CƯỚI HỎI

[NEW] สาระ.. ชา : สนเทศน่ารู้ | พิธี ยก น้ำ ชา – Sambeauty

พิธี ยก น้ำ ชา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สาระ.. ชา

         
ใครๆ ก็ดื่มชา ผู้คนทุกมุมโลกที่แตกต่างกันด้วยเรื่องชาติ สีผิว ขนบธรรมเนียมประเพณี ฐานะ
ต่างพากันสนใจดื่มชา เพราะชาไม่เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้ความละเมียดละไม แต่เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรม
เป็นรสชาติของชีวิต

         
“ชา”มาจากพืชตระกูลคาเมเลีย
ไซเนนซิส (Camellia sinensis)
ถิ่นกำเนิดอยู่ในจีนและอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่ม ใบเขียว หากปล่อยให้เติบโตเองในป่าจะให้ดอกสีขาวส่งกลิ่นหอมในฤดูใบไม้ผลิ
เมื่อดอกชาโตเต็มที่ จะให้ผลชาที่ภายในมีเมล็ดเล็กๆ หนึ่งถึงสามเมล็ด ในการแพร่พันธุ์
ต้นชาต้องได้รับการผสมละอองเกสรกับต้นชาต้นอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนยีนและโครโมโซมซึ่งกันและกัน
เมื่อชาต้นใหม่เจริญงอกงาม จะคงลักษณะที่แข็งแรงบางส่วนของพ่อแม่ ด้วยวิถีเช่นนี้
ต้นชาจึงเป็นพืชที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมันเอง

         
ส่วนของต้นชาที่นำมาเป็นเครื่องดื่มจะอยู่ส่วนบนสุดของต้น อันเป็นตำแหน่งของการผลิใบอ่อน และการแตกหน่อ
ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุดนั่นก็คือ ชาที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ ชาที่ผลิตจากใบชาอ่อนและตานั่นเอง
และเครื่องมือในการเก็บใบชาที่ดีที่สุดก็คือ มือของมนุษย์ ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาอย่างนี้เป็นเวลานับหลายพันปี

         
การผลิตใบชา เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้จากประสบการณ์และความชำนาญที่สั่งสมผ่านกาลเวลา
ถ่ายทอดกันรุ่นแล้วรุ่นเล่า ผ่านปู่ถึงพ่อและลูกหลานเคล็ดลับของแต่ละตระกูล
ล้วนเป็นความลับของครอบครัวที่ไม่ถ่ายทอดข้ามสายเลือด ใบชาที่ผลิตออกมาแต่ละไร่จึงมีรสชาติและคุณภาพที่แตกต่างกัน
แต่ละขั้นตอนการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมีส่วนร่วมในการทำงานหลายขั้นตอน
แต่เคล็ดลับที่ทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่ที่สองมื อและสมองของมนุษย์นี่เอง

         
“ชา” เป็นผลผลิตที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาจีน
ชาอินเดีย ชาศรีลังกา ชาญี่ปุ่น ชาอังกฤษ แต่กลับปรากฏว่าการชงชาที่แตกต่างกันในหลายวัฒนธรรม
ทำให้เกิดชารูปแบบต่างๆ กว่า 3,000 ชนิด
แตกต่างกันทั้งกรรมวิธีการผลิตใบชา การชงชาไปจนถึงการปรุงแต่งรสชาติของชา

         
คนจีนรู้จักดื่มชามาหลายพันปีแล้ว มีตำนานเล่าว่า
จักรพรรดิเสิน-หนง (Emperor Shen Nung)
วันหนึ่งขณะทรงต้มน้ำร้อนได้มีใบชาปลิวตกลงในหม้อน้ำเดือด ทรงชิมดูพบว่ามีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม
จากนั้นมาชาก็เป็นที่รู้จักและนิยมดื่มกันทั่วไป

         
สมัยสุโขทัยช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน น่าจะมีการดื่มชากันแล้ว แต่ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนคือจาก
จดหมายเหตุ

         
ลาลูแบร์ราชฑูตฝรั่งเศส
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พูดถึงการดื่มชาในสยามว่าดื่มเฉพาะในกรุงศรีอยุธยาเท่านั้น ถือเป็นมารยาทผู้ดีอันจำเป็นต้องนำน้ำชามาเลี้ยงผู้มาเยี่ยม
และคำว่า “ชา” คนไทยก็เรียกกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางแล้ว

ชาในประเทศไทย

         
ชากลายเป็นเครื่องดื่มที่จำเป็นในสังคมไทย จากการสั่งใบชาเข้ามาบริโภคในประเทศก็ริเริ่มปลูกชาพันธุ์ดี
การพัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยเริ่มอย่างจริงจังที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
เมื่อปีพ.ศ.2480 มีนายประสิทธิ์ และนายประธาน พุ่มชูศรี ตั้งบริษัทใบชาตราภูเขาจำกัด
นายพร เกี่ยวการค้า นำผู้เชี่ยวชาญชาวฮกเกี้ยนมาถ่ายทอดความรู้เรื่องชาแก่คนไทย รวมทั้ง ป๋าซุง
นายทหารกองพล 93 บ้านแม่สลอง ต่อมาสองพี่น้องตระกูลพุ่มชูศรี ได้ขอสัมปทานทำสวนชา
จากกรมป่าไม้ในนามของ บริษัทชาระมิงค์ ภายหลังเอกชนเริ่มให้ความสนใจอุตสาหกรรมชามากขึ้น
จึงมีการขายสัมปทานสวนชาแก่บริษัทชาสยามผู้นำใบชาสดมาผลิตชาฝรั่งในนาม “ชาลิปตัน”
จนกระทั่งปัจจุบัน


ขึ้นด้านบน

ชากับความเป็นอยู่และประเพณี

         
พระสงฆ์ฉันน้ำชามาแต่โบราณ จึงมีประเพณีถวายน้ำชาพระสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้
มีหมายรับสั่งสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อมีพิธีสงฆ์ในงานหลวงปรากฏเป็นหลักฐานว่า
“ให้แต่งน้ำชาถวายสงฆ์ทั้ง 4 เวลา…ให้หัวป่าก์พ่อครัวรับ
เครื่องชา ต่อวิเสทหมากพลู ต้มถวายพระสงฆ์ให้พอ 8 คืน”

         
สมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อมีทูตฝรั่งเข้ามา การต้อนรับของทางการไทยก็แข็งขันมาก นอกจากผลไม้พื้นเมืองแล้ว
ก็มีใบชา กาแฟไปต้อนรับทูต

        &nbsp
ชาเป็นเครื่องดื่มที่ชงไปนั่งคุยกันไป คนจีนเวลามีผู้มาหาสู่ถึงบ้านจะต้องยกน้ำชาออกมาต้อนรับ
ถ้าไม่รักกันจริงจะไม่ยกน้ำชามานั่งดื่ม เพราะจะได้คุยให้เสร็จๆ แล้วรีบออกไปจากบ้านซะ
คนไทยและจีนใส่ใบชาลงในโลงศพเพื่อใช้ประกอบพิธี บ้างว่าช่วยการดูดกลิ่น บ้างว่าไม่ให้มีน้ำเหลืองไหลออกมา

        &nbsp
พิธีไหว้บรรพบุรุษของจีน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำชา และเหล้าเวลาทำความสะอาดหลุมศพ(เช็งเม้ง)
จะต้องไหว้น้ำชาทั้งที่สุสานและที่บ้าน วันสารทจีนก็ไหว้น้ำชา แม้พิธีแต่งงานชาวจีนพิธียกน้ำชาก็มีบทบาท
ใช้เคารพผู้ใหญ่ให้เมตตาคู่บ่าวสาว เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์

        &nbsp
ญี่ปุ่นเองก็มีพิธีชงชาแบบชาโนยุ แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาของนิกายเซน
ปัจจุบันมีการฝึกหัดชงชาเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมของคนญี่ปุ่น


ขึ้นด้านบน

ร้านน้ำชา

         
แหล่งกำเนิดความเป็นจีน ร้านน้ำชาคือสถานที่ผู้คนทุกอาชีพ ทุกชนชั้นทางสังคมแวะเวียนมาตั้งแต่ราชวงศ์หมิง
เพื่อพักดื่มน้ำชาสักถ้วยภายใต้ร่มเงาอันร่มรื่น คนคุ้นเคยหรือแปลกหน้าก็สามารถพูดคุย ถกปัญหา
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ตลอดถึงการตกลงทางธุรกิจได้อีกด้วย
         ร้านน้ำชายังเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมจีน
เช่นการแสดงงิ้ว การเล่านิทาน การสนทนารูปแบบการเล่นตลก เป็นต้น ผู้สูงอายุ บางคนจึงใช้เวลาอยู่ที่ร้านน้ำชาเกือบทั้งวัน

         
จากการพูดคุยพบปะกันที่ร้านน้ำชานี่เอง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมจีน เช่น การรับเอาวัฒนธรรมบางอย่างจากชาติตะวันตก
หรือแม้แต่ความคิดเกี่ยวกับการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์และความคิดปฏิวัติที่มีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ก็มีแหล่งมาจากร้านน้ำชาเช่นกัน

READ  [NEW] ตัวอย่างคำกล่าวของผู้อวยพร งานแต่งงาน | การเป็นพิธีกรงานแต่งงาน - Sambeauty

         
ก๊วนน้ำชาสวนลุมฯ
ผู้มารำมวยจีน มาออกกำลังกายยามเช้าที่สวนลุมพินี เสร็จแล้วก็มาล้อมวงชงชากันต่อ
มีการตั้งก๊วนชารวมกลุ่มกันนับได้เป็นสิบๆ ก๊วน ถือเป็นการพักเหนื่อยหลังออกกำลัง
มีการลงขันปันเงินกันซื้อชา อุปกรณ์ชา ค่าฝากของ ค่าเตาปิกนิกและอื่นๆ

         
ทุกเช้ามักจะมีใครสักคนในก๊วนซื้อของกินมาร่วม เช่น ปาท่องโก๋ หรือขนมเปี๊ยะ สมาชิกมีทั้งหญิงและชายจากนานาอาชีพ
ตั้งแต่นักธุรกิจเจ้าของโรงงานใหญ่จนถึงซิ้มขายเฉาก๊วย และแป๊ะมีขวดมาขาย
เรื่องที่คุยกันก็มีสารพันสรรมาเล่าสู่ ท่ามกลางความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า
จิบชาร้อนๆ สนทนาเรื่องน่าสนใจหรือนิทานขำขันเฮฮา จนเพลงชาติขึ้นแต่ละก๊วนจึงสลายตัว
พาเอาความกระฉับกระเฉงที่เติมใส่ จนเต็มแล้วแยกย้ายกันไป
          นอกจากนี้
แถบย่านชุมชนจีนก็มีก๊วนน้ำชาที่เยาวราช และสำเพ็งอีกหลายแห่ง


ขึ้นด้านบน

โรงน้ำชาและหญิงโสเภณี

         
ประเทศไทยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2
ยุคที่โรงยาฝิ่นกลายเป็นสิ่งผิดกฏหมาย โรงน้ำชาย่านเยาวราช
สำเพ็งก็ถึงยุคเฟื่องฟู ผู้หญิงและน้ำชากลายเป็นยอดปรารถนาของชายสมัยนั้น
ศักดิ์ เสาวรัตน์ บรรยายในบทความเรื่องจิบน้ำชา – เริงนารี
ย่ำบางกอกนครโสเภณี ตอนหนึ่งไว้ดังนี้

        
เพียงก้าวแรกที่เหยี่ยบย่างเข้าไป ลูกจ้างร้านขายของชำก็รู้สึกเหมือนตนเองเป็น
‘คนสำคัญ’ ของที่นั่น เมื่อ ‘โก’
เจ้าของร้านเชื้อชาติเดียวกันออกมาต้อนรับขับสู้ให้พักผ่อนในห้องเล็กๆ ที่ประกอบด้วยเตียงนอน
ม้านั่ง และม่านบังตาสีสันสวยงาม บริกรท่าทางนอบน้อม ยกกาน้ำชาพร้อมจอกกระเบื้องและชาจีนห่อเล็กๆ
ถาดขนมขบเคี้ยว…ไม่นานนักหญิงสาวชาวจีนรุ่นกำดัดก็จะมารับหน้าที่ต้อนรับขับสู้ และอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงาและคลายเครียด
เธอเหล่านั้นมักจะใส่ชุดกี่เพ้าแบบจีน ผัดแป้งทาหน้าขาวนวล แต่ออกจะเย้ายวนอารมณ์กำดัดของชายหนุ่นยิ่งนัก
(ศักดิ์ เสาวรัตน์. 2545 : 98)

         
โรงน้ำชาที่ซบเซาไปจากถนนโลกีย์ในอดีต กลับไปผุดอยู่ทั่วไปย่านพระโขนง
ลำสาลี สะพานควาย และไกลออกไปถึงรังสิต


ขึ้นด้านบน

สงครามและใบชา

ชาเดินทางจากจีนสู่ยุโรปครั้งแรกที่ฮอลแลนด์
ประมาณปี ค.ศ.1606
โดยเรือของบริษัทดัทช์อีสต์อินเดียของฮอลแลนด์
ในยุคนั้นใบชาเป็นของแพงและเป็นเครื่องดื่มเฉพาะในราชสำนักและชนชั้นสูง

ค.ศ.1652 ชาเข้าสู่อังกฤษ ได้รับความนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ตลาดชาผูกขาดโดยบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ
ท่ามกลางความต้องการสูงแต่จีนกลับขายชาคุณภาพต่ำให้อังกฤษ และกระทำผ่านตัวแทนจักรพรรดิ์จีน
จะแลกเปลี่ยนใบชากับเงินเท่านั้น อังกฤษจึงนำฝิ่นมาขายในจีน
เพื่อแปรเป็นเงินซื้อใบชากลับไป

แต่กลับสร้างปัญหารุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นสงครามฝิ่นระหว่างอังกฤษจีน
(ค.ศ.1839-1842) จีนเสียเปรียบเรื่องอาวุธและเรือรบจึงพ่ายแพ้ ต้องยอมให้เกาะฮ่องกงตกเป็นเมืองเช่าในปกครองอังกฤษ
นานถึง 156 ปี จึงกลับมาเป็นของจีนอีก เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997

การเดินทางของชายังแผ่ขยายไปเรื่อยๆ วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวอังกฤษยังติดตัวไป
เมื่อครั้งอพยพไปแสวงหาดินแดนโลกใหม่คือทวีปอเมริกา รัฐสภาอังกฤษเก็บภาษีใบชาคนอเมริกันสูงมาก
(ขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษ) ก่อเกิดความไม่พอใจและต่อต้าน ขนหีบชาทิ้งทะเล
อันเป็นที่มาของชื่อ Boston tea Party สงครามครั้งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเอกราชไม่ขึ้นกับอังกฤษอีกต่อไป


ขึ้นด้านบน

คนอังกฤษกับน้ำชา

       
คนอังกฤษชอบดื่มชาวันละหลายเวลา
สำหรับการดื่มชาบ่าย (afternoon tea ยุคนั้นไม่ได้ดื่มตอนบ่าย แต่ดื่มตอนค่ำก่อนดึก)
เริ่มขึ้นปี ค.ศ. 1825 โดยดัชเชส แห่งเบดฟอร์ด (Duchess of Bedford)
ในการดื่มชานั้นมีขนมหลายชนิดให้เลือก โดยเฉพาะขนมเค้กชนิดต่างๆ
ช่วงเวลาตอนบ่ายจึงถือเป็นธรรมเนียมการดื่มชา
มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส ลอร์ดเนลสัน (Lord Nelson) และดยุคแห่งเวลลิงตัน
(Duke of Wellington) ที่ต้องออกสนามรบกับพระเจ้านโปเลียน ก็มักจะสอบถามอยู่เสมอเกี่ยวกับเสบียงชา
สำหรับดยุคนั้นมีถ้วยชาทำด้วยโลหะเงินและพกติดตัวไปด้วยเสมอ

         
การทำน้ำชาดื่ม คนอังกฤษถนัดต่างกับคนทั่วไป
คือคนทั่วไปมักจะรินน้ำชาลงถ้วยก่อนแล้วเติมนมหรือครีมและน้ำตาล
แต่คนอังกฤษจะใส่ครีมหรือนมลงไปก่อน
เติมน้ำตาล แล้วจึงรินน้ำชาร้อนๆ ลงไปเป็นอันดับสุดท้าย เพราะฉะนั้นเห็นใครทำน้ำชาดื่มแบบนี้ลองถาม
“มาจากอังกฤษหรือคะ”
มักจะได้รับคำตอบ “Yes”
พร้อมความแปลกใจ “ทำไม you รู้ล่ะ”


ขึ้นด้านบน

บรรณานุกรม

จิตรา ก่อนันทเกียรติ. 2536. ความรู้เรื่องจีน จากผู้เฒ่า. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.
ชา. 2540. พลอยแกมเพชร. 6, 131(15 กรกฎาคม 2540) :144 – 145.
ชา : การปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์. 2545. ศิลปวัฒนธรรม.15,11(กันยายน 2545): 89 – 94.
ซิสึกะ (นามแฝง). 2545. ชาเขียว วิถีแห่งคุณประโยชน์ของสมุนไพร. New Life. 23,75 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2545): 26 – 28.
เดชา ศิริภัทร. 2536. ชา: เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออก. หมอชาวบ้าน.14,168 (เมษายน 2536): 41-43.
ร้านน้ำชาคืออะไร?. <http://www.203.144.248.21/hwwmds/detail.nsp.html>. November 2002.
ศักดิ์ เสาวรัตน์. 2545. จิบน้ำชา – เริงนารี ย่ำบางกอก นครโสเภณี. ศิลปวัฒนธรรม.15,11 (กันยายน 2545): 96 -101.
ส. พลายน้อย (นามแฝง). 2544. รู้ร้อยแปด. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สารคดี.
สุรีย์ ภูมิภมร. 2545. ชา : เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก. ศิลปวัฒนธรรม.15,11 (กันยายน 2545):77 -88.

อ๋อง(นามแฝง). 2545. ระบำชา. กรุงเทพฯ: ศรีสารา.
รวบรวมข้อมูลโดย : ฝ่ายวารสารและเอกสาร

READ  [Update] 10 ร้านแหวนแต่งงาน คุณภาพเลิศ ดีไซน์แหวนสวย ใส่แล้วประทับใจแน่นอน | รูป แหวน แต่งงาน คู่ - Sambeauty

[Update] | พิธี ยก น้ำ ชา – Sambeauty

– Upon confirmation of your booking, a 50% deposit payment is required and any other expenses will be settled as per the hotel’s requirements.

– Payment can be made by cash or bank transfer to Bangkok Bank PCL. (Bangkhen Branch) to account No. 161-3-04064-9 (Current Account).

– Kindly send your payment confirmation via email by providing your name and the date of your event to our Sales Department.

READ  [NEW] วัยรุ่นสาวอวดหีเนียนๆนมใหญ่ๆ ภาพหีสวย หีสาวทางบ้าน ดูหีสาวทางบ้าน | ดูชุดไทยสวยๆ - Sambeauty

– For further information, please contact (+66) 0 2541 1234 ext. 4210 or email: [email protected]


P\u0026G Thai traditional wedding ceremony – พิธีแต่งงานไทย, พิธียกน้ำชา


Our wedding day and my birthday Feb 21,2018.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

P\u0026G Thai traditional wedding ceremony - พิธีแต่งงานไทย, พิธียกน้ำชา

NW l งานแต่งงาน ขบวนขันหมาก พิธียกน้ำชา วีดีโองานแต่ง Wedding Cinematography l ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


ขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้งานมงคลนี้ผ่านไปได้ด้วยดีและเต็มไปด้วยความอบอุ่นครับ เราสองคนจะเก็บวันดีๆนี้ไว้เป็นความทรงจำตลอดไป

NW l งานแต่งงาน ขบวนขันหมาก พิธียกน้ำชา วีดีโองานแต่ง Wedding Cinematography l ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พิธียกน้ำชา คุณฝ้าย \u0026 คุณเต้ย 12.01.18 ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์


วีดีโอพิธีสวมแหวนหมั้นและยกน้ำชา ระหว่าง คุณฝ้าย \u0026 คุณเต้ย ที่ภัตรคารเล่งหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของญาติผู้ใหญ่และผู้ที่มาร่วมงาน ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว และขอให้ทั้งสองคนรักกันตลอดไปครับ

พิธียกน้ำชา คุณฝ้าย \u0026 คุณเต้ย 12.01.18 ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์

ยกน้ำชา กับ รับไหว้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ทำพิธีไหนดี? :: Wedding 101 with MC Beam by Fahever


Wedding 101 with MC Beam by Fahever คลิปนี้ บีมมาไขข้อสงสัยสำหรับคำถามที่ว่า ยกน้ำชา กับรับไหว้หรือ ไหว้ผู้ใหญ่ มีความเหมือนหรือ ต่างกันอย่างไร ต้องทำทั้งคู่หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้? ไปชมคำตอบได้ในคลิปนี้เลยค่า
.
☆҉‿➹⁀☆҉☆҉‿➹⁀☆҉‿➹⁀☆҉☆
MC Beam by Fahever
พิธีกรงานแต่งงานที่ตามใจผู้ใหญ่ รู้ใจบ่าวสาว และเข้าใจช่างภาพ
Tel. 0804500999
Line : @FaheverGroup
FB Fanpage : www.fb.com/MCBeambyFahever
MCBeambyFahever
พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพ
พิธีกรงานแต่ง พิธีกรงานหมั้น พิธีกรมืออาชีพ สอนพิธีกร หลักสูตรอบรมพิธีกรงานแต่งงาน
พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพที่ตามใจผู้ใหญ่รู้ใจบ่าวสาวและเข้าใจช่างภาพ พิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพที่จะทำให้งานแต่งงานของคุณเรียบง่ายแต่งดงาม
MCBeambyFaheverandRunQTeam

ยกน้ำชา กับ รับไหว้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ทำพิธีไหนดี? :: Wedding 101 with MC Beam by Fahever

ลำดับพิธีการ ขันหมากจีน งานแต่งธรรมเนียมจีน งานหมั้น งานยกน้ำชา// MC Amp


ลำดับขั้นตอนพิธีหมั้น พิธียกน้ำชา
พิธีกราบลาบุพการี พิธีส่งตัว ตามธรรมเนียมจีน และขันหมากจีน❤️
งานหมั้นและงานยกน้ำชาคุณแพน คุณแบงค์
เลือกมีพิธีกรเป็นเพื่อนเพื่อความอุ่นใจในวันสำคัญของคุณ ให้แอมดูแลนะคะ การันตีผลงานกับประสบการณ์ดูแลคู่บ่าวสาวกว่า800คู่
Call : 0942241598
ID Line : Ablechaly
Fanpage : พิธีกรงานแต่ง นายพิธี พิธีกรสองภาษา By Mc Amp
Instagram : Ablechaly
Youtube : Chatsuda Chongchit

ลำดับพิธีการ ขันหมากจีน งานแต่งธรรมเนียมจีน งานหมั้น งานยกน้ำชา// MC Amp

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWedding

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ พิธี ยก น้ำ ชา

Nguyễn Huệ

Xin chào các bạn mình tên là Nguyễn Huệ, website này do mình tạo ra với mục đích chia sẻ những kiến thức liên quan đến làm đẹp, trang điểm... Rất mong những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn. Xin chân thành cảm ơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button