CƯỚI HỎI

[Update] สาระ.. ชา : สนเทศน่ารู้ | ชุด ยก น้ํา ชา – Sambeauty

ชุด ยก น้ํา ชา: คุณกำลังดูกระทู้

สาระ.. ชา

         
ใครๆ ก็ดื่มชา ผู้คนทุกมุมโลกที่แตกต่างกันด้วยเรื่องชาติ สีผิว ขนบธรรมเนียมประเพณี ฐานะ
ต่างพากันสนใจดื่มชา เพราะชาไม่เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้ความละเมียดละไม แต่เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรม
เป็นรสชาติของชีวิต

         
“ชา”มาจากพืชตระกูลคาเมเลีย
ไซเนนซิส (Camellia sinensis)
ถิ่นกำเนิดอยู่ในจีนและอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่ม ใบเขียว หากปล่อยให้เติบโตเองในป่าจะให้ดอกสีขาวส่งกลิ่นหอมในฤดูใบไม้ผลิ
เมื่อดอกชาโตเต็มที่ จะให้ผลชาที่ภายในมีเมล็ดเล็กๆ หนึ่งถึงสามเมล็ด ในการแพร่พันธุ์
ต้นชาต้องได้รับการผสมละอองเกสรกับต้นชาต้นอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนยีนและโครโมโซมซึ่งกันและกัน
เมื่อชาต้นใหม่เจริญงอกงาม จะคงลักษณะที่แข็งแรงบางส่วนของพ่อแม่ ด้วยวิถีเช่นนี้
ต้นชาจึงเป็นพืชที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมันเอง

         
ส่วนของต้นชาที่นำมาเป็นเครื่องดื่มจะอยู่ส่วนบนสุดของต้น อันเป็นตำแหน่งของการผลิใบอ่อน และการแตกหน่อ
ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุดนั่นก็คือ ชาที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ ชาที่ผลิตจากใบชาอ่อนและตานั่นเอง
และเครื่องมือในการเก็บใบชาที่ดีที่สุดก็คือ มือของมนุษย์ ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาอย่างนี้เป็นเวลานับหลายพันปี

         
การผลิตใบชา เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้จากประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมผ่านกาลเวลา
ถ่ายทอดกันรุ่นแล้วรุ่นเล่า ผ่านปู่ถึงพ่อและลูกหลานเคล็ดลับของแต่ละตระกูล
ล้วนเป็นความลับของครอบครัวที่ไม่ถ่ายทอดข้ามสายเลือด ใบชาที่ผลิตออกมาแต่ละไร่จึงมีรสชาติและคุณภาพที่แตกต่างกัน
แต่ละขั้นตอนการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมีส่วนร่วมในการทำงานหลายขั้นตอน
แต่เคล็ดลับที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่ที่สองมื อและสมองของมนุษย์นี่เอง

         
“ชา” เป็นผลผลิตที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาจีน
ชาอินเดีย ชาศรีลังกา ชาญี่ปุ่น ชาอังกฤษ แต่กลับปรากฏว่าการชงชาที่แตกต่างกันในหลายวัฒนธรรม
ทำให้เกิดชารูปแบบต่างๆ กว่า 3,000 ชนิด
แตกต่างกันทั้งกรรมวิธีการผลิตใบชา การชงชาไปจนถึงการปรุงแต่งรสชาติของชา

         
คนจีนรู้จักดื่มชามาหลายพันปีแล้ว มีตำนานเล่าว่า
จักรพรรดิเสิน-หนง (Emperor Shen Nung)
วันหนึ่งขณะทรงต้มน้ำร้อนได้มีใบชาปลิวตกลงในหม้อน้ำเดือด ทรงชิมดูพบว่ามีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม
จากนั้นมาชาก็เป็นที่รู้จักและนิยมดื่มกันทั่วไป

         
สมัยสุโขทัยช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน น่าจะมีการดื่มชากันแล้ว แต่ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนคือจาก
จดหมายเหตุ

         
ลาลูแบร์ราชฑูตฝรั่งเศส
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พูดถึงการดื่มชาในสยามว่าดื่มเฉพาะในกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ถือเป็นมารยาทผู้ดีอันจำเป็นต้องนำน้ำชามาเลี้ยงผู้มาเยี่ยม
และคำว่า “ชา” คนไทยก็เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางแล้ว

ชาในประเทศไทย

         
ชากลายเป็นเครื่องดื่มที่จำเป็นในสังคมไทย จากการสั่งใบชาเข้ามาบริโภคในประเทศก็ริเริ่มปลูกชาพันธุ์ดี
การพัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยเริ่มอย่างจริงจังที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
เมื่อปีพ.ศ.2480 มีนายประสิทธิ์ และนายประธาน พุ่มชูศรี ตั้งบริษัทใบชาตราภูเขาจำกัด
นายพร เกี่ยวการค้า นำผู้เชี่ยวชาญชาวฮกเกี้ยนมาถ่ายทอดความรู้เรื่องชาแก่คนไทย รวมทั้ง ป๋าซุง
นายทหารกองพล 93 บ้านแม่สลอง ต่อมาสองพี่น้องตระกูลพุ่มชูศรี ได้ขอสัมปทานทำสวนชา
จากกรมป่าไม้ในนามของ บริษัทชาระมิงค์ ภายหลังเอกชนเริ่มให้ความสนใจอุตสาหกรรมชามากขึ้น
จึงมีการขายสัมปทานสวนชาแก่บริษัทชาสยามผู้นำใบชาสดมาผลิตชาฝรั่งในนาม “ชาลิปตัน”
จนกระทั่งปัจจุบัน


ขึ้นด้านบน

ชากับความเป็นอยู่และประเพณี

         
พระสงฆ์ฉันน้ำชามาแต่โบราณ จึงมีประเพณีถวายน้ำชาพระสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้
มีหมายรับสั่งสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อมีพิธีสงฆ์ในงานหลวงปรากฏเป็นหลักฐานว่า
“ให้แต่งน้ำชาถวายสงฆ์ทั้ง 4 เวลา…ให้หัวป่าก์พ่อครัวรับ
เครื่องชา ต่อวิเสทหมากพลู ต้มถวายพระสงฆ์ให้พอ 8 คืน”

         
สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อมีทูตฝรั่งเข้ามา การต้อนรับของทางการไทยก็แข็งขันมาก นอกจากผลไม้พื้นเมืองแล้ว
ก็มีใบชา กาแฟไปต้อนรับทูต

        &nbsp
ชาเป็นเครื่องดื่มที่ชงไปนั่งคุยกันไป คนจีนเวลามีผู้มาหาสู่ถึงบ้านจะต้องยกน้ำชาออกมาต้อนรับ
ถ้าไม่รักกันจริงจะไม่ยกน้ำชามานั่งดื่ม เพราะจะได้คุยให้เสร็จๆ แล้วรีบออกไปจากบ้านซะ
คนไทยและจีนใส่ใบชาลงในโลงศพเพื่อใช้ประกอบพิธี บ้างว่าช่วยการดูดกลิ่น บ้างว่าไม่ให้มีน้ำเหลืองไหลออกมา

        &nbsp
พิธีไหว้บรรพบุรุษของจีน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำชา และเหล้าเวลาทำความสะอาดหลุมศพ(เช็งเม้ง)
จะต้องไหว้น้ำชาทั้งที่สุสานและที่บ้าน วันสารทจีนก็ไหว้น้ำชา แม้พิธีแต่งงานชาวจีนพิธียกน้ำชาก็มีบทบาท
ใช้เคารพผู้ใหญ่ให้เมตตาคู่บ่าวสาว เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์

        &nbsp
ญี่ปุ่นเองก็มีพิธีชงชาแบบชาโนยุ แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาของนิกายเซน
ปัจจุบันมีการฝึกหัดชงชาเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมของคนญี่ปุ่น


ขึ้นด้านบน

ร้านน้ำชา

         
แหล่งกำเนิดความเป็นจีน ร้านน้ำชาคือสถานที่ผู้คนทุกอาชีพ ทุกชนชั้นทางสังคมแวะเวียนมาตั้งแต่ราชวงศ์หมิง
เพื่อพักดื่มน้ำชาสักถ้วยภายใต้ร่มเงาอันร่มรื่น คนคุ้นเคยหรือแปลกหน้าก็สามารถพูดคุย ถกปัญหา
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ตลอดถึงการตกลงทางธุรกิจได้อีกด้วย
         ร้านน้ำชายังเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมจีน
เช่นการแสดงงิ้ว การเล่านิทาน การสนทนารูปแบบการเล่นตลก เป็นต้น ผู้สูงอายุ บางคนจึงใช้เวลาอยู่ที่ร้านน้ำชาเกือบทั้งวัน

         
จากการพูดคุยพบปะกันที่ร้านน้ำชานี่เอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมจีน เช่น การรับเอาวัฒนธรรมบางอย่างจากชาติตะวันตก
หรือแม้แต่ความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์และความคิดปฏิวัติที่มีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ก็มีแหล่งมาจากร้านน้ำชาเช่นกัน

         
ก๊วนน้ำชาสวนลุมฯ
ผู้มารำมวยจีน มาออกกำลังกายยามเช้าที่สวนลุมพินี เสร็จแล้วก็มาล้อมวงชงชากันต่อ
มีการตั้งก๊วนชารวมกลุ่มกันนับได้เป็นสิบๆ ก๊วน ถือเป็นการพักเหนื่อยหลังออกกำลัง
มีการลงขันปันเงินกันซื้อชา อุปกรณ์ชา ค่าฝากของ ค่าเตาปิกนิกและอื่นๆ

         
ทุกเช้ามักจะมีใครสักคนในก๊วนซื้อของกินมาร่วม เช่น ปาท่องโก๋ หรือขนมเปี๊ยะ สมาชิกมีทั้งหญิงและชายจากนานาอาชีพ
ตั้งแต่นักธุรกิจเจ้าของโรงงานใหญ่จนถึงซิ้มขายเฉาก๊วย และแป๊ะมีขวดมาขาย
เรื่องที่คุยกันก็มีสารพันสรรมาเล่าสู่ ท่ามกลางความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า
จิบชาร้อนๆ สนทนาเรื่องน่าสนใจหรือนิทานขำขันเฮฮา จนเพลงชาติขึ้นแต่ละก๊วนจึงสลายตัว
พาเอาความกระฉับกระเฉงที่เติมใส่ จนเต็มแล้วแยกย้ายกันไป
          นอกจากนี้
แถบย่านชุมชนจีนก็มีก๊วนน้ำชาที่เยาวราช และสำเพ็งอีกหลายแห่ง


ขึ้นด้านบน

โรงน้ำชาและหญิงโสเภณี

         
ประเทศไทยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2
ยุคที่โรงยาฝิ่นกลายเป็นสิ่งผิดกฏหมาย โรงน้ำชาย่านเยาวราช
สำเพ็งก็ถึงยุคเฟื่องฟู ผู้หญิงและน้ำชากลายเป็นยอดปรารถนาของชายสมัยนั้น
ศักดิ์ เสาวรัตน์ บรรยายในบทความเรื่องจิบน้ำชา – เริงนารี
ย่ำบางกอกนครโสเภณี ตอนหนึ่งไว้ดังนี้

        
เพียงก้าวแรกที่เหยี่ยบย่างเข้าไป ลูกจ้างร้านขายของชำก็รู้สึกเหมือนตนเองเป็น
‘คนสำคัญ’ ของที่นั่น เมื่อ ‘โก’
เจ้าของร้านเชื้อชาติเดียวกันออกมาต้อนรับขับสู้ให้พักผ่อนในห้องเล็กๆ ที่ประกอบด้วยเตียงนอน
ม้านั่ง และม่านบังตาสีสันสวยงาม บริกรท่าทางนอบน้อม ยกกาน้ำชาพร้อมจอกกระเบื้องและชาจีนห่อเล็กๆ
ถาดขนมขบเคี้ยว…ไม่นานนักหญิงสาวชาวจีนรุ่นกำดัดก็จะมารับหน้าที่ต้อนรับขับสู้ และอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาและคลายเครียด
เธอเหล่านั้นมักจะใส่ชุดกี่เพ้าแบบจีน ผัดแป้งทาหน้าขาวนวล แต่ออกจะเย้ายวนอารมณ์กำดัดของชายหนุ่นยิ่งนัก
(ศักดิ์ เสาวรัตน์. 2545 : 98)

         
โรงน้ำชาที่ซบเซาไปจากถนนโลกีย์ในอดีต กลับไปผุดอยู่ทั่วไปย่านพระโขนง
ลำสาลี สะพานควาย และไกลออกไปถึงรังสิต


ขึ้นด้านบน

สงครามและใบชา

ชาเดินทางจากจีนสู่ยุโรปครั้งแรกที่ฮอลแลนด์
ประมาณปี ค.ศ.1606
โดยเรือของบริษัทดัทช์อีสต์อินเดียของฮอลแลนด์
ในยุคนั้นใบชาเป็นของแพงและเป็นเครื่องดื่มเฉพาะในราชสำนักและชนชั้นสูง

ค.ศ.1652 ชาเข้าสู่อังกฤษ ได้รับความนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ตลาดชาผูกขาดโดยบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ
ท่ามกลางความต้องการสูงแต่จีนกลับขายชาคุณภาพต่ำให้อังกฤษ และกระทำผ่านตัวแทนจักรพรรดิ์จีน
จะแลกเปลี่ยนใบชากับเงินเท่านั้น อังกฤษจึงนำฝิ่นมาขายในจีน
เพื่อแปรเป็นเงินซื้อใบชากลับไป

แต่กลับสร้างปัญหารุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นสงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษจีน
(ค.ศ.1839-1842) จีนเสียเปรียบเรื่องอาวุธและเรือรบจึงพ่ายแพ้ ต้องยอมให้เกาะฮ่องกงตกเป็นเมืองเช่าในปกครองอังกฤษ
นานถึง 156 ปี จึงกลับมาเป็นของจีนอีก เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997

READ  BI MAX QUÊN ĐÁM CƯỚI THẦY CHỈ VÌ MÊ......NGỦ | ĐẸP TV | hoa dep ngay cuoi tại Sambeauty

การเดินทางของชายังแผ่ขยายไปเรื่อยๆ วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวอังกฤษยังติดตัวไป
เมื่อครั้งอพยพไปแสวงหาดินแดนโลกใหม่คือทวีปอเมริกา รัฐสภาอังกฤษเก็บภาษีใบชาคนอเมริกันสูงมาก
(ขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษ) ก่อเกิดความไม่พอใจและต่อต้าน ขนหีบชาทิ้งทะเล
อันเป็นที่มาของชื่อ Boston tea Party สงครามครั้งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเอกราชไม่ขึ้นกับอังกฤษอีกต่อไป


ขึ้นด้านบน

คนอังกฤษกับน้ำชา

       
คนอังกฤษชอบดื่มชาวันละหลายเวลา
สำหรับการดื่มชาบ่าย (afternoon tea ยุคนั้นไม่ได้ดื่มตอนบ่าย แต่ดื่มตอนค่ำก่อนดึก)
เริ่มขึ้นปี ค.ศ. 1825 โดยดัชเชส แห่งเบดฟอร์ด (Duchess of Bedford)
ในการดื่มชานั้นมีขนมหลายชนิดให้เลือก โดยเฉพาะขนมเค้กชนิดต่างๆ
ช่วงเวลาตอนบ่ายจึงถือเป็นธรรมเนียมการดื่มชา
มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ลอร์ดเนลสัน (Lord Nelson) และดยุคแห่งเวลลิงตัน
(Duke of Wellington) ที่ต้องออกสนามรบกับพระเจ้านโปเลียน ก็มักจะสอบถามอยู่เสมอเกี่ยวกับเสบียงชา
สำหรับดยุคนั้นมีถ้วยชาทำด้วยโลหะเงินและพกติดตัวไปด้วยเสมอ

         
การทำน้ำชาดื่ม คนอังกฤษถนัดต่างกับคนทั่วไป
คือคนทั่วไปมักจะรินน้ำชาลงถ้วยก่อนแล้วเติมนมหรือครีมและน้ำตาล
แต่คนอังกฤษจะใส่ครีมหรือนมลงไปก่อน
เติมน้ำตาล แล้วจึงรินน้ำชาร้อนๆ ลงไปเป็นอันดับสุดท้าย เพราะฉะนั้นเห็นใครทำน้ำชาดื่มแบบนี้ลองถาม
“มาจากอังกฤษหรือคะ”
มักจะได้รับคำตอบ “Yes”
พร้อมความแปลกใจ “ทำไม you รู้ล่ะ”


ขึ้นด้านบน

บรรณานุกรม

จิตรา ก่อนันทเกียรติ. 2536. ความรู้เรื่องจีน จากผู้เฒ่า. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
ชา. 2540. พลอยแกมเพชร. 6, 131(15 กรกฎาคม 2540) :144 – 145.
ชา : การปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์. 2545. ศิลปวัฒนธรรม.15,11(กันยายน 2545): 89 – 94.
ซิสึกะ (นามแฝง). 2545. ชาเขียว วิถีแห่งคุณประโยชน์ของสมุนไพร. New Life. 23,75 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545): 26 – 28.
เดชา ศิริภัทร. 2536. ชา: เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออก. หมอชาวบ้าน.14,168 (เมษายน 2536): 41-43.
ร้านน้ำชาคืออะไร?. <http://www.203.144.248.21/hwwmds/detail.nsp.html>. November 2002.
ศักดิ์ เสาวรัตน์. 2545. จิบน้ำชา – เริงนารี ย่ำบางกอก นครโสเภณี. ศิลปวัฒนธรรม.15,11 (กันยายน 2545): 96 -101.
ส. พลายน้อย (นามแฝง). 2544. รู้ร้อยแปด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สารคดี.
สุรีย์ ภูมิภมร. 2545. ชา : เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก. ศิลปวัฒนธรรม.15,11 (กันยายน 2545):77 -88.

อ๋อง(นามแฝง). 2545. ระบำชา. กรุงเทพฯ: ศรีสารา.
รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

[Update] [รีวิว] จิบน้ำชายามบ่ายชุด Chevaa ที่โรงแรม Sindhorn Kempinski กรุงเทพฯ | ชุด ยก น้ํา ชา – Sambeauty

ล็อบบี้ เลานจ์ของโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ คือพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่นกับความเจริญของชุมชนเมืองได้อย่างลงตัว พื้นที่ที่เปิดให้คนรักการจิบน้ำชายามบ่ายหรือ Afternoon Tea มานั่งรีแล็กซ์ จิบชา พร้อมทานของว่างและขนมหวานอร่อยๆ ในสถานที่ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติจากไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่สีเขียวขจีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน (Sustainable Architecture) เพื่อให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยาวนาน

Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby Lounge

ล็อบบี้ เลานจ์ ออกแบบให้ผนังเป็นผนังปูนเปลือยสร้างความรู้สึกเย็นสงบ เพดานมีความสูงโปร่ง เปิดรับแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านกระจกใสบานใหญ่ทั้งสองด้าน เชื่อมต่อความเป็นธรรมชาติสู่โถ่งล็อบบี้ของโรงแรมฯ ได้สอดรับกันเป็นอย่างดี และจะดีอย่างที่สุด หากคุณได้มานั่งละเลียดชุดน้ำชายามบ่ายที่นี่ด้วยตัวคุณเอง

Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby Lounge

ชุดน้ำชายามบ่ายให้บริการที่ ล็อบบี้ เลานจ์ มีอยู่ 2 แบบคือชุดน้ำชายามบ่าย ‘สไตล์ไทย’ และชุดน้ำชายามบ่าย ‘ชีวา’ (The Chevaa Afternoon Tea) โดยชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์ไทยมีบริการทุกวัน ส่วนชุดน้ำชายามบ่ายชีวาจะมีบริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์เท่านั้น ชุดน้ำชายามบ่ายชีวา ยังมีให้เลือกอีก 2 สไตล์ได้แก่ ชุดน้ำชายามบ่ายอินดัลเจนซ์ (Indulgence) และ ชุดน้ำชายามบ่ายกิลท์ฟรี (Guilt-Free) ทั้งสองชุดจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น โซทราเวลเลอร์ขอเล่าจากประสบการณ์ที่เราได้ลิ้มรสมาให้ทุกคนได้ติดตามอ่านกัน

Chevaa Afternoon Tea Sindhorn Kempinski set

ชุดน้ำชายามบ่ายที่นี่ให้บริการตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น. รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของแต่ละคนที่มาช่วยแต่งแต้มบรรยากาศพื้นที่ ล็อบบี้ เลานจ์ ให้อบอวลไปด้วยความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ บ้างก็ถ่ายรูปกับมุมต่าง ๆ ของล็อบบี้ บ้างก็กำลังเอามือกุมแก้วชาคุยกับเพื่อนสนิทกันอย่างออกรสชาติ แม้กระทั่งหนูน้อยก็ยังเพลิดเพลินกับการอ้าปากน้อย ๆ กัดลงไปในสโคนจนโฮมเมดคล็อตเต็ดครีมเลอะขอบปาก นี่เป็นเพียงโมเมนต์เรียกน้ำย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ เราเชื่อว่าคุณอยากมาเต็มที่กันแล้ว มาดูในส่วนของอาหารคาว ของว่างและขนมหวานที่เสิร์ฟกันต่อเลยแล้วกัน

READ  [Update] Bring Me The Horizon BABYMETAL Kingslayer Lyrics Romaji | kingslayer - Sambeauty

เริ่มต้นโมเมนต์ของการจิบน้ำชายามบ่ายด้วยซอร์เบท์เลมอนน้ำผึ้ง สำหรับล้างปากก่อนทานชุดชายามบ่าย โดยเชฟนำเลมอนทั้งลูกคว้านข้างในออกไปสกัดน้ำ จากนั้นนำน้ำเลมอนใส่กลับเข้ามาใหม่ในรูปแบบของซอร์เบท์สอดไส้ด้วยน้ำผึ้งสด ทานแล้วให้ความรู้สึกสดชื่น กระตุ้นต่อมรับรสได้อย่างดีเยี่ยม

Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby Loungeซอร์เบท์เลมอนน้ำผึ้ง

ไม่นานเกินรอพนักงานพนักงานก็ยกชุดน้ำชายามบ่ายชีวาที่มีพรีเซนเทชั่นสุดอลังการและมีเอกลักษณ์มาเสิร์ฟ อลังการในระดับที่การเสิร์ฟแต่ละครั้งต้องมีพนักงาน 2-3 คนช่วยกันยกมาจัดเรียง ราวกับว่ากำลังช่วยกันสร้างสรรค์งานศิลป์ชิ้นเอก

Indulgence Afternoon Tea 

เรามาเอ่ยถึงชุดน้ำชายามบ่ายอินดัลเจนซ์ (Indulgence) กันก่อน เมนูในกลุ่มแซนด์วิชประกอบไปด้วย สะเต๊ะไก่ฉีกกับแตงกวาดองและซอสถั่วลิสง (Pulled chicken Satay brioche with pickled cucumber and peanut sauce) เชฟเลือกใช้ขนมปังบริยอชเนื้อนุ่ม รสหวานอ่อน ๆ สอดไส้เนื้อไก่สะเต๊ะชุ่มฉ่ำซอสถั่วลิสงทานคู่กับแตงกวาดองรสเปรี้ยวเข้ากันได้ดีมาก และยังมีเอแคลร์กราฟลักซ์กับอโวคาโดและมะนาวอิมัลชัน (Gravlax Savoury eclair with Avocado and lime emulsion) ขนมปังอโวคาโด เห็ดสับผสมกับไข่ ทรัฟเฟิล และผักสลัด  (Artisan tartine with Avocado, Truffled Egg duxelles and watercress)

Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby Loungeชุดน้ำชายามบ่ายอินดัลเจนซ์ (Indulgence)Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby LoungePulled chicken Satay brioche with pickled cucumber and peanut sauceAfternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby LoungeArtisan tartine with Avocado, Truffled Egg duxelles and watercress

และยังอิ่มท้องมากยิ่งขึ้นด้วยวาฟเฟอร์พาเมซานกับครีมถั่วลันเตา (Parmesan Waffer with Green Pea cream) และวูเลอวองท์หรือพายแฮมมูสและเห็ดดอง (Vol au vent with Pris ham mousseline and pickled mushrooms) รสชาติเข้มข้นมาก

ในส่วนของเมนูขนมหวาน คุณจะสัมผัสได้ถึงความละมุนของ ซอลท์เท็ดคาราเมลพราลีนและช็อกโกแลตพลาเซียร์ (Salted caramel, praline and chocolate Plaisir) เลมอนเมอแรงค์ทาร์ต (Lemon merengue tarte pop) ที่เสิร์ฟในแบบเสียบก้านพอดีคำ ไส้ในเป็นทาร์ตกับครีมเลมอนรสเปรี้ยว สดชื่น ตัดกับความหวานของเมอแรงค์ที่เคลือบอยู่ด้านนอก ลนไฟเล็กน้อย ทำให้ทาร์ตชิ้นนี้มีความพิเศษน่าหลงใหลมาก ในขณะเดียวกัน ทาร์ตสตรอเบอรี่สอดไส้โครคอนท์อัลมอนด์และครีม (almond croquatn and creme patisserie) และปารีสแบร็สต์พิสตาชิโอกับครีมสด (Pistachio Paris Brest with express creme) ก็ดึงดูดใจไม่แพ้กัน 

Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby Lounge

และที่ขาดไม่ได้ในชุดน้ำชายามบ่ายคือ สโคนรสดั้งเดิมเสิร์ฟกับแยมสตรอเบอร์รี, เลมอนครีม และโฮมเมดคล็อตเต็ดครีม สโคนกลิ่นหอมเนยเนื้อเนียนแน่นดีมาก และยังมีขนมปังบริยอชทาเนยถั่วโรยด้วยเฟโยติน (Peanut Butter Brioche Feulletine) รสชาติหอมหวานมันเสิร์ฟเคียงคู่มาด้วย

Chevaa Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Set

Guilt-Free Afternoon Tea (Vegan)

ทางด้านของ ชุดน้ำชายามบ่ายกิลท์ฟรี (Guilt-Free) ชุดน้ำชาแบบวีแกนสูตรเฉพาะของล็อบบี้ เลานจ์  สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ ก็มานั่งเต็มเต็มความอร่อยไปด้วยกันได้ โดยแซนด์วิชจะเสิร์ฟเป็น ขนมปังคอร์นมีลสอดไส้ซัลซ่าข้าวโพดกับซอสถั่วเหลือง (Spiced Bean pasted & Corn salsa Triangle in cornmeal bread) มะเขือม่วงรมควันกับพริกไทยย่าง (Roasted pepper with smoked aubergine) ข้าวตังกรอบท็อปด้วยสลัดเต้าหู้ทรัฟเฟิลอโวคาโด (Truffled tofu salad with avocado on rice cracker) เต้าหู้บดกับอโวคาโดเนื้อนิ่มเนียนผสมผสานกับซอสทรัฟเฟิลได้อย่างลงตัว

Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby Loungeชุดน้ำชายามบ่ายกิลท์ฟรี (Guilt-Free)

ส่วนเมนูอาหารคาวเสิร์ฟเป็น สลัดโรลมะม่วงอ่อน (Young mango shavings & granny smith apple rice sheet rolls) บีทรูทอบแห้งท็อปด้วยถั่วชิกพีบดและหน่อไม้ฝรั่งย่าง (Grilled Asparagus & chickpea puree on dehydrated beetroot chips)

ทางด้านขนมหวานเริ่มต้นด้วยสเฟียร์เชอร์รี่อมารีนา (Amarena cherry sphere) คานาเล่ลูกแอพริคอตเคลือบด้วยช็อคโกแล็ต (Apricot coated Chocolate canele with praline spiral) ทาร์ตราสเบอร์รี่เสิร์ฟกับครีมเต้าหู้วานิลลาและเลมอนครีม (Tarlet with vanilla tofu, lemon curd and raspberry)  มูสมะพร้าวสอดไส้สับปะรดและเสาวรส  (Mini coconut with compressed pineapple and passion fruit gel)

Afternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby LoungeAmarena cherry sphereAfternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby LoungeApricot coated Chocolate canele with praline spiralAfternoon Tea Sindhorn Kempinski Bangkok Lobby LoungeMini coconut with compressed pineapple and passion fruit gel

สโคนในชุดนี้เป็นสโคนแครนเบอร์รีและสโคนฟักทอง ทานคู่กับแยมสตรอเบอร์รี, เลมอนครีม และมะพร้าวคลอตเต็ดครีม

อาหารคาวและขนมหวานมาพร้อมแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องทานคู่กับชาพรีเมี่ยมชั้นดี โดยที่นี่เสิร์ฟเป็นยี่ห้อชารอนเนอเฟลด์ (Ronnefeldt) นำเข้าจากประเทศเยอรมัน มีให้เลือกหลากหลาย ถ้าถามเรา ในฝั่งของชาสมุนไพรออร์แกนิคเราขอแนะนำเป็น Lemon Grass, Peach Blossom Summer, Jasmine Gold Summer ส่วนใครชอบชาดำลองเป็น Classic Orange Pekoe ส่วนกาแฟเป็นกาแฟยี่ห้ออิลลี่ (illy) หอมเข้มถูกใจคอกาแฟแน่นอน

READ  [Update] และ สคริปต์งานแต่งงาน จากประสบการณ์จริง ได้ที่.... | รับ จัด สถาน ที่ แต่งงาน - Sambeauty

ชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์ไทยมีให้บริการทุกวัน ส่วนชุดน้ำชายามบ่ายอินดัลเจนซ์ (Indulgence) และชุดน้ำชายามบ่ายกิลท์ฟรี (Guilt-Free) ที่เรานำมาแนะนำกันในคอลัมน์นี้ มีให้บริการทุกวันศุกร์, เสาร์และวันอาทิตย์ ราคา 750++ บาทต่อคน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.00-17.00 น.ถึงเวลาที่คุณต้องไปชวนเพื่อน พาครอบครัว มานั่งดื่มชาย่านกลางเมืองกันแล้วล่ะ โทรสำรองที่นั่งล่วงหน้ากันได้เลยที่เบอร์ 02-095-9999

Total

19

Shares

Share


Tweet


Share


Share


P\u0026G Thai traditional wedding ceremony – พิธีแต่งงานไทย, พิธียกน้ำชา


Our wedding day and my birthday Feb 21,2018.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

P\u0026G Thai traditional wedding ceremony - พิธีแต่งงานไทย, พิธียกน้ำชา

แต่งหน้าเจ้าสาว ยกน้ำชา bride makeup by Piladamakeup


เจ้าสาวพิธียกน้ำชาแบบหวานกรุบ 🌸
Makeup by Piladamakeup
Hair by แบงค์
Wedding Dress by OHMMORO
❤️บริการแต่งหน้าทำผมเจ้าสาว
ออกงาน รับปริญญา
🧡 สอนแต่งหน้าตัวเอง
🤎 สอนแต่งหน้าประกอบอาชีพ
📲ติดต่อสอบถามคิวแต่งหน้า
แอด Line ✅ @Piladamakeup
มาได้เลยค่า หรือกดตามลิ้งค์นี้นะคะ
https://line.me/R/ti/p/%40piladamakeup
แต่งหน้าเจ้าสาว เจ้าสาว เจ้าสาวเช้าเที่ยง
ช่างแต่งหน้าอุบล สมัครแอร์ แต่งหน้าสมัครแอร์ ເຈົ້າສາວ ช่างแต่งหน้า รับแต่งหน้า แต่งหน้าทำผม แต่งหน้าออกงาน แต่งหน้ารับปริญญา piladamakeup สอนแต่งหน้า

แต่งหน้าเจ้าสาว ยกน้ำชา bride makeup by Piladamakeup

ยกน้ำชา พิธีขั้นตอน


วีดีโอนี้เกี่ยวกับ พิธียกน้ำชาแบบจีน หลังจากแห่ขันหมากจีน สู่ขอฝ่ายหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีพิธียกน้ำชา ที่เป็นการคารวะผู้ใหญ่ของทั้ง 2 ฝ่าย หวานได้ถ่ายวีดีโอจากหน้างานจริงๆ ของลูกค้าหวานมาเองค่ะ
เรามีบริการจัดขันหมากจีน ทั้งชุด ฝ่ายชายและหญิง กล้วยส้ม ขนมจันอับ ขนมหมั้นสี่เส็กทึง พร้อมแห่ และพิธีกร ให้นะคะ มีบริการส่งทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ID LINE : 555sweet
หรือ โทร 0829518887 , 0863018573

ยกน้ำชา พิธีขั้นตอน

เทคนิคเตรียมรายชื่อยกน้ำชา รับไหว้ ให้ครบก่อนวันงานง่ายๆด้วยตัวเอง


กรุณากด HD เพื่อการรับชมคลิป ความละเอียดสูง
.
หลังจากนี้ บีมจะเปลี่ยนชื่อรายการ จากเตรียมงานแต่งใน 3 นาทีกับ MC Beam by Fahever เป็น Wedding 101 with MC Beam by Fahever นะคะ เพราะรู้สึกว่า พูดทีไรไม่เคยจบได้ใน 3 นาที :P
.
คลิปนี้เป็นคลิปแรก ที่ถ่ายเอง ตัดเอง ทำเองตั้งแต่ต้นจนจบ ค่ะเพราะอยากลองทำ content ดีๆมาให้ บ่าวสาวได้ ชมกันบ่อยมากขึ้นค่ะ เลยจะพยายาม ปล่อยคลิปออกมาถี่มาขึ้นนะคะ ภายใต้ชื่อรายการใหม่ แต่เนื้อหายังจะเกี่ยวกับการเตรียมงานแต่งเหมือนเดิมเลยค่ะ
.
ฝากติดตามชมกันด้วยค่า สำหรับคลิปนี้บีม มาแชร์เทคนิค เตรียมรายชื่อยกน้ำชา ให้พร้อมก่อนวันงานค่า จะเป็นอย่างไร ไปชมกันเล้ย
.
☆҉‿➹⁀☆҉☆҉‿➹⁀☆҉‿➹⁀☆҉☆
MC Beam by Fahever
พิธีกรงานแต่งงานที่ตามใจผู้ใหญ่ รู้ใจบ่าวสาว และเข้าใจช่างภาพ
Tel. 0804500999
Line : @FaheverGroup
FB Fanpage : www.fb.com/MCBeambyFahever
MCBeambyFahever
พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ
พิธีกรงานแต่ง พิธีกรงานหมั้น พิธีกรมืออาชีพ สอนพิธีกร หลักสูตรอบรมพิธีกรงานแต่งงาน
พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพที่ตามใจผู้ใหญ่รู้ใจบ่าวสาวและเข้าใจช่างภาพ พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพที่จะทำให้งานแต่งงานของคุณเรียบง่ายแต่งดงาม
MCBeambyFaheverandRunQTeam Wedding101withMCBeambyFahever

เทคนิคเตรียมรายชื่อยกน้ำชา รับไหว้ ให้ครบก่อนวันงานง่ายๆด้วยตัวเอง

ผีนางรำ สอนแต่งหน้าเป็นผีนางรำ ต้อนรับวันปล่อยผีฮาโลวีน


ใครๆก็อยากแต่งหน้าเป็นผีนางรำ (หรือเปล่าคะ) ใกล้จะวันปล่อยผีแล้ว วันนี้มาดามแพมจะมาแต่งหน้าผีแบบง่ายๆแต่หลอนให้ดูกันคะ
ขอขอบคุณห้องเสื้อลายไทย โชคชัย 4 ที่สนับสนุนชุดสวยๆในคลิปนี้นะคะ https://www.facebook.com/LineThai.LT/
ติดต่องาน (เฉพาะงานเท่านั้น) 0866610681
สั่งซื้อสินค้า http://m.me/MakeupByWinlaphat
ติดตามผลงานของแพมได้ที่
https://www.facebook.com/winlaphat.srisakulmekhi
https://www.facebook.com/MakeupByWinlaphat
Ice Demon by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1200061
Artist: http://incompetech.com/

ผีนางรำ สอนแต่งหน้าเป็นผีนางรำ ต้อนรับวันปล่อยผีฮาโลวีน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWedding

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ชุด ยก น้ํา ชา

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button