทอแรน และเป็นบัญญัติข้อที่ 5 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบเซปตัวจินต์ แบบทาลมุด แบบไฟโล และแบบคริสตจักรปฏิรูป บัญญัติข้อนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:12 และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า · ดูเพิ่มเติม »

ลาธรรมยิวในเมืองทรานี ในศาสนายูดาห์ ธรรมศาลา (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ ศาลาธรรม (ศัพท์โรมันคาทอลิก) (synagogue; συναγωγή; หมายถึง การชุมนุมหรือรวมตัว) เป็นศาสนสถานที่ใช้รวมกลุ่มกันทำการอธิษฐาน ทว่าสำหรับชาวยิวแล้ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปธรรมศาลาเพื่อประกอบพิธี หากรวมตัวได้ครบองค์ประชุม (Quorum) ที่ประกอบด้วยผู้ชายที่บรรลุนิติภาวะแล้วจำนวนสิบคน เรียกว่า “องค์คณะสิบ” หรือ “มินยัน” (Minyan) ก็สามารถประกอบพิธีได้ เมื่อก่อนไม่อนุญาตให้สตรีเป็นหนึ่งในองค์คณะสิบ แต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2001, ยิวอนุรักษ์นิกายอนุญาตให้สตรีเป็นหนึ่งในคณะมินยันได้ ในชุมชนยิวปัจจุบัน ธรรมศาลาไม่ได้มีไว้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น เช่น สถานที่จัดเลี้ยง โรงเรียนสอนศาสนา ห้องสมุด ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเวลากลางวัน และครัวโคเชอร์ (Kosher) ตามหลักมาตรฐานอาหารยิว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและธรรมศาลา · ดูเพิ่มเติม »

งชาติสาธารณรัฐโดมินิกัน เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 5 ส่วน ยาว 8 ส่วน ภายในธงชาติแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ด้วยแถบสีขาวพาดผ่านกึ่งกลางธงทั้งแนวนอนและแนวตั้งตัดกันเป็นรูปกางเขน ช่องสี่เหลี่ยมเล็กที่เกิดขึ้นนั้นแบ่งเป็นพื้นสีน้ำเงินที่ช่องซ้ายบนและช่องขวาล่าง และเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงที่ช่องขวาบนและช่องซ้ายล่าง ตรงใจกลางของกางเขนสีขาวนั้นมีภาพตราแผ่นดินของสาธารณรัฐโดมินิกันขนาดเล็ก ลักษณะของตราเป็นโล่ลายสีธงชาติ ที่ใจกลางโล่มีหอก 2 เล่ม และธงชาติติดคันธงปลายหอก 4 ผืนไขว้กัน ซ้อนทับด้วยคัมภีร์ไบเบิลภายใต้ไม้กางเขนสีเหลืองซึ่งกางออก เปิดหน้าของพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 8 ข้อที่ 32 ความว่า “Y la verdad nos hará libre” (“และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท”) เบื้องบนของโล่เป็นแพรแถบสีน้ำเงินเขียนคำขวัญประจำชาติด้วยอักษรโรมันสีเหลืองไว้ว่า “Dios, Patria, Libertad” (พระเจ้า ปิตุภูมิ เสรีภาพ) ขนาบข้างโล่นั้นมีช่อใบลอเรลโอบขึ้นมาทางด้านซ้าย ด้านขวาโอบด้วบช่อใบปาล์ม ด้านล่างเป็นอักษรสีเหลืองจารึกนามประเทศเป็นภาษาสเปนในแพรแถบสีแดงว่า “República Dominicana” หรือ “สาธารณรัฐโดมินิกัน” สำหรับธงเรือพลเรือนนั้นลักษณะของธงเป็นดังที่บรรยายไว้ข้างต้น เว้นแต่ว่ายกเอาเครื่องหมายตราแผ่นดินออกเท่านั้น และสัดส่วนธงนั้นกว้าง 3 ส่วน ยาว 5 ส่วน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและธงชาติสาธารณรัฐโดมินิกัน · ดูเพิ่มเติม »

งชาติหมู่เกาะพิตแคร์น ธงผู้ว่าการหมู่เกาะพิตแคร์น ธงประจำหมู่เกาะพิตแคร์น เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปธงชาติสหราชอาณาจักร แสดงถึงความเป็นดินแดนอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ที่พื้นสีน้ำเงินนั้นมีรูปตราแผ่นดินของหมู่เกาะพิตแคร์น ซึ่งเป็นรูปคัมภีร์ไบเบิลเหนือสมอเรือรบหลวงบาว์นตี (เอชเอ็มเอส บาวน์ตี – HMS Bounty) ภายในโล่พื้นสีฟ้ามีลายคล้ายหัวลูกศรสี้ฟ้าขอบเหลืองที่ท้องโล่ ตอนบนของธงเป็นชุดเกราะนักรบส่วนศีรษะประดับด้วยพู่ใบต้นมิโร (เป็นชื่อพื้นในท้องถิ่น) และรูปรถเข็นล้อเดียว รูปตราแผ่นดินนี้เป็นการเล่าถึงความเป็นมาของชาวเกาะแห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากกะลาสีที่ก่อการจลาจลบนเรือรบหลวงบาวน์ตีในปี พ.ศ. 2332 ธงดังกล่าวนี้ประกาศใช้ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2527 สำหรับธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการหมู่เกาะพิตแคร์น ใช้ธงชาติสหราชอาณาจักรประดับภาพตราแผ่นดินของหมู่เกาะที่กลางธง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและธงชาติหมู่เกาะพิตแคร์น · ดูเพิ่มเติม »

งชาติเลบานอน (علم لبنان) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงภายในแบ่งเป็น 3 ส่วนตามแนวนอน เป็นสีแดง-ขาว-แดง ตามลำดับ โดยแถบสีขาวมีความกว้างเป็นสองเท่าของแถบสีแดง (สัดส่วนริ้วธง 1:2:1) ที่กลางธงในแถบสีขาวมีรูปต้นซีดาร์สีเขียว มีความกว้างเป็นหนึ่งในสามส่วนของด้านยาวของธง และความสูงของต้นซีดาร์นั้นจรดแถบสีแดงทั้งสองด้านพอดี ธงนี้ได้ออกแบบขึ้นที่บ้านของซาเอ็บ ซาลาม (Saeb Salam) สมาชิกรัฐสภาเลบานอน ที่เมืองมูไซเบฮ์ (Mousaitbeh) และได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแห่งเลบานอนให้ใช้เป็นธงชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2486 โดยทั่วไปแล้วมักเกิดความเข้าใจผิดว่า สีของลำต้นต้นซีดาร์ในธงนี้ควรเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเลบานอน หมวด 1 มาตรา 5 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รูปต้นซีดาร์ต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดเท่านั้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและธงชาติเลบานอน · ดูเพิ่มเติม »

งศาสนาคริสต์ หรือธงคริสเตียน ธงศาสนาคริสต์ หรือ ธงคริสเตียน (Christian Flag) เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ถูกออกแบบในช่วงคริสศตวรรษที่ 20 และได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มของโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์ ในทวีปอเมริกา แอฟริกา และละตินอเมริกา โดยสีพื้นของธงเป็นสีขาว ประกอบด้วยสัญลักษณ์กางเขนละตินสีแดง บนกรอบสีน้ำเงินสี่เหลี่ยม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและธงศาสนาคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

ทศางค์ หรือ สิบลด (Tithe; מעשר มาเซอร์; δέκατο; عشر) ในภาษาฮีบรู หมายถึง “หนึ่งในสิบ” การถวายทศางค์ เป็นแนวความคิดที่มาจากศาสนายูดาห์ ซึ่งมีบันทึกในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ หรือคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมหมวดเบญจบรรณของศาสนาคริสต์ การถวายทศางค์เป็นกฎข้อบังคับสำหรับวงศ์วานอิสราเอลทุกคน คนอิสราเอลจะต้องถวาย 10% ของทุกสิ่งที่เขาหามาได้และเพาะปลูกได้ไว้ที่พลับพลาหรือพระวิหารของพระเจ้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและทศางค์ · ดูเพิ่มเติม »

วามกังขาของนักบุญทอมัส” โดย คาราวัจโจ ทอมัสกังขา หรือ ทอมัสขี้สงสัย (Doubting Thomas) เป็นวลีที่หมายถึงผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังโดยไม่ได้สัมผัสหรือเห็นหลักฐานโดยตรง หรือ คนขี้สงสั.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและทอมัสกังขา · ดูเพิ่มเติม »

ทะเลเดดซีมุมมองจากฝั่งอิสราเอลมองข้ามไปยังจอร์แดน นักท่องเที่ยวสามารถลอยตัวในทะเลเดดซีเนื่องจากความเข้มข้นของเกลือสูง ทะเลเดดซี หรือ ทะเลมรณะ (Dead Sea; البَحْر المَيّت‎, อัลบะฮฺรุ อัลมัยยิต; יָם הַ‏‏מֶ‏ּ‏לַ‏ח‎, ยัม ฮาเมลาห์ (ทะเลเกลือ)) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก อยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดน รัฐปาเลสไตน์ และอิสราเอล ระดับน้ำอยู่ต่ำที่สุด ทะเลเดดซีอยู่ระหว่างเทือกเขายูเดียที่ด้านเหนือ และที่ราบสูงทรานสจอร์แดนที่ด้านตะวันออก แม่น้ำจอร์แดนจะไหลจากทางเหนือมายังทะเลเดดซีนี้ ซึ่งมีความยาว 80 กิโลเมตร และมีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร ส่วนพื้นที่นั้น 1,020 ตารางกิโลเมตร แหลมอัลลิซาน (แปลว่า ลิ้น) แบ่งทะเลสาบด้านตะวันออกเป็นสองส่วน ตอนเหนือใหญ่กว่า ล้อมรอบพื้นที่ 3/4 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนความลึกนั้นประมาณ 400 เมตร แอ่งตอนเหนือนั้นเล็ก และตื้น (ลึกประมาณ 3 เมตร) ในสมัยที่เขียนคัมภีร์ไบเบิล จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 8 พื้นที่บริเวณตอนเหนือเท่านั้นที่มีผู้อยู่อาศัย และระดับน้ำต่ำกว่าในปัจจุบัน 35 เมตร คนชาวอาหรับจะเรียกทะเลสาบเดดซีกันว่า “อัลบาห์รัลไมยิต” หมายความว่า ทะเลมรณะ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ขณะที่ภาษาฮีบรูเรียกทะเลสาบนี้ว่า “ยัมฮาเมละฮ์” ซึ่งหมายความว่า “ทะเลเกลือ” เป็นทะเลที่เค็มที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เค็มกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดที่ลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 417.5 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลกอีกแห่งด้วย สำหรับทะเลสาบเดดซี เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ชื่นชอบในการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เป็นทะเลที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย ยกเว้นแต่แบคทีเรียและเห็ดราบางชน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและทะเลเดดซี · ดูเพิ่มเติม »

Aquatint of a Doctor of Divinity at the University of Oxford, in the scarlet and black academic robes corresponding to his position. From Rudolph Ackermann’s ”History of Oxford”, 1814. ดอกเตอร์ หรือ ด็อกเตอร์ (doctor) เป็นคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษโดยคำศัพท์คำนี้มีรากศัพท์ในภาษาละติน doctor เป็นคำนานที่มาจากกริยาในภาษาละติน docēre แปลว่าสอน ดอกเตอร์ถูกใช้มานานในทวีปยุโรปตั้งแต่การก่อต้งสถาบันอุดมศึกษา และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก ในภาษาอังกฤษ ดอกเตอร์เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวมถึงแพทย์และทันตแพทย์ ในประเทศไทย คำนำหน้าชื่อนี้ใช้เฉพาะในความหมายของผู้สำเร็จปริญญาเอกเท่านั้น เพราะมีคำนำหน้าอื่นสำหรับแพทย์และทันตแพท.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและดอกเตอร์ (คำนำหน้านาม) · ดูเพิ่มเติม »

ันธบริกรคาทอลิกในชุดดัลมาติก (Dalmatic) ซึ่งเป็นเครื่องแบบในศาสนพิธี ดีกันราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 201 (deacon) เป็นตำแหน่งหนึ่งในการบริหารคริสตจักร พบได้ในทุกนิกาย แต่มีการกำหนดหน้าที่และคุณสมบัติไว้แตกต่างกัน นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยใช้คำว่าสังฆานุกร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและดีกัน · ดูเพิ่มเติม »

ในศาสนาคริสต์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หรือ พระวิสุทธิวงศ์ (Holy Family) ประกอบด้วยพระกุมารเยซู พระนางมารีย์พรหมจารี และนักบุญโยเซฟ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ · ดูเพิ่มเติม »

ริสต์มาส (Christmas; Crīstesmæsse, หมายถึง “พิธีมิสซาของพระคริสต์”) หรือ วันสมโภชพระสมภพ (Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู, The Catholic Encyclopedia, 1913.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคริสต์มาส · ดูเพิ่มเติม »

ัญลักษณ์กางเขนและอิกธัส (Ichthys) ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนมักใช้แทนศาสนาของตน คริสต์ศาสนิกชน หรือ คริสตชน หมายถึง บุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมอันเกิดจากคำสอนของพระเยซูชาวนาซาเรธ คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์ที่ถูกพยากรณ์ไว้ในคัมภีร์ฮีบรู และเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าด้วย, BBC คริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องพระตรีเอกภาพ คือ เชื่อว่าพระเป็นเจ้าพระองค์เดียวได้ปรากฏเป็น 3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามมีคริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มไม่ยอมรับเรื่องพระตรีเอกภาพ จึงเรียกว่า “อตรีเอกภาพนิยม” เช่น พยานพระยะโฮวา ในประเทศไทยเรียกคริสต์ศาสนิกชนชาวโรมันคาทอลิกว่าคริสตัง และชาวโปรเตสแตนต์ว่าคริสเตียน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคริสต์ศาสนิกชน · ดูเพิ่มเติม »

ริสต์ศตวรรษที่ 16 อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1501 ถึง ค.ศ. 1600 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 นี้ สเปนและโปรตุเกสได้มีการเดินเรือเพื่อออกไปสำรวจสถานที่ต่างๆ หลังจากที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสได้ค้นพบโลกใหม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคริสต์ศตวรรษที่ 16 · ดูเพิ่มเติม »

ริสเตียนเมทัล (Christian Metal) เป็นดนตรีประเภท เฮฟวีเมทัล ชนิดหนึ่ง ที่มีเนื้อร้องและธีมที่เกี่ยวข้องกับชาวคริสเตียน คริสเตียนเมทัลเริ่มเกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ในช่วง Jesus Movement (คือช่วงยุคปี 70 ที่คนอเมริกันหันมาหาพระเจ้าอย่างมาก) และบุกเบิกโดยวงอเมริกันอย่าง เรเซอร์เรกชันแบนด์ และวงจากสวีเดน เยรูซาเลม และวงสไตรเปอร์จากลอสแอนเจลิส ได้ทำให้แนวเพลงนี้เป็นที่โดดเด่นทางสื่อในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1980 คำว่าคริสเตียนร็อก นั้นเกิดขึ้นในปี 1984 ในช่วงที่เพลงแนวเฮฟวีเมทัลแตกแขนงแนวเพลงย่อยไปหลายแนวทาง ในช่วงเวลาเดียวกัค่ายเพลงเมทัลเบลดเรเคิดส์ เกิดขึ้นมาพร้อมกับคำว่า “ไวต์เมทัล” ในทางตรงข้ามกับการเติบโตของแบล็กเมทัล ในตลาดของวงแนวดูมเมทัล กับวงอย่าง ทรับเบิล ที่เป็นที่รู้จักในเรื่องมีเนื้อหาอิงไบเบิล เป็นผลทำให้คำว่า “ไวต์เมทัล” ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนเมทัล ตั้งแต่ต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 เมื่อความนิยมในกระแสหยุดลงและเริ่มก้าวไปสู่เพลงใต้ดิน หลังจากนั้นในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ อย่างในอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และในยุโรปกลางและเหนือได้รับคำว่า คริสเตียนเมทัลไปใช้ ขณะที่คำว่า ไวต์เมทัล ยังคงใช้ในอเมริกาใต้และยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ วงทัวร์นิเกตจากแคลิฟอร์เนียและวงมอร์ติฟิเคชันจากออสเตรเลีย เป็นผู้นำแนวเพลงนี้ในคริสต์ทศวรรษ 1990 ส่วนวงเมทัลคอร์อย่าง อันเดอร์โอท เดมอนฮันเตอร์ แอสไอเลย์ดายอิง และนอร์มาจีน ก็ถูกขนานนามจากนิตยสารรีโวลเวอร์ ว่าเป็น “กองกำลังศักดิ์สิทธิ์” เป็นผู้นำฟื้นฟูเพลงแนวนี้ในคริสต์ทศวรรษ 2000 ที่ประสบความสำเร็จบนชาร์ตบิลบอร์ด 200 ถึงแม้ว่า คริสเตียนเมทัล จะใช้ในความหมายทางด้านดนตรี แต่ในบางครั้งก็การใช้คำนี้ข้ามไปแนวเพลงอื่น วงที่เป็นแนวคริสเตียนเมทัลจะคงมีความเป็นคริสเตียนเมทัลถึงแม้เพลงจะมีความหนัก แรง ซึ่งตรงข้ามกับการใช้ความหมายทั่วไปที่ คริสเตียนเมทัลมีความหมายแนวที่เบากว่าเฮฟวีเมทัล ตัวอย่างเช่น ในออลมิวสิกระบุนิยาม คริสเตียนเมทัลไว้ว่า “ระหว่างและป็อปเมทัล ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีบางวงที่หนักกว่า” อย่างไรก็ตาม สิ่งเดียวที่เชื่อโยงในความเป็นวงคริสเตียนเมทัลที่สุดคือ เนื้อเพลง และในบางครั้ง ธีมของคริสเตียนจะหลอมไปกับแนวเพลงหลักของวง ที่พูดสาระสำคัญคริสเตียนเป็นหลัก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคริสเตียนเมทัล · ดูเพิ่มเติม »

วาดตัวอย่างคู่รัก โรมิโอกับจูเลียต ความรัก (Love) เป็นความรู้สึก สภาพและเจตคติต่าง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่ความชอบระหว่างบุคคลหมายถึงอารมณ์การดึงดูดและความผูกพัน (attachment) ส่วนบุคคลอย่างแรงกล้าOxford Illustrated American Dictionary (1998) + Merriam-Webster Collegiate Dictionary (2000) ในบริบททางปรัชญา ความรักเป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ความรักเป็นแก่นของหลายศาสนา อย่างเช่นในวลี “พระเจ้าเป็นความรัก” ของศาสนาคริสต์ หรืออากาเปในพระวรสารในสารบบ ความรักยังอาจอธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมต่อตนเองหรือผู้อื่นซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจ หรือความเสน่หา คำว่ารักสามารถหมายความถึงความรู้สึก สภาพทางอารมณ์และเจตคติต่าง ๆ ซึ่งอาจมีตั้งแต่ความพอใจทั่วไปจนถึงความดึงดูดระหว่างบุคคลอย่างรุนแรง แต่โดยเจาะจงแล้ว ความรักสามารถหมายถึงความต้องการอย่างเสน่หาและความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นความหมายของความรักแบบโรแมนติก ความรักที่มีเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นความหมายของอีรอส (คำภาษากรีกหมายถึงความรัก) ความใกล้ชิดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความหมายของความรักกับบุคคลในครอบครัว หรือรักบริสุทธิ์ที่นิยามมิตรภาพ หรือความรักแบบอุทิศตัวแบบในทางศาสนา (J. Mascaró, translator) ความหลากหลายของการใช้และความหมายของคำว่ารักนี้ ประกอบกับความรู้สึกอันซับซ้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เป็นการยากที่จะนิยามความรักให้แน่นอน แม้จะเทียบกับสภาพอารมณ์อื่น ๆ แล้วก็ตาม วิทยาศาสตร์นิยามว่าสิ่งที่เข้าใจได้ว่าเป็นความรักนั้นเป็นสภาพที่มาจากวิวัฒนาการของสัญชาตญาณการเอาตัวรอด โดยพื้นฐานแล้วเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและเพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องของสายพันธุ์ผ่านการสืบพันธุ์Helen Fisher.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและความรัก · ดูเพิ่มเติม »

วามขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง (พ.ศ. 2492 – ปัจจุบัน) เป็นการขัดกันด้วยอาวุธในพม่า ซึ่งถือว่าเป็นสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลก ขบวนการชาตินิยมกะเหรี่ยงได้ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองหรือเอกราชจากพม่า ชาวกะเหรี่ยงได้ต่อสู้เพื่อให้รัฐกะเหรี่ยงเป็นเอกราชตั้งแต..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและความขัดแย้งระหว่างพม่ากับกะเหรี่ยง · ดูเพิ่มเติม »

ก็อดฟรีย์ เนลเลอร์ ในปี 1689. ไอแซก นิวตัน (25 ธันวาคม 1642 – 20 มีนาคม 1727) เป็นนักศาสนศาตร์ที่มีความรู้และความเชียวชาญ (ตามความเห็นของบุคคลที่อยู่ในยุคเดียวกัน).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและความคิดเห็นทางศาสนาของไอแซค นิวตัน · ดูเพิ่มเติม »

วามเชื่อ (belief) หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดำรงอยู่จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมาน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและความเชื่อ · ดูเพิ่มเติม »

ัมภีร์ (religious text; holy writ; holy books; scripture; scriptures) หมายถึง ตำราที่ยกย่องหรือนับถือว่าสำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์ เป็นต้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์ · ดูเพิ่มเติม »

ต้นฉบับ “คัมภีร์ฮีบรู” พร้อมกับคำแปลภาษาแอราเมอิก คัมภีร์ฮีบรู (Hebrew Bible; Biblia Hebraica) หมายถึง คัมภีร์ทานัค (Tanakh; תנ”ך) ซึ่งเป็นชุดคัมภีร์ในศาสนายูดาห์ และเป็นที่มาของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์ด้วย คัมภีร์นี้ส่วนใหญ่บันทึกเป็นภาษาฮีบรูไบเบิล บางส่วนเป็นภาษาแอราเมอิกไบเบิล (เช่น หนังสือดาเนียล หนังสือเอสรา เป็นต้น) ซึ่งคัมภีร์ฮีบรูนี้มีหนังสือทั้งสิ้น 24 เล่ม สารบบของคัมภีร์ฮีบรูที่ใช้ในปัจจุบันสอดคล้องกับคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของนิกายโปรเตสแตนต์ แต่ไม่ตรงกับของนิกายโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ซึ่งได้เพิ่ม “คัมภีร์อธิกธรรม” และ Anagignoskomena เข้ามา ความหมายของคัมภีร์ฮีบรูจึงไม่เกี่ยวกับชื่อ จำนวน และลำดับหนังสือ ต่างจากสารบบคัมภีร์ไบเบิลที่ศาสนาคริสต์จัดระบบขึ้นในยุคหลัง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์ฮีบรู · ดูเพิ่มเติม »

ัมภีร์นอกสารบบ (Apocrypha; ἀπόκρυφα สิ่งที่ซ่อนเร้น, ยากที่จะเข้าใจ, หลอกลวง, จากแหล่งข้อมูลที่ไม่อาจยืนยันได้) ในทางศาสนาคริสต์ หมายถึง หนังสือเกี่ยวกับประวัติชีวิตของพระเยซู แต่ไม่ได้บรรจุในสารบบคัมภีร์ไบเบิล และไม่ได้รับการยอมรับจากคริสตจักรส่วนใหญ่ คัมภีร์ดังกล่าวมักเขียนไม่สอดคล้องกับหลักความเชื่อของศาสนาคริสต์กระแสหลัก โดยทั่วไปแล้วจะเป็นคำที่ใช้กับวรรณกรรมทางศาสนาคริสต์ที่ถือว่ามีประโยชน์แต่อาจจะไม่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าการดลใจจากพระเจ้า ฉะนั้นการที่จะกล่าวว่าพระวรสารชาวฮีบรูหรืองานเขียนเชิงอไญยนิยมเป็นงาน “คัมภีร์นอกสารบบ” จึงเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะวรรณกรรมเหล่านี้จะไม่จัดอยู่ในกลุ่มคัมภีร์นอกสารบบโดยคริสตชนนิกายออร์ทอดอกซ์ งานวรรณกรรมที่ไม่ใช่พระวรสารคืองานวรรณกรรมที่ความเที่ยงแท้ของเนื้อหาเป็นที่น่ากังขาหรือการเขียนที่เป็นยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อของลัทธิหรือแนวต่างๆ ในการระบุว่าวรรณกรรมฉบับใดเป็นของแท้แล้ว ก็จะสรุปได้ว่างานเขียนหลายฉบับก็จะถือว่าเป็น “คัมภีร์นอกสารบบ” นิกายโรมันคาทอลิกและอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ใช้คัมภีร์พันธสัญญาเดิมตามสารบบเซปตัวจินต์ จึงยอมรับ “คัมภีร์อธิกธรรม” เป็นคัมภีร์สารบบที่สองในพันธสัญญาเดิมด้วย แต่นิกายโปรเตสแตนต์ใช้สารบบคัมภีร์ตามสภาแจมเนียซึ่งไม่ยอมรับคัมภีร์ชุดดังกล่าว จึงถือว่าคัมภีร์อธิกธรรมเป็นคัมภีร์นอกสาร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์นอกสารบบ · ดูเพิ่มเติม »

แม่พระและพระกุมารตามคติของคากูเระคิริชิตังที่พรางตามอย่างเทพีในพุทธศาสนา รูปปั้นพระแม่มารีย์อำพรางในรูปลักษณ์ของเจ้าแม่กวนอิม คากูเระคิริชิตัง เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสมัยใหม่ที่ใช้อ้างอิงถึงชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างลับ ๆ หลังเกิดเหตุการณ์กบฏชิมาบาระในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1630 ที่เวลาต่อมาความเชื่อของพวกเขาได้พัฒนาต่างออกไปจากเดิมโดยมีการผสานความเชื่อนอกศาสนาเข้ามาเนื่องจากขาดการติดต่อกับโลกภายนอก ปัจจุบันผู้สืบเชื้อสายคากูเระคิริชิตังได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามครรลองที่ควรจะเป็น แต่มีคากูเระคิริชิตังบางส่วนยังยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่สืบทอดตามอย่างบรรพบุรุษต่อซึ่งถูกเรียกว่า ฮานาเระคิริชิตัง หรือ “คริสตังแปลกแยก” ปัจจุบันเหลืออยู่ในหมู่เกาะโกโต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคากูเระคิริชิตัง · ดูเพิ่มเติม »

ำอธิษฐาน (โปรเตสแตนต์) หรือ บทภาวนา (คาทอลิก) ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (the Lord’s Prayer) เป็นการอธิษฐานในศาสนาคริสต์ ซึ่งมีที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ คัมภีร์ระบุคำอธิษฐานนี้ไว้อยู่สองแบบ คือแบบพระวรสารนักบุญมัทธิวตอนที่พระเยซูแสดงคำเทศนาบนภูเขา และแบบพระวรสารนักบุญลูกาตอนที่สาวกคนหนึ่งทูลพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐาน เหมือนที่ยอห์นสอนพวกศิษย์ของท่าน”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า · ดูเพิ่มเติม »

การเทศนาบนภูเขา ภาพวาดของ Carl Heinrich Bloch คำเทศนาบนภูเขา (The Sermon On The Mount) ในพระวรสารนักบุญมัททิว (Gospel of Matthew) คือบันทึกการเทศนาของพระเยซู เมื่อประมาณปี ค.ศ. 30 บนภูเขาต่อหน้าอัครทูต 12 คนและผู้มาเฝ้าชุมนุมจำนวนมาก (Matt 5:1; 7:28) เป็นการเทศนาที่ประมวลคำสอนของพระเยซูที่เคยสั่งสอนตลอดช่วงเวลาสามปีในปาเลสไตน์ไว้อย่างเป็นระบบที่สุด นับเป็นบทเทศนาที่ท้าทายสภาพสังคมในยุคสมัยนั้น และแสดงถึงความแตกต่างในแนวทางคำสอนของพระเยซูกับแนวทางของศาสนายูดาห์ดั้งเดิมอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์ของพระเยซูที่ต้องการปฏิรูปชีวิตมนุษย์ไปสู่หนทางที่ถูกต้องอีกระดับหนึ่งตามแนวทางของพระองค์ อีกทั้งยังเป็นหลักจริยธรรมที่ทรงมอบให้แก่มนุษย์ทุกคนได้ถือปฏิบัติเพื่อความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วนหนึ่งของ คำเทศนาบนภูเขา ที่ถูกอ้างอิงอยู่เสมอๆ รู้จักกันในชื่อหนึ่งว่า “พระพรมหัศจรรย์” (Beatitudes) คำเทศนาบนภูเขา ที่ปรากฏในพระวรสารทั้ง 4 เล่มในคัมภีร์ไบเบิล เริ่มต้นด้วยคำสอนเกี่ยวกับผู้เหมาะสมกับแผ่นดินสวรรค์คือ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคำเทศนาบนภูเขา · ดูเพิ่มเติม »

ณธรรมทางเทววิทยา (Theological virtues) เป็นหลักธรรมที่บรรจุในคัมภีร์ไบเบิล ว่าด้วยการหลุดพ้นจากอบายมุข อันได้แก่.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคุณธรรมทางเทววิทยา · ดูเพิ่มเติม »

ู่มือการปกครองบาซิลิคอนโดรอน (Βασιλικὸν Δῶρον, Basilikon Doron) เป็นศาสตรนิพนธ์เกี่ยวกับการปกครองราชอาณาจักรที่เขียนโดยสมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์ผู้ต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษในปี ค.ศ. 1599 “Βασιλικὸν Δῶρον” เป็นภาษากรีกที่แปลว่า “สิ่งที่พระราชทาน” ลักษณะการเขียนเป็นแบบจดหมายส่วนตัวและจดหมายลับถึงพระราชโอรสองค์โตเฮนรี เฟรเดอริค เจ้าชายแห่งเวลส์ ผู้มีพระชนมพรรษาสี่พรรษา หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี เฟรเดอริคในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคู่มือการปกครองบาซิลิคอนโดรอน · ดูเพิ่มเติม »

ณะนักบุญเบเนดิกต์ (Ordo Sancti Benedicti; Order of Saint Benedict) นิยมเรียกกันว่า คณะเบเนดิกติน (Benedictine Order) (ค.ศ. 480 – ค.ศ. 547) เป็นคณะนักบวชคาทอลิกที่ใช้ชีวิตอารามวาสีตามหลักวินัยของนักบุญเบเนดิกต์ นักพรตในคณะนี้จะอาศัยอยู่ร่วมกันในคริสต์ศาสนสถานที่เรียกว่าอาราม (บางอารามเรียกว่าแอบบีย์หรือไพรออรี) ซึ่งแต่ละอารามจะปกครองตนเองเป็นอิสระ ไม่ขึ้นต่ออารามอื่น ๆ มีสมาพันธ์เบเนดิกตินซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 13 ทรงตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์การปกครองคณะในระดับสากล มีอธิการไพรเมตเป็นประธานสมาพัน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและคณะเบเนดิกติน · ดูเพิ่มเติม »

หน้าต่างประดับกระจกสีเป็นรูปอีแวนเจลลิสทั้งสี่ที่วัดเซนต์แมรีที่หมู่บ้านแฟร์ฟอร์ดในอังกฤษ หน้าต่างประดับกระจกสี (รายละเอียด) เป็นรูปพระเยซูปรากฏตัวต่อนักบุญทอมัสที่วัดเซนต์แมรีที่หมู่บ้านแฟร์ฟอร์ดในอังกฤษ การทำแก้วมงกุฏ งานกระจกสี (Stained glass) คำว่า งานกระจกสี หมายถึงงานที่ใช้กระจกสีตกแต่งหรืองานการทำกระจกสี ซึ่งไม่แต่เฉพาะแต่หน้าต่างเท่านั้น ยังรวมถึงศิลปะอื่นๆ ที่ใช้กระจกสีตกแต่งด้วยเช่น บานกระจกที่ทำเพื่อการตกแต่งโดยเฉพาะ หรือโคมตะเกียงเป็นต้น ตลอดระยะพันปีการตกแต่งด้วยกระจกสีจะหมายถึงหน้าต่างประดับกระจกสีของวัด หรือ มหาวิหารทางคริสต์ศาสนา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ การตกแต่งด้วยกระจกสีสมัยเดิมจะแต่งบนแผงแบนสำหรับใช้ทำหน้าต่าง แต่วิธีการตกแต่งด้วยกระจกสีสมัยปัจจุบันจะรวมไปถึงโครงสร้างกระจกสีแบบสามมิติและงานแกะสลักกระจกสีด้วย และจะรวมไปถึงบานกระจกสีสำหรับที่อยู่อาศัยที่เรียกกันว่า “leadlight” ด้วย หรืองานศิลปะที่ทำจากกระจกสีและเชื่อมต่อกันด้วยตะกั่วอย่างเช่น โคมกระจกสีที่มีชื่อเสียงที่ทำโดย หลุยส์ คอมฟอร์ท ทิฟฟานี (Louis Comfort Tiffany) เมื่อพูดถึงวัสดุคำว่า “กระจกสี” โดยทั่วไปจะหมายถึงแก้วที่ทำให้เป็นสีโดยการเติม Metallic salts ระหว่างการผลิต ช่างจะใช้กระจกสีในการสร้าง “หน้าต่างประดับกระจกสี” โดยการเอากระจกสีชิ้นเล็กๆ มาจัดให้เป็นลวดลายหรือภาพภายในกรอบโดยเชื่อมชิ้นกระจกด้วยกันด้วยเส้นตะกั่ว เมื่อเสร็จแล้วก็อาจจะทาสีและย้อมสีเหลืองตกแต่งอีกเล็กน้อยเพื่อให้ลวดลายเด่นขึ้น นอกจากนั้นคำว่า “กระจกย้อมสี” (Stained glass) จะหมายถึงหน้าต่างกระจกที่วาดทาสีเสร็จแล้วเผาในเตาหลอมก่อนที่จะทิ้งไว้ให้เย็น “งานกระจกสี” เป็นงานฝีมือที่ศิลปินต้องมีพรสวรรค์ทางศิลปะเพื่อที่จะออกแบบได้ และต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมเพี่อที่สามารถประกอบบานกระจกที่ทำใว้ให้แน่นหนาภายในกรอบสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะกระจกบานใหญ่ๆ ที่จะต้องรับน้ำหนักของตัวบานกระจกเองและสามารถทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ หน้าต่างบานใหญ่เหล่านี้ยังอยู่รอดมาให้เราชมบ้างตั้งแต่สมัยยุคกลางโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ในยุโรปตะวันตกหน้าต่างประดับกระจกสีเป็นจักษุศิลป์ชนิดเดียวที่เหลือมาตั้งแต่ยุคกลาง จุดประสงค์ของหน้าต่างประดับกระจกสีมิใช่ให้ผู้ดูมองออกไปดูโลกภายนอกหรือให้แสงส่องเข้ามาในสิ่งก่อสร้างแต่จะควบคุมผู้อยู่ภายใน จากเหตุผลนี้หน้าต่างประดับกระจกสีจึงอาจจะเรียกได่ว่าเป็น “การตกแต่งผนังส่องแสง” (“illuminated wall decorations”) มากกว่าจะเป็นหน้าต่างอย่างตามความหมายทั่วไปของหน้าต่างที่ใช้มองออกสู่ภายนอก การออกแบบหน้าต่างวัดอาจจะเป็นได้ทั้งอุปมาอุปไมยหรือไม่ก็ได้ หน้าต่างอาจจะเป็นตำนานจากคัมภีร์ไบเบิล ประวัติศาสตร์ หรือ วรรณคดี หรือ ชีวิตของนักบุญ หรือผู้อุปการะวัด หรืออาจจะเป็นลวดลายสัญญลักษณ์ เช่นตราประจำตระกูล การตกแต่งภายในสิ่งก่อสร้างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวในหัวข้อเดียวกันเช่นถ้าเป็นวัดก็อาจจะเป็นเรื่องราวชีวประวัติของพระเยซู หรือนักบุญ หรือผู้สร้างวัด ถ้าเป็นภายในวิทยาลัยกระจกอาจจะมีสัญลักษณ์สำหรับศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ หรือภายในบ้านอาจจะเป็นลวดลายแบบใดแบบหนึ่งที่เจ้าของเลือก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและงานกระจกสี · ดูเพิ่มเติม »

ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐโดมินิกัน มีลักษณะเป็นตราอาร์มสีธงชาติสาธารณรัฐโดมินิกัน กล่าวคือ พื้นโล่นั้นแบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยรูปกากบาทสีขาว แต่ละช่องที่ถูกแบ่งนั้น แบ่งเป็นพื้นสีน้ำเงินที่ช่องซ้ายบนกับช่องขวาล่าง และเป็นพื้นสีแดงที่ช่องขวาบนและช่องซ้ายล่าง ภายในโล่สีธงชาตินั้นมีรูปธงชาติติดคันธงปลายหอกไขว้กัน 4 ผืน และหอกไขว้ 2 เล่ม ที่ตรงกลางมีรูปไม้กางเขนสีทอง วางไว้เหนือคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งเปิดหน้าพระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 8 ข้อที่ 32 อันมีใจความในภาษาสเปนว่า “Y la verdad nos hará libre” (ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทยแปลไว้ว่า “และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท”) เบื้องบนของโล่เป็นแพรแถบสีน้ำเงินเขียนคำขวัญประจำชาติว่า “Dios, Patria, Libertad” (พระเจ้า ปิตุภูมิ เสรีภาพ) ขนาบข้างโล่นั้นมีช่อใบลอเรลโอบขึ้นมาทางด้านซ้าย ด้านขวาโอบด้วบช่อใบปาล์ม ด้านล่างเป็นแพรแถบสีแดงบอกนามประเทศด้วยอักษรสีเหลืองเป็นภาษาสเปนว่า “República Dominicana” หรือ “สาธารณรัฐโดมินิกัน”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและตราแผ่นดินของสาธารณรัฐโดมินิกัน · ดูเพิ่มเติม »

ตราแผ่นดินหมู่เกาะพิตแคร์น เป็นภาพตราโล่อาร์มพื้นสีฟ้า ส่วนท้องโล่แบ่งมีสีเขียว ซึ่งถูกแบ่งด้วยแนวเส้นทแยงสีเหลือง 2 เส้นที่บรรจบกับส่วนบนสุดของโล่ มีลักษณะคล้ายหัวลูกศรที่เอาปลายขึ้นทางด้านบน ภายในพื้นสีเขียวมีภาพคัมภีร์ไบเบิลสีขาวเหนือสมอสีเหลือง ซึ่งหมายถึงเรือรบหลวงบาว์นตี (เอชเอ็มเอส บาวน์ตี – HMS Bounty) ตอนบนของโล่ประดับด้วยชุดเกราะนักรบส่วนศีรษะ ประดับด้วยช่อใบมิโล (ชื่อพื้นในท้องถิ่น) มีริ้วสะบัด และรูปรถเข็นล้อเดียว สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้บอกเล่าถึงความเป็นมาของชาวหมู่เกาะพิตแคร์นว่า เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากกะลาสีที่ก่อการจลาจลบนเรือรบหลวงบาวน์ตีในปี พ.ศ. 2332 ตรานี้ประกาศใช้เป็นตราประจำหมู่เกาะพิตต์แคร์นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 และใช้ประดับเป็นสัญลักษณ์ในธงชาติปละธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการด้ว.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและตราแผ่นดินของหมู่เกาะพิตแคร์น · ดูเพิ่มเติม »

ตะปู. ตะปู เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากโลหะ มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม รูปร่างคล้ายเข็ม ตะปูส่วนมากทำมาจากเหล็ก มักใช้สำหรับการยึด ตรึง หรือเพื่อติดวัตถุชนิดต่าง ๆ ในงานไม้ งานก่อสร้าง และงานวิศวกรรม ตะปูมักถูกใช้งานร่วมกับค้อน โดยใช้ค้อนในการตีหรือตอกเพื่อดันตะปูให้ผ่านเข้าไปในวัตถุที่ต้องการ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและตะปู · ดูเพิ่มเติม »

”Legenda Aurea”, 1290 circa, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence ภาพนักบุญจอร์จ ฆ่ามังกรเป็นเรื่องหนึ่งที่รวบรวมในตำนานทอง ภาพนักบุญคริสโตเฟอร์แบกพระเยซูข้ามแม่น้ำ โดยคอนราด วิทซ-หนึ่งในนักบุญในตำนานทอง นักบุญมาร์กาเร็ตแห่งอันติโอก ดึงดูดความสนใจนายทหารโรมัน โดย ฌอง โฟเคท์ (Jean Fouquet) จากหนังสือวิจิตร (Illuminated manuscript) “การพลีชีพของนักบุญไพรมัส และนักบุญเฟลิซิอานัส” จากตำนานทองของคริสต์ศตวรรษที่ 14 ภาพนักบุญแอนดรูว์ผู้ที่ถูกตรึงกางเขนบนกางเขนเอ็กซ์-หนึ่งในนักบุญในตำนานทอง ตำนานทอง (Legenda Aurea) เป็นตำนานชีวิตนักบุญที่รวบรวมราวปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและตำนานทอง · ดูเพิ่มเติม »

ฉบับพระเจ้าเจมส์ (King James Version: KJV) หรือ ไบเบิลพระเจ้าเจมส์ (King James Bible: KJB) หรือ ฉบับอนุมัติ (Authorized Version: AV) เป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษของคัมภีร์ไบเบิลในคริสต์ศาสนา จัดทำขึ้นสำหรับคริสตจักรอังกฤษ เริ่มดำเนินการใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและฉบับพระเจ้าเจมส์ · ดูเพิ่มเติม »

วิวเมื่อเปิดบานพับภาพ วิวเมื่อปิดบานพับภาพ ฉากประดับแท่นบูชาเกนต์ (Gents altaarstuk; Ghent Altarpiece) หรือ ลูกแกะของพระเจ้า (Het Lam Gods; Adoration of the Mystic Lamb) เป็นบานพับภาพเขียนเสร็จเมื่อ..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและฉากแท่นบูชาเกนต์ · ดูเพิ่มเติม »

ซอล เบลโลว์ หรือ โซโลมอน เบลโลว์ (Saul Bellow หรือ Solomon Bellows) (10 มิถุนายน ค.ศ. 1915 – 5 เมษายน ค.ศ. 2005) ซอล เบลโลว์เป็นนักเขียนคนสำคัญชาวอเมริกันที่เกิดในแคนาดา เบลโลว์ได้รับทางวรรณกรรมหลายรางวัลที่รวมทั้งรางวัลพูลิตเซอร์ในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและซอล เบลโลว์ · ดูเพิ่มเติม »

ซามูเอล เป็นชื่อของผู้เผยพระวจนะชาวยิวในยุคก่อนพระเยซูประสูติ มารดาของซามูเอลเป็นหมัน และได้ขอพระพรจากพระเจ้าให้ประทานลูกชาย นางได้คร่ำครวญจนได้รับพระกรุณาจากพระเจ้า ประทานบุตรชายให้นาง มารดาของซามูเอลจึงถวายซามูเอลให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในพระวิหารตั้งแต่ยังเด็ก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและซามูเอล · ดูเพิ่มเติม »

ซาโลมอน (ศัพท์คริสต์ศาสนา) หรือ โซโลมอน (ศัพท์ประวัติศาสตร์) (ละติน: Solomon; שְׁלֹמֹה) มาจากราก S-L-M ที่แปลว่า ความสงบ ในอิสลามว่า สุลัยมาน หรือตามฉายาคือ ซาโลมอนผู้ทรงปัญญา ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ใช้ในคัมภีร์ฮีบรูคือ เจดิดิอา (יְדִידְיָהּ) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สามแห่งอิสราเอล ปรากฏในคัมภีร์ฮีบรูหมวดทานัคของศาสนายูดาห์ คัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์ และในคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม คัมภีร์กล่าวว่ากษัตริย์ซาโลมอนเป็นบุตรของดาวิด และกล่าวว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่สามของสหราชอาณาจักรอิสราเอลและกษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนที่จะแยกเป็นราชอาณาจักรอิสราเอลทางเหนือและราชอาณาจักรยูดาห์ทางใต้ หลังจากการแยกตัวผู้ที่สืบเชื้อสายก็ปกครองแต่เพียงราชอาณาจักรยูดาห์เท่านั้น พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าซาโลมอนเป็นผู้สร้างวิหารแห่งซาโลมอน ในกรุงเยรูซาเลมที่ถือกันว่าเป็นพระวิหารแห่งเยรูซาเลมหลังแรก และเป็นผู้มีความฉลาด มั่งคั่ง และอำนาจอย่างมากในยุคนั้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและซาโลมอน · ดูเพิ่มเติม »

นายแพทย์ ซุน ยัตเซ็น (12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1866 – 12 มีนาคม ค.ศ. 1925) เป็นนักปฏิวัติ และ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บิดาของชาติ” ในสาธารณรัฐจีน และ “ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตย” ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยความเป็นผู้ริเริ่มจีนชาตินิยมคนสำคัญ ซุนมีบทบาทสำคัญในจุดประกายการโค่นล้มราชวงศ์ชิงที่ปกครองแผ่นดินจีนเป็นราชวงศ์สุดท้ายและเกือบนำประเทศไปสู่ความหายนะ ซุนได้ปลุกกระแสให้ชาวจีนหันมาตระหนักถึงความล้มเหลวของราชวงศ์ชิง กระทั่งกลายเป็นกระแสต่อต้านราชวงศ์และนำไปสู่การปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งเปลี่ยนประเทศจีนเป็นประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ซุนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะกาลคนแรกเมื่อสาธารณรัฐจีนก่อตั้งขึ้นใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและซุน ยัตเซ็น · ดูเพิ่มเติม »

ในคัมภีร์ไบเบิล ปฐมบรรพบุรุษ (אבות. Avot or Abot, singular אב. Ab หรือ แอราเมอิก: אבא Abba) หมายถึง อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของวงศ์วานอิสราเอล ศาสนายูดาห์ถือว่าทั้งสามคนนี้เป็นอัครบิดรและเรียกยุคที่พวกเขามีชีวิตอยู่ว่าสมัยปฐมบรรพบุรุษ เชื่อว่าทั้งสามเป็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกให้เป็นตัวแทนมนุษยชาติรับการเผยแสดงและทำพันธสัญญากับพระองค์ พวกเขาจึงถือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และแม้เมื่อล่วงลับไปแล้ว ศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากพวกเขาเรียกว่าศาสนาอับราฮัม (คือศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม) ในบางกรณีคำว่าปฐมบรรพบุรุษยังหมายรวมถึงบรรพบุรุษทั้งยี่สิบคนตั้งแต่อาดัมถึงอับราฮัมด้วย นอกจากนี้ชาวยิวและชาวมุสลิมยังนับถือภรรยาเอกของทั้งสามคนคือ ซาราห์ (ภรรยาของอับราฮัม) เรเบคาห์ (ภรรยาของอิสอัค) และเลอาห์ (ภรรยาของยาโคบ) ว่าเป็นปฐมบรรพสตรี และเชื่อว่าร่างของพวกเขาทั้งหมดถูกเก็บไว้ในถ้ำเดียวกันในเมืองฮีบรอน ที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทั้งสามศาสน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและปฐมบรรพบุรุษ · ดูเพิ่มเติม »

ประวัติศาสตร์ศรีลังกา เริ่มต้นเมื่อ 30,000 ปีที่แล้ว พงศาวดารกล่าวไว้ว่ากษัตริย์สิงหลนั้นมีในศตวรรษที่6 และบางคนกล่าวว่ามีเรื่องรามายนะ มหาภารตะ พระพุทธศาสนานั้นเข้ามาในศตวรรษที่3 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช จนศตวรรษที่16 ดินแดนชายทะเลบางส่วนตกเป็นของโปรตุเกส อังกฤษ และดัชช์ ในเวลาต่อมาจึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จนกระทั่งปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและประวัติศาสตร์ศรีลังกา · ดูเพิ่มเติม »

ประธานศาลสูงสุดสหรัฐ (Chief Justice of the United States) เป็นประมุขแห่งศาลสหรัฐทั้งปวง และเป็นประมุขของศาลสูงสุดสหรัฐ (Supreme Court of the United States) โดยเป็นหนึ่งในตุลาการศาลสูงสุดเก้าคน แปดคนที่เหลือเรียก ตุลาการสมทบในศาลสูงสุดสหรัฐ (Associate Justice of the Supreme Court of the United States) ประธานศาลสูงสุดเป็นข้าราชการตุลาการชั้นสูงที่สุดในประเทศ กับทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการตุลาการ (chief administrative officer) และแต่งตั้งเลขาธิการศาลสหรัฐ (director of the Administrative Office of the United States Courts) ประธานศาลสูงสุดยังเป็นโฆษกสำหรับองค์กรตุลาการของประเทศอีกด้วย ประธานศาลสูงสุดอำนวยกิจการทั้งปวงของศาลสูงสุด เขาจะนั่งเป็นประธานในการพิจารณาคดีทั้งมวลของศาลสูงสุด โดยเฉพาะในการแถลงการณ์ด้วยวาจา และเมื่อศาลสูงสุดจะทำความเห็นในการวินิจฉัยคดี ถ้าเขาอยู่เสียงข้างมาก เขาสามารถกำหนดให้ตุลาการคนใดทำคำพิพากษากลางขึ้น เขายังกำหนดระเบียบวาระอันสำคัญในการประชุมของศาลสูงสุดด้วย นอกจากนี้ เมื่อวุฒิสภาดำเนินคดีอาญาต่อประธานาธิบดี ซึ่งเคยมีมาแล้วสองคราในหน้าประวัติศาสตร์ เขาจะเป็นประธานในการพิจารณาคดี ปัจจุบัน เขายังมีหน้าที่อันตกผลึกมาทางประเพณีอีก คือ เป็นประธานในพิธีให้สัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดี จอห์น เจย์ (John Jay) เป็นประธานศาลสูงสุดคนแรก และ จอห์น จี. รอเบิตส์ จูเนียร์ (John G. Roberts, Jr.) เป็นประธานศาลสูงสุดคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นลำดับที่สิบเจ็.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและประธานศาลสูงสุดสหรัฐ · ดูเพิ่มเติม »

ราดา ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ เป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรม อุทิศตนทำงานด้านการบริหารการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและประทีป ม. โกมลมาศ · ดูเพิ่มเติม »

อซ์แลนด์ (Iceland; อิสตลันต์) เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ ตั้งอยู่บนเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ระหว่างกรีนแลนด์ นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร มีเมืองหลวงคือเรคยาวิก ไอซ์แลนด์มีประชากรประมาณสามแสนคน มีพื้นที่ประเทศรวม 102,775 ตารางกิโลเมตร เรียกข้อมูลวันที่ 2008-03-03 นับว่ามีประชากรเบาบาง จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ ปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและประเทศไอซ์แลนด์ · ดูเพิ่มเติม »

นกกะรางหัวขวาน เป็นนกขนาดกลาง มีสีสวย มีลักษณะเด่นที่จำง่ายคือมีหงอน (หัวขวาน) คล้ายหมวกของพวกอินเดียแดง พบทั่วทั้งทวีปแอฟริกาและยูเรเชียพร้อมทั้งทั่วประเทศไทย เป็นสปีชีส์เดียวของวงศ์ Upupidae ที่ยังหลงเหลืออยู่ มีสปีชีส์ย่อยเฉพาะเกาะเซนต์เฮเลนา (ในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้) ที่สูญพันธ์ไปแล้ว และเฉพาะเกาะมาดากัสการ์ที่บางครั้งจัดเป็นสปีชีส์ของตนเอง ชื่อสกุลภาษาละตินว่า Upupa คล้ายกับชื่อภาษาอังกฤษว่า “hoopoe” (อ่านว่า ฮูพู) โดยเป็นชื่อเลียนเสียงร้องของนก นกกะรางหัวขวานเป็นนกประจำชาติของประเทศอิสราเอล เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและนกกะรางหัวขวาน · ดูเพิ่มเติม »

ริยาห์ (Zechariah; Ζαχαρίας) หรือที่ชาวคาทอลิกเรียกว่านักบุญเศคาริยาห์ เป็นปุโรหิตในศาสนายูดาห์ เกิดเมื่อศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล และเสียชีวิตราวคริสต์ศตวรรษที่ 1 ตามคัมภีร์ไบเบิล เศคาริยาห์เป็นบิดาของยอห์นผู้ให้บัพติศมา เป็นปุโรหิตในตระกูลของอาโรน ได้แต่งงานกับเอลีซาเบธซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของมารีย์ (มารดาพระเยซู).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและนักบุญเศคาริยาห์ · ดูเพิ่มเติม »

นักบุญเจอโรม หรือ นักบุญเยโรม (Jerome; Eusebius Sophronius Hieronymus; Ευσέβιος Σωφρόνιος Ιερώνυμος) เป็นบาทหลวงชาวโรมัน เกิดเมื่อประมาณปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและนักบุญเจอโรม · ดูเพิ่มเติม »

นิกายในศาสนาคริสต์ (Christian denominations) คือการแบ่งสาขาของศาสนาคริสต์ตามแนวปรัชญาและหลักการปฏิบัติ ในแต่ละนิกาย (denomination) ก็แบ่งย่อยเป็นคริสตจักร (church) รายการข้างล่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและนิกายในศาสนาคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

แม่พระบังเกิด (Nativity of Mary) หมายถึง วันเกิดหรือการเกิดของพระนางมารีย์พรหมจารี เหตุการณ์นี้ไม่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล แต่ปรากฏในพระวรสารนักบุญยากอบซึ่งเป็นพระวรสารนอกสารบบที่เขียนขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 พระวรสารนี้ระบุด้วยว่าบิดามารดาของพระแม่มารีย์คือนักบุญโยอาคิมและนักบุญอันนา วันฉลองแม่พระบังเกิดในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและแองกลิคันคอมมิวเนียนตรงกับวันที่ 8 กันยายน โดยนับจากวันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (8 ธันวาคม) ไป 9 เดือน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแม่พระบังเกิด · ดูเพิ่มเติม »

“แม่พระรับสาร” รูปเคารพจากมาเซโดเนีย แม่พระรับสาร (Annunciation, Annunciation of Mary, Annunciation of the Lady หรือ Annunciation of the Blessed Virgin Mary) หมายถึง เหตุการณ์ที่ที่พระแม่มารีย์รับสารจากทูตสวรรค์กาเบรียลว่านางจะตั้งครรภ์พระบุตรพระเป็นเจ้า เหตุการณ์แม่พระรับสารเกิดเมื่อไร ไม่ทราบได้ แต่เมื่อมีการฉลองวันการประสูติของพระเยซูในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ก็มีผู้ริเริ่มจัดการฉลองเหตุการณ์แม่พระรับสารนี้ขึ้นในวันที่ 25 มีนาคมของทุกปี เรียกว่า “วันแม่พระรับสาร” (Annunciation of the Lady’s Day) โดยนับถอยหลังจากวันคริสต์มาสขึ้นไปเก้าเดือน นอกจากนี้ เหตุการณ์แม่พระรับสารเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครทราบได้ ทว่าฝ่ายออร์ทอดอกซ์เชื่อว่าเกิดที่เมืองนาซาเรธ ประเทศอิสราเอล ที่ “โบสถ์ออร์ทอดอกซ์แม่พระรับสาร” (Orthodox Church of the Annunciation) ส่วนฝ่ายโรมันคาทอลิกก็เชื่อว่าเกิดที่เมืองนาซาเรธนั้น และเกิดที่ “โบสถ์แม่พระรับสาร” (Church of the Annunciation).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแม่พระรับสาร · ดูเพิ่มเติม »

”La Purisima Inmaculada Concepcion” วาดโดยบาร์โตโลเม เอสเตบัน มูรีโย ปี 1678 ปัจจุบันอยู่ที่ มูเซโอเดลปราโด ประเทศสเปน พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล หรือ แม่พระปฏิสนธินิรมล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแม่พระปฏิสนธินิรมล · ดูเพิ่มเติม »

ลักษณะของแมมเมินที่ถูกอธิบายไว้ในหนังสือ ”นิรยภูมินุกรม” แมเมิน (mammon) หรือในภาษาฮีบรูว่า มัมโมน (ממון) เป็นศัพท์ปรากฎในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ มีความหมายถึงเงิน สมบัติพัสถาน หรือสิ่งใดก็ตามที่แสดงถึงความมั่งคั่ง แต่ในสมัยกลาง แมเมินกลายเป็นตัวตนหนึ่งในฐานะเทพแห่งวัตถุสิ่งของ และบางครั้งก็ว่าเขาเป็นหนึ่งในเจ็ดเจ้านรกโดยถือเป็นตัวตนที่สะท้อน “โลภะ” อันเป็นหนึ่งในบาปเจ็ดประการ กวีชาวอังกฤษอย่างจอห์น มิลตัน เคยอธิบายไว้ในงานเขียนของเขาว่าแมเมินเป็นเทพตกสวรรค์ซึ่งให้ค่าสมบัติทางโลกเหนือสิ่งอื่นใดThe Catholic Encyclopedia: An International Work of Reference on the Constitution, Discipline, Doctrine, and History of the Catholic Church, C. G. Herbermann, E. A. Pace, C. B. Pallen, T. J. Shahan, and J. J. Wynne, editors, pg.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแมเมิน · ดูเพิ่มเติม »

แล้วดวงตะวันก็ฉายแสง (The Sun Also Rises) เป็นนวนิยายเรื่องเอกเรื่องแรกของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2504) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2469 มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้อพยพชาวอเมริกันและชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ในยุค ค.ศ. 1920 ชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ซึ่งตั้งโดยเฮมิงเวย์ตามคำแนะนำของสำนักพิมพ์ นำมาจากพระธรรมปัญญาจารย์ 1:5 ที่มีเนื้อความว่าThe sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where he arose. คำแปลพระธรรมปัญญาจารย์ในวิกิซอร์ซ ให้คำแปลของเนื้อความดังกล่าวว่า “ดวงอาทิตย์ขึ้น และดวงอาทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที่ซึ่งขึ้นมานั้น”ซึ่งเป็นคัมภีร์ลำดับที่ 25นับตามลำดับคัมภีร์ในนิกายโรมันคาทอลิก หรือ 21นับตามลำดับคัมภีร์ในนิกายโปรเตสแตนต์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์ โดยก่อนหน้านี้เฮมิงเวย์ตั้งชื่อให้กับนวนิยายเรื่องนี้ว่า เฟียสตา (Fiesta) ซึ่งชื่อดังกล่าวได้นำไปใช้ในการจัดพิมพ์ในฉบับสหราชอาณาจักร และฉบับภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาลี และภาษาสเปนของนวนิยายเรื่องนี้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแล้วดวงตะวันก็ฉายแสง · ดูเพิ่มเติม »

แอล.แอล. ซาเมนฮอฟ, 2451 แอล.แอล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแอล. แอล. ซาเมนฮอฟ · ดูเพิ่มเติม »

แอสโมเดียส (Asmodeus) หรือ แอสโมไดออส (Ασμοδαίος) หรือ แอชมีดาย (אַשְמְדּאָי) คือราชาแห่งเหล่ามาร”Asmodeus” in The New Encyclopædia Britannica.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแอสโมเดียส · ดูเพิ่มเติม »

ต้นแอปเปิล (apple) เป็นต้นไม้ผลัดใบในวงศ์กุหลาบ มีผลรสหวานเรียกว่า ผลแอปเปิล แอปเปิลมีปลูกอยู่ทั่วโลกในลักษณะของไม้ผล และสายพันธุ์ที่ถูกปลูกมากที่สุดคือสกุล Malus ต้นแอปเปิลมีต้นกำเนิดในเอเชียกลาง ซึ่งบรรพบุรุษคือ Malus sieversii ยังคงพบได้ในปัจจุบัน แอปเปิลมีปลูกเป็นเวลาหลายพันปีในเอเชียและยุโรป และกลุ่มอาณานิคมชาวยุโรปนำมาปลูกที่อเมริกาเหนือ แอปเปิลมีความสำคัญทางศาสนาและเทพปกรณัมในหลายวัฒนธรรม รวมถึงนอร์ส กรีก และประเพณีต่าง ๆ ของคริสต์ศาสนิกชนของชาวยุโรป ต้นแอปเปิลจะมีขนาดใหญ่หากเติบโตจากเมล็ด แต่จะมีขนาดเล็กถ้าถูกตัดต่อเนื้อเยื่อเข้ากับราก ปัจจุบันมีแอปเปิลที่พันธุ์ปลูกมากกว่า 7,500 ชนิด ทำให้แอปเปิลมีลักษณะพิเศษหลากหลาย พันธุ์ปลูกแต่ละพันธุ์จะมีรสชาติแตกต่างกัน และการนำไปใช้ต่างกันด้วย เช่น นำไปประกอบอาหาร กินดิบ ๆ หรือนำไปผลิตไซเดอร์ ปกติแอปเปิลจะแพร่พันธุ์ด้วยการตัดต่อเนื้อเยื่อ แต่แอปเปิลป่าจะเติบโตได้เองจากเมล็ด ต้นแอปเปิลและผลแอปเปิลอาจประสบปัญหาจากจากเห็ดรา แบคทีเรีย และศัตรูพืชต่าง ๆ ซึ่งอาจควบคุมได้ด้วยวิธีการทางเกษตรอินทรีย์และอนินทรีย์หลายวิธี ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแอปเปิล · ดูเพิ่มเติม »

แฮลลิลูยาห์ (Hallelujah /ˌhæl.ɪˈluː.jə/) เป็นคำทับศัพท์จากภาษาฮีบรู แปลว่า “สรรเสริญพระยาห์เวห์” สามารถหมายถึง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแฮลลิลูยาห์ (แก้ความกำกวม) · ดูเพิ่มเติม »

แผ่นศิลาพระโอวาท หรือ แผ่นศิลาพระบัญญัติ (Tablets of Stone; לוחות הברית) ในคัมภีร์ไบเบิล หมายถึง แผ่น​พระ‍โอ‌วาท​สอง​แผ่น เป็น​แผ่น​ศิลา​จา‌รึก​ด้วย​นิ้ว‍พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍เจ้า ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับโมเสสบนภูเขาซีนาย มีบันทึกอยู่ในหนังสืออพยพ บทที่ 31 ข้อ 18 ตามที่ได้บันทึกในคัมภีร์ไบเบิล แผ่นพระโอวาททั้งสองแผ่นเป็น​พระ‍ราช‌กิจ​ของ​พระ‍เจ้า และ​อักษร​ที่​จา‌รึก​นั้น​เป็น​ลาย​พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍เจ้า เมื่อโมเสสกลับลงมาจากภูเขาซีนาย ท่านเห็นโคและคนเต้นรำ ท่านจึงมีโทสะขึ้นจึงโยนแผ่นศิลาในมือทิ้งตกแตกที่เชิงภูเขานั้นเอง ต่อมาในภายหลังพระเจ้าได้ประทานแผ่นพระโอวาทให้ใหม่ และเก็บรักษาไว้ในหีบแห่งพันธสัญญ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและแผ่นศิลาพระโอวาท · ดูเพิ่มเติม »

มเสสกับแผ่นจารึก, พ.ศ. 2202 (1659), โดยแร็มบรันต์ โมเสสเมื่อลงมาหลังจากเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาซีนาย, พ.ศ. 2181 (1638), โดย ไรเบรา เดอ โจเซ รูปปั้นของโมเสส โดยมีเกลันเจโล โมเสส (ศัพท์ศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์) หรือ มูซา (ศัพท์ศาสนาอิสลาม) (Moses; מֹשֶׁה; موسى มูซา) เป็นผู้บัญญัติกฎและผู้เผยพระวจนะแก่วงศ์วานอิสราเอล ซึ่งเป็นที่มาของคัมภีร์โทราห์ในศาสนายูดาห์ หรือคัมภีร์เบญจบรรณในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต์ อีกทั้งยังเป็นเราะซูลของอัลลอฮ์ตามคติของศาสนาอิสลาม และเป็นศาสดาตามคติของศาสน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโมเสส · ดูเพิ่มเติม »

ตามความเชื่อของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และแองกลิคัน โยอาคิม (יְהוֹיָקִים เยโฮยาคิม, Ἰωακείμ Iōākeím) หรือนักบุญยออากิม คือสามีของนักบุญอันนา และเป็นบิดาของนางมารีย์ (มารดาพระเยซู) เรื่องราวของโยอาคิมไม่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล แต่ปรากฏในพระวรสารนักบุญยากอบซึ่งเป็นคัมภีร์นอกสาร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโยอาคิม · ดูเพิ่มเติม »

รคชอบแต่งกายลักเพศ (transvestism หรือ transvestitism) เป็นพฤติกรรมการแต่งกายข้ามเพศ ที่จะแต่งกายตรงข้ามกับเพศของตัวเอง คำว่า transvestism เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1910 แต่คำนี้ก็เคยมีกล่าวถึงในไบเบิล ย้อนกลับไปถึงการกำเนิดของคน แต่อย่างไรก็ตามความหมายของคำได้เปลี่ยนไปหลายแบบ และยังคงใช้ในความหมายหลายแบบ แม็กนัส เฮิร์ชเฟลด์ ได้ริเริ่มคำว่า transvestism (มาจากภาษาละตินว่า trans-, “ข้าม” และ vestitus, “แต่งกาย”) มีความหมายว่าความสนใจทางเพศในการแต่งกายข้ามเพศ เขาใช้อธิบายคนที่มีนิสัยและสวมเสื้อผ้าของเพศตรงข้ามอย่างสมัครใจ โดยเขาได้แบ่งกลุ่มว่า มีทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน รักร่วมเพศ รักสองเพศ และไม่ฝักใจทางเพศHirschfeld, Geschlechtsverirrungen, 10th Ed.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโรคชอบแต่งกายลักเพศ · ดูเพิ่มเติม »

รคริดสีดวงทวาร (hemorrhoids (อังกฤษอเมริกัน) หรือ haemorrhoids (อังกฤษบริติช) หรือ piles) เป็นโครงสร้างหลอดเลือดในช่องทวารหนัก ในสภาพปกติจะมีลักษณะเป็นนวมและช่วยในการกลั้นอุจจาระ เมื่อบวมหรืออักเสบจะมีพยาธิสภาพเป็น หัวริดสีดวง อาการของโรคริดสีดวงทวารขึ้นอยู่กับชนิดที่เป็น แบบภายในมักจะเลือดออกเป็นสีแดงสดโดยไม่เจ็บเมื่อถ่ายอุจจาระ ขณะที่แบบภายนอกบ่อยครั้งจะเจ็บและบวมที่บริเวณทวารหนัก และถ้าเลือดออกก็จะสีคล้ำกว่า อาการบ่อยครั้งจะดีขึ้นหลังจาก 2-3 วัน แต่แบบภายนอกอาจจะเหลือติ่งหนัง (acrochordon) แม้หลังจากอาการหายแล้ว แม้ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของโรคริดสีดวงทวาร แต่ก็เชื่อว่าปัจจัยที่เพิ่มแรงดันในท้องหลายอย่างมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งท้องผูก ท้องร่วง และนั่งถ่ายเป็นเวลานาน ริดสีดวงทวารยังสามัญกว่าในช่วงตั้งครรภ์ด้วย การวินิจฉัยจะเริ่มที่การตรวจดูที่บริเวณ หลายคนเรียกอาการทุกอย่างที่เกิดรอบบริเวณทวารหนัก-ไส้ตรงอย่างผิด ๆ ว่า “โรคริดสีดวงทวาร” แต่ก็ควรตัดสาเหตุร้ายแรงของอาการให้แน่นอนก่อน การส่องกล้องแบบ Colonoscopy หรือ sigmoidoscopy บางครั้งสมควรใช้เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและกันเหตุที่ร้ายแรงกว่า บ่อยครั้ง อาการไม่จำเป็นต้องรักษา การรักษาเริ่มต้นจะเป็นการเพิ่มการรับประทานใยอาหาร, ดื่มน้ำให้มาก ๆ, ทานยา NSAID เพื่อลดเจ็บ, และพักผ่อน ยาที่เป็นครีมอาจใช้ทาที่บริเวณ แต่ประสิทธิผลของยาเช่นนี้ไม่มีหลักฐานที่ดี อาจทำหัตถการเล็กน้อยได้จำนวนหนึ่งหากอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นด้วยการรักษาแบบอนุรักษ์ โดยการผ่าตัดจะสงวนไว้สำหรับโรคที่ไม่ดีขึ้น ประชากรประมาณ 50%-66% จะมีปัญหาริดสีดวงทวารอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ชายและหญิงพบบ่อยพอ ๆ กัน คนอายุ 45-65 ปีจะมีปัญหามากที่สุด เป็นปัญหาสำหรับคนมั่งมีมากกว่า และปกติจะหายได้ดี การกล่าวถึงโรคนี้เป็นครั้งแรกที่รู้มาจากบันทึกในกระดาษปาปิรัสของชาวอิยิปต์ช่วง 1700 ปีก่อน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโรคริดสีดวงทวาร · ดูเพิ่มเติม »

รงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ย่อ: ป.ร., P.R.C.) เป็นโรงเรียนสหศึกษาของเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 สังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย · ดูเพิ่มเติม »

ลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์ และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิต จากการวัดอายุด้วยกัมมันตรังสีและแหล่งหลักฐานอื่นได้ความว่าโลกกำเนิดเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน โลกมีอันตรกิริยะเชิงโน้มถ่วงกับวัตถุอื่นในอวกาศโดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ซึ่งเป็นดาวบริวารถาวรหนึ่งเดียวของโลก โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.26 วัน เรียกว่า ปี ซึ่งระหว่างนั้นโลกโคจรรอบแกนตัวเองประมาณ 366.26 รอบ แกนหมุนของโลกเอียงทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ บนผิวโลก อันตรกิริยาความโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ก่อให้เกิดน้ำขึ้นลงมหาสมุทร ทำให้การหมุนบนแกนของโลกมีเสถียรภาพ และค่อย ๆ ชะลอการหมุนของโลก โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นสูงสุดในระบบสุริยะและใหญ่สุดในดาวเคราะห์คล้ายโลก 4 ดวง ธรณีภาคของโลกแบ่งออกได้เป็นหลาย ๆ ส่วน เรียกว่าแผ่นธรณีภาค ซึ่งย้ายที่ตัดผ่านพื้นผิวตลอดเวลาหลายล้านปี ร้อยละ 71 ของพื้นผิวโลกปกคลุมด้วยน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมหาสมุทร อีกร้อยละ 29 ที่เหลือเป็นแผ่นดินประกอบด้วยทวีปและเกาะซึ่งมีะเลสาบ แม่น้ำและแลห่งน้ำอื่นจำนวนมากกอปรเป็นอุทกภาค บริเวณขั้วโลกทั้งสองปกคลุมด้วยน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติก และน้ำแข็งทะเลของแพน้ำแข็งขั้วโลก บริเวณภายในของโลกยังคงมีความเคลื่อนไหวโดยมีแก่นชั้นในซึ่งเป็นเหล็กในสถานะของแข็ง มีแก่นเหลวชั้นนอกซึ่งกำเนิดสนามแม่เหล็ก และชั้นแมนเทิลพาความร้อนที่ขับเคลื่อนการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค ภายในพันล้านปีแรก สิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นในมหาสมุทรและเริ่มส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศและผิวดาว เกื้อหนุนให้เกิดการแพร่ขยายของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจน หลักฐานธรณีวิทยาบางส่วนชี้ว่าชีวิตอาจกำเนิดขึ้นเร็วสุด 4.1 พันล้านปีก่อน นับแต่นั้นตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะ คุณสมบัติทางกายภาพของโลก และประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาของโลกประกอบกันทำให้สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการและแพร่พันธุ์ได้ Early edition, published online before print.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโลก (ดาวเคราะห์) · ดูเพิ่มเติม »

ลกาวินาศ อาจหมายถึง.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโลกาวินาศ · ดูเพิ่มเติม »

ลกตะวันตก (Western world และอาจเรียก The West หรือ Occident) เป็นคำซึ่งใช้กล่าวถึงประเทศได้หลายประเทศ โดยประเทศที่หมายถึงอาจแตกต่างกันไปตามบริบทของการใช้คำศัพท์ นอกจากนี้เป็นคำซึ่งมีคำจำกัดความอยู่มากมาย, Our Tradition; James Kurth; accessed 30 August 2011 แนวคิดส่วนของโลกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกมีรากฐานมาจากอารยธรรมกรีกโรมันในยุโรปและการกำเนิดของศาสนาคริสต์Cambridge University Historical Series, An Essay on Western Civilization in Its Economic Aspects, p.40: Hebraism, like Hellenism, has been an all-important factor in the development of Western Civilization; Judaism, as the precursor of Christianity, has indirectly had had much to do with shaping the ideals and morality of western nations since the christian era.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโลกตะวันตก · ดูเพิ่มเติม »

แกรนด์ดัชเชสโอลกา คอนสแตนตินอฟนาแห่งรัสเซีย (Olga Constantinovna; О́льга Константи́новна Рома́нова) ต่อมาเป็น สมเด็จพระราชินีโอลกาแห่งชาวเฮลเลนส์ (Βασίλισσα Όλγα των Ελλήνων) (3 สิงหาคม ค.ศ. 1851 – 18 มิถุนายน ค.ศ. 1926) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งกรีซเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโอลกา คอนสแตนตินอฟนาแห่งรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ · ดูเพิ่มเติม »

ทราห์ (Torah; תּוֹרָה โทราห์; التوراة เตารอต; Τορά) เป็นชื่อของชุดคัมภีร์ชุดแรกในคัมภีร์ฮีบรู ซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 5 เล่มแรกในศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ หมายถึง บทบัญญัติ ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยแปลว่า ธรรมบัญญัติ หรือ พระบัญญัติ ภายหลังได้มีการแปลเป็นภาษากรีกจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า เบญจบรรณ (Pentateuch) หมายถึง ที่บรรจุห้าอัน คือหนังสือ 5 เล่มแรกของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ได้แก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโทราห์ · ดูเพิ่มเติม »

นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestantism) เป็นนิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ ใช้หมายถึงคริสต์ศาสนิกชนใด ๆ ที่ไม่ใช่โรมันคาทอลิกและออร์ทอดอกซ์ โปรเตสแตนต์เป็นขบวนการศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมนีช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 เพื่อคัดค้านหลักความเชื่อและการปฏิบัติแบบโรมันคาทอลิก โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับความรอด การทำให้ชอบธรรม และคริสตจักรวิทยา โปรเตสแตนต์แบ่งออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย ซึ่งยึดหลักความเชื่อแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะยอมรับหลักการเหมือนกันว่ามนุษย์จะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยพระคุณจากพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น (เรียกว่าหลักโซลากราเซียและโซลาฟีเด) เชื่อว่าผู้เชื่อทุกคนเป็นปุโรหิต และคัมภีร์ไบเบิลมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดหลักความเชื่อและศีลธรรม (เรียกว่าหลักโซลาสกริปตูรา) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ศิษย์ของมาร์ติน ลูเทอร์ ได้ตั้งคริสตจักรอิแวนเจลิคัลแห่งเยอรมนีและสแกนดิเนเวียขึ้น ส่วนคริสตจักรปฏิรูปในประเทศฮังการี สวิตเซอร์แลนด์ สกอตแลนด์ และฝรั่งเศส ตั้งขึ้นโดยฌ็อง กาลแว็ง และนักปฏิรูปศาสนาคนอื่น ๆ เช่น ฮุลดริช ซวิงลี นอกจากนี้ยังมีจอห์น น็อกซ์ ที่ตั้งคริสตจักรปฏิรูปในฮังการีขึ้น ในประเทศอังกฤษการปฏิรูปศาสนานำโดยคริสตจักรแห่งอังกฤษ และยังมีขบวนการปฏิรูปศาสนาอีกหลายกลุ่มเกิดขึ้นทั่วยุโรปภาคพื้นทวีป เช่น การปฏิรูปแบบรุนแรง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มอนาแบ๊บติสต์ โมราเวียน และขวนการไพเอทิสต์อื่น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโปรเตสแตนต์ · ดูเพิ่มเติม »

นอาห์ มหาวิบัติวันล้างโลก (Noah) เป็นภาพยนตร์อิงพระคัมภีร์ไบเบิล กำกับและร่วมเขียนบทโดยแดร์เรน อโรนอฟสกี โดยอิงจากเรื่องเรือโนอาห์ นำแสดงโดยรัสเซล โครว์, เจนนิเฟอร์ คอนเนลลี, เรย์ วินสโตน, เอ็มมา วัตสัน, แอนโทนี ฮ็อปกินส์และโลแกน เลอร์แมน ออกฉายครั้งแรกในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2014 ในระบบ 3 มิติ และไอแมกซ์ 3 มิต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและโนอาห์ มหาวิบัติวันล้างโลก · ดูเพิ่มเติม »

ลบาป (Wicked Bible), ไบเบิลคนบาป (Sinners’ Bible), หรือ ไบเบิลแห่งการล่วงประเวณี (Adulterous Bible) เป็นชื่อเรียกคัมภีร์ไบเบิลที่รอเบิร์ต บาร์เกอร์ (Robert Barker) กับมาร์ติน ลูคัส (Martin Lucas) ผู้พิมพ์หลวงแห่งลอนดอน จัดพิมพ์ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและไบเบิลบาป · ดูเพิ่มเติม »

ทวิบทเหตุภาคไก่หรือไข่โดยทั่วไปถามว่า “ไก่หรือไข่ อะไรเกิดก่อน” ทวิบทดังกล่าวเกิดจากข้อสังเกตว่าไก่ทุกตัวฟักจากไข่ และไข่ไก่ทุกฟองนั้นมาจากแม่ไก่ “ไก่และไข่” เป็นคุณศัพท์อุปลักษณ์อธิบายสถานการณ์ซึ่งไม่กระจ่างว่าเหตุการณ์ใดในสองเหตุการณ์ควรถือเป็นเหตุ และเหตุการณ์ใดควรถือเป็นผล หรือเพื่อแสดงสถานการณ์การถอยหลังแบบไม่สิ้นสุด พลูตาร์กตั้งคำถามนี้เป็นประเด็นปรัชญาในความเรียง “The Symposiacs” ของเขาซึ่งเขียนเมื่อศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและไก่หรือไข่ · ดูเพิ่มเติม »

ตามพระธรรมอพยพในพระคริสตธรรม ไม้เท้า (ฉบับพระเจ้าเจมส์ว่า rod; matteh) ที่โมเสส (Moses) ใช้นั้น อยู่ข้างกายเขาตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระธรรมดังกล่าวซึ่งระบุว่า โมเสสใช้ไม้เท้าเสกน้ำจากศิลา แปลงไม้เท้าเป็นงู และใช้แยกทะเลแดง แต่ปัญหาว่า ไม้เท้าของโมเสสเป็นอันเดียวกับไม้เท้าของอาโรน (Aron) พี่ชายของเขาหรือไม่นั้น เป็นที่อภิปรายในหมู่นักวิชาการเสมอม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและไม้เท้าโมเสส · ดูเพิ่มเติม »

อ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและไอ. เอ็ม. เพ · ดูเพิ่มเติม »

ร.ไอแซค อาซิมอฟ (Isaac Asimov; Айзек Азимов Ayzek Azimov; IPA:; 2 มกราคม พ.ศ. 2463-6 เมษายน พ.ศ. 2535) นักเขียนและนักชีวเคมีชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในฐานะนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ และหนังสือแนววิทยาศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ หนังสือชุดสถาบันสถาปนา รวมทั้งหนังสืออีก 2 ชุด นั่นคือ หนังสือชุดจักรวรรดิเอ็มไพร์ และ หนังสือชุดหุ่นยนต์ นอกจากนี้เขายังได้เขียนนิยายแนวลึกลับและแฟนตาซี รวมทั้งสารคดีอีกจำนวนมาก เขาได้เขียนหนังสือในหมวดใหญ่ๆ ของระบบทศนิยมดิวอี้ทุกแนวเนื้อหา เว้นก็แต่แนวปรัชญาเท่านั้น อาซิมอฟถือเป็นนักเขียนรุ่นใหญ่ในบรรดานักเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ โดยจัดอยู่ในแนวหน้า เช่นเดียวกับ โรเบิร์ต เอ. ไฮน์ไลน์ และอาร์เทอร์ ซี. คลาร์ก ซึ่งถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสาม (Big Three) ในหมู่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ในช่วงชีวิตของ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและไอแซค อสิมอฟ · ดูเพิ่มเติม »

ทร์ (Tyre) หรือ ศูร (صور; ฟินิเชีย: צור,; צוֹר, Tzor; ฮีบรูไทบีเรียส,; แอกแคด: 𒋗𒊒,; กรีก:, Týros; Sur; Tyrus) เป็นเมืองในเขตผู้ว่าการใต้ ทางตอนใต้ของประเทศเลบานอน มีประชากรราว 117,000 คน ในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและไทร์ (ประเทศเลบานอน) · ดูเพิ่มเติม »

อร์ล็อก โฮมส์ เป็นนวนิยายสืบสวนหรือรหัสคดี ประพันธ์โดยเซอร์อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์ นักเขียนและนายแพทย์ชาวสกอต ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตัวละคร เชอร์ล็อก โฮมส์ เป็นนักสืบชาวลอนดอนผู้ปราดเปรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านทักษะการประมวลเหตุและผล ทักษะด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยหลักฐานและการสังเกตอันคาดไม่ถึงเพื่อคลี่คลายคดี โคนัน ดอยล์ แต่งเรื่อง เชอร์ล็อก โฮมส์ ไว้ทั้งสิ้นเป็นเรื่องยาว 4 เรื่อง และเรื่องสั้น 56 เรื่อง เกือบทุกเรื่องเป็นการบรรยายโดยเพื่อนคู่หูของโฮมส์ คือ นายแพทย์จอห์น เอช. วอตสัน หรือ หมอวอตสัน ในจำนวนนี้ มี 2 เรื่องที่โฮมส์เป็นผู้เล่าเรื่องเอง และอีก 2 เรื่องเล่าโดยบุคคลอื่น เรื่องสั้นสองเรื่องแรกตีพิมพ์ใน Beeton’s Christmas Annual ในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเชอร์ล็อก โฮมส์ · ดูเพิ่มเติม »

็อง กาลแว็ง นิกายเพรสไบทีเรียนราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 431 (Presbyterianism) เป็นหนึ่งในนิกายในศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ที่มีต้นกำเนิดที่สกอตแลนด์ ยึดถือแนวคิดทางเทววิทยาแบบลัทธิคาลวิน และมีการจัดระเบียบองค์การแบบเพรสไบทีเรียน หลักเทววิทยาแบบเพรสไบทีเรียนเน้นเรื่องอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า สิทธิอำนาจของคัมภีร์ไบเบิล และการรับพระคุณจากพระเจ้าได้โดยการศรัทธาในพระเยซูเท่านั้น ในสกอตแลนด์วิธีการปกครองคริสตจักรของเพรสไบทีเรียนได้รับการรับประกันตามพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 นิกายเพรสไบทีเรียนสมัยใหม่สืบเค้าไปได้ถึงการปฏิรูปศาสนาในสกอตแลนด์ คริสตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งปกครองโดยคณะธรรมกิจซึ่งมาจากตัวแทนของคริสตจักรนั้น ในทางทฤษฎีนิกายนี้ไม่มีการแต่งตั้งบิชอป แต่มีการสถาปนาโดยการเลือกตั้งคณะผู้ปกครองขึ้นเพื่อทำหน้าที่อภิบาลคริสต์ศาสนิกชนหรือสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงการตัดสินใจต่าง ๆ ในคริสตจักร มีมัคนายกทำหน้าที่ดูแลสมาชิกและครอบครัวและส่วนมากดูแลเรื่องการเงินของคริสตจักร ผู้ปกครองและมัคนายกจะมีวาระการประจำการ วาระละ 2-3 ปี แล้วแต่คริสตจักรนั้น ๆ จะกำหนด ตำแหน่งผู้ปกครองเมื่อได้รับการสถาปนาแล้วจะอยู่ในศาสนศักดิ์นั้นตลอดชีพ นิกายเพรสไบทีเรียนมีต้นกำเนิดมาจากการปฏิรูปศาสนาในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งมีฌ็อง กาลแว็งเป็นหนึ่งในนักปฏิรูปคนสำคัญ คริสตจักรปฏิรูปส่วนมากสืบมีวิธีการปกครองที่สามารถสืบย้อนไปได้ทั้งแบบเพรสไบทีเรียนและคองกรีเกชันแนล ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 คริสตจักรเพรสไบทีเรียนหลายแห่งเริ่มมีบทบาทในขบวนการคริสต์ศาสนสัมพันธ์ เช่น การตั้งสภาคริสตจักรสากล บางคริสตจักรในนิกายนี้ยังเริ่มหันมาทำงานร่วมกับคริสตจักรปฏิรูปกลุ่มอื่น ๆ บ้างก็เข้าร่วมกลุ่มกับนิกายอื่นเลย เช่น คริสตจักรคองกรีเกชันแนล ลูเทอแรน แองกลิคัน และเมทอดิสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเพรสไบทีเรียน · ดูเพิ่มเติม »

ม้านั่งทางซ้ายพับขึ้นให้เห็นให้เห็นรูปสลักข้างใต้เป็นคันออกมา ซึ่งใช้เป็นเป็นที่ยืนอิงเวลาเมื่อย เก้าอี้อิงที่มหาวิหารริพพอน รายละเอียดเก้าอี้อิงที่วัดเซนต์ลอเร็นซ์ ที่เมืองลัดโลว์แสดงให้เห็น “พฤกษาพักตร์” (Green Man) เก้าอี้อิง (Misericord) หรือ เก้าอี้กรุณา (Mercy seat) เป็นสิ่งที่กล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิล เป็นคันไม้สั้นๆ ที่ยื่นออกมาจากม้านั่งที่พับได้ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวดมนต์หรือร้องเพลงสวดภายในวัดคริสต์ศาสนาเพื่อใช้ยืนอิงเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยระหว่างที่ต้องยืนสวดมนต์นาน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเก้าอี้อิง · ดูเพิ่มเติม »

ระเมสสิยาห์ (Messiah; מָׁשִיַח มาซียาห์; ܡܫܝܚܐ; Μεσσίας; مشيح) หมายถึง พระผู้ช่วยให้รอดตามความเชื่อในกลุ่มศาสนาอับราฮัม ได้แก่ศาสนายูดาห์ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ในคัมภีร์ฮีบรูของศาสนายูดาห์ พระเมสสิยาห์ หมายถึง พระมหากษัตริย์หรือมหาปุโรหิต ซึ่งได้รับแต่งตั้งด้วยการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ พระเมสสิยาห์อาจไม่ใช่ชาวยิวเสมอไป เช่น พระเจ้าไซรัสมหาราช ผู้ปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็นเชลยก็ถือว่าเป็นพระเมสสิยาห์ด้วย ต่อมาความหมายของเมสสิยาห์เปลี่ยนไป ใช้หมายถึงกษัตริย์ยิวผู้ปกครองโลกในยุคสุดท้ายไปตลอดชั่วนิรันดร์ ตามความเชื่อและอวสานวิทยาของชาวยิว พระเมสสิยาห์จะเป็นคนในเชื้อสายดาวิดและได้เป็นผู้นำของชาวยิวในอนาคต ตลอดจนทั้งโลกในยุคพระเมสสิยาห์ คำว่า เมสสิยาห์ ตรงกับภาษากรีกว่า คริสตอส ซึ่งแปลว่า พระคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนจึงใช้คำนี้เป็นสมัญญานามของพระเยซู เพราะเชื่อว่าพระผู้ช่วยให้รอดที่คัมภีร์ฮีบรูหรือคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมได้กล่าวถึงนั้น คือ พระเยซูคริสต์ ในตำราหะดีษของศาสนาอิสลามก็ระบุว่าอีซา (เยซู) บุตรนางมัรยัม (มารีย์) ก็คือนบีและมะซีฮ์ (เมสสิยาห์) ที่พระเป็นเจ้าทรงส่งมาช่วยวงศ์วานอิสราเอลตามพันธสัญญา และเชื่อว่าท่านจะกลับมายังโลกอีกครั้งพร้อมกับอิมามมะฮ์ดี และร่วมกันกำจัดมะซีห์ อัด-ดัจญาล (ศัตรูของพระคริสต์)http://muttaqun.com/dajjal.html.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเมสสิยาห์ · ดูเพิ่มเติม »

รูซาเลม (Jerusalem), เยรูชาลายิม (יְרוּשָׁלַיִם) หรือ อัลกุดส์ (القُدس) เป็นเมืองในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่บนที่ราบของภูเขายูดาห์ ระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดดซี เยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นป้อมแห่งความเชื่อถึงพระเป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ประเทศอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ต่างอ้างสิทธิเหนือเยรูซาเลมว่าเป็นเมืองหลวงของตน อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เยรูซาเลมถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยได้รับการกล่าวถึงในชื่อ “อูรูซาลิมา” ในแผ่นศิลาจารึกของเมโสโปเตเมีย ซึ่งมีความหมายว่า “นครแห่งชาลิม” อันเป็นนามของพระเจ้าในแผ่นดินคานาอันเมื่อราว 2,400 ปีก่อนคริสตกาล และเมื่อมาถึงยุคของวงศ์วานอิสราเอล การก่อร่างสร้างเมืองเยรูซาเลมอย่างจริงจังก็ได้เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสตกาล (ยุคเหล็กช่วงปลาย) และในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล เยรูซาเลมก็ได้เป็นศูนย์กลางการปกครองและทางศาสนาของอาณาจักรยูดาห์ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของเยรูซาเลม นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปอย่างน้อย 2 ครั้ง, ถูกปิดล้อม 23 ครั้ง, ถูกโจมตี 52 ครั้ง, ถูกยึดและเอาคืน 44 ครั้ง According to Eric H. Cline’s tally in Jerusalem Besieged.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเยรูซาเลม · ดูเพิ่มเติม »

A German Requiem, To Words of the Holy Scriptures, Op.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเยอรมันเรควีม (บราห์ม) · ดูเพิ่มเติม »

รลิก (relic) คือชิ้นส่วนร่างกายของนักบุญหรือบุคคลที่เป็นที่นับถือ หรือศาสนวัตถุโบราณอื่นๆ ที่มีการเก็บรักษาไว้ให้ศาสนิกชนได้บูชา หรือเป็นเครื่องระลึกถึง ความเชื่อเกี่ยวกับเรลิกมีความสำคัญในหลายศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ลัทธิเชมัน ฯลฯ คำว่า relic มาจาก ภาษาละติน “reliquiae” แปลว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ และคำว่า “reliquary” หมายถึงที่เก็บรักษาเรลิกซึ่งอาจเป็นหีบหรือตู้ หรือศาสนสถานสถานที่เช่นมหาวิหารหรือวั.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเรลิก · ดูเพิ่มเติม »

ราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า หรือ เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า (I am the LORD thy God (KJV); I am Yahweh your God (WEB,NJB)) เป็นอารัมภบทของพระบัญญัติสิบประการ ซึ่งพระยาห์เวห์ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส ซึ่งเป็นบัญญัติข้อแรกของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบทาลมุด และแบบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก อารัมภบทนี้มีบันทึกในหนังสืออพยพ 20:2 และ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:6 ในคัมภีร์ฮีบรูหมวดโทราห์ของศาสนายูดาห์ และในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของศาสนาคริสต.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า · ดูเพิ่มเติม »

“การสังหารเลวีอาธาน” ภาพพิมพ์ ค.ศ. 1865 โดย กุสตาฟ โดเร (Gustave Doré) เลวีอาธาน (“ม้วน; ขด”, ภาษาฮิบรูมาตรฐาน Livyatan, ภาษาฮิบรูติเบเรียน) เป็นสัตว์ร้ายในทะเล ตามความในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในศาสนาคริสต์ อ้างไว้ในพระพันธสัญญาเดิม (เพลงสดุดี 74:13-14; โยบ 41; และ อิสยาห์ 27:1) จอมปีศาจแห่งริษยาตกเป็นตำแหน่งของงูยักษ์เลวีอาธาน มันถูกกล่าวถึงทั้งในคัมภีร์ยิวและไบเบิ้ล ว่าเป็นสัตว์ทะเลขนาดยักษ์ มีหลายหัว มีฟันแหลมคมเหมือนจระเข้ มีดวงตาดั่งขนตาของตะวัน (หมายถึงมันโผล่ตาขึ้นมาเหนือน้ำเหมือนที่จระเข้ทำเวลาล่าเหยื่อ ตามันจะโผล่พ้นน้ำมาเล็กน้อย เหมือนพระอาทิตย์โผล่พ้นเหลี่ยมเขาในตอนเช้า) บางครั้งมันก็ถูกกล่าวว่าเป็นพลังแห่งความสับสนวุ่นวายเมื่อครั้งสร้างโลก คัมภีร์ปฐมกาลกล่าวว่า “ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น” ผืนน้ำนั่นแหละครับคือความสับสนวุ่นวาย และก็คือเลวีอาธาน คำว่า “เลวีอาธาน” นั้น ยังหมายถึงสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ หรือสัตว์ขนาดใหญ่ใดๆ ก็ได้ ในภาษาฮิบรูใหม่ คำนี้มีความหมายเพียง วาฬ เท่านั้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเลวีอาธาน · ดูเพิ่มเติม »

ล็กซีโอดีวีนา (Lectio Divina) แปลว่า การอ่านศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึง การอ่านและภาวนาคัมภีร์ไบเบิล และเป็นสัญลักษณ์ของศาสนกิจแห่งการภาวนาของคริสตชนแบบดั้งเดิม และการอ่านบทอ่านมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระยาห์เวห์ และเพิ่มความรู้ในพระวจนะของพระเป็นเจ้า เป็นหนทางแห่งการภาวนาด้วยบทอ่านที่เรียกร้องให้เราต้องศึกษา ไต่ตรอง รับฟัง และ ภาวนา และแม้แต่การร้องเพลงและชื่นชมยินดีในพระวาจาของพระเจ้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเล็กซีโอดีวีนา · ดูเพิ่มเติม »

รุบบาเบล เศรุบบาเบล (זְרֻבָּבֶל) หรือ เชชบัสซาร์ คือชาวเปอร์เซียเชื้อสายยิวซึ่งถูกกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิล เป็นบุตรของเชอัลทิเอล,พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 เขาเป็นผู้ว่าราชการมณฑลเยหุตเมดินทาของจักรวรรดิอะคีเมนิด หรือก็คือพื้นที่ส่วนที่เป็นอาณาจักรยูดาห์ในอดีตแต่มีพื้นที่เล็กกว่า ในปีแรกของรัชสมัยพระเจ้าไซรัสแห่งเปอร์เซีย พระองค์ทรงอนุญาตให้พวกยิวซึ่งถูกกวาดต้อนเป็นเชลยในบาบิโลนกลับไปยังแผ่นดินของตน เศรุบบาเบลได้เป็นผู้นำของพวกยิวคณะแรกจำนวน 42,360 คนเดินทางกลับมาอิสราเอล เศรุบบาเบลยังมีส่วนสำคัญในการสร้างพระวิหารที่สองขึ้นที่เนินพระวิหารในกรุงเยรูซาเลม ตามที่พระยาเวห.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเศรุบบาเบล · ดูเพิ่มเติม »

้นทางการค้า (trade route) คือเส้นทางที่ในเครือข่ายที่บ่งว่าเป็นเส้นทางและจุดหยุดพักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดที่อยู่ในดินแดนที่ไกลออกไปจากต้นแหล่งที่ผลิตสินค้ามาก เส้นทางการค้าแต่ละเส้นทางก็จะประกอบด้วยถนนสายหลัก (Arterial road) ที่อาจจะมีเครือข่ายย่อยๆ ที่ใช้เป็นเส้นทางการค้าและการคมนาคมมาบรรจบ ในประวัติศาสตร์ช่วงตั้งแต่ปี 1532 ก่อนคริสต์ศักราช จนถึง..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเส้นทางการค้า · ดูเพิ่มเติม »

้นเวลาของคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (timeline of mathematics).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเส้นเวลาของคณิตศาสตร์ · ดูเพิ่มเติม »

อกราชอัสซีเรีย (Assyrian independence) เป็นขบวนการทางการเมืองและลัทธิที่สนับสนุนการสร้างดินแดนอัสซีเรียสำหรับชาวคริสต์อัสซีเรียที่พูดภาษาแอราเมอิกในภาคเหนือของอิรัก การต่อสู้ของขบวนการเอกราชอัสซีเรียเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปัจจุบัน บริเวณที่ชาวอัสซีเรียอาศัยอยู่คือบริเวณนินนาวา-โมซูล ซึ่งเป็นที่ตั้งของนินเนเวห์ เมืองหลวงของอัสซีเรียในคัมภีร์ไบเบิล บริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อสามเหลี่ยมอัสซีเรี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเอกราชอัสซีเรีย · ดูเพิ่มเติม »

See also  [NEW] เครื่องขันหมากแต่งงาน มีอะไรบ้าง | พานใส่เงิน - Sambeauty

อเลเนอร์แห่งอาควิเตน สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ หรือ เอเลเนอร์แห่งอากีแตน สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส ดัชเชสแห่งอากีแตนและแกสโคนี และเคานทเทสแห่งปัวตู (ภาษาอังกฤษ: Eleanor of Aquitaine หรือ Aliénor) (ราว ค.ศ. 1122 – 1 เมษายน ค.ศ. 1204) พระราชินีเอเลเนอร์ประสูติเมื่อราว ค.ศ. 1122 ที่ปราสาทเบแล็ง ฝรั่งเศส เป็นพระธิดาของวิลเลียมที่ 10 ดยุกแห่งอากีแตนและดัชเชสเอเนอร์แห่งแชเทลเลโรลท์ เป็นพระราชินีของฝรั่งเศสในพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเอลิเนอร์แห่งอากีแตน · ดูเพิ่มเติม »

อวานเจลิสตา โตร์ริเชลลี (อิตาลี: Evangelista Torricelli, บางตำราออกเสียงภาษาอังกฤษว่า ตอร์ริเชลลี หรือ ทอร์ริเชลลี, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2151 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2190) เป็นนักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์ ชาวอิตาลี ผู้ประดิษฐ์คิดค้น บารอมิเตอร์ และภายหลังได้ถูกนำชื่อของเขาได้นำไปตั้งเป็น หน่วยของความดันในระบบ หน่วยเอสไอ บางตำรายกย่องให้เขาเป็น บิดาแห่งอุทกพลศาสตร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเอวานเจลิสตา โตร์ริเชลลี · ดูเพิ่มเติม »

อคาร์ต ทอเลอ (ชื่อเกิด Ulrich Leonard Tölle เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948) เป็นชาวเยอรมัน อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา รู้จักกันในนามนักประพันธ์หนังสือ พลังแห่งจิตปัจจุบัน (The Power of Now) และโลกใหม่ ตื่นรู้สู่จุดหมายแห่งชีวิต (A New Earth: Awakening to your Life’s Purpose) ใน..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเอคาร์ต ทอเลอ · ดูเพิ่มเติม »

อ็กโซดัส: ก็อดส์ แอนด์ คิงส์ (Exodus: Gods and Kings) เป็นภาพยนตร์อิงพระคัมภีร์ไบเบิล กำกับโดยริดลีย์ สก็อตต์ นำแสดงโดยคริสเตียน เบล, โจเอล เอ็ดเกอร์ตัน, ซิกัวร์นีย์ วีเวอร์และเบน คิงสลีย์ ออกฉายในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเอ็กโซดัส: ก็อดส์ แอนด์ คิงส์ · ดูเพิ่มเติม »

อร์แมน แมลวิลล์ (Herman Melville) (1 สิงหาคม พ.ศ. 2362 – 28 กันยายน พ.ศ. 2434) เป็นนักเขียนชาวอเมริกัน แต่งทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี วรรณกรรมชิ้นเอกของเขาคือ โมบี-ดิก (Moby Dick) ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2394 เมื่อเฮอร์แมนมีอายุ 32 ปี.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเฮอร์แมน เมลวิลล์ · ดูเพิ่มเติม »

ผ่ากาด เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดเบญจบรรณ และตามคัมภีร์โทราห์ในศาสนายูดาห์ กาด เป็นชื่อของบุตรชายคนที่ 7 ของยาโคบ หรือ อิสราเอล ซึ่งเกิดกับ นางศิลปาห์ สาวใช้ของนางเลอาห.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่ากาด · ดูเพิ่มเติม »

มนัสเสห์ เป็นบุตรชายคนโต ของโยเซฟ และนางอาเสนัท ก่อนที่ยาโคบ และครอบครัวของท่านจะย้ายเข้ามายังอียิปต์ ด้วยเหตุนี้ ยาโคบจึงยกให้บุตรชายทั้งสองคนของโยเซฟ เทียบเท่าบุตรชายคนอื่น ๆ ของตน ดังนั้นในอิสราเอลจึงมี 12 เผ่าตามจำนวนบุตรชายของยาโคบ แต่จะนับพงศ์พันธุ์ของโยเซฟ ออกเป็น 2 เผ่า คือ เอฟราอิม และมนัสเสห์ คำว่า มนัสเสห์ มีรากศัพท์มาจากภาษาฮีบรู แปลว่า การทำให้ลืม เพราะเมื่อมีบุตรคนนี้ โยเซฟ ได้กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากลำบากทั้งปวง และบรรดาพงศ์พันธุ์ของบิดาเสีย”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่ามนัสเสห์ · ดูเพิ่มเติม »

ผ่ารูเบน เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดเบญจบรรณ และตามคัมภีร์โทราห์ในศาสนายูดาห์ รูเบน เป็นชื่อของบุตรชายคนโตของยาโคบ หรือ อิสราเอล กับนางเลอาห์ ภรรยาคนแรกของ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่ารูเบน · ดูเพิ่มเติม »

ผ่าสิเมโอน เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดพระธรรมเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาย สิเมโอน เป็นชื่อของบุตรชายคนที่สองของยาโคบ หรือ อิสราเอล กับนางเลอาห์ ภรรยาคนแรกของ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าสิเมโอน · ดูเพิ่มเติม »

ผ่าอาเชอร์ เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดพระธรรมเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาย กาด เป็นชื่อของบุตรชายคนที่ 8 ของยาโคบ หรือ อิสราเอล ซึ่งเกิดกับ นางศิลปาห์ สาวใช้ของนางเลอาห.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าอาเชอร์ · ดูเพิ่มเติม »

ผ่าอิสสาคาร์ เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดพระธรรมเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาย ชื่อของเผ่าอิสสาคาร์นี้ ตั้งขึ้นตามชื่อบรรพบุรุษของพวกเขา อันได้แก่ อิสสาคาร์ ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่เก้าของยาโคบ หรือ อิสราเอล ที่เกิดกับนางเลอาห์ ภรรยาคนแรกของยาโคบ โดยอิสสาคาร์นั้น เป็นบุตรชายคนที่ 5 ที่นางเลอาห์มีให้แก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าอิสสาคาร์ · ดูเพิ่มเติม »

ผ่าดาน เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดพระธรรมเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาย ดาน เป็นชื่อของบุตรชายคนที่ 5 ของยาโคบ หรือ อิสราเอล ซึ่งเกิดกับ นางบิลฮาห์ สาวใช้ของนางราเชล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าดาน · ดูเพิ่มเติม »

ผ่านัฟทาลี เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดพระธรรมเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาย ดาน เป็นชื่อของบุตรชายคนที่ 6 ของยาโคบ หรือ อิสราเอล ซึ่งเกิดกับ นางบิลฮาห์ สาวใช้ของนางราเชล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่านัฟทาลี · ดูเพิ่มเติม »

ผ่าเลวี (Levites) เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของวงศ์วานอิสราเอล ตามบันทึกในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โทราห์ของศาสนายูดาห์ เลวีมาจากชื่อของบุตรชายคนที่ 3 ของยาโคบ (อิสราเอล) กับนางเลอาห์ ภรรยาคนแรก เลวีเป็นเผ่าเดียวที่พระยาห์เวห์ทรงยกเว้นไม่ให้ได้รับมรดกจากแผ่นดินคานาอัน แต่ให้มีหน้าที่เป็นปุโรหิตและผู้ปฏิบัติงานในสถานนมัสการ.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าเลวี · ดูเพิ่มเติม »

ผ่าเศบูลุน เป็น 1 ในบรรดา 12 เผ่าของอิสราเอล ตามบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ในหมวดพระธรรมเบญจบรรณ และตามพระคัมภีร์โตราห์ในศาสนายูดาย ชื่อของเผ่าเศบูลุนนี้ ตั้งขึ้นตามชื่อบรรพบุรุษของพวกเขา อันได้แก่ เศบูลุน ซึ่งเป็นบุตรชายคนที่สิบของยาโคบ หรือ อิสราเอล ที่เกิดกับนางเลอาห์ ภรรยาคนแรกของยาโคบ โดยเศบูลุนนั้น เป็นบุตรชายคนที่ 6 ที่นางเลอาห์มีให้แก.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าเศบูลุน · ดูเพิ่มเติม »

อฟราอิม เป็นบุตรชายคนที่สอง ของโยเซฟ และนางอาเสนัท ก่อนที่ยาโคบ และครอบครัวของท่านจะย้ายเข้ามายังอียิปต์ ด้วยเหตุนี้ ยาโคบจึงยกให้บุตรชายทั้งสองคนของโยเซฟ เทียบเท่าบุตรชายคนอื่น ๆ ของตน ดังนั้นในอิสราเอลจึงมี 12 เผ่าตามจำนวนบุตรชายของยาโคบ แต่จะนับพงศ์พันธุ์ของโยเซฟ ออกเป็น 2 เผ่า คือ เอฟราอิม และมนัสเสห์ คำว่า เอฟราอิม มีรากศัพท์มาจากภาษาฮีบรู แปลว่า มีลูกดก ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีบุตรคนที่สองนี้ โยเซฟ ได้กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงศ์พันธุ์ทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจ”.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเผ่าเอฟราอิม · ดูเพิ่มเติม »

ออร์เนสติ เจน เจอราลดีน รัสเซลล์ (Ernestine Jane Geraldine Russell; 21 มิถุนายน 1921 – 28 กุมภาพันธ์ 2011) เป็นนักแสดงชาวอเมริกัน และเป็นหนึ่งในดาราของฮอลลีวูดที่เป็นสัญลักษณ์ทางเพศที่ได้รับความนิยมในคริสต์ทศวรรษ 1940 และ 1950 ในปี 1943 รัสเซลล์ย้ายจากมิดเวสต์ไปแคลิฟอร์เนีย ซึ่งทำให้เธอได้มีบทบาทในภาพยนตร์คาวบอยเรื่องแรก The Outlaw ในปี 1953 เธอมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงที่สุดคือการร่วมงานกับ มาริลีน มอนโร ในภาพยนตร์เรื่อง Gentlemen Prefer Blondes นอกจากการแสดงแล้ว รัสเซลล์ยังเคยผันตัวไปเข้าวงการเพลง โดยตั้งวงดนตรีแนวกอสเปล และออกซิงเกิลฮิตออกมาในช่วงกลางคริสต์ทศวรรษ 1950 จากนั้นเธอหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับศาสนา โดยก่อตั้งกลุ่ม “ฮอลลีวูดคริสเตียนกรุป” สอนไบเบิลให้คนในวงการที่บ้านของเธอเอง โดยเธอยังประสบความสำเร็จในการเล่นซีรีส์เรื่อง Praise the Lord อีกด้วย รัสเซลล์แสดงภาพยนตร์ 20 เรื่อง ตลอดอาชีพการแสดงของเธอและได้ทำงานในวงการเพลงเป็นพักๆ ก่อนที่จะเข้าสู่วงการละครเวทีในคริสต์ทศวรรษ 1970 รัสเซลล์ได้รับรางวัลจากหลายสถาบันสำหรับความสำเร็จของเธอในภาพยนตร์รวมทั้งเธอยังได้ประทับฝ่ามือและรอยเท้าที่โรงละครจีนเกราแมน และมีดาวจารึกชื่อในฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเจน รัสเซลล์ · ดูเพิ่มเติม »

“เทิร์น! เทิร์น! เทิร์น! (ทูเอฟรีติงแดร์อีสอะซีซัน)” (Turn! Turn! Turn! (to Everything There is a Season)) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เทิร์น! เทิร์น! เทิร์น!” เป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากปัญญาจารย์ในไบเบิล (ยกเว้นท่อนสุดท้าย) แต่งและประพันธ์ดนตรีโดยพีต ซีเกอร์ ในปี 1959 โดยซีกเกอร์ได้รอจนถึงปี 1962 จึงบันทึกเสียง เพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม The Bitter และ The Sweet สังกัดโคลัมเบีย “เทิร์น! เทิร์น! เทิร์น!” ยังเป็นซิงเกิลอันโด่งดังของวงโฟล์กร็อกอเมริกัน เดอะเบิร์ดส ออกวางขายเมื่อ 1 ตุลาคม..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเทิร์น! เทิร์น! เทิร์น! · ดูเพิ่มเติม »

อะซิมป์สันส์ (The Simpsons) เป็นรายการการ์ตูนซิตคอมในสหรัฐอเมริกา สร้างโดย แม็ตต์ เกรนิง สำหรับ บริษัทฟ็อกซ์บรอดแคสติง มีเนื้อเรื่องตลกเสียดสีวิถีชีวิตชนชั้นกลางของชาวอเมริกัน โดยผ่านตัวละครในครอบครัวคือ โฮเมอร์, มาร์จ, บาร์ต, ลิซา และ แม็กกี โดยมีเนื้อหาเกิดที่เมืองที่ชื่อ สปริงฟิลด์ ที่ถากถางมุมมองของสังคมมนุษย์ วัฒนธรรมอเมริกัน สังคมทั้งหมดและวงการโทรทัศน์ แนวความคิดเรื่องตัวละครเกิดจากเกรนิง ก่อนที่เขาจะนำไปสร้างขึ้นเป็นตอนสั้น ๆ โดยผู้สร้าง เจมส์ แอล.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเดอะซิมป์สันส์ · ดูเพิ่มเติม »

ในนิกายโรมันคาทอลิกนั้น มีพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในพิธีกรรมนี้จะประกอบด้วยสิ่งของหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ประกอบพระวาจา สถานที่สำหรับนักขับ แท่นบูชา ตู้ศีล กำยาน น้ำเสก น้ำมัน รูปภาพ-รูปปั้น ฯลฯ แต่ละอย่างในพิธีกรรมนั้น มีความเป็นมาและความหมายแตกต่างกันไป.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ · ดูเพิ่มเติม »

วกเครูบตามจินตนาการของคริสเตียนป้องกันประตูทางเข้าสวนอีเด็น โดจจุสโต เดอ เมนาบวย ราว ค.ศ. 1377 เครูบ (cherub (เอก.) cherubim (พหู.), כרוב, พหูพจน์ כרובים, cherub, พหูพจน์ cherubi) เป็นทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งที่กล่าวถึงหลายครั้งในคัมภีร์ไบเบิล ในภาษาอังกฤษปัจจุบันคำนี้มักจะใช้เรียกเทวดาเด็ก ๆ ที่ปรากฏในงานศิลปะ ซึ่งตามความหมายทางการแล้วแตกต่างจาก “เครูบ” ในบทความนี้ มีบรรยายว่าเครูบมีปีก ผู้เผยพระวจนะบรรยายไว้ในคัมภีร์เอเสเคียลว่าเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต (creature) ที่แต่ละตนมีหน้าสี่หน้า: สิงห์โต, วัว, เหยี่ยว และมนุษย์ และเชื่อกันว่ามีมือเหมือนมนุษย์, เท้าเหมือนวัว, และมีปีกสี่ปีก สองปีกตั้งขึ้นประกบกันและแบกบัลลังก์พระเจ้า อีกสองปีกหลุบลงปิดบังร่างของตนเอง เครูบมีกล่าวถึงในคัมภีร์ฮิบรูในโทราห์ (หนังสือห้าเล่มของโมเสส) พระธรรมเอเสเคียล และพระธรรมอิสยาห์ ในพันธสัญญาใหม่ของคริสต์ศาสนา กล่าวถึงเครูบในพระธรรมวิวรณ์ พหูพจน์ของคำว่า “Cherub” คือ “Cherubim” หรือ “Cherubs” แต่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษไม่มีความคุ้นเคยกับพหูพจน์ของภาษาฮิบรูบางครั้งจึงใช้ “Cherubims” ในกรณีที่เป็นพหูพจน์เช่นในคัมภีร์ไบเบิลฉบับพระเจ้าเจมส์ (King James Bible) at Bible Gateway.com.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเครูบ · ดูเพิ่มเติม »

ลอจี เคลอจี (clergy อ่านว่า เคลอ-จี) คือ ผู้ได้รับศีลบวช ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่านักบวช รูปเอกพจน์เรียกว่าเคลริก (cleric) ศาสนาคริสต์เริ่มใช้คำนี้เพื่อหมายถึงศาสนบุคคลที่ได้รับศีลบวช ได้แก่ ดีกัน บาทหลวง และบิชอป ในปัจจุบันหมายถึง บุคคลในศาสนาใด ๆ ที่ผ่านพิธีบวชเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้ศาสน.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเคลอจี · ดูเพิ่มเติม »

งือกน้อย มุโรมิซัง เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น เขียนโดย เคจิ นาจิมะ ตีพิมพ์ในนิตยสารโชเน็นแม็กกาซีน ของสำนักพิมพ์โคดันฉะ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือการ์ตูน 11 เล่ม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกชื่อมุโรมิ และผองเพื่อนที่เป็นเงือก สัตว์น้ำ และสัตว์ประหลาดในตำนานต่างๆ เงือกน้อย มุโรมิซัง ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์การ์ตูนโทรทัศน์ ผลิตโดยบริษัททัตซึโนโกะ โปรดัคชั่น ออกอากาศระหว่างวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รวม 13 ตอน ในประเทศไทย เงือกน้อย มุโรมิซัง ได้รับลิขสิทธิ์หนังสือการ์ตูนโดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ ปัจจุบันตีพิมพ์เป็นหนังสือการ์ตูนรวมเล่มแล้ว 2 เล่ม.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเงือกน้อย มุโรมิซัง · ดูเพิ่มเติม »

“นักบุญทั้งหลาย” วาดโดยฟราอันเจลีโก เซนต์ (Saint) ชาวคาทอลิกและชาวออร์ทอดอกซ์ เรียกว่านักบุญ หมายถึง ผู้ศักดิ์สิทธิ์Wycliffe Bible Encyclopedia, “saint”, ISBN 0-8024-9697-0, “Christians in general are ‘saints’ in NT usage, and the term is common in reference to the inclusive membership of a local church.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเซนต์ · ดูเพิ่มเติม »

ปาลู กูเอลยู (Paulo Coelho) เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ในครอบครัวชนชั้นกลาง เขาค้นพบความสามารถด้านงานเขียนตั้งแต่สมัยเรียนที่ Jesuit School of Sna Ignacio แต่พ่อกับแม่ต้องการให้เป็นวิศวกร เขาจึงแสดงพฤติกรรมต่อต้านและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลโรคจิตถึงสามครั้ง ช่วงวัยหนุ่มเปาลูเคยเป็นนักปฏิวัติ เรียกร้องอิสรภาพ ต่อต้านระบอบเผด็จการ และต้องติดคุกเพราะงานเขียนที่ต่อต้านรัฐบาล หลังออกจากคุกในปี 1974 ก็เข้าทำงานในบริษัท PolyGram.CBS และบริษัทเพลงที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ปัจจุบันนอกจากทำงานเป็นนักเขียน นักคอลัมนิสต์ นักหนังสือพิมพ์แล้ว เปาลูยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษขององค์การยูเนสโก เป็นผู้อำนวยการศูนย์สันติภาพซิมอน เปเรส และประธานสถาบันอักษรศาสตร์แห่งบราซิลอีกด้วย ปเปาลู กูอเอลยู หมวดหมู่:บุคคลจากรีโอเดจาเนโร.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเปาลู กูเอลยู · ดูเพิ่มเติม »

”การร่วงหล่นของกบฎทูตสวรรค์” โดยฮีเยโรนีมึส โบส ตามหนังสือปฐมกาล 6:1–4 เนฟิล หรือ เนฟีลิม เป็นลูกหลานของบรรดาบุตรชายแห่งพระเจ้าก่อนเหตุการณ์น้ำท่วมโลกตามที่บันทึกไว้คัมภีร์ไบเบิลฉบับหนังสือปฐมกาล บท 6 วรรค 4 พวกเนฟิลเข้าตั้งรกรากในคานาอันในห้วงเวลาที่วงศ์วานอิสราเอลพิชิตคานาอันได้ บางคัมภีร์แปลเนฟิลว่าพวก ร่วงหล่น (Fallen) อาทิในหนังสือเอเสเคียล บท 32 วรรค 17 บ้างก็แปลว่า มนุษย์ยักษ์ (Giant).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเนฟิล · ดูเพิ่มเติม »

วิสชีส จะมีลักษณะเด่นคือมีรูกระจายตามเนื้อชีส เนยแข็งพร้อมเสิร์ฟ เนยแข็ง หรือ ชีส (cheese) คือ ผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งสามารถผลิตได้จากนมวัวหรือแพะ เป็นต้น ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกโปรตีน แล้วนำโปรตีนของนมมาทำการผสมเชื้อรา หรือแบคทีเรีย หรือสารอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของเนยแข็ง ซึ่งแตกต่างจากเนยที่ทำมาจากไขมันของนม เนยแข็งเป็นอาหารที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน โดยมีปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดในคัมภีร์ไบเบิล กลุ่มนักรบทหารโรมันเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รู้จักเนยแข็ง เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปที่ใดก็มักจะนำเนยแข็งไปด้วยเสมอและมักจะแบ่งปันเนยแข็งที่มีให้กับคนท้องถิ่นนั้นๆ โบสถ์จัดว่าเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเนยแข็งที่เด่นชัดที่สุดในสมัยกลาง การจำหน่ายเนยแข็งเพื่อหารายได้เข้าโบสถ์ของบาทหลวงในศาสนาคริสต์ส่งผลให้เกิดเนยแข็งแบบดั้งเดิมที่มีเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น และในเวลาต่อมาเนยแข็งท้องถิ่นนี้ได้ถูกพัฒนาปรับปรุงรสชาติให้มีความหลากหลาย จนในปัจจุบันมีเนยแข็งมากกว่า 3,000 ชนิด หลายคนมีความเข้าใจผิดว่าเนยแข็งและเนยเหลวเป็นอาหารประเภทไขมันเช่นเดียวกัน อันที่จริงแล้วเนยแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโปรตีนในน้ำนมวัว ในขณะที่เนยเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไขมันในน้ำนมวัว ดังนั้นเนยแข็งจึงจัดเป็นอาหารจำพวกโปรตีนเหมือนเนื้อสัตว์ และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้น้ำนมวัว เนยแข็งให้สารอาหารจำพวก แคลเซียม โปรตีน ฟอสฟอรัส วิตามินบี 12 สังกะสี และไขมัน แต่ให้น้ำตาลแล็กโทสในปริมาณที่น้อยกว่าในน้ำนม ผู้ที่มีปัญหาในการดื่มนมจึงสามารถหันมารับประทานเนยแข็งแทนเป็นทางออกแทนได้.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเนยแข็ง · ดูเพิ่มเติม »

นินพระวิหาร ในเยรูซาเลม เนินพระวิหาร (הַר הַבַּיִת, Temple Mount) หรือที่ในภาษาอาหรับเรียกว่า อัลฮะเราะมุชชะรีฟ (الحرم الشريف) เป็นเนินเขาในเขตเมืองเก่าของเยรูซาเลมอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าพันปีของสามศาสนาคือ ศาสนายูดาห์, ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สิ่งก่อสร้างในสมัยราชวงศ์อุมัยยะฮ์บนเนินเขาแห่งนี้ได้แก่ มัสยิดอัลอักซอ, โดมทองแห่งเยรูซาเลมตลอดจนหอสูงทั้งสี่ มีประตูอยู่ 11 ประตูเพื่อเข้าไปภายในอาณาเขตแห่งนี้ โดยสิบประตูสงวนไว้สำหรับชาวมุสลิม และอีกหนึ่งประตูสำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิม คัมภีร์ไบเบิลระบุว่า วิหารของพวกยิวตั้งอยู่บนเนินพระวิหาร และพงศาวดารของยิวก็ได้ระบุว่าพระ วิหารแรกถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเมื่อ 957 ปีก่อนคริสตกาล และถูกทำลายลงโดยบาบิโลเนียเมื่อ 586 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนพระวิหารที่สองถูกสร้างขึ้นในสมัยของเศรุบบาเบลเมื่อ 516 ปีก่อนคริสตกาล และถูกพวกโรมันทำลายลงในปี..

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและเนินพระวิหาร · ดูเพิ่มเติม »

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 54 ของปี ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 311 วันในปีนั้น.

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและ23 กุมภาพันธ์ · ดูเพิ่มเติม »

7 (เจ็ด) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 6 (หก) และอยู่ก่อนหน้า 8 (แปด).

ใหม่!!: คัมภีร์ไบเบิลและ7 · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

BibleThe Bibleสารบบคัมภีร์ไบเบิลพระคริสตธรรมพระคริสตธรรมคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ในสารบบคัมภีร์ไบเบิ้ลคำภีร์ไบเบิลไบเบิลไบเบิ้ล

[Update] สมัครสโบเบท เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด สมัครแทงบอลสโบเบ็ต สมัครเว็บหวย | แต่งงาน โอ เรียน เต็ ล pantip – Sambeauty

แทงบอลสด Racinos ซึ่งแข่งขันกับคาสิโนเต็มรูปแบบในการสร้างรายได้ไม่ค่อยตกอยู่ในประเภทเดียวกัน คาสิโนแบบดั้งเดิมถอนตัวออกแข่ง

แต่นั่นอาจไม่ใช่ในโอไฮโอเป็นเวลานาน

ในช่วงเดือนพฤษภาคมคาสิโนสี่แห่งของรัฐรายงานรายรับการเล่นเกมที่ 71.2 ล้านดอลลาร์ นั่นยอดได้อย่างง่ายดายทั้งห้า racinos ปฏิบัติการที่ได้รับรายงาน $ 55.7 ล้าน

ฤดูใบไม้ร่วงนี้มา แต่จะมีสอง racinos เพิ่มเติมปฏิบัติการในโอไฮโอ หนึ่งจะเปิดในพื้นที่เดย์ตันในขณะที่อื่น ๆ จะอยู่ในพื้นที่ยังส์ทาวน์ ในการดำเนินงานเจ็ด racinos ความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะสร้างรายได้จากการเล่นเกมมากกว่าพี่น้องใหญ่ของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นไปได้

ที่จริงแล้วสล็อตแมชชีนที่ racinos นั้นได้รับเงินมากกว่าสล็อตที่ติดตั้งไว้ที่คาสิโนใน Cleveland, Toledo, Columbus และ Cincinnati ในกรณีที่คาสิโนมีเกมบนโต๊ะเป็นของพวกเขา racinos มีการแข่งม้าเพื่อให้แฟน ๆ ที่สามารถเล่นสล็อตแมชชีน หรืออาจจะเป็นที่ยืนยันผู้เล่นสล็อตเป็นคนที่นำการเดิมพันการแข่งม้า

ตามรายงานในเดย์ตันโอไฮโอข่าว “กุญแจน่าจะเป็น” ความสำเร็จของ แทงบอลสด racinsos เป็นที่ตั้ง

“ ข้อได้เปรียบที่นักแข่งมีคือคนส่วนใหญ่อยู่ในเขตชานเมืองและผู้คนจำนวนมากไม่ต้องการขับรถเข้าไปในเมืองใหญ่” อลันซิลเวอร์ซิลเวอร์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยโอไฮโอและผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันกล่าว

“ เราเห็นว่านักแข่งประเภทชานเมืองนั้นมีผู้คนจำนวนมาก” เขากล่าวเสริม

Scioto Downs ในโคลัมบัสเป็นคนแรกที่ได้รับใบอนุญาตเปิดตัวในโคลัมบัสเมื่อเดือนที่แล้วสร้างรายได้จากสล็อต (12.4 ล้านเหรียญ) มากกว่าคาสิโน Hollywood Columbus ($ 12 ล้าน)

เมื่อเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดตาม / สล็อตทั้งเจ็ดดำเนินการพวกเขาจะมีมากถึง 8,500 VLTs (เทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอ) หรือเครื่องสล็อต

ผู้รับผลประโยชน์ที่สำคัญของกฎหมายการเล่นเกมของรัฐโอไฮโอที่ได้รับอนุญาตสี่คาสิโนและเจ็ดคาสิโนคือ Penn National Gaming Corp. (PENN) บริษัท ดำเนินการคาสิโนสองแห่ง (Rock Ohio LLC ซึ่งเป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้ประกอบการดีทรอยต์แดนกิลเบิร์ตและซีซาร์อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ป (CZR) มีอีกสองแห่ง) และเป็นเจ้าของสองนักแข่งที่จะเปิดในอีกไม่กี่เดือน

Amaya หวังว่าการออกใบอนุญาตโป๊กเกอร์นิวเจอร์ซีย์ตกลงหลุดออกมาจากปีที่ยากลำบากและต้องเผชิญกับโอกาสในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ PokerStars เมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Amaya Gaming ของแคนาดาผู้ให้บริการเกมออนไลน์ระดับสากล Bwin.Party อาจกำลังมองหาผู้ซื้อ

ในเรื่องบลูมเบิร์กพิเศษยื่นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยนักเขียนเกมเด่น Christopher Palmeri บริษัท Bwin.Party Digital Entertainment Plc มีรายงานว่าได้ว่าจ้าง Deutsche Bank AG เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานดังกล่าวมาจาก“ คนสองคนที่ขอความไม่เปิดเผยตัวเพราะเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะ” ถูกปฏิเสธโดย Bwin ซึ่งกล่าวว่าไม่มีแผนจะเลิกหรือขาย บริษัท
Casino Chip & Gaming Token Collector Club (CCGTCC) ประจำปีเมื่อเร็ว ๆ นี้จัดแสดงคาสิโนที่รวบรวมได้ที่ใหญ่ที่สุดในคาสิโน South Point ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,800 คน

การแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนั้นมีดีลเลอร์ที่แตกต่างกัน 55 คนจากทั่วประเทศด้วยพื้นที่ขายกว่า 75 ตาราง ตัวแทนจำหน่ายหลายคนบอกว่านี่เป็นงานแสดงที่ดีที่สุดของพวกเขา! ค่าเข้าชมคือ $ 15 ในวันเปิดและฟรีในวันศุกร์และวันเสาร์

หากคุณไม่เคยเห็นการแสดงของนักสะสมชิปมันช่างน่าทึ่งมาก! คุณไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามีชิปอยู่จำนวนเท่าใดในห้องนั้นหรือมูลค่ารวมของสิ่งที่ชิปเหล่านั้นอาจมีค่า!

หนึ่งในไฮไลท์คือชิปที่ขายในราคา $ 75,000! ผู้ซื้อยังคงไม่ระบุชื่อ แต่ชิปเป็น $ 5“ ห่านทองคำ” จากลาสเวกัส

ก่อนเวลาของฉัน แต่เห็นได้ชัดว่าระหว่างปี 2518-2523 มีคาสิโนทองคำห่านในตัวเมืองลาสเวกัส สิ่งที่ทำให้ชิปที่หายากนี้มีค่ามีความไม่แน่นอน แต่ผู้ซื้อจะต้องรู้คุณค่าของมัน!

ของสะสมคาสิโนอื่น ๆ ทุกประเภทจัดแสดงสำหรับผู้ซื้อผู้ขายและผู้ค้า นอกจากชิปคาสิโนแล้วยังมีชิปโป๊กเกอร์, เหรียญคาสิโน 1 เหรียญ, โทเค็นและรายการโลโก้คาสิโนเช่น matchbooks, ลูกเต๋า, เล่นไพ่, ไม้ Swizzle, สล็อตคลับการ์ด, กุญแจห้องพักในโรงแรมและที่เขี่ยบุหรี่

แทงบาส คุณอาจต้องการดูในลิ้นชักและตู้เสื้อผ้าที่บ้านและดูสิ่งที่คุณอาจวางไว้สำหรับการแสดงต่อไป ลองนึกภาพถ้าคุณพบชิปห่านทองคำ!

ตอนหนึ่งของ CCGTCC คือ Southern Collectibles Club (SNCCC) ของเนวาดา กลุ่มนักสะสมที่เป็นมิตรนี้มีความสนใจหลักในชิปคาสิโนและเหรียญคาสิโนในอดีตและปัจจุบัน แต่ยังซื้อ, ขาย, การประมูลและการค้าทุกประเภทของที่ระลึกคาสิโนอื่น ๆ

กลุ่มพบกันในวันอังคารที่สองของทุกเดือนที่ El Cortez Casino ในตัวเมือง แทงบาส Las Vegas ในห้อง Founder’s Room โดยตรงจากล็อบบี้บนชั้นสอง การประชุมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคมสำหรับเดือนกันยายนเท่านั้นการประชุมจะย้ายไปที่ห้อง Fiesta

การประชุมปกติเริ่มเวลา 19.00 น. อย่างไรก็ตามสมาชิกเริ่มมาถึงเร็วถึง 6 ปีเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายและซื้อระหว่างกันเล็กน้อย พวกเขายังทำการจับฉลาก 50/50 เพื่อรับเงินสดและ / หรือรางวัลที่ค่อนข้างสนุก

การประชุมสั้นและหวาน แต่ความสนุกสนานเริ่มต้นจากผู้พูดในภายหลัง โดยปกติจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกมในท้องถิ่นผู้บริหารคาสิโนนักสะสมหรือผู้ที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ซึ่งมีกำหนดจะพูดประมาณ 20 นาทีและจะใช้คำถามและคำตอบหลังจากการนำเสนอ

การประมูลชิปคาสิโนหรือรายการที่เกี่ยวข้องมักตามหลังการประชุมและวิทยากรรวมถึงการดึงผู้ชนะการจับรางวัล

การเป็นสมาชิกของ SNCCC หนึ่งปีจะจ่ายเพียง $ 12 ที่ประตู นั่นเป็นเงินดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับช่วงเวลาที่ดีและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักสะสมใหม่รวมถึงนักสะสมที่จัดตั้งขึ้นที่ต้องการขยายการติดต่อและรวบรวมชิปใหม่สำหรับการรวบรวมของพวกเขา สมาชิกใหม่ที่มีศักยภาพสามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกในฐานะแขกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ดูว่ากลุ่มคืออะไร! วางแผนที่จะเข้าร่วมการประชุมและร่วมสนุก!

มีบริการรับจอดรถและโรงจอดรถสำหรับ El Cortez ตั้งอยู่ด้านหลังคาสิโนพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทางเข้า ไม่มีที่จอดรถในโรงจอดรถเมื่อเข้าร่วมการประชุม

SNCCC จะเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงนักสะสมของตัวเองในวันศุกร์และวันเสาร์, 3 ตุลาคมและ 4 ที่ El Cortez ในห้อง Fiesta เวลา 10.00 – 16.00 น. ทั้งสองวัน ค่าเข้าชมเพียง $ 5 สำหรับหนึ่งวันหรือ $ 7 สำหรับทั้งสองวัน เว็บไซต์ของกลุ่มสามารถดูได้ที่: http://snccc.weebly.com พวกเขายังเผยแพร่จดหมายข่าวรายเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCGTCC โปรดไปที่: www.ccgtcc.comงานแต่งงาน

ผู้ร้อง ~ Spitale

Perrin Rongers และ Daniel Spitale แต่งงานเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544 ที่ Wicker Park ใน Highland งานเลี้ยงต้อนรับจัดขึ้นที่ Wicker Park Social Center

นายและนาง Spitale ใช้เวลาฮันนีมูนที่เมือง Cancun ประเทศเม็กซิโก พวกเขาอาศัยอยู่ใน Crown Point

พ่อแม่ของทั้งคู่คือ Mark และ Elaine Rongers จาก Hobart และ Daniel และ Michelle Spitale จาก Hammond

เจ้าสาวจบการศึกษาจาก Andrean High School และ Purdue University Calumet เธอทำงานที่ Fred Meyer Jewellers

เจ้าบ่าวจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม Gavit และมหาวิทยาลัย Purdue Calumet เขาเป็นตัวแทนขาย UPS

Corey Rongers เป็นนางกำนัลและ Brian Demoff เป็นผู้ชายที่ดีที่สุด

ร็อบบินส์ ~ บราวน์

เจนนิเฟอร์ร็อบบินส์และร็อดนีย์บราวน์แต่งงานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2545 ที่โบสถ์คริสต์ไซออนส์วิลล์ งานเลี้ยงต้อนรับจัดขึ้นที่ Wyndham Hotel ใน Indianapolis

นายและนางบราวน์ใช้เวลาฮันนีมูนบนเรือสำราญดิสนีย์ที่นอกชายฝั่งฟลอริดา พวกเขาอาศัยอยู่ในฟิชเชอร์

พ่อแม่ของทั้งคู่คือแจ็คและมาร์ธาร็อบบินส์แห่งลาฟาแยตและเจสซีและเทอร์รีบราวน์แห่งซานปิแอร์ซึ่งเคยเป็นของกริฟฟิ ธ

เจ้าสาวสำเร็จการศึกษาจาก Lafayette Jefferson High School และ Purdue University เธอเป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ HCR Manor Car

เจ้าบ่าวจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมกริฟฟิ ธ และมหาวิทยาลัยเพอร์ดู เขาเป็นช่างเทคนิคด้านศิลปะที่ Ameritech Advertising Services

Bridgett Wallas เป็นผู้มีเกียรติและ Jack Burbridge เป็นผู้ชายที่ดีที่สุด

คัทมันน์ ~ กริฟฟิน

Katherine Kattmann และ Steven Griffin แต่งงานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2545 ที่โบสถ์ Aldersgate United Methodist Church ในเมืองอีแวนส์วิลล์ งานเลี้ยงต้อนรับจัดขึ้นที่ The Crescent Room ในเมือง Evansville

นายและนางกริฟฟินใช้เวลาฮันนีมูนที่นิวออร์ลีนส์ลาพวกเขาอาศัยอยู่ในโนเบิลสวิลล์

พ่อแม่ของทั้งคู่คือ Mr. and Mrs. Orrion Kattmann Jr. of Evansville และ Mr. and Mrs. Ronald Griffin of Valparaiso

เจ้าสาวจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Purdue และทำงานที่ FC Tucker

เจ้าบ่าวจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Purdue และทำงานอยู่ที่ Elwood High School

Danielle Kattmann เป็นผู้มีเกียรติและ Michael Griffin เป็นผู้ชายที่ดีที่สุด

การมีส่วนร่วม

เปโดรซ่า ~ เมตซ์คัส

นายและนางเจสซีเอฟโอลโมแห่งพอร์เทจประกาศหมั้นกับอีวอนน์เปโดรซาลูกสาวของพวกเขากับแอนดรูว์เมตซ์คัส ทั้งคู่จะแต่งงานกันในวันที่ 17 สิงหาคม 2545

Miss Pedroza สำเร็จการศึกษาจาก Portage High School เธอทำงานโดยศูนย์ดูแลเด็ก Portage

คู่หมั้นของเธอเป็นบุตรชายของนายและนางโดนัลด์เมทซ์คัสแห่งคราวน์พอยต์

เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมโลเวลล์ เขาเข้าเรียนที่โรงเรียนพลังงานนิวเคลียร์กับกองทัพเรือสหรัฐในชาร์ลสตันรัฐเซาท์แคโรไลนา

วิสนิวสกี้ ~ เคย์

นายและนางโทมัสวิสนิวสกีแห่งแลนซิงประกาศการหมั้นหมายกับเวนดี้ฌองลูกสาวของพวกเขากับเจฟฟรีย์อลันเคย์ ทั้งคู่จะแต่งงานกันในวันที่ 24 สิงหาคม 2545

Miss Wisniewski สำเร็จการศึกษาจาก Northern Illinois University เธอทำงานโดย ABC Interactive ใน Rolling Meadows, Ill

คู่หมั้นของเธอคือลูกชายของ Len Kaye แห่ง Plainfield, Ind. และ Alice Kaye-Shemanske แห่ง Huntley, Ill

เขาสำเร็จการศึกษาจาก Northern Illinois University เขาทำงานโดย ABC Interactive ใน Rolling Meadows

โรมัน ~ Trezak

นายและนางอาบีดแห่งซานตาบาร์บารารัฐแคลิฟอร์เนียประกาศการหมั้นหมายของลูกสาวแองเจลาโรมันกับเจสันเทรซัค ทั้งคู่จะแต่งงานกันในวันที่ 26 กรกฎาคม 2545

มิสโรมันเข้าเรียนที่วิทยาลัยโคลัมเบียในชิคาโก เธอทำงานโดย Options Talent ใน Oakbrook, Ill

คู่หมั้นของเธอคือลูกชายของเคซีย์เทรเซคแห่งโฮบาร์ตและจ็ากเกอลีนปีเตอร์สันแห่งมินนิโซตา

เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา – บลูมิงตันและทำงานโดย Trump Casino ใน Buffington Harbour

บานิส ~ แมนน

ทอมและแค ธ ลีนบานิสแห่งไฮแลนด์ประกาศการหมั้นหมายของลูกสาวมาร์ซีลินน์กับเอริคแมนน์ ทั้งคู่จะแต่งงานกันในวันที่ 3 พฤษภาคม 2546

Miss Banis สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา เธอทำงานโดย The Community Hospital ใน Munster

คู่หมั้นของเธอคือลูกชายของมาร์คและแนนซี่แมนน์แห่งไฮแลนด์

เขาจบการศึกษาจาก Highland High School และทำงานโดย Foster Electric ใน Highland

Decker ~ Blankman

สก็อตต์และโฟลเด็คเคอร์ประกาศการหมั้นหมายของดอว์นลูกสาวของพวกเขากับเจมี่แบล็คแมน ทั้งคู่จะแต่งงานกันในวันที่ 21 กันยายน 2545

Miss Decker จบการศึกษาจาก Morton High School เธอทำงานโดย Oracle Corporation ในชิคาโก

คู่หมั้นของเธอคือลูกชายของเคนท์และเชอร์รีแบล็คแมน

เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมมอร์ตันและทำงานโดย Calumet Breweries

ล่า ~ น่านน้ำ

นางโดโลเรสเบอร์เนลล์แห่งโรเชสเตอร์รัฐนิวแฮมป์เชียร์ประกาศหมั้นลูกสาวของเธอ Dawn Michelle Hunt กับ Jason Aaron Waters ทั้งคู่จะแต่งงานกันในเดือนกันยายน 2545

Miss Hunt สำเร็จการศึกษาจาก Spaulding High School ใน Rochester เธอเป็นผู้จัดการบัญชีกับ InterState Commercial Real Estate ใน Rolling Meadows, Ill

คู่หมั้นของเธอเป็นบุตรของนายและนางโรเบิร์ตแกรี่วอเทอร์สจูเนียร์แห่งเชียร์เรอวิลล์

เขาสำเร็จการศึกษาจาก Lake Central High School ในเซนต์จอห์น เขาเป็นวิศวกรระบบของ Network Associates ใน Oakbrook Terrace รัฐอิลลินอยส์

วันครบรอบ

หญ้า 55thArthur Sr. และ Genevieve Grass of Hammond ฉลองครบรอบ 55 ปี

ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ที่โบสถ์ Sacred Heart Church ใน Whiting

ลูก ๆ ของพวกเขาคือ Darlene (Paul) Matten แห่ง Highland, Arthur (Sandi) Grass Jr. จาก Schererville, Janise (Al) Weiner of Dyer และ Pam (Bill) Bow of St.

พวกเขามีหลาน 10 คน

นายกราสเกษียณจากงาน Chemical Haulers

ทั้งสองเป็นสมาชิกของโบสถ์เซนต์จอห์นบอสโก

โอ๊คส์ที่ 50

Levi และ Helen Oaks of Gary ฉลองครบรอบ 50 ปีด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำส่วนตัวที่ร้านอาหาร Teibel ในเมือง Schererville

ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ที่คริสตจักรสยามแบ๊บติสต์ในเมืองเอลิซาเบตตันรัฐเทนน์

ลูก ๆ ของพวกเขาคือ Doris Jean Floyd จาก Newport News, Va., Franklin Oaks of Merrillville และ John Oaks of Indiana

พวกเขามีหลานเก้าคน
ลอนดอน, สหราชอาณาจักร – 20 มีนาคม 2560 – International Game Technology PLC (“ IGT”) (NYSE: IGT) ประกาศว่าเกม SPHINX 4D ™และโซลูชันซอฟต์แวร์มือถือ Cardless Connect ™ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสองในเทคโนโลยีการเล่นเกมที่มีนวัตกรรมสูงสุด 20 อันดับแรกของ Casino Journal รางวัลผลิตภัณฑ์

“ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องจาก Casino Journal ในด้านความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเล่นเกม การได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ IGT ในการกำหนดมาตรฐานใหม่ของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกม ด้วยการใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำของเราเพื่อส่งมอบโซลูชันต่างๆเช่น SPHINX 4D และ Cardless Connect เราจึงนำเสนอเนื้อหาและบริการที่น่าสนใจแก่ลูกค้าซึ่งสามารถขับเคลื่อนประสบการณ์ของผู้เล่นที่ไม่เหมือนใครได้” Renato Ascoli ซีอีโอของ IGT North America Gaming & Interactive (DoubleDown Casino) กล่าว

SPHINX 4D ของ IGT ได้รับการยอมรับว่าเป็นสล็อตแมชชีนเครื่องแรกของอุตสาหกรรมที่รวมกราฟิก TRUE 3D ™ที่ปราศจากแว่นตาเข้ากับการจดจำท่าทางและเทคโนโลยีสัมผัสกลางอากาศ ตั้งอยู่บนตู้ CrystalCurve TRUE 4D ™ใหม่ของ บริษัท SPHINX 4D เต็มไปด้วยเนื้อหาแบบไดนามิกและช่วยให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นสัมผัสและโต้ตอบกับกราฟิก 3 มิติของสล็อตแมชชีนสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับรางวัลสำหรับเทคโนโลยีโซลูชั่นการชำระเงินที่ปฏิวัติวงการ Cardless Connect ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้เล่นและพื้นคาสิโนให้ทันสมัยโดยการแทนที่ธุรกรรมเงินสดและกระดาษด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นบัตรสะสมคะแนนของผู้เล่น เทคโนโลยีแบบบูรณาการสามารถฝังลงในแอพมือถือของคาสิโนทำให้ผู้เล่นเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายผ่านสมาร์ทโฟน

Casino Journal ยกย่องการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกม รางวัลนี้ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆของอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับ IGT:
IGT (NYSE: IGT) เป็นผู้นำระดับโลกในการเล่นเกม เราเปิดให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเกมโปรดในทุกช่องทางและกลุ่มที่มีการควบคุมตั้งแต่เครื่องเกมและลอตเตอรี่ไปจนถึงเกมแบบโต้ตอบและโซเชียล การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาระดับพรีเมี่ยมมากมายการลงทุนอย่างมากในด้านนวัตกรรมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าโซลูชั่นเกมของเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจเล่นที่ไหน เรามีสถานะในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกและสร้างมูลค่าโดยยึดมั่นในมาตรฐานการบริการความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูงสุด IGT มีพนักงานมากกว่า 12,000 คน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.IGT.com

ผู้ติดต่อ IGT:
Robert K. Vincent ฝ่ายสื่อสารองค์กรโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา / แคนาดา (844) IGT-7452; นอกสหรัฐอเมริกา / แคนาดา (401) 392-7452
James Hurley นักลงทุนสัมพันธ์ (401) 392-7190
Simone Cantagallo, (+39) 06 51899030; สำหรับข้อสงสัยของสื่ออิตาลี
Ortal Dahan, IGT, +1 (702) 669-7662

© 2017 IGT. เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ใช้ในที่นี้เป็นของ IGT หรือ บริษัท ในเครือห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและในกรณีที่ระบุด้วย®จะได้รับการจดทะเบียนในสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

ห้องข่าว
ผู้นำโรดไอส์แลนด์เปิดตัวข้อตกลงลอตเตอรี 20 ปีสำหรับ IGT Bally’s เวอร์ชันปรับปรุงใหม่
คณะกรรมการ Alabama House เดินหน้าลอตเตอรี่บิลคาสิโน
ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในเซาท์เบนด์เซ็นสัญญาเล่นเกมกับ Pokagon Band
หลุยเซียน่า: บิลอนุญาตให้เซนต์แทมมานีตำบลลงคะแนนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคาสิโน Slidell ที่เสนอ นี่คือสิ่งต่อไป
ปี 2021 เป็นปีที่รัฐลุยเซียนารับรองการพนันกีฬาหรือไม่? นี่คือตั๋วเงินที่จะปฏิบัติตาม
วิสคอนซิน: คาสิโน Oneida Main-Airport, IMAC จะเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากการยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ถึงตาย
สนามบินนานาชาติ. ห้องข่าว
สวิตเซอร์แลนด์: Stadtcasino Baden Gruppe เข้าครอบครอง Gamanza
มอลตา: Catena Media ขยายพอร์ตโฟลิโอในสหรัฐฯด้วยการเข้าซื้อกิจการ Lineups.com
GGY ของอังกฤษมียอดรวม 546.2 ล้านปอนด์ในเดือนมีนาคมเนื่องจากรายได้จากสล็อตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ข้อคิด
ไม่มีบุคคลภายนอกอีกต่อไป DraftKings และ Jason Robins เติมเชื้อเพลิงให้กับกลไกของการเดิมพันกีฬา
มุ่งเน้นไปที่เอเชีย: ถนนสู่ศรีลังกา
ค้นหาเว็บไซต์นี้
6236 W Desert Inn Road, Suite 100
Las Vegas, NV 89146
(702) 664-2121
[email protected]

นโยบายด้านบรรณาธิการและเงื่อนไขการใช้งาน
ลิขสิทธิ์© 2021, CDC Gaming Reports
ยกระดับการออกแบบเว็บ
รับข่าวสารการเล่นเกมล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในกล่องจดหมายของคุณ
สมัครทดลองใช้งานฟรีเมื่อคุณใช้ที่อยู่อีเมลของ บริษัท รับ Flash, โทรล่าสุด, รายงานประจำวันของอดัมส์, รายงานสุดสัปดาห์, คลิกสุดฮอตและอื่น ๆ

ที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคุณ
อย่าแสดงสิ่งนี้ให้ฉันเห็นอีกMGM กำลังดำเนินธุรกิจด้านการบริการสุดหรูในอ่าวเปอร์เซีย

บริษัท คาสิโนยักษ์ใหญ่ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาและดำเนินการรีสอร์ทริมชายหาดในดูไบภายใต้แบรนด์ MGM และ Bellagio บริษัท ประกาศเมื่อเช้าวันจันทร์

การพัฒนาพื้นที่ 26 เอเคอร์จะประกอบด้วย MGM Hotel, MGM Residence และ Bellagio Hotel ตั้งอยู่ริมหาด Jumeirah ซึ่งเป็นย่านหาดทรายขาวที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์หรูหรามากมายและแม้แต่โรงแรมระดับเจ็ดดาว

แม้ว่าการพัฒนาจะไม่มีส่วนประกอบของเกมคาสิโนตามวัฒนธรรมและกฎหมายในท้องถิ่น แต่ก็เป็นก้าวสำคัญในการสร้างรอยเท้าในภูมิภาคที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราและรสนิยมที่หรูหรา

“ เรารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสแนะนำแบรนด์ที่น่าทึ่งของเราในหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะนำเสนอแบรนด์หรู MGM หลายแบรนด์ในทำเลที่ตั้งริมชายหาดที่สำคัญ” Bill Hornbuckle ประธาน MGM Resorts กล่าว

“ ข้อตกลงนี้ซึ่งทำให้เราเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและผู้ดำเนินการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษาวินัยและมุ่งเน้นในการลงทุนของเราในขณะที่พัฒนาแบรนด์รีสอร์ทเพื่อความบันเทิงในตลาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง” เขากล่าวต่อ

การพัฒนาจะครอบคลุมพื้นที่สองล้านตารางฟุตและมีโรงละครการผสมผสานระหว่างตัวเลือกการรับประทานอาหารที่ดีและเป็นกันเองร้านค้าปลีกแบบพิเศษพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิมและแบบอินเทอร์แอคทีฟบีชคลับและกิจกรรมผจญภัยสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก โรงแรมจะมี 1,000 ห้องและ 10 วิลล่า

ในข่าวประชาสัมพันธ์ MGM อ้างว่าโครงการ“ จะครอบครองริมน้ำที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาในดูไบซึ่งเป็นจุดยึดของชายหาดที่กว้างใหญ่

การก่อสร้างและการดำเนินงานของที่พักจะได้รับการจัดการโดย MGM Hospitality ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ MGM Resorts เป็นเจ้าของทั้งหมด

สำหรับโครงการนี้ MGM ร่วมมือกับ wasl Asset Management Group บริษัท จัดการอสังหาริมทรัพย์ที่บริหารจัดการห้องพักและโรงแรม – อพาร์ทเมนท์มากกว่า 5,500 ห้องในดูไบซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรต

“ wasl มีความภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงในระดับสากล นับเป็นก้าวสำคัญและเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้นำ MGM Resorts มาร่วมเดินทางเพื่อทำให้ดูไบเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเยี่ยมชมการทำงานและการพักอาศัย” Hesham Al Qassim ซีอีโอของ wasl กล่าว

“ การทำงานร่วมกันยังช่วยเติมเต็มความมุ่งมั่นของ wasl ในการดึงดูดผู้ให้บริการด้านการบริการระดับโลกมายังดูไบซึ่งเราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับเมืองในเมืองด้วยการนำเสนอนักท่องเที่ยวผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนประสบการณ์การต้อนรับและความบันเทิงที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น” เขากล่าวเสริม

ห้องข่าว
ผู้นำโรดไอส์แลนด์เปิดตัวข้อตกลงลอตเตอรี 20 ปีสำหรับ IGT Bally’s เวอร์ชันปรับปรุงใหม่
คณะกรรมการ Alabama House เดินหน้าลอตเตอรี่บิลคาสิโน
ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในเซาท์เบนด์เซ็นสัญญาเล่นเกมกับ Pokagon Band
หลุยเซียน่า: บิลอนุญาตให้เซนต์แทมมานีตำบลลงคะแนนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคาสิโน Slidell ที่เสนอ นี่คือสิ่งต่อไป
ปี 2021 เป็นปีที่รัฐลุยเซียนารับรองการพนันกีฬาหรือไม่? นี่คือตั๋วเงินที่จะปฏิบัติตาม
วิสคอนซิน: คาสิโน Oneida Main-Airport, IMAC จะเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากการยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ถึงตาย
สนามบินนานาชาติ. ห้องข่าว
สวิตเซอร์แลนด์: Stadtcasino Baden Gruppe เข้าครอบครอง Gamanza
มอลตา: Catena Media ขยายพอร์ตโฟลิโอในสหรัฐฯด้วยการเข้าซื้อกิจการ Lineups.com
GGY ของอังกฤษมียอดรวม 546.2 ล้านปอนด์ในเดือนมีนาคมเนื่องจากรายได้จากสล็อตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ข้อคิด
ไม่มีบุคคลภายนอกอีกต่อไป DraftKings และ Jason Robins เติมเชื้อเพลิงให้กับกลไกของการเดิมพันกีฬา
มุ่งเน้นไปที่เอเชีย: ถนนสู่ศรีลังกา
ค้นหาเว็บไซต์นี้
6236 W Desert Inn Road, Suite 100
Las Vegas, NV 89146
(702) 664-2121
[email protected]

นโยบายด้านบรรณาธิการและเงื่อนไขการใช้งาน
ลิขสิทธิ์© 2021, CDC Gaming Reports
ยกระดับการออกแบบเว็บ
รับข่าวสารการเล่นเกมล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในกล่องจดหมายของคุณ
สมัครทดลองใช้งานฟรีเมื่อคุณใช้ที่อยู่อีเมลของ บริษัท รับ Flash, โทรล่าสุด, รายงานประจำวันของอดัมส์, รายงานสุดสัปดาห์, คลิกสุดฮอตและอื่น ๆ

ที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคุณ
อย่าแสดงสิ่งนี้ให้ฉันเห็นอีกลอนดอน, สหราชอาณาจักร – 15 มีนาคม 2560 – International Game Technology PLC (“ IGT”) (NYSE: IGT) ประกาศว่าได้นำเสนอโซลูชันระบบการแข่งขันแบบหมุนรอก Spin Ferno®ไปยังเม็กซิโกที่คุณสมบัติของ Cirsa Méxicoที่เลือก

Casino Life del Valle, Casino Life Merida และ Emotion Casino Ciudad Juarez เป็นที่พักแห่งแรกในเม็กซิโกที่ติดตั้ง Spin Ferno ด้วยโซลูชันระบบ Tournament Manager 5.0 ของ IGT Spin Ferno ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถโฮสต์ทัวร์นาเมนต์สล็อตเดี่ยวหรือหลายไซต์บนตู้หมุนS3000®ที่ได้รับรางวัลของ บริษัท Spin Ferno เป็นผลิตภัณฑ์การแข่งขันอัตโนมัติรายแรกของอุตสาหกรรมเกมสำหรับตู้รอกแบบกลไก

“ การปรับใช้ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญอีกครั้งสำหรับความสำเร็จระดับโลกของโซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ของ IGT เราได้พัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ Cirsa Méxicoและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำการเล่นสล็อตทัวร์นาเมนต์พลังงานสูงของ บริษัท มาสู่ผู้เล่นในขณะที่นำเสนอสู่ตลาดเม็กซิโก” María Aldana ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ IGT เม็กซิโกและบัญชีเชิงกลยุทธ์กล่าว “ โซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ของเราช่วยให้ IGT สามารถเสนอวิธีต่างๆให้กับลูกค้าได้มากขึ้นในการแยกความแตกต่างของพื้นและปรับปรุงประสบการณ์ผู้เล่นให้ทันสมัย”

“ ในฐานะคนแรกที่ปรับใช้โซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ในตลาดเม็กซิโก Casino Life del Valle, Casino Life Merida และ Emotion Casino Ciudad Juarez โดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางการเล่นเกมรอบปฐมทัศน์ การติดตั้ง Spin Ferno ช่วยให้เราอยู่ในความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในขณะที่นำเสนอความบันเทิงในการเล่นเกมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา” Julian Lopez ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Cirsa Mexico กล่าว

คุณสมบัติของ Cirsa Mexico ได้ปรับใช้โซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno บนตู้ S3000 เมื่อเครื่องสล็อตเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการเล่นทัวร์นาเมนต์สล็อตผู้อุปถัมภ์สามารถเพลิดเพลินกับเกม S3000 เช่น Hotsy Totsy®และ Red Hot Lil ‘Devil ™ในโหมดเหรียญห้าเซ็นต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ IGT หรือไปที่ Facebook ที่ facebook.com/IGT ติดตามเราได้ที่ Twitter, twitter.com/IGTnews หรือดูวิดีโอ IGT บน YouTube, youtube.com/igt เล่น DoubleDown Casino ของ IGT บน Facebook หรือที่ doubledowncasino.com

เกี่ยวกับ IGT
IGT (NYSE: IGT) เป็นผู้นำระดับโลกในการเล่นเกม เราเปิดให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเกมโปรดในทุกช่องทางและกลุ่มที่มีการควบคุมตั้งแต่เครื่องเกมและลอตเตอรี่ไปจนถึงเกมแบบโต้ตอบและโซเชียล การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาระดับพรีเมี่ยมมากมายการลงทุนอย่างมากในด้านนวัตกรรมข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าโซลูชั่นเกมของเราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจเล่นที่ไหน เรามีสถานะในท้องถิ่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกและสร้างมูลค่าโดยยึดมั่นในมาตรฐานการบริการความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบสูงสุด IGT มีพนักงานมากกว่า 12,000 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.IGT.com

ติดต่อ IGT:
Robert K. Vincent ฝ่ายสื่อสารองค์กรโทรฟรีในสหรัฐอเมริกา / แคนาดา (844) IGT-7452; นอกสหรัฐอเมริกา / แคนาดา (401) 392-7452
James Hurley นักลงทุนสัมพันธ์ (401) 392-7190
Simone Cantagallo, (+39) 06 51899030; สำหรับข้อสงสัยของสื่ออิตาลี
Ortal Dahan, IGT, +1 (702) 669-7662

© 2017 IGT. เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ใช้ในที่นี้เป็นของ IGT หรือ บริษัท ในเครือห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและในกรณีที่ระบุด้วย®จะได้รับการจดทะเบียนในสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา

ห้องข่าว
ผู้นำโรดไอส์แลนด์เปิดตัวข้อตกลงลอตเตอรี 20 ปีสำหรับ IGT Bally’s เวอร์ชันปรับปรุงใหม่
คณะกรรมการ Alabama House เดินหน้าลอตเตอรี่บิลคาสิโน
ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในเซาท์เบนด์เซ็นสัญญาเล่นเกมกับ Pokagon Band
หลุยเซียน่า: บิลอนุญาตให้เซนต์แทมมานีตำบลลงคะแนนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคาสิโน Slidell ที่เสนอ นี่คือสิ่งต่อไป
ปี 2021 เป็นปีที่รัฐลุยเซียนารับรองการพนันกีฬาหรือไม่? นี่คือตั๋วเงินที่จะปฏิบัติตาม
วิสคอนซิน: คาสิโน Oneida Main-Airport, IMAC จะเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดีหลังจากการยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ถึงตาย
สนามบินนานาชาติ. ห้องข่าว
สวิตเซอร์แลนด์: Stadtcasino Baden Gruppe เข้าครอบครอง Gamanza
มอลตา: Catena Media ขยายพอร์ตโฟลิโอในสหรัฐฯด้วยการเข้าซื้อกิจการ Lineups.com
GGY ของอังกฤษมียอดรวม 546.2 ล้านปอนด์ในเดือนมีนาคมเนื่องจากรายได้จากสล็อตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ข้อคิด
ไม่มีบุคคลภายนอกอีกต่อไป DraftKings และ Jason Robins เติมเชื้อเพลิงให้กับกลไกของการเดิมพันกีฬา
มุ่งเน้นไปที่เอเชีย: ถนนสู่ศรีลังกา
ค้นหาเว็บไซต์นี้
6236 W Desert Inn Road, Suite 100
Las Vegas, NV 89146
(702) 664-2121
[email protected]

นโยบายด้านบรรณาธิการและเงื่อนไขการใช้งาน
ลิขสิทธิ์© 2021, CDC Gaming Reports
ยกระดับการออกแบบเว็บ
รับข่าวสารการเล่นเกมล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกในกล่องจดหมายของคุณ
สมัครทดลองใช้งานฟรีเมื่อคุณใช้ที่อยู่อีเมลของ บริษัท รับ Flash, โทรล่าสุด, รายงานประจำวันของอดัมส์, รายงานสุดสัปดาห์, คลิกสุดฮอตและอื่น ๆ

ที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคุณ
อย่าแสดงสิ่งนี้ให้ฉันเห็นอีก

Global Lottery Monitoring System (GLMS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการลอตเตอรีของรัฐติดตามกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระดับเงินของหน่วยงานสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาสภาแห่งชาติว่าด้วยการพนันที่มีปัญหา (NCPG)

Global Lottery Monitoring System (GLMS) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ให้บริการลอตเตอรีของรัฐติดตามกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกระดับเงินของหน่วยงานสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาสภาแห่งชาติว่าด้วยการพนันที่มีปัญหา (NCPG)

ขณะนี้ GLMS จะสนับสนุน NCPG โดยดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการในสหรัฐฯในการพัฒนานโยบายและโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนัน

การยกเลิก PASPA เมื่อปีที่แล้วและการถูกต้องตามกฎหมายของการพนันกีฬาในหลาย ๆ รัฐทำให้ภาระงานของ NCPG กว้างขึ้นในแง่ของการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

“ เรารอคอยที่จะได้ทำงานร่วมกับ NCPG อย่างใกล้ชิดและยังผนึกกำลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริการวมถึงลีกกีฬาที่สำคัญทั้งหมดและผู้ให้บริการเกมที่ได้รับใบอนุญาตของสหรัฐฯ” Ludovico ประธาน GLMS คาลวีกล่าว

Keith Whyte ผู้อำนวยการบริหาร NCPG กล่าวเสริมว่า“ ฉันเชื่อมั่นว่า GLMS จะเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นและมีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งเนื่องจากความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬาจะช่วยให้ NCPG ขยายความคิดริเริ่มการเดิมพันกีฬาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้บรรลุ มาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์ในการเล่นเกมและการพนันกีฬาอย่างมีความรับผิดชอบในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ ”

เมื่อเดือนที่แล้ว GLMS เปิดเผยว่ามีการแจ้งเตือนการเดิมพันที่น่าสงสัย 198 รายการในไตรมาสแรกของปี 2019 ซึ่ง 33 รายการถูกแจ้งให้พันธมิตรทราบ ด้วยการแจ้งเตือน 129 รายการรวมถึงฟุตบอล 82 รายการยุโรปคิดเป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรมนี้ตามมาด้วยเอเชีย 30 รายการตามด้วยละตินอเมริกา 22 รายการ

กลุ่มวาณิชธนกิจแปดกลุ่มได้รับเลือกให้ทำงานเกี่ยวกับการแปรรูปผู้ประกอบการเกม La Française des Jeux (FDJ) ของรัฐฝรั่งเศส

แผนการที่จะขายหุ้น 72% ส่วนใหญ่ของรัฐฝรั่งเศสใน FDJ ผ่านการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 เมื่อรัฐสภาของประเทศอนุมัติการย้าย

Agence des Participations de l’Etat (APE) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลการแปรรูปทรัพย์สินของรัฐได้เลือก BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs และSociétéGénéraleเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการขายหุ้นของสถาบัน

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HBSC และ Natixis จะทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมทำบัญชีโดยมีCrédit Industriel et Commercial (CIC) ทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนร่วม

สำหรับการจัดตำแหน่งหุ้นกับนักลงทุนรายย่อยCrédit Agricole จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมกับ Natixis BNP Paribas และSociétéGénéraleจะทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมทำบัญชีส่วน CIC รับหน้าที่เป็นพันธมิตรที่เป็นผู้นำร่วม

ทั้งแปดคนได้รับเลือกตามกระบวนการประกวดราคาซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนโดย Minster for the Economy and Finance Bruno Le Maire

ตอนนี้พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในการจัดทำหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหุ้นของฝรั่งเศสAutorité des marchés financiers (AMF) การเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2562 โดยรัฐมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกิน 30% ใน FDJ

การแปรรูป FDJ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดอื่น ๆ ในฝรั่งเศสซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิรูปอัตราภาษีการพนันในปัจจุบันและแม้แต่การทำให้คาสิโนออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมาย L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล igaming ของประเทศก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการส่งเงินเพิ่มกฎระเบียบซึ่งiGamingBusiness.comเข้าใจดีว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นAutorité nationale des jeux

ในปี 2018 FDJ มียอดขายเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 15.8 พันล้านยูโรโดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของเกมที่ชนะทันทีและการเดิมพันกีฬา

ลาสเวกัส — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — บันทึกวันที่ การแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ครั้งที่ 45 – ซีรีย์การแข่งขันที่ยาวนานที่สุด ร่ำรวยที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุด – เริ่มในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 ที่ Rio All-Suite Hotel & Casino ในลาสเวกัส – นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันของงาน ได้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมริโอ

ตารางกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำ ดาวเทียม เกมเงินสด และทัวร์นาเมนต์ลึกซ้อนรายวันสามครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 49 วันติดต่อกัน โดยปิดท้ายด้วยผู้เล่นเก้าคนสุดท้ายของWSOP Main Event ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2014

เทศกาลฤดูร้อนมาถึง สุดยอดกับการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในโลก — การซื้อแบบ ไม่จำกัดจำนวน 10,000 ดอลลาร์Hold’em WSOP Main Event Championship – ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องกันสิบวันตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม 2014

กิจกรรมหลัก WSOP จะมีสามเที่ยวบินเริ่มต้น – วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม; วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม; และในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม

“ในปีที่ 45 และปีที่สิบของเราที่ริโอ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อทำให้ World Series of Poker ปี 2014 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุด” Ty Stewart กรรมการบริหาร WSOP กล่าว “เราจะสร้างมันขึ้นมา เราหวังว่าคุณจะมา”

ข้อเสนอโป๊กเกอร์ออนไลน์ด้วยเงินจริงของ WSOP.com ในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเนวาดาจะเป็นบ้านออนไลน์สุดพิเศษสำหรับผู้เล่นในรัฐเหล่านี้เพื่อชิงที่นั่งในกิจกรรม WSOP รวมถึงกิจกรรมหลัก ขณะอยู่ในนิวเจอร์ซีย์หรือเนวาดา ผู้เล่นที่มีสิทธิ์สามารถเล่นบน WSOP.com ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยหรือไม่ก็ตาม และคาดว่าดาวเทียมจะทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอด WSOP

บายอินสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ริโอเริ่มต้นที่ 75 ดอลลาร์ เกมเงินสดจะเริ่มในวันที่ 27 พฤษภาคมและดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงตลอดซีรีส์เจ็ดสัปดาห์ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมริโอ

ทัวร์นาเมนต์สำคัญบางรายการได้เข้าร่วมตามกำหนดการแล้ว ได้แก่:

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม – งานเปิดในวันเสาร์นี้นำเสนอ “เศรษฐีผู้สร้าง” แบบไม่จำกัดจำนวน 1,500 ดอลลาร์ที่บายอิน ซึ่งผู้ชนะจะเดินจากไปโดยมีโอกาสถึง 666 เท่าของการลงทุน – รับประกัน 1,000,000 เหรียญ (งานนี้มีผลงาน 6,343 รายการในปี 2556 และผู้ชนะได้รับ 1,198,780 ดอลลาร์) เงินรางวัลรวมสำหรับกิจกรรมนี้ในปีที่แล้วเกิน 8.5 ล้านดอลลาร์

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน – การกลับมาของ Big One สำหรับ ONE DROP งานการกุศล No-Limit Hold’em แบบบายอินมูลค่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อรับผลประโยชน์ ONE DROP ซึ่งผู้ชนะจะได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโป๊กเกอร์ มูลค่า 20,000,000 ดอลลาร์ – โดยมีผู้เล่น 56 คนในสนาม

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม – การกลับมาของ Little One สำหรับ ONE DROP งานโฮลเด็มไม่จำกัดจำนวน 1,111 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ซื้อได้ไม่จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกุศล ONE DROP กิจกรรมเริ่มต้นสองวัน เข้าใหม่ได้ไม่จำกัด (ผ่านสี่ระดับแรก) มีผู้เล่น 4,756 คนในการเดบิวต์และเงินรางวัลรวมเกือบ 4.3 ล้านดอลลาร์พร้อมให้คว้า ผู้ชนะเดินออกไปด้วยเงิน 663,727 ดอลลาร์ The Little One for ONE DROP จะเป็นงาน No-Limit Hold’em ครั้งสุดท้ายที่นำเสนอก่อนกิจกรรมหลัก WSOP

โต๊ะโป๊กเกอร์เกือบ 500 โต๊ะจะถูกจัดวางบนพื้นที่ห้องบอลรูมมากกว่า 100,000 ตารางฟุต เพื่อรองรับผู้เล่นหลายพันคนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมงาน Woodstock ประจำปีของโป๊กเกอร์

WSOP ปี 2013 ดึงดูดผู้เข้าร่วม 79,471 คน ซึ่งเป็นการเข้าร่วมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 44 ปีของ WSOP รวม 62 งาน สร้างรายได้รวมกว่า 197 ล้านดอลลาร์ ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม WSOP ที่ได้รับการยกย่องจาก 107 ประเทศในปี 2013 WSOP Main Event ซึ่งชนะโดย Ryan Riess จาก Michigan ในปีนี้ ดึงดูดผู้เล่นได้ 6,352 คน และมอบรางวัลให้กับ Riess มูลค่า 8,361,570 ดอลลาร์

กระดานชนวนปัจจุบันของกิจกรรมแต่ละรายการที่นำเสนอในช่วง WSOP ประจำปีครั้งที่ 45 กำลังได้รับการสรุป โดยคาดว่าจะมีกิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำอย่างเป็นทางการมากกว่า 60 รายการ โดยมีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จัดไว้สำหรับนักรบสุดสัปดาห์ No-Limit Hold’em และรูปแบบอื่น ๆ ของโป๊กเกอร์ที่ทั้งสองรายการ ระดับและระดับการบายอินระดับแชมป์ถูกผสมเข้าด้วยกันตลอดทั้งซีรีส์ กิจกรรมเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ สุภาพสตรี และพนักงานคาสิโนทั้งหมดกำลังมีการวางแผนเช่นกัน

กำหนดการแบบรายเหตุการณ์โดยสมบูรณ์คาดว่าจะออกในช่วงมกราคม เมื่อใกล้ปีใหม่ ผู้คนทั่วโลกต่างตั้งปณิธานของปีใหม่ โดยวางแผนจะพัฒนาตนเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางทีคุณอาจวางแผนที่จะเลิกสูบบุหรี่ อ่านมากขึ้น หรือใช้เงินน้อยลง หรือบางทีคุณอาจเป็นเหมือนฉัน และคนอเมริกันอีกหลายล้านคน และวางแผนที่จะลดน้ำหนักที่คุณได้รับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

หากคุณเกิดขึ้นเป็นเหมือนฉัน มันไม่ใช่การขาดความสามารถในการลดน้ำหนัก แต่มันคือการขาดแรงจูงใจและข้อแก้ตัวมากมาย ใช่ ฉันมีลูกสามคน งานหนึ่งและรายการกิจกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ทำให้ฉันยุ่ง แต่ข้อแก้ตัวที่สะดวกสบายเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ฉันมีรูปร่างที่ดี ฉันเคยลดน้ำหนักมาก่อน (ฉันฝึกวิ่งมาราธอนสองครั้งและฮาล์ฟมาราธอนหนึ่งกำมือ) และรู้สึกพึงพอใจและได้มันกลับมา

คราวนี้ฉันจะรับผิดชอบเอง และฉันจะแสดงให้เห็นว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองโดยเดิมพันว่าฉันจะไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ฉันจะอดใจรอในปีนี้

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการสูญเสียเงินหรือที่เรียกว่าความเกลียดชังการสูญเสียสามารถมีพลังทางจิตวิทยามากกว่าการชนะเงิน

ฉันวางแผนที่จะใช้พลังแห่งความเกลียดชังการสูญเสียเพื่อมุ่งเน้นความพยายามในการลดน้ำหนักของฉัน และคุณก็ทำได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือวิธี 10 อันดับแรกที่คุณสามารถชั่งน้ำหนักได้ตามใจชอบในความพยายามของคุณที่จะรักษาปณิธานปีใหม่ว่าด้วยการลดน้ำหนักในปีนี้

10. หัวขึ้นโดยปอนด์
หาเพื่อนที่ต้องการลดน้ำหนักในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน กำหนดกรอบเวลา (สี่สัปดาห์ถึงหกเดือน) และค่าเงินดอลลาร์สำหรับแต่ละปอนด์ เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ให้เปรียบเทียบน้ำหนักที่คุณเสียไปกับน้ำหนักของอีกฝ่ายที่เสียไป คูณส่วนต่างด้วยค่าเงินดอลลาร์ของคุณต่อปอนด์ แล้วเก็บเงินรางวัลของคุณ (หรือจ่ายเพิ่ม หากคุณแพ้น้อยกว่า)

ระบบนี้อาจส่งผลให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว แต่อาจไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุด เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะรักษาน้ำหนักไว้หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงของการสูญเสียครั้งใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปอนด์มีมูลค่าเท่าใด หากเป็นเพียงการแข่งขันสี่สัปดาห์และแต่ละปอนด์คือ 1 ดอลลาร์ คุณจะไม่ชนะหรือเสียเงินมาก แต่เพิ่มเดิมพันเป็น 100 ดอลลาร์ต่อปอนด์ และเพิ่มกรอบเวลาเป็นสามเดือน

9. คนแรกที่เสีย x เปอร์เซ็นต์ ชนะ
หาคนอื่นหรือกลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ พูด 5 เปอร์เซ็นต์ เริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการ จากนั้นแต่ละคนสามารถชั่งน้ำหนักได้ด้วยตัวเองและคนแรกที่ไปถึงเป้าหมายจะเป็นผู้ชนะ

ระบบนี้ยังมีแนวโน้มที่จะลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว แต่อาจทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะได้รับมันกลับมาอีกครั้ง

8. สระว่ายน้ำลดน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุด
แนวคิดนี้ง่าย: ค้นหากลุ่มคนที่ต้องการลดน้ำหนัก เลือกระยะเวลาที่กำหนด และใครก็ตามที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

อย่างไรก็ตาม รุ่นนี้มีปัญหาบางประการ เนื่องจากผู้ที่มีน้ำหนักตัวสูงกว่าอาจสามารถใส่ตัวเลขที่มากขึ้นได้ และผู้ที่ไม่มีการสูญเสียมากอาจไม่สามารถชนะได้เพราะอยู่ไม่ไกลจากเป้าหมาย น้ำหนัก. โมเดลนี้ยังสนับสนุนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วและอาจไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่แท้จริง

7. เปอร์เซ็นต์สูงสุดของสระว่ายน้ำลดน้ำหนัก
นี่คือโมเดล The Biggest Loser ซึ่งผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ฉันชอบรุ่นนี้มากกว่าเพราะเป็นการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมกว่าสำหรับคนทุกประเภทของร่างกาย แต่อีกครั้ง โมเดลนี้สามารถสนับสนุนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ซึ่งท้ายที่สุดแล้วไม่ได้นำเสนอวิธีออกกำลังกายแบบถาวร

6. สระเดี่ยวหรือแยกเพศ
หากคุณตัดสินใจที่จะทำสระว่ายน้ำเพื่อลดน้ำหนัก คุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ชายเท่านั้นหรือผู้หญิงเท่านั้นที่จะแข่งขัน หรือแบ่งการแข่งขันออกเพื่อให้ผู้ชายอยู่ในประเภทหนึ่งและผู้หญิงจะอยู่ในอีกประเภทหนึ่ง ผู้ชายและผู้หญิงลดน้ำหนักแตกต่างกัน และมักจะในอัตราที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลสำหรับสระว่ายน้ำลดน้ำหนักของคุณ

5. แต้มโบนัสสะสม
หากคุณต้องการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีแทนที่จะให้รางวัลกับการลดน้ำหนัก ให้เพิ่มคะแนนโบนัสสำหรับผู้ที่เลือกทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพนอกเหนือจากการลดน้ำหนัก ให้คะแนนโบนัสแก่ผู้ที่สวมเครื่องนับก้าวและเดินอย่างน้อย 10,000 ก้าวในหนึ่งวัน ให้คะแนนโบนัสเพิ่มเติมแก่ผู้ที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย 30 นาที ให้คะแนนโบนัสแก่ผู้ที่ติดตามแคลอรีและบรรลุเป้าหมายการบริโภคสำหรับวันนั้น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการก้าวไปไกลกว่าแค่การลดน้ำหนักและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่แท้จริงในปีใหม่

4. สระรวมวิ่งและลดน้ำหนัก
ในฐานะที่เป็นอดีตนักวิ่งระดับวิทยาลัย กระบวนการในการกลับมามีรูปร่างที่ดีนั้นยากสำหรับฉัน เพราะจิตใจของฉันจำได้ว่าอัตราการฝึกซ้อมของฉันเคยอยู่ที่ 7:30 ไมล์ แต่ร่างกายของฉันบอกว่าฉันควรจะวิ่งสบายๆ ที่ 9: 30 ก้าว นั่นเป็นยาเม็ดที่ยากที่จะกลืน แต่ถ้าคุณสามารถเห็นการปรับปรุงที่คุณทำในด้านความเร็วและขนาด มันอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความปรารถนาของคุณที่จะดำเนินการต่อไป

เริ่มการแข่งขันด้วยการแข่งขัน 5 กม. (หรือระยะทางอื่น) และชั่งน้ำหนักเริ่มต้น เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน ให้ทุกคนวิ่ง 5K ในสนามเดิมอีกครั้งและดูว่าทุกคนพัฒนาขึ้นมากเพียงใด คูณการลดน้ำหนักของคุณด้วย .01 (หรือปัจจัยอื่นใดที่คุณต้องการ) ในแต่ละวินาทีที่คุณปรับปรุง และเพิ่มสิ่งนั้นลงในการลดน้ำหนักทั้งหมดของคุณ ใครก็ตามที่ลงท้ายด้วยจำนวนที่มากที่สุดเป็นผู้ชนะ

3. Biggest Loser challenge with eliminations
ผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่บน NBC มาเกือบทศวรรษแล้ว และแนวคิดนี้เรียบง่าย ผู้เข้าแข่งขันที่อ้วนมากต้องเลิกงานและถูกคัดออกทีละคน จนกว่าจะเหลือผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียงสามหรือสี่คน ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่โพสต์เปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

คุณสามารถวิ่งในสระได้หลายวิธี แต่ถ้าคุณกำลังคัดออก วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำคือให้บุคคลที่มีเปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนักต่ำสุดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ถูกคัดออก คุณสามารถเพิ่มในสัปดาห์ “นิรโทษกรรม” สำหรับทุกคน ดังนั้นครั้งที่สองที่คุณตก “ต่ำกว่าเส้นสีแดง” คุณจะถูกกำจัด

การลงคะแนนเสียงก็เป็นไปได้เช่นกัน แต่นั่นเปิดโอกาสในการทำร้ายความรู้สึก และหากคุณทำสิ่งนี้กับเพื่อน นั่นอาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด

ฉันชอบตัวเลือกนี้เพราะมันเหมือนเกมที่สุด แต่ฉันไม่ชอบเพราะเมื่อคนถูกคัดออก ก็ไม่มีสิ่งจูงใจให้ไปต่อ

2. บริจาคให้กับสิ่งที่คุณเกลียด
หากคุณต้องการเพิ่มพลังแห่งความเกลียดชัง ให้มุ่งมั่นที่จะบริจาคเงินให้กับสิ่งที่คุณไม่สามารถยืนหยัดได้ เว้นแต่คุณจะบรรลุเป้าหมาย สมมติว่าคุณต้องการลดน้ำหนัก 1 เปอร์เซ็นต์ทุกสัปดาห์จนกว่าจะถึงน้ำหนักเป้าหมายและคุณต้องการเห็นการห้ามอาวุธโจมตีของรัฐบาลกลาง ให้คำมั่นว่าจะบริจาค $100 ให้กับ National Rifle Association ทุกครั้งที่คุณพลาดเป้าหมาย หรือหากคุณมีเป้าหมายในการลดน้ำหนักเท่าเดิม แต่คิดว่า Obamacare กำลังทำลายประเทศของเรา บริจาค $100 ให้กับพรรคประชาธิปัตย์ทุกครั้งที่การลดน้ำหนักของคุณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กุญแจสำคัญคือการทำให้บรรลุเป้าหมาย จำนวนเงินที่เจ็บปวด และสาเหตุที่คุณไม่สามารถท้องได้จริงๆ

1. รับเงินคืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
นี่เป็นรายการโปรดส่วนตัวของฉันและฉันจะวิ่งในปีนี้ กำหนดช่วงเวลาและเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายการลดน้ำหนัก เราจะขาดทุน 2.5 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละเดือนเป็นเวลาสามเดือน และทุกคนจะได้รับเงิน 20 ดอลลาร์ต่อเดือนรวมเป็น 60 ดอลลาร์ ทุกเดือนที่คุณบรรลุเป้าหมาย คุณจะได้รับเงินคืน 20 ดอลลาร์ บวกกับแบ่งเงินที่ผู้คนริบไปเมื่อพวกเขาไม่ถึงเป้าหมาย ฉันคิดว่านี่เป็นโมเดลที่ฉันโปรดปรานเพราะเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดเรื่องการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย การอุทิศตนของกลุ่ม และความเป็นไปได้ที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มเล็กน้อย โมเดลนี้ไม่มีใครรวยได้ แต่เป็นวิธีที่ดีในการ “อยู่ร่วมกัน” กับเพื่อน ๆ และชนะเงินระหว่างทาง

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ – ท่ามกลางการปิดตัวของคาสิโนแอตแลนติกคลับ แอตแลนติกซิตี้ตอนนี้ต้องปรับแนวโน้มรายได้เป็น 11 คาสิโนจาก 12 ฟิลาเดลเฟียอินไควเรอร์รายงาน

รายงานกล่าวว่าการอุทธรณ์ภาษีทรัพย์สินของคาสิโนยังส่งผลเสียต่อรายได้จากการเล่นเกมอีกด้วย

รายงานของฟิลาเดลเฟียอินไควเรอร์กล่าวว่าการเปรียบเทียบกำลังดำเนินการกับเมืองดีทรอยต์เนื่องจากเมืองยังคงทำงานหนักทางเศรษฐกิจกับการแข่งขันคาสิโนจากรัฐใกล้เคียง

MACAO – โรงแรม New Century ในไทปาถูกครอบครองโดยเจ้าหนี้ แต่ผู้เช่าเช่น Greek Mythology Casino ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกุม Macau Business Daily รายงาน

ทั้งสองเป็นหน่วยงานที่แยกจากกัน รายงานอธิบาย

การจับกุมเกิดขึ้นเนื่องจากหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ รายงานของ Macau Daily Business กล่าว WEST VIRGINIA – สนามแข่งม้าและรีสอร์ทของ Mountaineer Casino ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในปี 2013 ด้วยการเดิมพันเพิ่มขึ้น 3.2% และเงินเพิ่มขึ้น 9% Blood Horse รายงาน

ตัวเลขเหล่านี้เป็นกำลังใจเนื่องจาก Mountaineer มีขนาดเล็ก รายงานอธิบาย

ในปี 2014 สนามแข่งจะนำเสนอการแข่งขัน 210 รายการ Blood Horse กล่าว (PRESS RELEASE) — “Santa Lady Luck” มาก่อนสำหรับผู้เล่น Slidell ที่Silver Slipper Casinoเมื่อเขาชนะ $111,032.27 ในไตรมาสเดียวกันของสล็อต Wheel of Fortune ที่ตีน้อยกว่า 45 วันก่อนสำหรับผู้เล่นคนอื่นจาก Slidell โจเซฟ ดี. จาก Slidell กำลังเล่นสล็อตไตรมาสเดียวกันเมื่อเช้านี้เมื่อโปรเกรสซีฟตี

“เห็นได้ชัดว่าสล็อต Wheel of Fortune แบบก้าวหน้าเหล่านี้กำลังมาแรงในตอนนี้” John N. Ferrucci ผู้จัดการทั่วไปของ Silver Slipper Casino กล่าว “ฉันอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่ามันเป็นแจ็คพอตสองในสามรางวัล โดยที่ใหญ่ที่สุดที่ยังมาไม่ถึง อย่างที่พวกเขาพูดกัน สามเป็นเครื่องราง และในกรณีนี้ เครื่องรางนำโชค”

Milton G. แห่ง Slidell, Louisiana ได้รับรางวัล $ 421,757.80 ที่ Silver Slipper Casino เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2013 เขาได้รับรางวัลแจ็กพอตจากเงินรางวัลสล็อต Wheel of Fortune แบบก้าวหน้าในไตรมาสเดียวกัน

“ธนาคารแห่งเครื่องจักรนี้มีสล็อต Wheel of Fortune แบบก้าวหน้าสามช่อง $1.00 และสล็อต Wheel of Fortune แบบก้าวหน้าสามในสี่” Ferrucci กล่าว “ไม่ต้องสงสัยเลย ธนาคารแห่งสล็อตนี้กำลังมาแรง และหวังว่าเราจะได้เห็นผู้ชนะอีกคนในไม่ช้า ไม่ว่าจะมาจาก Slidell หรือพื้นที่อื่น”

รีโน, เนวาดา — (PRESS RELEASE) — Silver Legacy Resort Casinoมีความภูมิใจที่จะต้อนรับการกลับมาสู่ Kaitlyn Ovard ตระกูล Silver Legacy ในฐานะผู้ควบคุมและประกาศเลื่อนตำแหน่ง Jennifer Fitzpatrick เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริการจัดเลี้ยงและการประชุม

Kaitlyn พูดว่า “รู้สึกดีมากที่ได้กลับมา! ฉันตระหนักได้ในขณะที่จากไปว่าฉันมีความสุขกับการทำงานในด้านเกมและการบริการมากแค่ไหน พนักงานที่ Silver Legacy นั้นยอดเยี่ยมมาก และฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้ร่วมงานกับทุกคนอีกครั้ง พวกเขายินดีต้อนรับฉันกลับมาด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง และรู้สึกดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้”

เจนนิเฟอร์มาที่ซิลเวอร์ เลกาซีผ่านเชอราตัน เดนเวอร์เทคเซ็นเตอร์ โดยเริ่มจากผู้ประสานงานการขายที่ย้ายขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายการจัดเลี้ยงในเวลาสี่ปี ตามด้วยการจำกัดที่ลอดจ์แอนด์สปาที่ Cordillera ในเวลในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายงานแต่งงานและจัดเลี้ยง เจนนิเฟอร์อยู่กับ Silver Legacy ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2555 หลังจากย้ายไปอยู่ที่รีโน

Kaitlyn กลับมาพร้อมประสบการณ์มากมายในด้านบัญชี และเจนนิเฟอร์ก็ก้าวขึ้นพร้อมกับความสามารถของเธอในด้านการจัดเลี้ยงและบริการแขก ความพอดีที่ยอดเยี่ยมและยินดีต้อนรับสู่ทีม Silver Legacy! ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ Kaitlyn Ovard และ Jennifer Fitzpatrick ผู้ควบคุมและผู้อำนวยการฝ่าย Catering & Conference Services ของ Silver Legacy

หน้าที่อย่างหนึ่งของฉันในฐานะผู้ช่วยบรรณาธิการของ Casino City คือการเขียนบทวิจารณ์รายสัปดาห์เกี่ยวกับเครื่องสล็อตออนไลน์ ซึ่งปรากฏในจดหมายข่าวของ Online Casino City Times และ Casino City Times

แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ได้เห็นเกมใหม่ ๆ ที่คาสิโนออนไลน์นำเสนอบนเว็บไซต์ของพวกเขา การเล่นสล็อตแมชชีนออนไลน์ – ในโหมด “เล่นฟรี” ไม่น้อย – ไม่ได้เหมือนกับถ้วยชาของฉัน

ในแต่ละสัปดาห์ ฉันจะเล่นสล็อตใหม่จนกว่าจะถึงรอบโบนัสของเกม ฉันทำเช่นนี้ด้วยเหตุผลสองประการ: เพื่อให้สามารถเห็นได้โดยตรงว่าโบนัสเป็นอย่างไร ฉันสามารถเขียนเกี่ยวกับโบนัสนี้ได้ และเพื่อให้สามารถจับภาพหน้าจอของเกมเพื่อใช้ในจดหมายข่าวได้

บางครั้ง ฉันไปถึงรอบโบนัสภายใน 10 หรือ 15 นาที ในบางครั้ง อาจใช้เวลาถึงสองสามชั่วโมง นั่นเป็นเพียงลักษณะของการเล่นสล็อต และเมื่อไม่มีเงินในสาย มันก็อาจเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย

ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะทำให้กระบวนการนี้มีชีวิตชีวาขึ้น เริ่มจากเกมเด่นที่จะปรากฏใน Online Casino City Times ฉบับวันที่ 3 มกราคม (และ Casino City Times ฉบับวันที่ 6 มกราคม) ฉันจะติดตามและรายงานการชนะและการแพ้ของฉันในทุกเกมที่ฉันเล่น

แนวคิดง่ายๆ คือ ในแต่ละสัปดาห์ ฉันจะเล่นเกมตามปกติ หยุดเมื่อถึงรอบโบนัส ฉันจะเดิมพัน 1 ดอลลาร์ต่อเพย์ไลน์ หมายความว่าเกม 20 ไลน์จะให้ฉันเดิมพัน 20 ดอลลาร์ต่อการหมุน (ฉันจะเดิมพัน $9 ต่อการหมุนเกมเก้าบรรทัด และอื่นๆ) ฉันจะเก็บผลลัพธ์ทั้งหมดของฉันไว้ในสเปรดชีต Excel และแบ่งปันกับผู้อ่านทุกเดือนและในรายงานที่ใหญ่กว่าทุกไตรมาสและตอนท้าย ปี.

หวังว่าผู้อ่าน Casino City จะพบว่าสิ่งนี้น่าสนใจ โดยส่วนตัวแล้ว ฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าฉันสามารถทำกำไรได้จริงในสิ้นปีนี้หรือไม่ ศาลฎีกาเนวาดาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ยืนกรานการเลิกจ้างผู้ถือหุ้นร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่และกรรมการของ MGM Resorts International ทั้งในปัจจุบันและในอดีตหลายคนเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ CityCenter ในลาสเวกัส

การร้องเรียนดังกล่าวยื่นฟ้องในปี 2552 โดย Charles Kim และ Sanjay Israni ในนามของ MGM Mirage Hospitality, LLC และระบุชื่อบุคคล 14 คน รวมถึง Kirk Kerkorian อดีตสมาชิกคณะกรรมการ

ประโยชน์ของคดีไม่ได้เป็นปัญหาในการพิจารณาคดี แต่ทั้งศาลล่างและศาลฎีกากลับพบว่าผู้ถือหุ้นทั้งสองรายล้มเหลวในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการก่อนที่จะดำเนินการตามระบบศาล

ผู้ถือหุ้นกล่าวหาว่าสมาชิกคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่หลายคนออกแถลงการณ์ที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการ CityCenter ที่มีปัญหาและขายหุ้นเมื่อใกล้ถึงจุดสูงสุดตลอดกาล

CityCenter เปิดในเดือนธันวาคม 2552 ด้วยราคา 9.2 พันล้านดอลลาร์

ในการอุทธรณ์ของพวกเขา Kim และ Israni กล่าวว่าโครงการ CityCenter ทำให้บริษัทล้มละลาย ก่อนหน้านั้น ผู้ถือหุ้นกล่าวหาว่า บุคคลหกรายที่มีชื่อในคดีนี้ขายหุ้น MGM ที่ถือครองส่วนสำคัญของตน โดยมีรายได้เกือบ 81.5 ล้านดอลลาร์จากความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับโครงการ

ในการตอบสนอง ทนายความของกรรมการกล่าวว่าความจริงก็คือ “ฝ่ายบริหารของ MGM เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ไม่ได้ทำนายความลึก ความรุนแรง หรือระยะเวลาของภาวะถดถอยอย่างเต็มที่”

Mark Denton ผู้พิพากษาเขตคลาร์กเคาน์ตี้ตัดสินให้ MGM เห็นชอบในเดือนกรกฎาคม 2554 และผู้ถือหุ้นได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

คณะกรรมการที่มีสมาชิกสามคนของศาลชั้นสูงพบว่า Kim และ Israni ล้มเหลวในการเรียกร้องก่อนการฟ้องร้องต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัทตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายเดลาแวร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ความต้องการไม่จำเป็นเมื่อถือว่าไร้ประโยชน์ทางกฎหมาย

Kim และ Israni กล่าวหาว่าความต้องการดังกล่าวไร้ประโยชน์เนื่องจากกรรมการห้าคนสนใจในการขายหุ้นที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายและอีกสองคนเป็นหนี้บุญคุณ Kerkorian ถึงกรรมการเจ็ดใน 14 คนจำเป็นต้องแก้ตัวก่อนการฟ้องร้อง

กรรมการทั้ง 5 คนที่ Kim และ Israni กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ Robert Baldwin, Rose McKinney-James, Gary Jacobs, Alexis Herman และ Jim Murren ทั้งหมดยกเว้นเจคอบส์ยังคงเป็นกรรมการของบริษัท

ทนายความของกรรมการกล่าวว่า คิมและอิสรานีไม่ได้ให้โอกาสคณะกรรมการพิจารณาว่าการดำเนินคดีกับข้อเรียกร้องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือไม่ เนื่องจากความล้มเหลวในการยื่นคำร้องก่อนฟ้อง แม้ว่าจะไม่มีปัญหาในการพิจารณาคดี ทนายของกรรมการยังตั้งข้อสังเกตว่า Kim และ Israni ไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงเฉพาะเจาะจงใด ๆ ที่จะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น

แต่ศาลฎีกาของรัฐกล่าวว่าการอ้างว่ากรรมการสองคนเห็นคุณค่าของ Kerkorian นั้นไม่เกี่ยวข้องเพราะเขาไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าสนใจในการทำธุรกรรมหุ้นที่ท้าทาย Kerkorian ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัทในเดือนมิถุนายน 2554 แต่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในฐานะนักลงทุน

“ดังนั้น ผู้อุทธรณ์จึงไม่แสดงข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่ากรรมการส่วนใหญ่ของ MGM สามารถใช้ดุลยพินิจและการให้เหตุผลโดยอิสระในการพิจารณาข้อเรียกร้องก่อนการฟ้องร้องได้หรือไม่” ศาลกล่าว

ลาสเวกัส — มาร์ค เลอร์เนอร์ ยอมรับว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเกมมาก่อนเมื่อเขาย้ายไปลาสเวกัสในปี 1980 เพื่อเริ่มต้นอาชีพนักกฎหมาย

ตอนนี้ 34 ปีต่อมา เขาคิดว่าตัวเองเป็น “บุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและได้รับอนุญาตมากที่สุดในโลก” โดยหน่วยงานกำกับดูแลของคาสิโนทั่วโลก

Lerner วัย 64 ปี เกษียณอายุเมื่อวันอังคารในฐานะที่ปรึกษาทั่วไปของ Bally Technologies, Inc. หลังจากดำรงตำแหน่งมา 17 ปี ในอาชีพของเขา เขามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงมากมายที่อุตสาหกรรมเกมประสบมาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1990

เมื่อเขาเข้าร่วมกับผู้ผลิตเครื่องสล็อตแมชชีน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Alliance Gaming บริษัทได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลหลายสิบแห่ง วันนี้ Bally Technologies มีใบอนุญาตมากกว่า 300 ใบ Lerner ได้รับใบอนุญาตใน 214 ของเขตอำนาจศาล ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของตลาดเหล่านั้นมีกระบวนการต่ออายุประจำปี

สมมุติว่าเขาเป็นที่รู้จักดีในหมู่นักสืบสวนเพราะตำแหน่งของเขาในฐานะเจ้าหน้าที่ในบริษัทอุปกรณ์เกมที่ซื้อขายในที่สาธารณะ

“ถ้าคุณคิดเลข ฉันถูกสอบสวนมา 2,000 หรือ 3,000 ครั้งแล้ว” เลอร์เนอร์กล่าว

นักสืบเคยพบอะไรไหม?

“ชัดเจนว่าไม่. ฉันค่อนข้างน่าเบื่อ” เขากล่าว

อาชีพของเลอร์เนอร์เป็นอะไรที่เงียบสงัด

Bally ผ่านการวิจัยและพัฒนาและการเข้าซื้อกิจการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้กลายเป็นผู้ให้บริการสล็อตแมชชีน ระบบจัดการคาสิโน และอุปกรณ์เกมชั้นนำของอุตสาหกรรมคาสิโน

การซื้อ SHFL Entertainment มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปลี่ยน Bally ให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยมีแผนกการรายงาน 7 แผนกและมีโอกาสสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์

Lerner ตัดสินใจเลิกเล่นหลัง SHFL ซื้อกิจการ Katie Lever ที่ปรึกษาทั่วไปของ SHFL เข้ารับตำแหน่งแทน Lerner วันนี้

เมื่อเขาเข้าร่วม Bally บริษัทเป็นที่รู้จักในเรื่องเครื่องสล็อตแมชชีนหมุนได้ ทุกวันนี้ วงล้อเป็นแบบวิดีโอ เช่นเดียวกับส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเครื่องจักร เทคโนโลยีได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมเกม Lerner กล่าว

“เมื่อฉันเริ่มต้น เราเป็นเจ้าของสิทธิบัตรไม่กี่โหล” Lerner กล่าว “วันนี้บริษัทมีประมาณหลายร้อย สล็อตแมชชีนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคโนโลยี”

Ramesh Srinivasan ซีอีโอของ Bally กล่าวว่า “ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเกม” ของ Lerner มีส่วนสำคัญในการเติบโตของบริษัท

“มีคนเพียงไม่กี่คนที่มีความรู้และความหลงใหลในอุตสาหกรรมเกมของ Mark และการมีส่วนร่วมของเขากับ Bally ไม่สามารถพูดเกินจริงได้” Srinivasan กล่าว

Lerner ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนและปริญญาทางกฎหมายจากวิทยาลัยกฎหมาย Washington ของมหาวิทยาลัยอเมริกัน ได้ลิ้มรสกฎหมายการเล่นเกมครั้งแรกเมื่อเขาเข้าร่วมสำนักงานอัยการสูงสุดในรัฐเนวาดาในปี 1983 เขาได้รับมอบหมายให้ทำงานในแผนกเกมและใช้เวลา สี่ปีที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมและคณะกรรมการการเล่นเกมของเนวาดา

หลังจากถูกคุมขังกับสำนักงานกฎหมายทั่วทั้งรัฐและผู้ประกอบการคาสิโน เขาก็เข้าร่วมกับบริษัท Bally รุ่นก่อน ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัททำให้ Lerner กลายเป็นที่ปรึกษาทั่วไปที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดที่ผู้ผลิตเกม

“ในฐานะทนายความ คุณต้องเป็นนักทั่วไป” เขากล่าว “คุณจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายการเล่นเกม แต่คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่น ๆ : กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายแรงงาน ธุรกรรมทางการค้าและธรรมาภิบาลสาธารณะ คุณต้องเรียนรู้กฎและข้อบังคับในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง”

เมื่อเขาเข้าร่วมในบริษัท ฝ่ายกฎหมายมีห้าคน ปัจจุบัน แผนกกฎหมายของ Bally เป็นสำนักงานกฎหมายขนาดเล็กที่มีพนักงาน 20 คน รวมถึงทนายความแปดคน

Bally’s อยู่ในระดับแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกม

บริษัทได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมเชิงโต้ตอบครั้งแรกของเนวาดาในเดือนกรกฎาคม 2555 และเลอร์เนอร์ดูแลกระบวนการออกใบอนุญาต เขาเข้าร่วมในช่วงเวลาที่เหนือจริงในการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกม เมื่อเขาใช้ iPad เพื่อเล่นเกมโป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อสาธิตเทคโนโลยีของบริษัทสำหรับผู้กำกับดูแล Golden Nugget – Atlantic City

ใช้ระบบโต้ตอบของ Bally เพื่อเสนอเกมออนไลน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ “อุตสาหกรรมเกมต่างกระตือรือร้นที่จะใช้เทคโนโลยี แต่หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องใช้แนวทางที่แตกต่างออกไปในการออกใบอนุญาตของเทคโนโลยี” Lerner กล่าว “การพัฒนาเทคโนโลยีดำเนินไปอย่างรวดเร็ว” Lerner เป็นหนึ่งในผู้เขียนเอกสารไวท์เปเปอร์ปี 2011 จาก American Gaming Association ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎระเบียบทั่วประเทศ 10 ประการ

“อนุญาตผู้คนและบริษัท แต่ใช้แนวทางที่แตกต่างในการออกใบอนุญาตของเทคโนโลยี” เขากล่าว

เลอร์เนอร์วางแผนที่จะทำงานด้านกฎหมายต่อไป เขายังกำลังพิจารณาที่จะเขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การเล่นเกม – หัวข้อที่เขามีประสบการณ์โดยตรง

ลาสเวกัส — บริษัท Global Cash Access Inc. ได้ต่ออายุสัญญาบริการเงินสดกับ MGM Resorts International ซึ่งเป็นข้อตกลงที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจมีรายรับเพิ่มเติมสูงถึง 8 ล้านดอลลาร์ในปี 2557

ภายใต้ข้อตกลง Global Cash Access ในลาสเวกัส ยังคงให้บริการการเข้าถึงเงินสดของบริษัทเกม และจะติดตั้งตู้แลกตั๋วที่คุณสมบัติของ MGM Resorts

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายความสัมพันธ์ที่สำคัญนี้กับ MGM Resorts” David Lopez ประธานและ CEO ของ Global Cash Access กล่าว

ผลงานคาสิโนของ MGM Resorts ได้แก่Bellagio , MGM Grand Las Vegas และAria Resort & Casino. โลเปซกล่าวว่าบริษัทตั้งตารอที่จะรวม “อุปกรณ์และบริการคีออสก์เต็มรูปแบบเข้ากับผลิตภัณฑ์การเข้าถึงเงินสดหลักของเรา” เพื่อตอบสนองความต้องการบริการเงินสดของ MGM

เงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย

David Bain นักวิเคราะห์ด้านสันทนาการและความบันเทิงของ Sterne Agee คาดว่าข้อตกลง MGM จะสนับสนุนการสนทนาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งลูกค้ารายอื่นๆ

“ข้อตกลง Global Cash Access’ เพื่อให้บริการ MGM ด้วยบริการการเข้าถึงเงินสดหลัก เช่นเดียวกับตู้แลกตั๋วและบริการแก่ทรัพย์สิน (ของบริษัท) ช่วยลดโปรไฟล์ความเสี่ยงในการต่ออายุและเพิ่มศักยภาพในการได้มาซึ่งลูกค้า” Bain เขียนในรายงานการวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์

เขาเขียนว่าข้อตกลงเหล่านี้มักใช้เวลาสามถึงห้าปี Bain ยังคาดว่าข้อตกลงตู้แลกของรางวัลใหม่จะมีมูลค่าระหว่าง 5 ล้านดอลลาร์ถึง 8 ล้านดอลลาร์สำหรับรายรับเพิ่มเติมในปี 2557

“เศรษฐศาสตร์การต่ออายุของข้อตกลงการเข้าถึงหลักของ MGM นั้นมีแนวโน้มที่อัตรากำไรที่ต่ำกว่าเล็กน้อยจากครั้งล่าสุดเล็กน้อย” Bain เขียน “อย่างไรก็ตาม ด้วยคีออสก์และโอกาสที่ปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นในปี 2557 และ 2556 ที่โรงงานของ MGM เราเชื่อว่าข้อตกลง MGM ฉบับเต็มจะช่วยเพิ่มแนวโน้มกำไรของเราในปี 2557”

Sterne Agee คาดการณ์ว่า Global Cash Access จะทำกำไรต่อหุ้นในปี 2556 ที่ 82 เซนต์ โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 94 เซนต์ต่อหุ้นในปี 2557 บริษัทให้บริการเงินสดมีรายได้สุทธิ 5.78 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาส 3 หรือกำไร 9 เซนต์ต่อหุ้น เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ 7.08 ล้านดอลลาร์หรือ 11 เซนต์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า

รายรับลดลง 2.5% มาอยู่ที่ 146.1 ล้านดอลลาร์จาก 149.8 ล้านดอลลาร์

Bain ให้คะแนน Global Cash Access เป็น “ซื้อ” โดยมีเป้าหมายราคา 12 เหรียญต่อหุ้น หุ้นของ Global Cash Access เพิ่มขึ้น 29 เซนต์หรือ 3.01% ปิดที่ 9.92 ดอลลาร์จากปริมาณมาก 630,283 หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อวันจันทร์

Bain กล่าวว่าความคืบหน้าของลอตเตอรีออนไลน์ของบริษัทยังคงดำเนินต่อไปด้วยการเปิดตัวตั๋วออนไลน์แบบทันทีในนอร์ทแคโรไลนาและมินนิโซตา Global Cash Access ยังมีข้อตกลงกับ Scientific Games เพื่อให้บริการชำระเงินออนไลน์และฟังก์ชันกระเป๋าเงินมือถือแบบบูรณาการ

ลาสเวกัส – นักวิเคราะห์คาดว่าคาสิโน Strip จะฟื้นตัวหลังจากเดือนตุลาคมที่น่าเบื่อ

แต่ไม่เพิ่มรายได้จากการเล่นเกม 22.6 เปอร์เซ็นต์

ต้องขอบคุณผลบาคาร่าที่เพิ่มขึ้น 94% และการเพิ่มขึ้น 53.5% ของตัวเลขเกมบนโต๊ะโดยรวม คาสิโน Strip ทำให้รายรับจากการเล่นเกมใหญ่เป็นอันดับสองของเนวาดาในปี 2013 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเนวาดากล่าวว่าคาสิโนในวันจันทร์ที่ทั่วทั้งรัฐรวบรวมเงินได้ 875.9 ล้านดอลลาร์จากนักพนันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมากกว่า 782.7 ล้านดอลลาร์ที่เก็บได้ในเดือนพฤศจิกายน 2555 ร้อยละ 11.9 ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สามในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา

บน The Strip รายรับจากเกมแตะ 529.4 ล้านดอลลาร์เนื่องจากเกมบนโต๊ะ

รายรับบาคาร่าแบบสตริปอยู่ที่ 129 ล้านดอลลาร์ และรายรับจากเกมบนโต๊ะ ไม่รวมบาคาร่าอยู่ที่ 174.7 ล้านดอลลาร์ การเดิมพันบาคาร่าเพิ่มขึ้น 90.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้แต่หนังสือกีฬา Strip ก็มีส่วนทำให้ยอดรวมของเดือนพฤศจิกายนรวบรวมรายรับได้ 14.3 ล้านดอลลาร์เทียบกับที่ขาดทุน 400,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว

“ความแข็งแกร่งของ Strip ในเดือนพฤศจิกายนได้รับการคาดหวังจากบริษัทต่างๆ แต่ไม่ใช่ในระดับนี้” Chad Beynon นักวิเคราะห์เกม Macquarie Securities กล่าวกับนักลงทุน

การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดของปีถูกบันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ สาเหตุหลักมาจากการฉลองตรุษจีนที่ร่ำรวย รายรับทั่วทั้งรัฐเพิ่มขึ้น 15.1% ในขณะที่สตริปเพิ่มขึ้น 31.2%

พฤศจิกายนนำเสนอการ์ด Ultimate Fighting Championship ที่ MGM Grand Las Vegas และคาสิโน Strip ยังได้รับประโยชน์จากปฏิทินที่รวมวันเสาร์พิเศษในเดือน เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2012

นอกจากนี้ การประชุมสัปดาห์อุตสาหกรรมยานยนต์หลังการขายที่มีผู้เข้าร่วม 140,000 คนเกิดขึ้นระหว่าง เพียงพฤศจิกายน แทนที่จะแพร่กระจายระหว่างตุลาคมและพฤศจิกายนเหมือนในปี 2555

คาเมรอน แมคไนท์ นักวิเคราะห์เกมจาก Wells Fargo Securities บอกกับนักลงทุนว่าบริษัทคาสิโน Strip ที่ให้บริการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึง Wynn Resorts Ltd., Las Vegas Sands Corp. และ MGM Resorts International ได้รับประโยชน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

“เราเชื่อว่าผลลัพธ์เหล่านี้เป็นลางดีสำหรับผู้ประกอบการ Strip รายใหญ่ที่มีปริมาณบาคาร่าจำนวนมาก แต่โปรดทราบว่าตลาดมวลชนหลักของลาสเวกัสยังคงอ่อนตัวด้วยปริมาณมวลที่ไม่ใช่บาคาร่าลดลง 9.4%” McKnight กล่าว

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2013 รายรับจากการเล่นเกมทั่วทั้งรัฐเพิ่มขึ้น 1.9 เปอร์เซ็นต์ และรายรับจากการเล่นเกม Strip เพิ่มขึ้น 3.9 เปอร์เซ็นต์

“โดยรวมแล้ว ตัวเลข Las Vegas Strip นั้นเหนือความคาดหมายของเรา” Bill Lerner กรรมการผู้จัดการ Union Gaming Group กล่าว

ผลงานของ The Strip ไม่ได้หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดชาวบ้าน รายรับจากการเล่นเกมลดลง 13.6% ในลาฟลินและ 13.3% ในนอร์ทลาสเวกัส บนโบลเดอร์สตริปซึ่งรวมถึงเฮนเดอร์สันรายรับจากการเล่นเกมลดลง 8.8% รายรับจากการเล่นเกมในเมืองลดลง 1%

ส่วนหนึ่งของการลดลงในหลายตลาดอาจเนื่องมาจากการรวบรวมรายได้จากสล็อตแมชชีน ซึ่งบางส่วนลดลงในเดือนตุลาคม

รายรับจากการเล่นเกมสำหรับ Clark County โดยรวมเพิ่มขึ้น 12.7 เปอร์เซ็นต์

นักวิเคราะห์ของ Union Gaming Group พยายามถอดรหัสผลลัพธ์โป๊กเกอร์ออนไลน์ของเนวาดา คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมจะไม่แยกส่วนตัวเลขออกจนกว่าเว็บไซต์สามแห่งจะเปิดให้บริการ ตอนนี้มีสอง — ultimatepoker.com และ wsop.com

Lerner บอกกับนักลงทุนว่าตัวเลขโป๊กเกอร์ออนไลน์รวมอยู่ในเกมไพ่ใน Balance of Clark County ซึ่งเพิ่มขึ้น 22.5% เป็น 1.6 ล้านดอลลาร์ เขากล่าวว่าตัวเลขบ่งบอกว่าโป๊กเกอร์ออนไลน์มีรายได้จากการเล่นเกมประมาณ 300,000 ดอลลาร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

“เราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกต เนื่องจากยังไม่มีผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้มากมายจากการเล่นเกมออนไลน์” Lerner กล่าว “ปัญหาในการประมวลผลการชำระเงินยังคงส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ เนื่องจากบริษัทบัตรเครดิตหลายแห่งปิดกั้นธุรกรรมใดๆ และทั้งหมดสำหรับการเล่นเกมออนไลน์”

เขากล่าวว่านิวเจอร์ซีย์ซึ่งเปิดตัวเกมออนไลน์ในปลายเดือนพฤศจิกายนจะโพสต์ตัวเลขรายได้ครั้งแรกในวันที่ 14 มกราคม

เนวาดาเก็บภาษีเกมได้เกือบ 50 ล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม โดยอิงจากรายได้รวมของเกมในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 9.35% จากปีก่อนหน้า

ในช่วงหกเดือนแรกของปีงบประมาณ การเก็บภาษีการเล่นเกมเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์


Wedding Planner พาชมห้องจัดเลี้ยงโรงแรมโอเรียลเต็ล Mandarin Oriental Bangkok


As Your Mind Wedding Planner พาเพื่อนๆไปชมห้องจัดเลี้ยงต่างๆ ของโรงแรม แมนดาริน กรุงเทพ ว่ามีห้องแบบใดบ้าง และห้องไหน จะเหมาะกับการจัดเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของคุณ
more info : https://www.asyourmind.com
tel : 0915655419

เตรียมตัวแต่งงาน แต่งงานงานแต่งงานwedding wedding planner weddingidea hotelreview reviewhotel mandarinorientalweddingplannerinbangkok parkhyattbangkokmandarinoriental sukhothaibangkokhotel siamkempenskihotelbangkok hyatterawanbangkok theatheneehotelaluxurycollection okurabangkok orientalresidence intercontinentalbangkok waldorfastoriabangkok swissotelbangkok nailertparkheritagehome
thesukosol peninsulabangkok thesiamhotel rosewoodbangkok hyattregencybangkoksukhumvit sosofitelbangkok stregisbangkok shangrilabangkok
fourseasonshotelbangkok nikkobangkok marriottmarquis marriottsukhumvit
lemeridienbangkok marriottsurawongse renaissancebangkok avanibangkok sofitelbangkok anatarabangkok usathon

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Wedding Planner  พาชมห้องจัดเลี้ยงโรงแรมโอเรียลเต็ล Mandarin Oriental Bangkok

วีดีโองานแต่งงาน KOB \u0026 AK ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 084-3677499


งานแต่งานคุณกบ คุณอัค
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
0843677499

วีดีโองานแต่งงาน KOB \u0026 AK ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ 084-3677499

วัยเป้งง นักเลงขาสั้น หนังเต็มเรื่อง HD (Phranakornfilm Official)


ร่วมสนับสนุนพระนครฟิลม์ ผ่านระบบ Membership คลิกที่นี่เลย https://bit.ly/3ntWKzo ดูหนังฟรีออนไลน์ หนังเต็มเรื่องHD วัยเป้งง นักเลงขาสั้น หนังเต็มเรื่อง
เรื่องของเด็กกางเกงขาสั้น 2 แก๊ง 2 โรงเรียน แก๊ง “เฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้ว” มีเป้งเป็นหัวหน้าแก๊ง และแก๊ง “ไส้เลื่อนสะเทือนติ่ง” มีติ่งเป็นหัวหน้าแก๊ง ซึ่งก่อนหน้านี้ เป้ง กับ ติ่ง เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อน แล้ววันหนึ่งมีเหตุให้ทั้งคู่แตกหักกัน ชนิดที่ว่าเจอหน้ากันที่ไหนต้องยกพวงตีกันทุกที และความเกลียดชังยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นเมื่อ รุ้ง น้องสาวของแมว จากแก๊งไส้เลื่อนสะเทือนติ่ง ที่ติ่งตามจีบอยู่ ไปคบกับเป้ง
ทั้งสองแก๊งยกพวกตีกันครั้งใหญ่ ส่งผลให้ทั้งสองแก๊งถูกฝ่ายปกครองของโรงเรียนตัวเองเชิญผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายมาว่ากล่าวตักเตือน และยืนคำขาดห้ามทั้งสองแก๊งสร้างเรื่องอีกเด็ดขาด
เป้งมีน้องชายชื่อ ป๋องแป๋ง แม้ว่าภาพที่ทุกคนเห็น ป๋องแป๋งเป็นหัวโจกตามพี่ชาย แต่แท้จริงแล้ว ป๋องแป๋งมีความใฝ่ฝันอยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเอง เขาหมั่นฝึกซ้อมเพื่อหวังจะได้โชว์บนเวทีสักครั้ง ป๋องแป๋งกับเพื่อนอัดคลิปวงของเขาปล่อยลงยูทูป ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ยอดวิวพุ่งกระฉูด จนได้รับการติดต่อให้ไปเล่นเป็นวงเปิดในคอนเสิร์ตของศิลปินดัง ป๋องแป๋งดีใจมาก ทางฝ่ายติ่งทราบเรื่อง จึงยกพวกเตรียมบุกงานคอนเสิร์ต หวังทำลายความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงของน้องชายคนเดียวของเป้ง ข่าวรู้ถึงหูเป้ง เขาไม่รอช้าที่จะบุกไปหยุดแก๊งของติ่ง เพื่อไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อน และเพื่อให้ฝันของน้องได้เป็นจริง แต่เป้งได้ให้สัญญากับแม่ไว้ว่า จะไม่มีเรื่องอีก
ระหว่างคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ และความฝันของน้องชายคนเดียวที่เป้งรักมาก เป้งจะตัดสินใจอย่างไร เรื่องราวครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรต้องตามลุ้นไปพร้อม ๆ กัน ▪ For work and Copyrights ▪
Please contact K. Kwang
Mobile : 0646192465 / 0996565946
Email : [email protected]

วัยเป้งง นักเลงขาสั้น หนังเต็มเรื่อง HD (Phranakornfilm Official)

งานแต่งงาน โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล Wedding Engagement Yar \u0026 Aor at Mandarin Oriental Hotel


Wedding Engagement Yar \u0026 Aor at Mandarin Oriental Hotel, Bangkok
Copyrighted song: Gold Piano Strings Version Music Bed
Copyrighted song: Beginnings Music Bed
|| Copyright, Korofilms || https://www.facebook.com/korofilms
Email : [email protected]
Website : http://www.korofilms.com
Tel ,Whatsapp : (+66)921924566 (Mimp) , (+66)812803549 (Fluke)

งานแต่งงาน โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล Wedding Engagement Yar \u0026 Aor at Mandarin Oriental Hotel

Cinema พิธีงานหมั้นและฉลองมงคลสมรสพิธีลอดซุ้มกระบี่


โรงแรมแพร่นครา
ติดต่องาน คุณกร : 0957871578
บริการเนรมิตความสวยงามด้านงานแต่งงานระดับหรูหรา
บัญชรเว้ดดิ้งสตูดิโอยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของคุณ

Cinema พิธีงานหมั้นและฉลองมงคลสมรสพิธีลอดซุ้มกระบี่

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWedding

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แต่งงาน โอ เรียน เต็ ล pantip

Published by

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.