[NEW] อักษรย่อภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้คุยแชท ที่วัยรุ่นควรรู้จัก กว่า 68 คำ | อักษรย่องานแต่ง – Sambeauty

อักษรย่องานแต่ง: คุณกำลังดูกระทู้

อักษรย่อภาษาอังกฤษทั้งหมด 68 คำ ต่อไปนี้ เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่วัยรุ่นชาวต่างชาติชอบใช้กัน ซึ่งเป็นคำที่เขาก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะ วัยรุ่นไทยอย่างเราก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะเวลาแชท จะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวๆ แต่ก่อนอื่นๆ ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า อักษรย่อภาษาอังกฤษ แต่ละคำใช้แทนประโยคอะไรบ้าง

Nội dung bài viết

68 อักษรย่อภาษาอังกฤษ

1. BFF = Best Friend Forever = เพื่อนรักตลอดกาล
2. LOL = Laughing out Loud = ขำกลิ้ง ฮาแตก
3. TC = Take Care = ดูแลตัวเองนะ
4. LUV = LOVE = รัก
5. OSM = Awesome = เจ๋งมากๆ

6. BTW = By the Way = ยังไงก็ตาม
7. OMG = Oh My God! = โอ้พระเจ้า
8. P.S = Post Script = ปล.
9. MHM = Yes! = ใช่ เห็นด้วย มาจากเสียง อื้ม
10. JK = Just Kidding = ล้อเล่น

11.IOU = I Owe You = ฉันติดหนี้เธอนะ
12.ASAP = As Soon As Possilbe = เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
13.Ave = Avenue = ถนนที่มีสายหลัก
14. 99 = Nighty Night =  Good Night
15. PC = Personal Computer = คอมพิวเตอร์

16. WTF = What The F**K (คำสบถ ที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว)
17. BYOB = Bring Your Own Beer = สามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากินเองได้
18. SMS = Short Message Service = บริการส่งข้อความ
19. VS = Versus = ตรงข้ามกัน / ต่อสู้กัน
20. Corp = Corporation = บริษัท สมาคม

21.B-R-B = Be Right Back = เดี๋ยวกลับมา
22.TTYL = Talke to You later = คุยกันวันหลังนะ
23.ATM = At the moment = ในตอนนี้
24.BC = Because = เพราะว่า
25.BG = Big grin = (ยิ้มอยู่)

26.BOTOH = But on the other hand = แต่ในทางกลับกัน
27.BTDT = Been there, done that = ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
28.BTW = By the way = อย่างไรก็ตาม
29.COZ = Because = เพราะว่า
30.CU = See you = แล้วเจอกัน

68 อักษรย่อภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้แชท ที่วัยรุ่นควรรู้

31.CUL or CUL8R = See you later = แล้วเจอกัน *
32.EZ = Easy = ง่าย
33.FAQ = Frequently asked questions = คำถามที่ถามบ่อย
34.FYI = For your information = แจ้งเพื่อรับทราบ
35.GJ = Good job = ทำได้ดีมาก!

36.GL = Good luck = โชคดีนะ
37.GRT = Great = เยี่ยม!
38.GW = Good work = ทำได้ดีมาก
39.HAND = Have a nice day = โชคดีนะ
40.IC = I see = เข้าใจล่ะ

41.IMO = In my opinion ฉันคิดว่า…
42.IMPOV = In my point of view = ฉันคิดว่า….
43.IOW = In other words = ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..
44.IRL = In real life = ในชีวิตจริง
45.JIC = Just in case = เผื่อไว้

46.JTLYK = Just to let you know =แค่บอกให้รู้ไว้
47.KIS = Keep it simple = เอาง่ายๆ
48.KIT = Keep in touch = ติดต่อกันอีกนะ
49.NBD = No big deal = ไม่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อย
50.NP = No problem = ไม่มีปัญหา

51.NVM = Never mind = ไม่เป็นไร
52.PCM = Please call me = โทรมาหาที
53.PLS = Please = ได้โปรด
54.PLZ = Please = ได้โปรด
55.Q = Question = คำถาม

See also  Karma and Reality Session 42021 05 16 11am | põi tại Sambeauty

56.SIT = Stay in touch = แล้วติดต่อกันใหม่
57.SOZ, SRY = Sorry = ขอโทษที
58.SYS = See you soon = แล้วพบกันใหม่
59.THX = Thanks = ขอบใจจ้า
60.TLP = Tham Love Pay = ขอบใจจ้า

61.TIA = Thanks in advance = ขอบคุณล่วงหน้า
62.TY = Thank you = ขอบคุณ
63.U = You = คุณ
64.WB = Welcome back = ขอต้อนรับกลับมา
65.WFM = Works for me = สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ

66.XOXO = Hugs and kisses = รักนะจุ๊บๆ
67.Y = Why = ทำไม
68.YW = You are welcome ด้วยความยินดี

See you later

ตัวย่อภาษาอังกฤษแบบคำแสลงอื่นๆ ของคำว่า See you later

* Abbreviations or Slang with similar meaning

 • C YA L8R – See You Later
 • CUL8ER – See You Later
 • CUL8TER – See You Later
 • CUL8TR – See You Later
 • CULTR – See You Later
 • CU L8R – See You Later
 • L8TR – (See You) Later
 • CYL – See You Later
 • CUL – See You Later
 • SLAR – See You Later
 • SYL – See You Later
 • SUL – See You Later
 • CYAL8R – See You Later
 • cyal – see you later
 • cyl8 – see you later
 • cyl8er – see you later
 • syl8r – see you later
 • L8RS – See you later
 • cyl8r – see you later
 • CYA – See you later

bestfriends

ที่มาจาก wallpapercave.com

บทความแนะนำ

[Update] วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ | อักษรย่องานแต่ง – Sambeauty

    วิธีการเขียนบรรณานุกรม รูปแบบ APA 6 ในงานวิชาการ บรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง เป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย หรือที่เราเห็นกันมากก็คือวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะปรากฏอยู่ท้ายเล่มของผลงานที่เป็นเป็นแหล่งรวบรวบรายการข้อมูลที่งานเขียนนั้น ๆ ได้อ้างอิงถึง อีกทั้งยังเป็นส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังต้นทางของแหล่งข้อมูลที่ให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและสืบค้นเพิ่มเติมได้

    โดยส่วนใหญ่แล้วการเขียนบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง จะนิยมใช้มาตรฐานการเขียนที่ชื่อว่า APA หรือ (American Psychological Association) พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์มากว่า 80 ปี เพื่อเป็นมาตรฐาน ในการเขียนอย่างเป็นระบบสำหรับการทำวิจัย รายงานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม บทความและกรณีศึกษา สำหรับนักเขียนและนักศึกษานำมาใช้ในวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดยในปัจจุบัน APA ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชันที่ 7 ที่มีมาตราฐานใหม่ที่เป็นแปลงจากเดิมไปพอสมควร แต่ในบทความนี้เราจะยกตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม เวอร์ชันที่ 6 ที่ยังได้รับความนิยมใช้เป็นแหล่งอ้างอิงกันมาก เช่น หนังสือ งานวิจัย วารสาร วิทยานิพนธ์ สื่อออนไลน์

การใช้อักษรย่อ

ม.ป.ท.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)
N.P.           แทนคําเต็มว่า    (no Place of publication)
ม.ป.พ.        แทนคําเต็มว่า    (ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์)
n.p.            แทนคําเต็มว่า    (no publisher)
(ม.ป.ป.)      แทนคําเต็มว่า    ไม่ปรากฏปีพิมพ์
(n.d.)          แทนคําเต็มว่า    no date
(บ.ก.)          แทนคําเต็มว่า     บรรณาธิการ
(Ed.) หรือ (Eds.) แทนคําเต็มว่า    Editor หรือ Editors

การเขียนชื่อผู้แต่ง

ไม่ต้องลงคํานําหน้านามตําแหน่งทางวิชาการคําเรียกทางวิชาชีพและตําแหน่งยศต่าง ๆ (ยกเว้น มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ และสมณศักดิ์)

ผู้เขียน 1 คน
ผู้แต่ง1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 2 คน
ผู้แต่ง1,/และผู้แต่ง2.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

ผู้เขียน 3 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/และผู้แต่ง3.//(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

ผู้เขียนมากกว่า 7 คน
ผู้แต่ง1,/ผู้แต่ง2,/ผู้แต่ง3,/ผู้แต่ง4,/ผู้แต่ง5,/ผู้แต่ง6,…ผู้แต่งคนสุดท้าย./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง//(พิมพ์ครั้งที่).//
สถานที่พิมพ์://สํานักพิมพ์.

1. หนังสือ

ผู้แต่ง 1./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2563). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้. พิษณุโลก: สํานักพิมพ์
//////// มหาวิทยาลัยนเรศวร.

กาญจนา อู่สุวรรณทิม. (2564). หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (ฉบับปรับปรุง). พิษณุโลก: สํานักพิมพ์

//////// มหาวิทยาลัยนเรศวร.

1.1 หนังสือไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง/(พิมพ์ครั้งที่).//(ปีพิมพ์).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

หลากความคิดชีวิตคนทํางาน. (2551).  กรุงเทพฯ: แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สํานักงานกองทุน
////////สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

1.2 บทความหรือบทในหนังสือ (ฺBook chapter)

ชื่อผู้แต่งบทความหรือบท./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความหรือบท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),
//////// ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหน้า).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

วัลลภัช สุขสวัสดิ์. (2561).  แนวความคิดเรื่องชนชั้นนำทางการเมืองของกีตาโน มอสกา กับชนชั้นนำทางการ
//////// เมืองไทยในยุคมาลานำไทย. ใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา และวัชรพล พุทธรักษา (บ.ก.), ว่าด้วยทฤษฎี
//////// รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2). (น. 47-68).  พิษณุโลก: สํานักพิมพ์
//////// มหาวิทยาลัยนเรศวร.

See also  🔴 CAMY FASHION STYLE 2021 TOP 199+ Mẫu Váy Đầm Dự Tiệc Cưới Sang Trọng 2020 #damvaydep.net FREE SHIP | váy đầm dự tiệc cưới tại Sambeauty

*หมายเหตุ (พิมพ์ครั้งที่) ให้ระบุตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

2. หนังสือแปล

ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่องที่แปล [ชื่อต้นฉบับ] (ชื่อผู้แปล, แปล). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. หรือ พ.ศ.)

แบรี่ สมาร์. (2555). มิเชล ฟูโกต์ [Michel Foucault] (จามะรี เชียงทอง และสุนทร สราญจิต, แปล). กรุงเทพฯ:
//////// ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน). (ต้นฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1994).

3. E-book

ผู้แต่ง 1. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. จาก หรือ from http://www.xxxxxxx

Howitt, D. (2011). Introduction to research methods in psychology. Retrieved from
/ //////// https://www.dawsonera.com.

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ. (2562). พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้.
//////// (พิมพ์ครั้งที่ 3). พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://www.ookbee.com

Haslam, S. (2003). Research Methods and Statistics in Psychology (SAGE Foundations
//////// of Psychology series). [Kindle DX version]. Retrieved from http://www.amazon.com

4. รายงานการวิจัย

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อเรื่อง (รายงานผลการวิจัย).//สถานที่พิมพ์:/สํานักพิมพ์.

พินิจทิพย์มณี. (2553).  การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการตายของ
//////// ประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

5. วิทยานิพนธ์

5.1 วิทยานิพนธ์แบบรูปเล่ม

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน.

วันชนะ จูบรรจง. (2560). ระบบสนับสนุนการประมาณการสัมผัสแคดเมียมผ่านการบริโภคอาหาร (วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร

5.2 วิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ์
//////// ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./สถานที่พิมพ์./ชื่อสถาบัน. สืบค้นจาก หรือ Retrieved from
//////// http://www.xxxxxxxxx

พรทิพย์ ว่องไวพิทยา. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการมอบหมายและ
//////// ติดตามความก้าวหน้าของงาน กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิทยานิพนธ์
////////ปริญญามหาบัณฑิต). พิษณุโลก. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สืบค้นจาก https://tdc.thailis.or.th/tdc/

6. วารสาร

6.1 วารสารแบบเล่ม

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.

วิชัย พานิชย์สวย, สุมน ไวยบุญญา, พัชรพร ศุภกิจ, และรัตนากร หลวงแก้ว. (2562).  ผลของการใช้บทเรียน PISA
//////// ที่มีต่อความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
//////// วารสารการวิจัยพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 12(3), 133-160.

6.2 วารสารออนไลน์

 6.2.1 กรณีไม่มีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า. สืบค้นจาก หรือ
//////// Retrieved from http://www.xxxxxxxxx

Pattaratumrong, M., & Wongkhamhaeng, K. (2019).  The Molecular Identification of Nephtys
//////// species (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake, Southern Thailand.  Naresuan
//////// University Journal: Science And Technology (NUJST), 27(3), 1-9.
//////// http://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/Vol-27-No-3-2019-1-9

6.2.2 กรณีมีเลข DOI

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของปีที่/(เลขของฉบับที่),/เลขหน้า.
//////// doi: xxxxxxxxx

Chantana, C. (2019).  A Cooling System for a Mushroom House for Use in the Upper Central
//////// Region Climate of Thailand.  Naresuan University Journal: Science And Technology
//////// (NUJST), 27(3), 10-19. doi:10.14456/nujst.2019.22

7. Website

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น วันเดือนปี,//จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxxxxxxx

สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน
//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/

สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น 4 กันยายน 2564.
//////// จาก https://www.nupress.grad.nu.ac.th/โรคในเด็ก

8. รูปภาพ

ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อภาพ./ [Image]. /สืบค้น วันเดือนปี,//จาก หรือ Retrieved from/http://www.xxxxxxxxxx

ตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อหา

การพบปะกันระหว่างคิมจองอึน (Kim Jong-un) ผู้นำเกาหลีเหนือ
ประธานาธิบดีมุนแชอิน (Moon Jae-in) ผู้นำเกาหลีใต้ และประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ผู้นำสหรัฐอเมริกาที่พื้นที่ปลอดทหาร
(demilitarized zone) ระหว่างเกาหลีทั้งสอง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
ค.ศ. 2019 (The White House, 2019)

อย่างการอ้างอิงบรรณานุกรม

The White House. (2019). President Trump Meets with Chairman Kim Jong Un. [Image]. Retrieved from //////// https://commons.wikimedia. org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Chairman_Kim_ Jong_Un_(48164732021).jpg

9. แอปพลิเคชัน

ชื่อผู้ถือสิทธิ์ หรือองค์กร. (ปีของ version แอป). ชื่อแอปพลิเคชัน (Version แอป) [Mobile application software]. จาก หรือ Retrieved from http://xxxxx

See also  [NEW] MAGE : Définition de MAGE | mage - Sambeauty

Automattic. (2021). WordPress (Version 18.0) [Mobile application software]. Retrieved from https://apps.apple.com/us/app/wordpress/id335703880

—————————————————————————————————————

เอกสารอ้างอิง

บุญฑา วิศวไพศาล. (ม.ป.ป).  มนุษยศาสตร์สาร.  สืบค้น 18 กันยายน 2562, จาก
//////// http://journal.human.cmu.ac.th/files/form2.pdf
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (ม.ป.ป).  การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาตาม
//////// หลักเกณฑ์ APA. สืบค้น 18 กันยายน 2562,  จาก http://www.jba.tbs.tu.ac.th/
//////// files/APA_Style.pdf
American University of Sharjah. (n.d.).  APA 6th Edition Citation Style. September
//////// 18, 2019,  Retrieved from https://aus.libguides.com/apa/apa-website
Himmelfarb Health Sciences Library. (n.d.). APA Citation Style, 6th edition. September
//////// 18, 2019,  Retrieved from https://guides.himmelfarb.gwu.edu/APA

Chelsea L. (2013). How to Cite a Mobile App. August
//////// 30, 2021,  Retrieved from https://blog.apastyle.org/apastyle/2013/03/how-to-cite-a-mobile-app.html

Graphic Design และ Content Creator ที่หลงไหลในการเขียน Content และเชื่อว่า Content เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารกับทุก ๆ คน


รวมเพลงหวานงานแต่ง【LONGPLAY】


ไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผล ที่ฉันนั้นรักเธอ ให้รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอ…. เพลงสำหรับคนหวานๆ ที่มีรักหวานมากกก ฟังเพลินๆกับคนรู้ใจ คงจะดีไม่ใช่น้อย // ไม่อยากพลาด LONGPLAY ใหม่ๆ ฟังยาวๆแบบจุใจ กด subscribe GMM Grammy Official ตามลิ้งนี้ได้เลย : http://bit.ly/2fTovxP

00:00 แพ้ใจ ใหม่ เจริญปุระ
3:37 นิยามรัก Nuvo
7:13 ที่รัก (ละครเกมร้ายเกมรัก) (feat.แพตตี้) ปราโมทย์ ปาทาน
10:57 ใจกลางความรู้สึกดีดี จิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ);วิน Potato
16:18 วันนี้…ฉันมีเธอ สุเมธ \u0026 เดอะปั๋ง
19:52 ไม่ต้องมีคำบรรยาย MR.TEAM
23:45 ขอ PARADOX
27:43 มากกว่ารัก พีท พล
31:13 หนึ่งในไม่กี่คน โบ สุนิตา
35:09 รักเธอที่สุด (YOU’TR THE ONE) อรรถวดี จิรมณีกุล (มิ้นท์)
39:32 คู่แท้เบิร์ด ธงไชย
43:16 เรื่องมหัศจรรย์ SOFA
47:21 เสียงของหัวใจ แอน ธิติมา
51:39 หากันจนเจอ กบ ทรงสิทธิ์ ;กบ เสาวนิตย์
55:59 ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ (โฆษณาTOYOTA) DA endorphine

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รวมเพลงหวานงานแต่ง【LONGPLAY】

คู่ชีวิต cocktail พี่เพ็ญ พี่โอม


คู่ชีวิต cocktail พี่เพ็ญ พี่โอม

Ep.53 แกะโฟมอักษรย่อสไตล์ Minimal


งานโฟม โลโก้งานแต่ง งานโฟม งานแกะสลักโฟมลอยตัว งานศิลปะทุกชนิด
Cutting Styrofoam / Foam carving / Sculpture
ติดต่องานและติดตามผลงานได้ที่
Youtube : https://bit.ly/2zkPmw2
Instagram : https://bit.ly/2HocoGt
Fanpage : https://bit.ly/30xN2xs
Facebook : https://bit.ly/322wDS9
Line : bit.ly/2MUPydD
Mobile : 0827996972

Ep.53 แกะโฟมอักษรย่อสไตล์ Minimal

มันเป็นย่อนหยัง – ไผ่ พงศธร【LYRIC VIDEO】


เพลง : มันเป็นย่อนหยัง
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
คำร้อง/ทำนอง : ชาลี สาลี่
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
กะฮู้ดี อ้ายฮู้ดี ว่าเจ้ามีผู้ใหม่แล้ว
กะฮู้แล้ว อ้ายฮู้แล้ว ว่าอ้ายบ่ควรมาหา
เจ้าอย่าเพิ่งเฮ็ดท่าทางว่าซังหลาย บ่จำเป็นอ้ายคงบ่มา
แค่อยากเว้าอยากจา จักคำสองคำกะถ่อนั้น
ย่อนเรื่องเดียว ที่ค้างใจอ้าย อยากลืมกะลืมบ่ได้เจ้าฮู้บ่
คึดถ่อใด๋ อ้ายกะคึดบ่พ้อ คนที่ฮู้คำตอบมีแต่เจ้าเท่านั้น
ย่อนหยังเจ้าถึงได้ถิ่มอ้ายไป บอกอ้ายได้บ่
ย่อนหยังเฮาถึงต้องเลิกกันหนอ มันย่อนหยังกัน
บ่อยากให้มันติดอยู่ในใจ จนฮอดมื้อตายกะถ่อนั้น
เจ้าบ่ต้องคึดว่าอ้ายคนแพ้สิพาล อ้ายลูกผู้ชายพอ
หม่องเจ้าอยู่ ถ้าเขาอยู่ บอกเขาจักหน่อยกะได้
บอกกับเขา ให้เข้าใจ อ้ายบ่ได้ตามมาง้อ
ช่วยบอกกับเขานำเด้ออย่าคึดหลาย เคลียร์กับเขาให้อ้ายได้บ่
บ่ได้ต้อยได้เตาะ แค่มาถามเบิ่งกะถ่อนั้น

ย่อนเรื่องเดียว ที่ค้างใจอ้าย อยากลืมกะลืมบ่ได้เจ้าฮู้บ่
คึดถ่อใด๋ อ้ายกะคึดบ่พ้อ คนที่ฮู้คำตอบมีแต่เจ้าเท่านั้น
ย่อนหยังเจ้าถึงได้ถิ่มอ้ายไป บอกอ้ายได้บ่
ย่อนหยังเฮาถึงต้องเลิกกันหนอ มันย่อนหยังกัน
บ่อยากให้มันติดอยู่ในใจ จนฮอดมื้อตายกะถ่อนั้น
เจ้าบ่ต้องคึดว่าอ้ายคนแพ้สิพาล อ้ายลูกผู้ชายพอ
มันเป็นย่อนหยัง ไผ่พงศธร แกรมมี่โกลด์
grammygold grammygoldofficial

❤︎ ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน Grammy Gold ได้ที่
[email protected] : http://bit.ly/LineGold
IG : Grammygold_Official
YouTube : http://bit.ly/GrammyGoldOfficial
Twitter : http://bit.ly/TwitGold
Facebook : http://bit.ly/FBgmmGold
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.0854847345

มันเป็นย่อนหยัง - ไผ่ พงศธร【LYRIC VIDEO】

รวมเพลงรัก ของคู่ชีวิต l คู่ชีวิต,พรหมลิขิต,แพ้ใจ l [พลพล, Big Ass, ดา endorphine]


ฟังเพลงยาวจุใจ ฟังได้ 24 ชั่วโมง กด SUBSCRIBE ได้ที่นี่
00:00 คู่ชีวิต
05:37 พรหมลิขิต
09:50 หนึ่งในไม่กี่คน
13:44 หากันจนเจอ
18:03 ไม่ต้องมีคำบรรยาย
21:57 รักเธอที่สุด (You re the one)
26:26 แพ้ใจ
30:07 เพื่อเธอ ตลอดไป
32:56 ขอเป็นคนของเธอ
37:29 บอกรัก
40:26 ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ
44:46 กุญแจที่หายไป (Acoustic Version)
47:47 เรื่องมหัศจรรย์
51:53 สิ่งสำคัญ
55:43 แค่มี

รวมเพลงรัก ของคู่ชีวิต l คู่ชีวิต,พรหมลิขิต,แพ้ใจ l [พลพล, Big Ass, ดา endorphine]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWedding

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ อักษรย่องานแต่ง

Published by

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.